Големина на текста:
Оспорване на административните актове по 
административен ред 
 Оспорването на административните актове по административен 
ред  представлява една от двете подфази на цялостната 
контролна фаза на административния процесДругата както е 
известно , е оспорването по съдебен ред.
Обща характеристика
Правно техническият термин „оспорване” , който Административно 
процесуалният кодекс (АПК)  възприема , обхваща атакуването на 
един административен акт от две посоки – чрез жалбакоято 
предава засегнатите лица и чрез протест , който подават 
прокурорските органи.Именно за обхващането на двете дейности 
обжалване и протестиране се използва терминът „оспорване”.
  Обща характеристика на производството изисква да се подчертае 
че то по свой характер е спорно.Възможно е както поставянето 
на въпроса за законовия статут  на административния акт , т.е за 
неговата законосъобразносттака и въпроса за неговата 
правилностСпорът се води в самите предели на администрацията 
не напуска нейните граници.Или той се развива  в областта на 
самото държавно управление,още по­ точно­спори се „с него”, 
което в административна теория  се определя понятието като 
рекламация” – поставяне отново на въпроса  за административния 
акт пред администрацията.По­ нататък следва да се отбележи , че 
административното оспорване като под фаза на процеса  има 
евентуален характер т.ето не е задължително.”Индивидуалните и 
общи административни актове  могът да бъдат оспорени по 
административен ред”­ гласи чл.81, ал.1 АПКНе се допуска 
прескачане в йерархията на органите – контролната инстанция  е 
винаги непосредственно по – горестоящият орган.Последващо 
оспорване е възможно само пред съда и то когато  акта се оспорва 
1
за неговата законосъобразностНесъмнено по­голям проблем би 
произтекъл от незаконосъобразността , тйи като 
незаконосъобразният акт  би засегнал права , закони интереси и 
прВ този смисъл е осигурена и  „по­ солидната” правна защита
ако можем тъка да се изразимЛипсата на възможност за по­ 
нататъушно административно оспорване , пред по – следваща 
административна инстанция , не означава че се прегражда пътят 
за правна защита срещу незаконосъобразния административен 
акт.Напротив спора може да се пренесе в съда.Съгласно чл.91 , 
ал.2  тъка може са се оспори решението на контролната 
административна инстанциякогато то е било по съществои също 
тъка – първоначалният административен акткогато жалбата или 
протеста са били отхвърлени.При всички  положения тази 
контролна схема се явява правилна.Проблемът за правилността 
(целесъобразносттана административните актове е изцяло в 
ръцете на администрацията.Ефективността , навременноста на 
управленческите решениякаквито се явяват административните 
актове е въпрос изцяло  на компетентността на органите на 
управлениекоито и единственни носят отговорността в тази 
насока.Тук съдебната система не може да се намесва.Известна е 
презумцията за законосъобразност на административните актове
основаваща се на обстоятелствоточе те се издават от 
компетентни управленчески органи осъществяващи една 
подзаконова дейност.В още по­ голяма степен тази презумция би 
следвало да важи за тяхната правилност или целесъобразност.В 
този смисъл една контролна инстанция е напълно 
достатъчна.Отново може да се подчертаепроблемът за 
законосъобразността на административните актове е много по – 
съществен поради което оспорването в това отношение се допуска 
и пред съд.
Приложимост и производство
Първо ,административното оспорване по реда на АПК не обхваща 
абсолютно всички административни актове.В неговия обхват 
влизат индивидуалните и общите.Изключват се нормативните и 
2
административни актове.Те не подлежат на административен 
контролкоето не означава , че въобще са изключени от контрол
тъй като по съдебен ред могат да бъдат атакувани.Второ , 
изключват се от оспорване по този административните актове на 
следните държавни органи:
(1)На Президента на Републиката и на председателя на 
Народното събрание
(2) На Министерския съветминистър – председателя
заместник­министър­председателитеминистрите и 
ръководителите на други ведомства и органи
непосредственно подчинени на Министерския съвет
(3) На управителя на Българската народна банка и 
председателя на Сметната палата
(4) На Висшия съдебен съвет
(5) На областните управители
Част от посочените органи не са в системата на изпълнителната 
властт.е не са органи на изпълнителна власт като напр
Президентапредседателя на Народното събраниеуправителя 
на Българската народна банка и др.,но понякога по силата на 
изрично управомощаване те усъществяват административни 
правомощияпоради което е преценено , че с оглед естеството 
им като държавни органиактовете им следва да бъдат 
изключени от обхвата на административния контрол.Това от 
една страна.От друга страна­ стой принципния въпрос след като 
производството е едноинстанционно и се развива пред 
непосредственно по­горестоящия административен органкъде 
ще се оспорват актовете на посочени органи.Непосредственно 
по­висшестоящия административен органкаде ще се оспорват 
актовете на посочените органи.Непосредственно по­
висшестоящия административен орган в дадени случаи липсват
така че и тук административният конрол е и обективно 
нежъзможен.В този смисъл е и категорична разпоредбата на 
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 дек 2018 в 10:17 студент на 30 години от София - Медицински университет, факулетет - Обществено здраве и здравен мениджмънт, специалност - Управление на здравните грижи, випуск 2017
23 мар 2018 в 22:22 ученик на 21 години от Девин - СОУ "Христо Ботев", випуск 2016
12 фев 2018 в 12:10 потребител на 23 години
16 яну 2018 в 19:03 студент на 28 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Право, випуск 2020
27 дек 2017 в 17:33 потребител
23 дек 2017 в 16:01 в момента не учи на 114 години
17 дек 2017 в 11:19 родител на 48 години
11 дек 2017 в 17:29 студент на 23 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Право, випуск 2020
23 май 2017 в 12:59 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2020
09 фев 2017 в 20:26 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Изпълнителна власт

08 фев 2008
·
145
·
6
·
796
·
36

Държавата е политическа институция, която осъществява непрекъснато дейност за задоволяване потребностите на чо-века и обществото, за самосъхраняването си и за опазване и възстановяване на околната среда, като за тази цел използва и публичната власт...
 

Частно и публично право

16 апр 2009
·
152
·
1
·
288
·
123

Частно и публично право От гледна точка на разделеността на правото на дялове то е съставено от частно и публично, вътрешно и международно, материално и процесуално. Частното право е система от правни норми, които регламентират отношенията между...
 

Правата на животните - курсова работа

30 мар 2006
·
300
·
21
·
3,442
·
118
·
1

Правата на животните - курсова работа - правата на животните през вековете и днес.
 

Система на органите на съдебната власт

28 ное 2007
·
285
·
11
·
1,975
·
86

От момента, в който политическата доктрина за разделението на властите придобива всеобщ характер, сме свикнали да различаваме три основни функции в структурата на една държава.
 

Органи на съдебната власт

09 авг 2008
·
161
·
6
·
1,264
·
75

Съдебната власт е съставната част на единната,неделима и суверенна държавна власт, която се упражнява на територията на държавата. Тази власт се проявява и реализира на основата на конститутивния принцип за разделение на властите...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
48
1
1 мин
28.10.2016
Тест по Общинско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Право, съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Фокусът е върху Общинското право.
(Лесен)
12
37
1
2 мин
27.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Оспорване на административни актове по административен ред

Материал № 374536, от 21 сеп 2009
Свален: 257 пъти
Прегледан: 190 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 19
Брой думи: 2,067
Брой символи: 18,957

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Оспорване на административни актове по админист ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения