Големина на текста:
Оспорване на административните актове по 
административен ред 
 Оспорването на административните актове по административен 
ред  представлява една от двете подфази на цялостната 
контролна фаза на административния процесДругата както е 
известно , е оспорването по съдебен ред.
Обща характеристика
Правно техническият термин „оспорване” , който Административно 
процесуалният кодекс (АПК)  възприема , обхваща атакуването на 
един административен акт от две посоки – чрез жалбакоято 
предава засегнатите лица и чрез протест , който подават 
прокурорските органи.Именно за обхващането на двете дейности 
обжалване и протестиране се използва терминът „оспорване”.
  Обща характеристика на производството изисква да се подчертае 
че то по свой характер е спорно.Възможно е както поставянето 
на въпроса за законовия статут  на административния акт , т.е за 
неговата законосъобразносттака и въпроса за неговата 
правилностСпорът се води в самите предели на администрацията 
не напуска нейните граници.Или той се развива  в областта на 
самото държавно управление,още по­ точно­спори се „с него”, 
което в административна теория  се определя понятието като 
рекламация” – поставяне отново на въпроса  за административния 
акт пред администрацията.По­ нататък следва да се отбележи , че 
административното оспорване като под фаза на процеса  има 
евентуален характер т.ето не е задължително.”Индивидуалните и 
общи административни актове  могът да бъдат оспорени по 
административен ред”­ гласи чл.81, ал.1 АПКНе се допуска 
прескачане в йерархията на органите – контролната инстанция  е 
винаги непосредственно по – горестоящият орган.Последващо 
оспорване е възможно само пред съда и то когато  акта се оспорва 
1
за неговата законосъобразностНесъмнено по­голям проблем би 
произтекъл от незаконосъобразността , тйи като 
незаконосъобразният акт  би засегнал права , закони интереси и 
прВ този смисъл е осигурена и  „по­ солидната” правна защита
ако можем тъка да се изразимЛипсата на възможност за по­ 
нататъушно административно оспорване , пред по – следваща 
административна инстанция , не означава че се прегражда пътят 
за правна защита срещу незаконосъобразния административен 
акт.Напротив спора може да се пренесе в съда.Съгласно чл.91 , 
ал.2  тъка може са се оспори решението на контролната 
административна инстанциякогато то е било по съществои също 
тъка – първоначалният административен акткогато жалбата или 
протеста са били отхвърлени.При всички  положения тази 
контролна схема се явява правилна.Проблемът за правилността 
(целесъобразносттана административните актове е изцяло в 
ръцете на администрацията.Ефективността , навременноста на 
управленческите решениякаквито се явяват административните 
актове е въпрос изцяло  на компетентността на органите на 
управлениекоито и единственни носят отговорността в тази 
насока.Тук съдебната система не може да се намесва.Известна е 
презумцията за законосъобразност на административните актове
основаваща се на обстоятелствоточе те се издават от 
компетентни управленчески органи осъществяващи една 
подзаконова дейност.В още по­ голяма степен тази презумция би 
следвало да важи за тяхната правилност или целесъобразност.В 
този смисъл една контролна инстанция е напълно 
достатъчна.Отново може да се подчертаепроблемът за 
законосъобразността на административните актове е много по – 
съществен поради което оспорването в това отношение се допуска 
и пред съд.
Приложимост и производство
Първо ,административното оспорване по реда на АПК не обхваща 
абсолютно всички административни актове.В неговия обхват 
влизат индивидуалните и общите.Изключват се нормативните и 
2
административни актове.Те не подлежат на административен 
контролкоето не означава , че въобще са изключени от контрол
тъй като по съдебен ред могат да бъдат атакувани.Второ , 
изключват се от оспорване по този административните актове на 
следните държавни органи:
(1)На Президента на Републиката и на председателя на 
Народното събрание
(2) На Министерския съветминистър – председателя
заместник­министър­председателитеминистрите и 
ръководителите на други ведомства и органи
непосредственно подчинени на Министерския съвет
(3) На управителя на Българската народна банка и 
председателя на Сметната палата
(4) На Висшия съдебен съвет
(5) На областните управители
Част от посочените органи не са в системата на изпълнителната 
властт.е не са органи на изпълнителна власт като напр
Президентапредседателя на Народното събраниеуправителя 
на Българската народна банка и др.,но понякога по силата на 
изрично управомощаване те усъществяват административни 
правомощияпоради което е преценено , че с оглед естеството 
им като държавни органиактовете им следва да бъдат 
изключени от обхвата на административния контрол.Това от 
една страна.От друга страна­ стой принципния въпрос след като 
производството е едноинстанционно и се развива пред 
непосредственно по­горестоящия административен органкъде 
ще се оспорват актовете на посочени органи.Непосредственно 
по­висшестоящия административен органкаде ще се оспорват 
актовете на посочените органи.Непосредственно по­
висшестоящия административен орган в дадени случаи липсват
така че и тук административният конрол е и обективно 
нежъзможен.В този смисъл е и категорична разпоредбата на 
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Оспорване на административни актове по административен ред

Оспорването на административните актове по административен ред представлява една от двете подфази на цялостната контролна фаза на административния процес...
Изпратен от:
Vanq Dacheva
на 2009-09-21
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
257 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Изпълнителна власт

08 фев 2008
·
145
·
6
·
796
·
36

Държавата е политическа институция, която осъществява непрекъснато дейност за задоволяване потребностите на чо-века и обществото, за самосъхраняването си и за опазване и възстановяване на околната среда, като за тази цел използва и публичната власт...
 

Частно и публично право

16 апр 2009
·
152
·
1
·
288
·
123

Частно и публично право От гледна точка на разделеността на правото на дялове то е съставено от частно и публично, вътрешно и международно, материално и процесуално. Частното право е система от правни норми, които регламентират отношенията между...
 

Правата на животните - курсова работа

30 мар 2006
·
300
·
21
·
3,442
·
118
·
1

Правата на животните - курсова работа - правата на животните през вековете и днес.
 

Система на органите на съдебната власт

28 ное 2007
·
285
·
11
·
1,975
·
86

От момента, в който политическата доктрина за разделението на властите придобива всеобщ характер, сме свикнали да различаваме три основни функции в структурата на една държава.
 

Органи на съдебната власт

09 авг 2008
·
161
·
6
·
1,264
·
75

Съдебната власт е съставната част на единната,неделима и суверенна държавна власт, която се упражнява на територията на държавата. Тази власт се проявява и реализира на основата на конститутивния принцип за разделение на властите...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс
тематичен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.
(Лесен)
35
33
1
6 мин
23.11.2016
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
21
1
1 мин
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по право

Оспорване на административни актове по административен ред

Материал № 374536, от 21 сеп 2009
Свален: 257 пъти
Прегледан: 190 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 19
Брой думи: 2,067
Брой символи: 18,957

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Оспорване на административни актове по админист ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения