Големина на текста:
Резюме
1.Определение – съкратена версия на даден текст, в който се предават основните
моменти от неговото съдържание, извлича се информация.
1.1.Резюмето прилича на сбит преразказ – то също е последователен, свързан и
завършен текст, но сбит преразказ се прави само на художествени текстове, а
резюме - на всякакви текстове.
1.2.Резюмето прилича на план-конспект – то извлича най-съществената
информация от текста, но се различава от него по свързаността между отделните
изречения, цялостност и смисловата завършеност на текста.
2.Алгоритъм за изготвяне на резюме.
2.1. Двукратен прочит на текста
2.1.1. При първия прочит – запознаване с текста и ориентация в съдържанието / за
какво се говори, как е предадено съдържанието, кой говори в текста/
2.1.2. При втория прочит – мислено текстът се разделя на абзаци, откроява се
основният предмет на текста / водещата тема/, проследява се повтарящата се
информация за него, осмисля се каква допълнителна информация се дава за
основния предмет, разграничава се главната тема и присъединените към нея
подтеми.
2.2. Озаглавяване на текста с основния предмет, ако текстът не е озаглавен- ако
това се изисква от поставената задача
2.3. Изготвяне на план на резюмето / на чернова/
2.3.1. Текстът се разделя на части и всяка от тях се озаглавява с основната тема.
2.3.2. Към всяка една от частите се записват ключовите думи, които носят
съществената информация.
3. Писане на резюмето
3.1. Записаните теми и ключови думи се свързват в изречения.
3.2. Осмислят се връзките между отделните изречения, така че текстът да бъде
свързан, а не да прилича на конспект./
3.3. Оформят се абзаци, които следват абзаците в резюмирания текст, или се
оформят нови, ако се налага от логиката на текста.
3.3.Последното изречение на резюмето трябва да завършва съдържателно и
смислово текста.
3.4. В резюмето се използва изявително наклонение и сегашно време
независимо от вида на текста, който се резюмира.
3.5. Текстът на резюмето предава съдържанието на резюмирания текст със свои
думи, като е допустимо възпроизвеждането само на отделни думи и изрази от
изходния текст.
3.6. Обемът на резюмето не трябва да надхвърля 30% - 40% от резюмирания текст.
Важно! Не се допуска въвеждащо изречение. / В статията се говори за.../ или
свързващи изречения от този род.
Важно! Проверка за правопис, пунктуация, членуване.
Упражнение за създаване на писмено резюме
Има два вида чужди думи: едните са тъй наречените „заемки” като „демокрация”,
„конституция”, „комунизъм”, „университет”, „машина”, „мода”, „трактор”,
„комбайн”, „социализъм”, „спътник”, „телефон” и пр., които нямат равностойни
домашни съответствия, затова са ни нужни и обогатяват нашия език.
Втората категория чужди думи като„осторожен”(предпазлив),„реставрирам”
(възстановявам),„уровен”(равнище),„боклук”(смет),„еталон”(образец) и т.н. изместват
съответните им български думи от езика ни и намаляват по този начин неговите
характерно български особености. Това са то „чуждиците”, които в последно време
усилено проникват, вгрубяват, замърсяват и обезобразяват нашия език. Вече рядко се
казва „чувства”, а „емоции”, думата „обред” беше заменена комай завинаги с
„ритуал”, „осведомявам” – с „информирам” и т.н. По-често ще чуете „контактувам”
вместо „общувам” и „комуникации” вместо „съобщения”, „хвостохранилище” вместо
„утайник”. […]
А сред чуждиците има и думи, да ги наречем акули, които, промъкнали се веднъж,
отварят уста, изяждат още много български слова и словосъчетания и стават изходни
за произвеждане (изковаване) на нови думи. Така „ситуация”(положение) и
„ситуационен” се употребяват вече в десетина словосъчетания: ситуационен план,
ситуационна скица, политическа, дипломатическа, военна, международна, напрегната,
извънредна, динамична, вълнуваща, интригуваща, заплетена, жизнена, тревожна и
каква ли още не ситуация. […]
Ето как чуждата дума се намножава и изяжда българските по същия начин, както
чуждоземният шипест охлюв, рапанът, се навъди и започна да изяжда кротичките
черноморски миди. Заедно с поройното навлизане на чуждици започна да се променя
и мелодиката на езика ни, характерно българският строеж на словосъчетанията и
самият словоред. Естествено, никой език не е без примес от чужди думи. Народите
общуват, търгуват, а заедно с размяната на новини, машини, стоки, предмети,
продукти, идеи и пр. Разменят се и думи, имена, названия и т.н. Това е неизбежно, а и
нужно, когато чуждата дума не може да бъде сменена със собствена.
(Николай Хайтов,”Вълшебното огледало”)
Коментар на текст
1. Смисъл и същност на поставената задача за коментар на текст /лирически или
епически/
1.1. да се покажат умения за изграждане на цялостен, свързан, последователен, целенасочен и
грамотно написан текст по поставена задача
1.2. да се покажат знания за развитието на литературните процеси в историята на българската
литература, за дискурсивните нагласи на различните епохи и водещите характеристики в
творчеството на отделните автори
1.3. да се покажат знания и умения за творчески прочит /интерпретация/ на конкретен литературен
текст, да се коментират неговите формални и смислови стойности с оглед на поставената
задача
2. Задължителни композиционни елементи в коментарния текст
2.1. Увод – включва до три изречения, които трябва смислово да се обвързват с тезата на
коментара
Примерно начало на увода: Творчеството на ... е белязано със знакови характеристики в
българската поетическа /епическа/ словесност. Особено място сред тях заема / темата, проблемът,
конфликтът, образът ... – използват се ключовите думи от поставената задача/ Те са част от
художествените знаци, чрез които ... /името на автора/ осъществява прехода от конкретно
значимото към общочовешкото и универсалното.
2.2. Теза – включва основното становище, своеобразния отговор на скрития в задачата въпрос.
Включва до три изречения, в които отново трябва да присъстват ключовите думи от задачата, но
вече отнесени към конкретния художествен текст.
Важно! Началото на тезата да започне с трансформиращо задачата изречение, в което да се
включат: името на автора и заглавието на произведението.
2.3. Аргументация - подрежда в последователен и логически свързан текст наблюденията върху
художествената творба, като всеки един от абзаците, които се оформят, трябва да носи нова
информация за наблюденията върху коментирания текст.
2.4. Обобщение – достатъчни са две, но по-дълги изречения, които да завършат смислово текста,
като припомнят казаното в тезата / без да го повтарят/.
Примерно обобщение: Всеки творец живее в културното съзнание на своята нация с малка част
от произведенията си, преодолели преходността на времето. .../ заглавието и жанрът на
творбата/, / името на автора/ ... чрез .../ посоченото в задачата/ гради обобщена художествена
представа за сложността на връзката между човека и света.
Важно! Задължителна употреба само на сегашно историческо време.
Важно! Забранена употреба на глаголни форми в л., мн.ч. / В текста откриваме .../
3.Задължителни елементи в коментара на лирически текст.
3.1. Заглавие / липса на заглавие/, епиграф, посвещение, датировка - това са паратекстове,
всеки от които /ако го има/ трябва задължително да се коментира и да се посочи връзката му със
същинския художествен текст. Да се коментира каква информация носи, дали посочва основния
предмет в творбата или е провокация към читателското въображение със своята метафоричност.
3.2. Строежът на текста – строфична или астрофична постройка като начин за формално
изграждане на представата за темата, която се наблюдава. Наблюдава се как всяка една от частите
на творбата постепенно разгръща представата за основния предмет, който наблюдаваме в текста.
3.3. Поантата в стихотворението - това е онази част / строфа, няколко стиха/, които носят
основното послание на творбата. Никога не се намира в началото на текста. Коментира се
смисловата стойност на изказаната позиция.
3.4. Характеристиките на лирическия говорител / лирически субект, лирически герой, лирически
Аз, лирически персонаж, лирически човек/ - коментира се какво разкрива за себе си, каква

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Създаване на текстове/резюме и коментар на текст

Определение – съкратена версия на даден текст, в който се предават основните моменти от неговото съдържание, извлича се информация...
Изпратен от:
Доля
на 2009-09-21
Добавен в:
Общи материали
по Български език
Статистика:
420 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Текст по въображение
добавена от heri.kalkova 08.05.2013
0
47
 
Онлайн тестове по Български език
Граматика за 10-ти клас
изпитен тест по Български език за Ученици от 10 клас
Тестът е изпитен за края на 1-ви срок в 10. клас по новата програма. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
30
40
1
8 мин
24.10.2019
Синтаксис
тематичен тест по Български език за Ученици от 7 клас
Тест по български език за 7-ми клас. Включва въпроси, които проверяват знанията на учениците по синтаксис. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
18
7
1
10 мин
06.08.2019
» виж всички онлайн тестове по български език

Създаване на текстове/резюме и коментар на текст

Материал № 374425, от 21 сеп 2009
Свален: 420 пъти
Прегледан: 1,425 пъти
Качен от:
Предмет: Български език
Тип: Общ материал
Брой страници: 7
Брой думи: 1,689
Брой символи: 14,314

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Създаване на текстове/резюме и коментар на текст"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  2 години
24 2

Силвия Денчева
преподава по Български език
в град София
с опит от  30 години
25 2

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения