Големина на текста:
Тест № 1
1.Финансовият одит има следния обхват:
1.1. Финансовият одит на Сметната палата включва:
-одит на финансовото управление;
-одит на годишните финансови отчети;
-ограничен одит на периодичните отчети за изпълнението на бюджетните и
извънбюджетни средства.
1.2.Одитът на финансово управление обхваща проверка, анализ и оценка на:
-изграждането и функционирането на системата за финансово управление и
контрол;
-организацията и функционирането на счетоводната система;
-организацията на бюджетния процес;
-управленските решения по организацията, управлението и контрола на
бюджетните и извънбюджетни средства.
1.3.Одитът на финансовите отчети обхваща проверка и заверка на годишните
отчети за изпълнението на бюджетните и извънбюджетни средства, както и на
ГФО на бюджетните организации.
Проверка на сметките, финансовата и друга документация на одитирания обект за
установяване законосъобразността, достоверността и редовността на водената
счетводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването,
управлението, разходването и отчитането на имуществото
Финансовият одит включва одит на финансовото управление и одит на
финансовите отчети, одит на изпълнението и други одити. Различните видове
одит могат да се прилагат заедно или поотделно в зависимост от целите на
одита.
2. Планирането на одитната задача се извършва по следния начин:
Прави се предварително проучване с изготвяне на доклад за резултатите от него и
разработване на програма за изпълнение на одитната задача .
В процеса на проучване се анализира нормативната база, средата и условията, в
които се осъществява дейността, организационната структура и системата на
финансово управление и контрол на обекта. Проучват се и резултатите от
предишни вътрешни ивъншни одити и изпълнението на дадените при тях
препоръки. На тази основа се определят целите, обхватът на одитната задача,
съществеността и одитния риск, одитните подходи и процедурите за получаване на
анализ на одитните доказателства.
С програмата за изпълнението на одитната задача се определят необходимите
ресурси за изпълнение на одитната задача, разпределението на отговорностите
между одиторите и сроковете за извършване и докладване на задачата.
1
3.Одиторската извадка се съставя по следния начин:
Тя трябва да обхваща достатъчен брой единици и да е представителна, за да могат
да се правят правилни заключения за общата съвкупност. Размерът на извадката
определя броят на избраните единици от общата съвкупност, които ще бъдат
одитирани. Размерът зависи от разсейването в съвкупността, пределната грешка и
равнището на сигурност. Използват се следните методи:
случаен,механичен,райониран и сериен.
4. Подготвителният етап за провеждане на държавната финансова инспекция
има следните особености:
Финансовите инспекции започват с издаване на заповед за възлагане, издадена от
директора на АДФИ, в която се посочва : вида на ДФИ, обекта на инспектиране,
периода на извършване на ФИ, имената и длъжностите на финансовите
инспектори.
На този етап ръководителят на екипа е длъжен да уведоми обекта, подлежащ на
инспектиране най-рано 3 дни, с цел осигуряване на подходящо помещение и
подготовка на документите, подлежащи на инспектиране.
Финансовите инспектори трябва да съставят план за осъществяване на финансовата
инспекция, в който се поставят целите и се определя начина на тяхното постигане.
5.Независим финансов одит се извършва в предприятия, които отговарят на
следните условия:
Ако две от следните три условия са изпълнени:
-сума на актива на баланса 1 млн. лв.;
-нетен размер на приходите от продажба 2 млн. лв.;
-средна численост на персонала 50 души.
6.Сметната палата има следната административна структура:
Тя се състои от 11 души – председател и 10 членове, които са с 9 годишен мандат и
се избират и освобождават от НС.
Органи на СП са :
-директорите на териториалните поделения;
- ръководители на сектори;
-одитори и стажант-одитори.
Дейността се организира в отделения, териториални поделения и сектори.
7. Поемането на одиторски ангажимент от независим регистриран одитор се
извършва по следния начин:
2
Регистрираният одитор изпраща писмо до ръководството на предприятието клиент,
с което потвърждава, че приема одиторския ангажимент. В него той посочва целта
на одита, условията и изискванията си. В писмото се посочват сроковете за
представяне на ГФО; срока за изготвяне на одиторското мнение, както и
възнаграждението и начина на плащане.
8. Одиторското мнение на регистриран одитор може да бъде :
-доклад за заверка;
-доклад за заверка с резерви;
-доклад за отказ за заверка.
9. Вътрешните одитори имат следните права:
-право на свободен достъп до ръководството, целия персонал и всички
активи;
-право на достъп до цялата информация, включително и класифицирана
информация, според нивото на достъп;
-право на достъп до всички документи, които се съхраняват в организацията и
са необходими за осъществяване на одитната дейност.
10.Системи за финансово управление и контрол се изграждат в следните
организации:
-разпоредители с бюджетни средства по републиканския бюджет;
-разпоредители с бюджетни средства по общински бюджети и фондове;
-органи, администриращи приходи по републиканския бюджет;
-ръководителите на НОИ и НЗОК;
-разпоредители със средства по програми от ЕС;
-разпоредители с извънбюджетни сметки и фондове.
11.Имуществена отговорност е налице при следните случаи:
-когато вредата на проверяваната организация е причинена умишлено от
виновните лица, или от липси;
-когато вредата е причинена при или по повод изпълнение на служебните
задължения.
12.Продължителността на финансовия одит от Сметната палата може да
бъде:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
Heroboy написа на 13 дек 2009 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от Свищов , Стопанска академия "Д. А.Ценов"
браво
 
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс
тематичен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.
(За отличници)
16
19
1
5 мин
08.08.2018
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
16
1
2 мин
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финансов контрол и одиторски стандарти

Материал № 374386, от 21 сеп 2009
Свален: 494 пъти
Прегледан: 454 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 2,351
Брой символи: 21,900

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансов контрол и одиторски стандарти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения