Големина на текста:
ЕСИ „ Газификация на град Бургас „ Май 2006
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
ЦИУН
ЦИУН
Проект за ЕСИ
Проект за ЕСИ
Тема :
Тема :
Газификация на град Бургас
Газификация на град Бургас
Екип :
Екип :
1. Константин Ангелов 4гр.
1. Константин Ангелов 4гр.
2. Георги Младенов 4гр.
2. Георги Младенов 4гр.
Група :
Група :
4
4
гр.
гр.
Май 2006
Май 2006
, Бургас
, Бургас
- 1 -
ЕСИ „ Газификация на град Бургас „ Май 2006
Програма на ЕСИ
Програма на ЕСИ
Тема :
Тема :
Газификация на град Бургас
Газификация на град Бургас
1
1
Кратко описание на Темата
Кратко описание на Темата
Използването на природен газ започва през втората половина на 19 век .Га –
Използването на природен газ започва през втората половина на 19 век .Га –
зът се отвежда до потребителите чрез газопровод , който понякого е дълъг до
зът се отвежда до потребителите чрез газопровод , който понякого е дълъг до
стотици километри . Използваният за битови нужди газ се пречиства от силно
стотици километри . Използваният за битови нужди газ се пречиства от силно
отровните вредни примеси и се одоризира с малки количества от силно ми –
отровните вредни примеси и се одоризира с малки количества от силно ми –
ризливите вещества , за да се открива лесно присъствието му в помещения .
ризливите вещества , за да се открива лесно присъствието му в помещения .
Природният газ има голяма калоричност и високи експлоатационни качества .
Природният газ има голяма калоричност и високи експлоатационни качества .
Използва се като енергоносител за отопление , готвене и подгряване на вода
Използва се като енергоносител за отопление , готвене и подгряване на вода
все повече в големите градове на България . Той е финансово достъпен за по –
все повече в големите градове на България . Той е финансово достъпен за по –
вечето хора , защото е най – евтиния енергоносител за битови цели . Природ –
вечето хора , защото е най – евтиния енергоносител за битови цели . Природ –
ният газ е екологично чист енергоносител и става все по – модерно човек да
ният газ е екологично чист енергоносител и става все по – модерно човек да
отоплява жилището си , защото е най – ефективният за бита .
отоплява жилището си , защото е най – ефективният за бита .
2 . Цел на изследването
2 . Цел на изследването
Да се изследват нагласите на домакинствата към природният газ . Склонни
Да се изследват нагласите на домакинствата към природният газ . Склонни
ли са те да газифицират техните жилища .
ли са те да газифицират техните жилища .
3 . Изследователски задачи :
3 . Изследователски задачи :
3.1
3.1
Да се изследва каква част от анкетираните са положително настроени към
Да се изследва каква част от анкетираните са положително настроени към
природния газ .
природния газ .
3.2
3.2
Да се проучи предимно какви хора ( социални слоеве , групи ) са склонни да
Да се проучи предимно какви хора ( социални слоеве , групи ) са склонни да
газифицират жилищата си .
газифицират жилищата си .
3.3
3.3
Да се установят причините , които карат домакинствата да преминат към
Да се установят причините , които карат домакинствата да преминат към
природен газ .
природен газ .
3.4
3.4
Да се установи кои са основните източници на информация за природния газ .
Да се установи кои са основните източници на информация за природния газ .
3.5
3.5
Да се изследва кой енергоносител за битови нужди предпочитат да използват
Да се изследва кой енергоносител за битови нужди предпочитат да използват
домакинствата .
домакинствата .
3.6
3.6
Да се изследва какви са очакванията на домакинствата от използването на
Да се изследва какви са очакванията на домакинствата от използването на
природният газ за битови цели .
природният газ за битови цели .
- 2 -
ЕСИ „ Газификация на град Бургас „ Май 2006
3.7
3.7
Да се изследва до каква степен са готови домакинствата да използват този
Да се изследва до каква степен са готови домакинствата да използват този
енергоносител за бита .
енергоносител за бита .
3.8
3.8
Да се установи какво влияние оказват приятели / познати и роднини към
Да се установи какво влияние оказват приятели / познати и роднини към
газефицирането на жилищата .
газефицирането на жилищата .
3.9
3.9
Да се установят възникналите проблеми при газификацията на град Бургас.
Да се установят възникналите проблеми при газификацията на град Бургас.
4 . Целева съвкупност :
4 . Целева съвкупност :
Изследването ще бъде проведено върху група от хора между 25 – 60 годишна
Изследването ще бъде проведено върху група от хора между 25 – 60 годишна
възраст в домакинствата на територията на град Бургас за периода Май 2006 г.
възраст в домакинствата на територията на град Бургас за периода Май 2006 г.
5 .
5 .
Извадка :
Извадка :
Извадката ще бъде двустепенна .Популацията най-напред ще се раздели на
Извадката ще бъде двустепенна .Популацията най-напред ще се раздели на
по-ма
по-ма
лки групи . След това на първа степен се прави случаен подбор само на
лки групи . След това на първа степен се прави случаен подбор само на
част от гнездата , а на втора степен от така избраните гнезда ще направим
част от гнездата , а на втора степен от така избраните гнезда ще направим
слу
слу
чаен подбор само на толкова домакинства колкото са ни необходими за
чаен подбор само на толкова домакинства колкото са ни необходими за
обема
обема
на извадката.
на извадката.
6 . Метод за набиране на първични данни :
6 . Метод за набиране на първични данни :
Метода за набиране на първичните данни ще бъде анкетна карта , която ще
Метода за набиране на първичните данни ще бъде анкетна карта , която ще
включва 30 въпроса , ще е пряка индивидуална и домашна .
включва 30 въпроса , ще е пряка индивидуална и домашна .
7 . Хипотези
7 . Хипотези
7.1
7.1
Описателни хипотези :
Описателни хипотези :
7.1.1.
7.1.1.
Предполагаме че 90% от анкетираните имат положително отношение към
Предполагаме че 90% от анкетираните имат положително отношение към
газификацията , което се дължи на високите цени на тока (електричеството)
газификацията , което се дължи на високите цени на тока (електричеството)
7.1.2.
7.1.2.
Въз основа на данните от медиите допускаме , че около 90% от основните и
Въз основа на данните от медиите допускаме , че около 90% от основните и
определящи причини за газификацията на домакинствата са социално ико –
определящи причини за газификацията на домакинствата са социално ико –
но
но
мически и финансови.
мически и финансови.
7.1.3.
Допускаме ,че 90 % от домакинствата са с очаквания за подобряване усло-
Допускаме ,че 90 % от домакинствата са с очаквания за подобряване усло-
вията им на живот и евентуално за по висок жизнен стандарт след газифи-
вията им на живот и евентуално за по висок жизнен стандарт след газифи-
кация на жилището .
кация на жилището .
7.1.4.
7.1.4.
Предполагаме , че 80 % от приятели /познати и роднини оказват положител-
Предполагаме , че 80 % от приятели /познати и роднини оказват положител-
- 3 -

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 авг 2022 в 18:46 студент на 36 години от София - Технически университет
 
Подобни материали
 

Строителни отпадъци

19 мар 2009
·
157
·
4
·
516
·
1

В страните членки на ЕС се прилагат различни практики за управление на ОСС, се цели тяхното оползотворяване.Вследствие на тяхното прилагане става възможно не само повторното използване на онези на онези изходни строителни компоненти...
 

Биосферата - в опасност

18 фев 2006
·
2,867
·
1
·
239
·
65
·
14

Доклад, в който накратко се описва отрицателното влияние на човешката дейност върху природата и последствията от това.
 

Инжинерна Екология

09 мар 2008
·
779
·
39
·
16,405
·
961
·
1

Растежът е свързан и с демографския "взрив" - удвояване на броя на населението за последните 40 години и увеличаване на продължителността на живота от 47 до 64 години...
 

Авангардни водородни технологии в транспорта, енергетиката и екологията

11 мар 2008
·
175
·
12
·
1,461
·
158

Най-често това става чрез редукция на вода с въглища, въглероден диоксид и др. редуктори. Най-икономичен е методът на редуциране на водна пара с въглерод /газификация на въглища / при високи температури, при което се получава т.нар. „генераторен газ”...
 

Екогоривата

13 апр 2008
·
472
·
18
·
3,746
·
251

Материалът се базира на книгата на Д-р инж. Георги Тончев.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Екология
Екология и опазване на околната среда
любознателен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по екология за студенти от втори курс. Състои се от 15 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
15
1
3 мин
12.10.2021
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
3 мин
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по екология

ЕСИ - Газификация на град Бургас

Материал № 373273, от 12 сеп 2009
Свален: 56 пъти
Прегледан: 59 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Проект
Брой страници: 17
Брой думи: 1,642
Брой символи: 13,970

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ЕСИ - Газификация на град Бургас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения