Големина на текста:
5.Организационни структури на управление.Същност, видове и стуктуроопределящи фактори
1.Същност и предназначение - специфичните управленски подходи, механизми и методи на управление изискват
приложението на различни типове управленски структури. Управленската структура представлява съвкупност от
структурни фактори, образуващи йерархия. Факторите на всяка на управленска структура са:
Органи на управление –съвкупност от едно или повече длъжностни лица, обединени от обща, единна власт в
името на изпълнение на една или няколко управленски функции.
Видове управленски органи:
-според начина им на формиране – назначаеми и изборни;
-според броя на управленските работници – едноличностни и колективни;
-според звенността (броя на равнищата) биват: базови, при които има един ръководен орган, а всички останали са
подчинени и съвкупни, когато един ръководител упражнява власт над няколко базови формирования;
Връзки – отношения, зависимости между два и повече обекта. В управленските структури връзките ся
информационни. Могат да се разделят на следните видове:
-в зависимост от властта, която се делегира – йерархични и функционални;
-хоризонтални (между подчинените от едно йерархично ниво) и вертикални (между различните нива. Този вид
връзки определя типа на управленската структура;
-Формални – предварително определени чрез вътрешни за организацията документи, като устройствени
правилници, технологични схеми и др., или неформални, които възникват между членовете на управленските органи на
база привързаност, предпочитания, лична симпатия;
-Едностранни, когато са носители на информация, неизискваща отговор и двустранни, когато отговорът е
наложителен;
-Индивидуални (между ръководителя и всеки от подчинените) и групови;
Власт – правото на началстване. Делегирането на власт представлява предоставяне на права от по-високо
стоящи органи на органи от по-ниски йерархични нива.
Йерархично място в структурата –определя се от властта и връзките с другите управленски органи. При
делегирането на власт се получава йерархична линия, която представлява съвкупността от връзки от органа, стоящ на
върхово йерархично равнище, към по-ниските равнища.
Основни типове организационни структури
Линейна структура – исторически е възникнала най-рано, но днес не се прилага в чист вид.
Всички ръководители, на всички равнища, изпълняват еднотипни управленски функции, но по отношение на все по-
стесняващ се обект на управление. Връзките между органите са трайни. Всеки от подчинените получава разпореждания
само от един ръководител и се отчита само пред него, което укрепва чувството за отговорност. Формалните връзки се
осъществяват чрез преки контакти. Звената на едно и също равнище са независими едно от друго.
Предимства: единност на ръководството; прости комуникационни пътища; правата и задълженията на
ръководителите са ясно регламентирани, което поражда увереност и стабилност на управлението; ефективен контрол.
Недостатъци: всеки от ръководителите трябва да има универсални компетентност в сферата на управлението;
обучението във всички управленски функции е продължително и скъпо; отсъствието на някой ръководител поражда
проблеми във функционирането на системата; структурата е бюрократична, не е гъвкава и трудно се поддава на реформи.
Функционална структура - -тази структура е възникнала по-късно от линейната в резултат на разделението и
специализацията на труда в управлението. При нея към общото ръководство се създават обособени специализирани звена
за изпълнение на една или няколко близки функции, напр. финансово - счетоводен отдел, материално-техническо
снабдяване и пласмент и др. Всеки управленски работник в тези звена притежава знания и функционална власт по
отношение на съответната функция навсякъде в обекта на управление, докато линейният ръководител отговаря за всички
управленски функции, но на едно място. Предимства: намален е броят на управленските равнища и на управленските
кадри; времето за подготовка на управленски кадри е по-кратко; кадрите постигат по-задълбочена специализация, което
води до повишаване качеството на управление; лесно се създават нови функционални звена за изпълнение на нови задачи;
структурата е по-икономична и по-гъвкава от линейната; по-демократична е и създава условия за колективно решаване на
някои проблеми.
Недостатъци: няма взаимозаменяемост на кадрите нито по хоризонтала, нито по вертикала; управлението на
връзките е по-трудно и намалява отговорността за работата; нарушено е единството на разпоредителството. Затова тази
структура не се препоръчва да се прилага в чист вид.
Линейно – щабна – представлява съчетаване на линейната и функционалната структури и в практиката се среща в
много разновидности .Към всяко общо ръководство се създава щаб от специалисти по отделните функции. Те също имат
ръководни функции, но не осъществяват пряка ръководна дейност. Задачите на щаба са: събиране на информация,
консултации, планиране, подготовка на решения и др. Задачите на линейните звена са: вземане на решения и контрол и др..
Предимства: съчетава единоначалието с дейността на компетентни специалисти; спестява се време и средства за
подготовка на кадри, защото могат да се използват висококвалифицирани външни експерти; има по-голяма обективност и
безпристрастност на оценките и решенията, особено когато се ползват външни специалисти; повишава се качеството на
управлението; структурата бързо реагира на въздействията на околната среда.
Недостатъци: тези, които предлагат решенията, не са обвързани с тяхната реализация; когато щабовете са изцяло
от външни специалисти, това оскъпява управлението; понякога възниква съперничество между вътрешните и външните
специалисти поради разликата в заплащането и в отношението към тях; понякога външните експерти не познават добре
конкретната организация и при подготовката на важни решения могат да пропуснат съществени детайли.
Гъвкави управленски структури - матрични, целево ориентирани и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 яну 2023 в 16:46 родител
 
Подобни материали
 

Обща теория на управлението

18 яну 2012
·
183
·
18
·
5,922
·
357

Същност и основни понятия на теорията на системите и системния подход. Теория на системите (Лудвиг фон Берталанфи) - през 1937г. се издава книга...
 

Изграждане на организационно управленска структура на предприятие: „Флорина – България” АД, занимаваща се с производство и дистрибуция на плодови сокове и нектари


І1. Увод(Кратко описание на организацията) 2. Описание на продукта 3. Мисия,цели и стратегия на „ФЛОРИНА – България” АД 4. Организационно управленска структура 5. Фактори на външната и вътрешната среда 6 Комуникационен процес...
 

Управленски функции,подходи,методии механизми

10 май 2009
·
182
·
4
·
687
·
183

Управлението е един цикличен процес в чиято реализация се включват различни функции – целеполагане, планиране, организиране, контролиране и регулиране...Метода на управление се свързва с два основни компонента: Първия – когато е реализирана определена ..
 

Организационни структури на управление в глобализиращата се пазарна икономика


С понятието “организационна структура на управление” се означават взаимоотношенията и взаимовръзките между подсистемите и елементите на управляващата система в дадена система на управление...
 

Организация, управление, мениджър

06 мар 2011
·
82
·
55
·
10,319

Научен мениджмънт – до тогава мениджмънтът като практика е базиран основно на опита, интуицията и здравия разум. Тейлър въвежда научния анализ на работния процес с оглед на намиране „на най–добрия начин” за изпълнение на задачата...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Управленско решение. Методи за вземане на решение.
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тестът включва въпроси относно методите за вземане на управленски решения на базата на математически изчисления, статистически анализи,теорията на вероятностите и други. Всички въпроси са затворени, като изискват един или повече верни отговори.
(Лесен)
24
102
1
2 мин
12.11.2014
Тест по Основи на управлението за магистри. Среда на организацията
междинен тест по Основи на управлението за Студенти от 5 курс
Тестът е междинен и съдържа 10 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри по специалност Основи на управлението и се фокусира въру средата на организацията.
(Труден)
20 минути
10
18
1
1 мин
15.11.2016
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Организационни структури

Материал № 369933, от 01 яну 1970
Свален: 151 пъти
Прегледан: 174 пъти
Качен от:
Предмет: Основи на управлението
Тип: Тема
Брой страници: 1
Брой думи: 543
Брой символи: 4,930

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организационни структури"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения