Големина на текста:
5.Организационни структури на управление.Същност, видове и стуктуроопределящи фактори
1.Същност и предназначение - специфичните управленски подходи, механизми и методи на управление изискват
приложението на различни типове управленски структури. Управленската структура представлява съвкупност от
структурни фактори, образуващи йерархия. Факторите на всяка на управленска структура са:
Органи на управление –съвкупност от едно или повече длъжностни лица, обединени от обща, единна власт в
името на изпълнение на една или няколко управленски функции.
Видове управленски органи:
-според начина им на формиране – назначаеми и изборни;
-според броя на управленските работници – едноличностни и колективни;
-според звенността (броя на равнищата) биват: базови, при които има един ръководен орган, а всички останали са
подчинени и съвкупни, когато един ръководител упражнява власт над няколко базови формирования;
Връзки – отношения, зависимости между два и повече обекта. В управленските структури връзките ся
информационни. Могат да се разделят на следните видове:
-в зависимост от властта, която се делегира – йерархични и функционални;
-хоризонтални (между подчинените от едно йерархично ниво) и вертикални (между различните нива. Този вид
връзки определя типа на управленската структура;
-Формални – предварително определени чрез вътрешни за организацията документи, като устройствени
правилници, технологични схеми и др., или неформални, които възникват между членовете на управленските органи на
база привързаност, предпочитания, лична симпатия;
-Едностранни, когато са носители на информация, неизискваща отговор и двустранни, когато отговорът е
наложителен;
-Индивидуални (между ръководителя и всеки от подчинените) и групови;
Власт – правото на началстване. Делегирането на власт представлява предоставяне на права от по-високо
стоящи органи на органи от по-ниски йерархични нива.
Йерархично място в структурата –определя се от властта и връзките с другите управленски органи. При
делегирането на власт се получава йерархична линия, която представлява съвкупността от връзки от органа, стоящ на
върхово йерархично равнище, към по-ниските равнища.
Основни типове организационни структури
Линейна структура – исторически е възникнала най-рано, но днес не се прилага в чист вид.
Всички ръководители, на всички равнища, изпълняват еднотипни управленски функции, но по отношение на все по-
стесняващ се обект на управление. Връзките между органите са трайни. Всеки от подчинените получава разпореждания
само от един ръководител и се отчита само пред него, което укрепва чувството за отговорност. Формалните връзки се
осъществяват чрез преки контакти. Звената на едно и също равнище са независими едно от друго.
Предимства: единност на ръководството; прости комуникационни пътища; правата и задълженията на
ръководителите са ясно регламентирани, което поражда увереност и стабилност на управлението; ефективен контрол.
Недостатъци: всеки от ръководителите трябва да има универсални компетентност в сферата на управлението;
обучението във всички управленски функции е продължително и скъпо; отсъствието на някой ръководител поражда
проблеми във функционирането на системата; структурата е бюрократична, не е гъвкава и трудно се поддава на реформи.
Функционална структура - -тази структура е възникнала по-късно от линейната в резултат на разделението и
специализацията на труда в управлението. При нея към общото ръководство се създават обособени специализирани звена
за изпълнение на една или няколко близки функции, напр. финансово - счетоводен отдел, материално-техническо
снабдяване и пласмент и др. Всеки управленски работник в тези звена притежава знания и функционална власт по
отношение на съответната функция навсякъде в обекта на управление, докато линейният ръководител отговаря за всички
управленски функции, но на едно място. Предимства: намален е броят на управленските равнища и на управленските
кадри; времето за подготовка на управленски кадри е по-кратко; кадрите постигат по-задълбочена специализация, което
води до повишаване качеството на управление; лесно се създават нови функционални звена за изпълнение на нови задачи;
структурата е по-икономична и по-гъвкава от линейната; по-демократична е и създава условия за колективно решаване на
някои проблеми.
Недостатъци: няма взаимозаменяемост на кадрите нито по хоризонтала, нито по вертикала; управлението на
връзките е по-трудно и намалява отговорността за работата; нарушено е единството на разпоредителството. Затова тази
структура не се препоръчва да се прилага в чист вид.
Линейно – щабна – представлява съчетаване на линейната и функционалната структури и в практиката се среща в
много разновидности .Към всяко общо ръководство се създава щаб от специалисти по отделните функции. Те също имат
ръководни функции, но не осъществяват пряка ръководна дейност. Задачите на щаба са: събиране на информация,
консултации, планиране, подготовка на решения и др. Задачите на линейните звена са: вземане на решения и контрол и др..
Предимства: съчетава единоначалието с дейността на компетентни специалисти; спестява се време и средства за
подготовка на кадри, защото могат да се използват висококвалифицирани външни експерти; има по-голяма обективност и
безпристрастност на оценките и решенията, особено когато се ползват външни специалисти; повишава се качеството на
управлението; структурата бързо реагира на въздействията на околната среда.
Недостатъци: тези, които предлагат решенията, не са обвързани с тяхната реализация; когато щабовете са изцяло
от външни специалисти, това оскъпява управлението; понякога възниква съперничество между вътрешните и външните
специалисти поради разликата в заплащането и в отношението към тях; понякога външните експерти не познават добре
конкретната организация и при подготовката на важни решения могат да пропуснат съществени детайли.
Гъвкави управленски структури - матрични, целево ориентирани и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организационни структури

Основни характеристики, компоненти и връзки в организационните структури...
Изпратен от:
ka4ovska
на 1970-01-01
Добавен в:
Теми
по Основи на управлението
Статистика:
151 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Обща теория на управлението

18 яну 2012
·
183
·
18
·
5,922
·
357

Същност и основни понятия на теорията на системите и системния подход. Теория на системите (Лудвиг фон Берталанфи) - през 1937г. се издава книга...
 

Изграждане на организационно управленска структура на предприятие: „Флорина – България” АД, занимаваща се с производство и дистрибуция на плодови сокове и нектари


І1. Увод(Кратко описание на организацията) 2. Описание на продукта 3. Мисия,цели и стратегия на „ФЛОРИНА – България” АД 4. Организационно управленска структура 5. Фактори на външната и вътрешната среда 6 Комуникационен процес...
 

Управленски функции,подходи,методии механизми

10 май 2009
·
182
·
4
·
687
·
183

Управлението е един цикличен процес в чиято реализация се включват различни функции – целеполагане, планиране, организиране, контролиране и регулиране...Метода на управление се свързва с два основни компонента: Първия – когато е реализирана определена ..
 

Организационни структури на управление в глобализиращата се пазарна икономика


С понятието “организационна структура на управление” се означават взаимоотношенията и взаимовръзките между подсистемите и елементите на управляващата система в дадена система на управление...
 

Организация, управление, мениджър

06 мар 2011
·
82
·
55
·
10,319

Научен мениджмънт – до тогава мениджмънтът като практика е базиран основно на опита, интуицията и здравия разум. Тейлър въвежда научния анализ на работния процес с оглед на намиране „на най–добрия начин” за изпълнение на задачата...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по основи на управлението от VJL системата на СА Д. Ценов
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти
Тестът съдържа 20 въпроса по Основи на управлението, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
20
39
1
1 мин
01.09.2014
Управленско решение. Методи за вземане на решение.
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тестът включва въпроси относно методите за вземане на управленски решения на базата на математически изчисления, статистически анализи,теорията на вероятностите и други. Всички въпроси са затворени, като изискват един или повече верни отговори.
(Лесен)
24
102
1
2 мин
12.11.2014
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Организационни структури

Материал № 369933, от 01 яну 1970
Свален: 151 пъти
Прегледан: 174 пъти
Качен от:
Предмет: Основи на управлението
Тип: Тема
Брой страници: 1
Брой думи: 543
Брой символи: 4,930

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организационни структури"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения