Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
Тема: Бизнес план на ЕТ „АНИ 84”- заведение за бързо хранене
1.Лични данни за предприемача
Иван Георгиев Стоянов, 34години, специалист по хотелиерство и
ресторантьорство със стаж 7г. като заместник управител на ресторант.
Притежава добри счетоводни познания и умения. Познава майстори
готвачи, с помощта на които организира такова заведение.
Адрес на предприемача: гр.Стражица, ул.„Възраждане”№13,
тел.06161 / 32-30
2.Данни за планираното заведение
Едноличен търговец”АНИ 84 ”регистрирано във Великотърновски
окръжен съд на 15.05.2008г. по фирмено дело №4811
Адрес на офиса: гр.Стражица, ул.”Сава Цонев”№15, тел.06161/33-60
Заведението ще започне да функционира на 01.01.2008г..Данъчен
№1045782154 в данъчно управление Велико Търново. Фирмата няма да се
регистрира за данък върху добавената стойност.
Обслужваща Банка”ДСК”-клон гр.Стражица, ул.”Яворов”№5,банкова
сметка № 15428947548 разкрита на 31.05.2008г.
3.Данни за услугата и пазара
ЕТ”АНИ 84”ще произвежда и предлага на пазара сандвичи, джобове,
ястия палачинки и пици.Всичко това ще се произвежда и приготвя за
нуждите на местното население.Освен това ще се предлага и голям
асортимент от безалкохолни напитки.
Иван Георгиев Стоянов провежда проучване, за да установи
относителния дял на продуктите спрямо общия обем на предлагане на
територията на Общината. Собственикът е уверен, че създаденото от него
заведение с успех ще завземе тази пазарна ниша.
Използвайки личните си бизнес контакти, собственикът установява,
че на територията на гр.Стражица не съществуват фирми занимаващи се с
подобна дейност. Новооткритата фирма има голяма възможност за
реализация, ако предприемача заедно с неговия персонал съумеят да
привлекат, задържат и увеличат клиентите си.
Чрез проведена анкета от страна на предприемача и чрез пряк
разговор с потенциалните потребители, той установява, че:
- клиентите са готови да заплатят разумна цена за предлаганите
продукти и услуги;
- клиентите държат не толкова на най-ниската възможна цена,
колкото на качеството и навременното доставяне на продуктите и услугите;
-клиентите са готови да заплатят цената в брой веднага при
покупката на предлаганите продуктите и услугите.
Собственикът ще използва различни методи на пазарно проникване,
завладяване и задържане на прогнозните пазари.
ЕТ”АНИ84”сключва договорни отношения с други фирми: ЕТ”Зора-
Елена Василева Георгиева” гр.Стражица за доставка на брашно, хляб и
хлебни продукти; ЕТ”Мизия-Васил Пашов Димов”,гр.Стражица за доставка
на месо и местни продукти ;ЕТ”Ирина-Ива Петрова Ненова”, гр.Горна
Оряховица за доставка на безалкохолни напитки.
Доставчиците споделят стратегията на предприятието, получават от
него информация за състоянието на пазара и за развитие на бизнеса и носят
част от отговорността за успеха на мрежата.
Зеленчуци, олио и млечни продукти ще бъдат закупувани от склад в
гр.Горна Оряховица.
Рекламната дейност е от голямо значение за дейността на
ЕТ”АНИ84”. Реклами за предимствата и качествата на предлаганите
продукти и услуги ще се правят в местните кабелни телевизии, разлепяне на
рекламни плакати на обществени места, раздаване на рекламни брошурки.
4.План на продажбите
На база проучването на пазара е съставен следният план на
продажбите.
Показател/месец010203040506070809101112общо
Очаквани
продажби
20002000200020002000200020002000200020002000200024000
сандвичи375375 375375375 375375 375375375 3753754500
джобове 375375 375375 375375375 375375375 3753754500
пици 375375 375375 375375375 375375375 3753754500
ястия 375375 375 375375375 375375375 375375375 4500
палачинки 500500 500500 500500500 500500500 5005006000
Показател/
месец
01 02 03 04 05 06 07 08 09 1011 12 общо
Ст/ст за
ед/ца
продут
сандвич1.30
4
8
7
.
5
0
4
8
7
.
5
0
4
8
7
.
5
0
4
8
7
.
5
0
4
8
7
.
5
0
4
8
7
.
5
0
4
8
7
.
5
0
4
8
7
.
5
0
4
8
7
.
5
0
4
8
7
.
5
0
4
8
7
.
5
0
4
8
7
.
5
0
5
8
5
0
джоб1.50
5
6
2
.
5
5
6
2
.
5
5
6
2
.
5
5
6
2
.
5
5
6
2
.
5
5
6
2
.
5
5
6
2
.
5
5
6
2
.
5
5
6
2
.
5
5
6
2
.
5
5
6
2
.
5
5
6
2
.
5
6
7
5
0
пица1.20
4
5
0
.
0
0
4
5
0
.
0
0
4
5
0
.
0
0
4
5
0
.
0
0
4
5
0
.
0
0
4
5
0
.
0
0
4
5
0
.
0
0
4
5
0
.
0
0
4
5
0
.
0
0
4
5
0
.
0
0
4
5
0
.
0
0
4
5
0
.
0
0
5
4
0
0
ястие2.00
7
5
0
.
0
0
7
5
0
.
0
0
7
5
0
.
0
0
7
5
0
.
0
0
7
5
0
.
0
0
7
5
0
.
0
0
7
5
0
.
0
0
7
5
0
.
0
0
7
5
0
.
0
0
7
5
0
.
0
0
7
5
0
.
0
0
7
5
0
.
0
0
9
0
0
0
палачинка 1.00
5
0
0
.
0
0
5
0
0
.
0
0
5
0
0
.
0
0
5
0
0
.
0
0
5
0
0
.
0
0
5
0
0
.
0
0
5
0
0
.
0
0
5
0
0
.
0
0
5
0
0
.
0
0
5
0
0
.
0
0
5
0
0
.
0
0
5
0
0
.
0
0
6
0
0
0
други
2
0
0
.
0
0
2
0
0
.
0
0
2
0
0
.
0
0
2
0
0
.
0
0
2
0
0
.
0
0
2
0
0
.
0
0
2
0
0
.
0
0
2
0
0
.
0
0
2
0
0
.
0
0
2
0
0
.
0
0
2
0
0
.
0
0
2
0
0
.
0
0
2
4
0
0
общо
2
9
5
0
2
9
5
0
2
9
5
0
2
9
5
0
2
9
5
0
2
9
5
0
2
9
5
0
2
9
5
0
2
9
5
0
2
9
5
0
2
9
5
0
2
9
5
0
3
5
4
0
0
5.Използвани продукти и услуги
ЕТ”АНИ 84”ще закупува необходимите материали за производство
от доставчици и от склад. Общо за продукти(материали) са предвидени
950.50лв./месечно.При необходимост управителят ще договори стоков
кредит с една от фирмите.
За транспортни разходи са предвидени 120лв./месечно.
Като външна услуга ще се използва ремонт на транспортното
средство, за което са предвидени 120лв.година и реклама(отпечатване на
листовки), за което са предвидени общо 60лв./година.
Съществуващият автомобил е застрахован и му е платен пътен
данък.
6.Операционен план
За започване на дейността ЕТ”АНИ 84” се нуждае от следните
машини и необходимите за функционирането и посуда.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 фев 2020 в 10:33 потребител
06 дек 2019 в 15:42 в момента не учи на 42 години
19 юни 2019 в 09:03 в момента не учи на 40 години
10 апр 2019 в 08:24 в момента не учи на 27 години
17 мар 2019 в 14:35 студент на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - aaaaaaaaaaaa, випуск 2014
12 фев 2019 в 03:30 студентка на 26 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Маркетинг, випуск 2016
13 юни 2018 в 09:11 студентка на 43 години от София - УНСС, факулетет - Админист, специалност - Маркетинг, випуск 2012
16 май 2018 в 13:14 студент на 26 години от Бургас - БСУ, факулетет - цюн, специалност - Право, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Управление на проекти


Корпорация “СНН” регистрира загуби за последните три тримесечия. Опитвайки се да подобри своите финансови показатели ръководството решава да извърши проверка на всяко производствено звено с намерението да се откаже от производството...
 

Система и системен подход

26 ное 2007
·
613
·
19
·
8,628
·
473
·
2

Материали по планиране и прогнозиране за УНСС...............
 

Анализ на бизнес план

05 апр 2008
·
1,488
·
17
·
2,817
·
742
·
1

Целта на настоящия бизнес план е да бъде използван като “лице” на фирмата и основен инструмент за развитието й. В него са посочени предметът на дейност, целите,постигнати резултати и други данни, които биха представлявали интерес за различни делови...
 

Планиране и прогнозиране


Планиране е всяка човешка дейност, свързана с определяне на цели, които трябва да бъдат постигнати в бъдеще с изясняването и определянето на необходимите за постигането на тези цели ресурси и мероприятия...
 

Планиране и прогнозиране

02 дек 2008
·
519
·
52
·
10,391
·
345

Следователно системата е такова цяло, което не може да бъде разделено на независими части. От тук следват две важни свойства на системата...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
5
1
23 мин
25.10.2016
Тест II по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е втора част на въпросите за Фирмено планиране, предназначени за студенти от 3-ти курс. Състои се от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
25
6
1
9 мин
01.11.2016
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Бизнес план

Материал № 369345, от 01 яну 1970
Свален: 1,742 пъти
Прегледан: 2,482 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: План
Брой страници: 6
Брой думи: 691
Брой символи: 6,119

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес план"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения