Големина на текста:
17.Управление на инвестициите
Инвестирането на средства е процес на извършване на разходи от фирмата
за придобиване на активи. Извършването на разходи от фирмата във
връзка с придобиването на активи е дейност, която се осъществява според
съществуващите условия, като:
-разширява ли се пазара или се свива, растат или намаляват
вътрешните и международните цени на ресурсите, растат или
намаляват курсовете на националната валута и др.
-състоянието на пазара на конкретния продукт или услуга
-характерът на данъчната политика на държавата
-оценката за риска при различните инвестиционни решения
Инвестирането на пари в активите се извършва, за да се постигнат
следните ефекти за фирмата:
-увеличаване на стойността на предоставения от различни източници
капитал
-увеличаване на пазарната цена на активите на фирмата
Влагането на пари от фирмата за придобиване на дълготрайни и
краткотрайни материални активи е процес на инвестиране в реални
активи.
Инвестирането в дълготрайни материални активи е влагането на големи
еднократни разходи на фирмата, от която тя очаква някакви бъдещи
доходи. Тези разходи се наричат инвестиционни, включват се на части в
стойността на произвежданите стоки и услуги и се възвръщат постепенно с
постъпленията от продажбите на стоки и услуги.
Получаването на доходи от дълготрайни материални активи е свързано и с
извършването на разходи по използването на тези активи.Тези разходи се
наричат текущи. Те се начисляват изцяло в разходите на фирмата през
годината, през която са направени.
В зависимост от целта им, инвестициите в дълготрайни материални активи
се подразделят на групи, всяка от които се характеризира с различна
степен на риск за инвеститорите и свързаната с този риск различна
изисквана възвръщаемост.
Тези групи са:
-принудителни инвестиции – за повишаване на техническата
безопасност на труда и за опазване на околната среда. Инветициите
са задължителни и са без особени изисквания за възвръщаемост
-инвестиции за придобиване на дълготрайни материални активи – за
осъществяване на производство на стоки и услуги при определени
експлоатационни разходи. Изискваната от тях възвръщаемост трябва
да е не по-ниска от доходността при някаква алтернативна
инвестиция със същата степен на риск.
-инвестиции за запазване и разширяване на пазарни позиции и
запазване репутацията на фирмата – за обновяване на дълготрайни
материални активи с цел повишаване на продажбите, икономии на
текущи разходи и ползване на данъчни изгоди от преждевременното
изваждане на остарелите дълготрайни материални активи
инвестиции за проникване в нови сфери на бизнеса – за
диверсификация на дейността и намаляване на риска
-рискови инвестиции - за проникване в недостатъчно разработени
области на бизнеса, в които конкуренцията и насищането с капитали
са ниски. Изискваната доходност е висока, но може да бъде
отложена в бъдещето.
Рискът при инвестирането в реални активи е свързан с несигурността при
получаването на бъдещите доходи от направената инвестиция.
Бъдещите доходи, към които се насочва анализът на възвръщаемостта
и риска от направената инвестиция, са паричните потоци, които
инвестицията създава.
В паричните потоци от инвестицията се включват:
- печалбата на фирмата след плащане на данъците;
- амортизационните отчисления, увеличени от нетните приходи при
ликвидацията на дълготрайни материални активи
При анализа на възвръщаемостта и риска от инвестицията най-напред се
установява размерът на паричните потоци, създавани в бъдеще от
активите, придобити при нейното извършване. След това стойността на
бъдещите парични потоци, осъвременена към момента на извършването на
инвестицията, се сравнява с разходите по нея и се оценява дали тя е
рентабилна. Несигурността на паричните потоци, която поражда риска от
инвестицията, се измерва с оценка на вероятността те да възникнат в
бъдеще.
При определяне на паричните потоци от инвестицията се изготвя прогноза
за бъдещите нетни доходи на фирмата от придобитите активи и за
амортизационните отчисления, начислявани върху тяхната стойност.
Това е т. нар. пряк метод за определяне на паричните потоци.
При този метод паричните потоци се определят чрез прогнозиране на :
-бъдещите продажби на стоки и услуги, свързани с извършената
инвестиция
-разходите(без амортизациите) за производството и продажбата на
стоките и услугите
-доходът от продажбите преди лихви и данъци
-изплащаните лихви
-доходът преди плащане на данъци
-плащаните данъци
-доходът след плащане на данъците
-данъчната изгода от начислените амортизации
Фактори за риска при инвестициите в реални активи са:
-пазарните възможности за натоварване на машините, съоръженията
и оборудването;
-пазарният капацитет на фирмата, изразен чрез максималното й
количество стоки и услуги, които могат да се продадат;
-възвръщаемост на алтернативната инвестиция
Инвестициите с по-висок риск водят до получаването на по-високи
доходи, а по - високите доходи, очаквани от инвестициите, са по –
несигурни и с по – голяма вероятност за непостоянство на
получаването им.
Измерване на възвръщаемостта от инвестициите в реални активи се
извършва, като очакваните от тях доходи, дисконтирани към момента на
влагането на парите в придобиването им, се сравнят със стойността на
вложението. Този начин на оценка на възвръщаемостта означава, че
измерването й се прави чрез нетната настояща стойност на инвестицията,
т.е.:
ННС = НС – ПР
където:
НС – настояща стойност на очакваните доходи от актива
ПР – първоначалните разходи (размерът на инвестицията)
При дисконтирането на очакваните бъдещи доходи от активите,
дисконтовия процент трябва да съответства на риска, който носи
инвестицията в тях. При по-висок риск, дисконтовия процент е по-голям.
За да се вземе правилно решение за инвестиране на средствата на фирмата
в дълготрайни материални активи, се извършва: сравнение, оценка и избор
на инвестиционни варианти. Този процес се изразява като капиталово
бюджетиране.
Капиталовото бюджетиране е процес на анализ, сравняване, оценка и
избор на инвестиционни варианти(проекти за инвестиране в
дълготрайни материални активи) с цел получаване на максимална
възвръщаемост на изразходените средства и максимална пазарна
оценка на фирмата, изразена чрез стойността на капитала и.
При капиталовото бюджетиране се изготвя проект, с които се детайлизира
процесът на приходи и разходи от инвестициите в дълготрайни
материални активи за определен период от време.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 юни 2020 в 20:41 студентка на 33 години от Добрич - Педагогически колеж към ШУ "Епископ Константин Преславски", факулетет - Колеж - Добрич, специалност - ПУПЧЕ
18 ное 2019 в 22:05 в момента не учи
24 окт 2018 в 22:29 студентка на 34 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо - математически, випуск 2010
31 яну 2018 в 10:23 студентка на 45 години от Бургас - БСУ, факулетет - цюн, специалност - Финанси, випуск 2013
02 окт 2017 в 22:20 студент на 38 години от София - Международен славянски институт - МСИ, Москва, факулетет - Икономика, специалност - Счетоводство, випуск 2016
 
Домашни по темата на материала
Управлеско счетоводство...
добавена от gotinata_pi4ka7 31.03.2013
1
29
Подобни материали
 

Продоволствения проблем и устойчиво развитие


Устойчиво развитие е сравнително нова концепция, формирала се през 80-те години и намерила широко признание през 90–те години. Корените и се търсят в края на 60–те и началото на 70–те години на 20 век...
 

Устойчиво развитие и жизнена среда - пищов

08 дек 2012
·
45
·
2
·
831

Пищови на тема №8, 9 и 10 на предмета Безнес среда и устойчиво развитие...
 
Онлайн тестове по Бизнес администрация
Въпроси от VJL системата в интернет IV вариант
тематичен тест по Бизнес администрация за Студенти
Това е четвърти вариант на тест по съвременни бизнес организации, подходящ за проверка и оценка на знанията на студентите, изучаващи дисциплината „Бизнес администрация“.
(Труден)
32
41
1
2 мин
20.09.2011
Тест по Бизнес администрация за 5-ти курс - Бизнессреда и устойчиво развитие
изпитен тест по Бизнес администрация за Студенти от 5 курс
Тест по "Бизнессреда и устойчиво развитие" за НБУ - дистанционно обучение, Магистратура "Бизнес администрация". Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
18
1
4 мин
21.08.2014
» виж всички онлайн тестове по бизнес администрация

Управление на инвестициите

Материал № 368305, от 11 юли 2009
Свален: 138 пъти
Прегледан: 123 пъти
Качен от:
Предмет: Бизнес администрация
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 1,256
Брой символи: 11,661

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на инвестициите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения