Големина на текста:
Банкова система - същност и организация
Същностна характеристика на банковата система
Банковата система като понятие е едно от основните, което е от особено значение както за
банковото дело, така и за икономическата система като цяло. Съвременната банкова система е
съвкупност от банки и подобни на тях организации /институции/ в дадена страна, които се намират в тясна
взаимовръзка и взаимозависимост.
В условията на пазарна икономика, банките не могат да функционират изолирано една от друга в
рамките на националните стопанства. Банковата система не е механичен сбор от банки, а специфична
структура с многообразни взаимни връзки и отношения. Тази взаимосвързаност се проявява в различни
аспекти като:
разчетните отношения с централната банка;
кореспондентските сметки между банките въз основа на техни договорености;
взаимоотношенията между банките във връзка с между-банковите кредити;
взаимовръзката с небанкови организации, които извършват разчетни операции и др.
Често пъти при неизпълнението на поети задължения от една банка към друга банка, освен че е
показател за наличие на затруднения в самата нея, това води до затруднения и на свързаните с нея
банки. Получава се така наречения "ефект на доминото".
Банковата система на съвременния етап е сложна комбинация от отношения и връзки, формиращи
едно единно цяло, което означава, че тя е съвкупност от голям брой елементи, които образуват едно цяло
и взаимодействие между тези елементи. Основните признаци, характеризиращи банковата система като
система, могат да се сведат до следните:
на лице е функционално изграждане;
съществува йерархичност в създаването, в пълномощията и организацията;
има отношения и връзки, които са системообразуващи и обуславят единно цяло;
подреденост на връзките и отношенията;
специфични свойства на управляема система;
рационализация на управлението;
определяне на дейността на персонала;
създаване на действащ контрол;
осигуряване на обективна и достатъчна информация;
динамична и саморегулираща се система;
проявява се като система от "закрит тип".
В зависимост от степента на развитие на банковата система на пазарна основа, някои от
характеристиките могат да не се проявяват достатъчно ясно. На процесите на развитие на банковата
система оказват влияние множество външни и вътрешни фактори.
А) Към външните фактори се отнасят макро-факторите, които са съвкупност от взаимобусловени и
взаимосвързани фактори, и могат условно да бъдат обособени в следните групи: икономически;
политически; юридически; социални и извънредни.
Съвкупността от икономическите фактори отразяват състоянието на икономиката, изразяващо се в
начините и динамиката на установяване на стопански взаимоотношения с участието на банките. Към
икономическите фактори се отнасят: принципите за формиране на държавния бюджет; съществуващата
данъчна система; характерът на провежданата парично-кредитна политика; ефективността на
провежданите икономически реформи и др. Те формират условията, в които работи банковата система.
Към политическите фактори се отнасят решенията на органите на държавното управление,
свързани с основните принципи на парично-кредитната политика, основните направления за
усъвършенстване на данъчната политика, осъществяването на заявените намерения за развитие на
националната икономика и др.
Устойчивостта на банковото законодателство и неговата относителна консервативност създават
юридически предпоставки за регулиране на възникнали проблеми в банковата практика. Банковото
законодателство оказва влияние на банковата система с особените правила, които създава за едни или
други операции или сделки, като ги разрешава, усъвършенства или забранява.
Икономическите, политическите и юридическите фактори и предпоставки определят многообразието
на социалните фактори като: доверие на голяма част от населението в правилността на икономическата
политика на правителството, в данъчната, митническата, валутната политика и т.н. Всичко това формира
равнището на доверие към банковата система, готовност да се ползват банкови услуги, да се
осъществяват операции чрез банките и др.
Извънредните обстоятелства се свързват със стихийни бедствия и непредвидими събития като:
наводнения, земетресения и др., които затрудняват дейността на банковата система;
политически и междудържавни конфликти, икономически противоречия с други страни и т.н, които
водят до влошаване на взаимоотношенията между банките.
Б) Към вътрешните фактори, оказващи влияние върху дейността на банковата система се отнасят
тези, които се формират от субектите на банковата система - централната банка, търговските банки и др.
Вътрешните фактори се влияят от субектите на банковата система и зависят основно от:
ролята и авторитета на централната банка в банковата система;
компетентността на ръководството на банките;
квалификацията на банковите служители;
равнището на междубанковата конкуренция;
традиционните банкови правила и обичаи в страната и др.
В съвременната международна практика са се наложили и преобладават два основни типа банкови
системи - универсални и специализирани.
Универсалното банкиране предлага цялата гама от финансови услуги, в т.ч и търговията с ценни
книжа. Банките могат да притежават акции на фирми и нефинансови организации. Страните с
универсална банкова система са Германия, Швейцария, другите Западноевропейски и други европейски
страни и редица неевропейски страни. В сегашните условия според нормативната база в Европейския
съюз, банките от отделните страни имат възможност да извършват операции на единния европейски
пазар на принципите на универсалното банкиране.
Като основни недостатъци на универсалното банкерство могат да се посочат: много голямата
диверсификация на дейностите; обвързването на тези дейности с рискови сегменти на пазара,
формирането на по-рискови кредитни експозиции; трудното осъществяване на банков контрол, поради
многообразието и специфичността на операциите и др.
Специализираното банкиране е модел на банковата система в САЩ и Япония. При тази система
банките нямат право да извършват целият обхват на сделките с ценни книжа и застраховане, не могат да
притежават дялове от нефинансови институции и фирми и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 апр 2021 в 15:43 в момента не учи на 52 години
08 окт 2018 в 16:49 ученичка на 24 години от Русе - ПГИУ "Елиас Канети", випуск 2015
05 окт 2018 в 07:00 в момента не учи на 64 години
21 ное 2017 в 13:43 студент на 36 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, специалност - Икономика, випуск 2016
03 сеп 2016 в 23:23 студент на 27 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2016
 
Домашни по темата на материала
текущо развитие на банковата система
добавена от rado9401_abv_bg 09.04.2014
0
29
функционирането на банковата система в България през последните 12 месеца
добавена от anny1993 05.11.2013
1
69
Подобни материали
 

Банкови операции с борсови ценни книжа, извършвани от ОББ

30 авг 2008
·
121
·
11
·
1,743
·
86

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД....
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
278
·
11
·
2,085
·
233

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
353
·
16
·
4,426
·
396

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Особености на потребителските кредити

19 фев 2009
·
357
·
18
·
3,674

"Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг". Характеристика на потребителските кредити.
 

Банково дело

20 апр 2009
·
197
·
38
·
5,854
·
128

В първата глава се анализира текущо състояние на системата за банков надзор в България. В това отношение се акцентира върху условията за развитие на практиката в областта на регулиране, контрол и надзор...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
Тест по търговско банкерство
изходен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Тест по търговско банкерство за магистри. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
15
5
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Същностна характеристика на банковата система

Материал № 368127, от 10 юли 2009
Свален: 104 пъти
Прегледан: 119 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 554
Брой символи: 5,093

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същностна характеристика на банковата система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала