Големина на текста:
ВЪПРОС 19: РОЛЯТА НА ВГО ЗА РАЗВИТИЕТО
НА ГЕОГРАФСКАТА НАУКА
1.ВГО- исторически обхват и значение
2.Начало на ВГО- Хенрих Мореплавателя,
неговата школа, открития на
португалците. Бартоломео Диаш и
заобикалянето на Африка от юг.
3.Четирите експедиции на Христофор
Колумб и откриването на Новия свят.
Експедиции на Джон Кабот и Себастиян
Кабот. Откриването на Южна Америка и
Бразилия- Алонсо де Охеда и Педру
Кабрал. Аферата с Америго Веспучи и
името Америка. Първо геополитическо
разделение на света- Тордесиляски
договор от 1494г.
4.Васко да Гама и португалската експанзия
в Южна и Югоизточна Азия.
5.Испанска и португалска експанзия в
Америка. Конквистадори и легендата за
Елдорадо. Британски и френски
експедиции към Северна Америка.
6.Околосветски плавания на Фернандо
Магелан и Ел Кано. Втора околосветска
експедиция на сър Френсис Дрейк.
7.Бернхард Варениус и неговата „ Обща
География ”. Изследване вътрешността
на континентите.
8.В търсене на Terra Australis Incognita-
откриване на Австралия от Вилем
Янсзон. Експедиции на Джеймс Кук.
Откриване на Антарктида и последици от
ВГО.
9.Роля на ВГО за развитие на географската
наука.
ВГО- исторически обхват и значение
Зараждането на капитализма през втората
половина на 15 век в Европа, необходимостта от
значителни капитали, нови източници на
суровини, работна сила, както и падането на
Константинопол под турска власт принуждават
търговците да търсят нови пътища към Изтока.
Кръгозорът на хората в Европа се разширил и на
тази основа настъпили значителни промени в
общественото съзнание. Това предизвикало
оживление в науката. Постигнат бил напредък в
техниката, който осигурил известни предимства
на развитите европейски държави. Това довело
до епохата на ВГО.
ВГО започват в края на 15 век и имат значение за
установяването на нови, много по-правилни
понятия за географията на нашата планета.
Тласък към откриване на нови земи дава, както
вече се спомена, интересът на новата класа-
буржоазията, да се добере до нови страни, които
ще дадат възможност за изгоден стокообмен и
големи печалби. Тласък дава и търсенето на
благородни метали.
Важна предпоставка за ВГО са извършените
открития и значителни постижения в областта на
науката и техниката. Успехите на астрономията
обуславя създаването на редица прибори,
подобряващи навигационната ориентация на
корабите. Откриването на комбиниращите се
металически букви през 15 век прави
книгопечатането бързо, евтино и достъпно. Това
е събитие с неизмеримо значение.
Друга предпоставка за ВГО е развитието на
мореплавателната техника. Появява се
португалската каравела. Корабът има три мачти
и е независим от посоката на вятъра. Подобрява
се и рулевото управление на корабите.
Начало на ВГО- Хенрих(Енрике) Мореплавателя.
Открития на португалци. Бартоломео Диаш-
заобикаляне на Африка от юг
Вследствие на прекъсването от турците на
търговските пътища между Европа и Мусонна Азия,
възниква необходимост от откриване на нов път за
Индия и Китай.
Един от бележитите хора в началото на ВГО е
португалският принц Хенрих Мореплавателя(1394-
1460г). Още двадесет годишен воюва срещу маврите.
Оттам добива сведения за Сахара, реките Нигер и
Сенегал. Започва да организира експедиции към
западните брегове на Африка. Хенрих създава
обсерватория и морско училище- първата в света
мореплавателна школа
Като резултат от организираните от него
експедиции(самият той не е пътувал) е откриването
на Порту Санту, Мадейра, Азорските острови, Зелени
Нос, река Сенегал, река Рио д’Оро. При всички тези
пътувания се е прилагала грабителска и пиратска
практика. Въпреки това Хенрих Мореплавателя има
голям принос към ВГО. Той обучил голям брой
моряци, спомогнал да се изгради португалската
флота, да се открият редица острови около западните
брегове на Африка, както и да се опознае голяма част
от тези брегове. С експедициите организирани от
него се поставя началото на ВГО.
Друг виден португалски мореплавател е Бартоломео
Диаш. Той получава задача от португалския крал да
обиколи Африка от юг и да достигне до Индия. През
1486г. Диаш се отправя на път. Той установява, че на
юг от екваториална Африка бреговете са
неприветливи, обвити в мъгли. На няколко места
Диаш поставя каменни знаци, с което установява
португалското владичество над новооткритата
територия. Експедицията заобикаля Африка от юг и
навлиза в Индийски океан, който по-рано се е считал
за напълно затворено море. След като минава покрай
най-южната точка на Африка, Диаш установява, че
брегът продължава в североизточна посока.
Четирите експедиции на Колумб. Джон Кабот,
Себастиян Кабот. Алонсо де Охеда, Педру Кабрал,
Америго Веспучи. Първо геополитическо
разделяне на света- Тордесилски договор- 1494г.
Обикновено е прието да се смята, че Америка е
открита от Колумб. Това е така дотолкова, доколкото
се отнася за трайно откритие и възможности за
заселване. Първите европейци, достигнали до
Северна Америка са норманите в края на 10 век.
Първо Ерик Червения достига до Гренландия, след
това Лайф Ериксен(999г.) е отнесен от буря до
бреговете на Северна Америка а после и Турфин
1
Карлсефни(1003г) достигат до Америка, но не
успяват да създадат поселища.
Колумб е роден в Генуа. Установява се в Лисабон, ,
където влиза в контакт с португалските
мореплаватели. Когато решава да организира
експедиция, португалското правителство не го
подкрепя. Тогава Колумб отива в Кастиля- ядрото на
създаващата се испанска държава. Тук среща
подкрепа и започва организиране на плаване. Колумб
счита, че земята е кръгла и за да стигне до Индия,
трябва да плава на запад.
При първото си плаване Колумб тръгва с три
неголеми кораба. Следвайки западна посока, на
11.10.1492г. достига до земя- това били Бахамските
острови. След това мореплавателите откриват Куба.
Първоначално помислил Куба за Япония. После
открива Хаити и решава, че това е Япония, а Куба е
част от Китай. След три месеца престой в Антилите,
Колумб се завръща в Европа.
Второто пътуване на Колумб е със 17 кораба(1493-
5г). Той достига отново до Хаити. После открива
редица острови от Малките Антили. Открива и
Ямайка. Установява, че Куба е остров. Взима образци
от птици и растения, между които царевица и ямс.
Третото(1498-1500г.) пътуване на Колумб било
проведено по по-южен курс- през островите на
Зеления нос към остров Тринидад. Една от причините
да се пътува все по на юг е желанието да се достигне
„Южна Индия”, където имало злато, скъпоценни
камъни и подправки. Колумб видял
южноамериканския бряг, установил прииждащата
прясна вода от Ориноко, но не слязъл на брега, а се
отправил към Хаити. Тук бил арестуван и изпратен в
Испания по донос за намерения да обсеби откритите
земи. В Испания е оправдан.
По това време Васко да Гама открива действителния
път за Индия и в Испания са стреснати от този факт.
Решава се Колумб да организира четвърто
плаване(1502-1504г).
През юни 1503г. Колумб достига до бреговете на
Хондурас. Оттам проследява брега до Панамския
провлак. Той не прекосява тясната ивица земя и
остава с убеждение, че стигнал южноазиатските
брегове.
Освен в югозападна посока, път за Индия се търси и
на северозапад. Най-бележит поддръжник на това е
генуезецът Джон Кабот (Джовани Кабото ).
Първото му плаване е праз 1497г. в посока Канада.
Достига остров Нюфаундленд, минава покрай
южните брегове на п-в Лабрадор. Кабот достига до
Америка само 5г. след Колумб.
Делото на Джон Кабот е продължено от сина му-
Себастиян Кабот. Той е участника в плаванията на
Джон Кабот. През 1509г. Себастиян Кабот достига до
Хъдзъновия залив. Негова е заслугата за откриване на
басейна на Ла Плата(Парана).
Алонсо Охеда(14701515г.) е испански завоевател,
участник във второто плаване на Колумб. Той
достига до устието на Амазонка и изследва Антилите.
Посещава и Бахамските острови, откъдето взима роби
за Испания.
Педру Кабрал(1467-1526г.) е испански мореплавател.
Получава задача да на юг покрай африканския бряг.
Силна буря го отнася, обаче към бреговете на Южна
Америка. Експедицията достига днешните брегове на
Бразилия и Кабрал се счита за откривател на тази
страна.
Плаването продължило в посока Каликут. Там
възникнал конфликт с местното население. Корабите
били натоварени от съседни градове и тръгнал към
Португалия.
Америго Веспучи(1451-1512г.) е родом от
Флоренция. За него има противоречиви сведения.
Според едни- той е деен изследовател, а според
други- обикновен търговец на месо, лишен от
качества на изследовател. Според самия Веспучи, той
е извършил 4 плавания. Но по-нови изследвания
показват, че първото и последното са измислени, а
реални са 2-ро и 3-то плаване. При едното Веспучи
достига до днешна Венецуела заедно с Охеда, където
се разделят. При другото плаване Веспучи изследва
източните брегове на Южна Америка до 50?с.г.ш.
Името на Америго Веспучи е обезсмъртено от немеца
Валдземюлер. Издавайки карта на Новия Свят, той
нанася на картата АМЕРИКА.
Първо геополитическо разделение на света
През 1494г. в Тордесиляс е сключен договор между
Испания и Португалия. Той разделя колониалните
владения с условна линия, минаваща през полюсите и
пресичаща Атлантическия океан. Земите на запад от
линията(Северна, Централна и значителна част от
Южна Америка) са признати за Испански, а земите на
изток(включително Бразилия)- за португалски.
Интересно е, че това се е отнасяло за земите на север
от екватора. Договорът е отменен през 1777г.
Васко да Гама и португалската експанзия в Южна
и Югоизточна Азия.
Откриването на Америка от Колумб става
непосредствено, след като Бартоломео Диаш достига
южния край на Африка. Индия не е открита, когато
Колумб доплувал до предполагаемата „Западна
Индия”. Това подтикнало португалците да
организират експедиция. Тя е водена от Васко да
Гама(1469-1524г). Корабите се отправили към нос
Добра Надежда, заобиколили го и достигнали до
устието на река Замбези. В този район експедицията
срещнала арабски кораби.
След като прекосили северозападната част на
Индийски океан, мореплавателите достигнали
Каликут през май 1498г. Пътят до Индия бил открит!
Португалците започнали жестока борба срещу
арабските моряци. Били организирани по-големи
експедиции, които довели до португалско господство
по този път. Португалското правителство пращало
флоти, целящи да унищожат арабската посредническа
търговия. Португалските кораби заемали важни точки
по морските пътища на арабите и обирали и
потопявали всички арабски кораби. През 1509г.
португалците сложили край на арабското господство
в Индийски океан, а през 1511г. завладели Малака и
си осигурили път към Тихи океан и мечтаните
Молукски острови.
През 1516г. португалците стигнали в Кантон, 1520г. в
Пекин, а в 1542г. започнали търговски връзки с
Япония. Заслугите на португалците за развитие на
географията са големи. На тях се дължи откриването
на морския път за Индия и цяла Мусонна Азия.
Ролята на португалските открития е прогресивна,
въпреки позорните дела, извършени от някои от тях.
Португалската колониална мощ не била трайна. През
2-рата половина на 16 век холандците разстроили
колониалната система не само на португалците, но и
2
на испанците. Холандия станала наследник на
португалското морско могъщество, за да го отстъпи
на Англия по-късно.
Испанска и португалска експанзия в Америка.
Конквистадори и легендата за Елдорадо.
Британски и френски експедиции към Северна
Америка.
Епохата на Колумб, Васко да Гама и Магелан била
последвана от епохата на
конквистадорите(conquistador- завоевател). Те са
написали едни от най-черните страници в човешката
история. Отредите били съставени от разорени
дворяни, наемни войници, пирати, престъпници.
Един от първите конквистадори е Васко
Балбоа(1475-1517г). Той премина планините на
Средна Америка и открил западните и брегове, а
заедно с това и Тихи океан. Така е сложен край на
легендата, че Колумб е открил Индия. Балбоа се
отличавал с голяма жестокост спрямо местното
население.
Други конквистадори са Франциско Писаро и
Фернандо Кортес(1485-1547г). Последният застанал
начело на експедиция за завоюване на Мексико.
Местното население било подложено на зверства.
Мексико било покорено. Това станало предпоставка
за по-нататъшно разширяване на испанската власт в
Америка. Предстояло да се завладее Средна Америка.
След като това станало факт, Кортес се насочил към
Калифорния- по онова време се считало, че това е
остров. Кортес е бил начело на три експедиции.
Негова главна заслуга е проникването на испанците в
Мексико.
Друг конквистадор Ернандо де Сото. Негова е
заслугата за да бъдат опознати земите около долното
течение на Мисисипи и да бъде картографирана част
от Мексиканският залив.
Франциско Писаро е участник в грабителските
походи в Средна Америка. След това се насочва на
юг към Андите. Завладяването на Перу е свързано с
много жестокости. Земите открити от Писаро
останали под испанска власт.
ЕЛДОРАДО- територия в северната част на Южна
Америка(днешна Венецуела), които са много богати
на със злато.
Испанците не проникнали по-северно от 38? с.г.ш.
там се насочили французи и англичани. Французите
проникнали в Канада и продължили на югозапад, а
англичаните се насочили главно към днешните
източни и североизточни щати. Тук те водили войни с
холандците.
Освен по-старите пътувания на Кабот – баща и син,
англичаните предприели експедиции да открият
северозападния проток за Тихи океан. Първи тръгва
да го търси Мартин Фробишер(1535-1594г). Той
минал южно от Гренландия и проникнал до един от
заливите в Хъдзъновия проток. Фробишер
организирал три експедиции за изследване северните
брегове на Северна Америка. Неговите пътувания
били продължени от Джон Дейвис. Единствената цел
била да се намери Северозападния проток.
Друг бележит изследовател е Хенри Хъдсън. Той
проникнал в залива, носещ днес неговото име. След
него изследвания в същия район прави Уилиам
Бафин. Той считал, че не е възможно да се намери
търсеният северозападен път към Индия.
Французите също извършват значителни изследвания
в Северна Америка.
Жан Картие е търсил морски път за Индия и Китай.
При първото си пътуване стигнал устието на река
Сейнт Лорънс. Открива плодородна земя, богата на
животни. Това е Канада. При второто плаване Картие
проникнал по-навътре по Сейнт Лорънс и завзел
територии около днешния Монреал. Картие е
първият, стигнал до устието на Сейнт Лорънс и
навлязъл на 1 000км навътре.
Други френски изследователи след Картие са
Самюел Шамплен и Рене де Ласал. Шамплен е
основател на френските колонии в Северна Америка.
Той слага начало на колонизацията. Ласал първи е
прекосил Северна Америка от север на юг. Стига до
устието на Мисисипи, плавайки по реката. Нарича
земята около устието Луизиана.
На по-късен етап французите се установили здраво
западно от североамериканските езера. Англичаните
не се отказали от търсене на северозападен път и
изпратили Александър Макензи, шотландец по
произход. Макензи изследва реката, наречена на
негово име. Също така изследва река Фрейзър.
Околосветски плавания на Фернандо Магелан и
Дел Кано. Втора околосветска експедиция на сър
Френсис Дрейк.
Фернандо Магелан (1480-1521г) е португалски
мореплавател, първи обиколил земното кълбо. Той
считал, че до Южна и Югоизточна Азия може да се
стигне и по западен път. Не е намерил подкрепа у
португалското правителство и преминава на испанска
служба.
Магелан започва околосветското си плаване през
1519г. Насочва се на югозапад, заобикаля Южна
Америка през протока, наречен по-късно на негово
име и навлиза в Тихи океан. Експедицията минава
през Марианските острови и достига до Филипините.
Тук Магелан при схватка с туземците намира смъртта
си на остров Мактан.
Заслугата на Магелановата експедиция е, че доказва
по неоспорим начин, че Земята е с кълбовидна форма,
разграничава се по-точно съотношението суша-вода,
като е доказано, че водата преобладава по площ
сушата.
Дел Кано е испански мореплавател, завършил
околосветското плаване на Магелан. След смъртта на
последния, Дел Кано поема командването на
експедицията и с 18 моряка и един кораб се завръща в
Испания.
Сър Френсис Дрейк (на английски: Francis Drake) е
английски корсар, мореплавател, герой от много
морски битки. Занимавал се също с политика и
инженерство. Той е първият англичанин, който
обикаля земното кълбо по вода (15771580).
Франсис Дрейк е роден през 1540 г. в Тависток,
Девон и въпреки, че някои смятат, че това не е
истина, той принадлежи към семейство Дрейк от
графство Девън. Нищо не се знае за Дрейк, докато
той не взема участие в търговията с Гвинея през 1565
г. Две години по-късно той придобива слава като
командир на кораб в ескадрона на братовчед си Джон
Хокинс, който търгува с Америка, въпреки забраната
на Испания. Хокинс и Дрейк са вероломно нападнати
в пристанището Сан Хуан де Улуа и всичките им
кораби без два са разрушени. При връщането си в
Англия те искат обезщетение от английското
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юни 2020 в 20:34 потребител на 20 години
22 мар 2020 в 14:04 студент на 41 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историкически факултет, специалност - История и география, випуск 2023
29 окт 2019 в 18:02 в момента не учи на 35 години от Ардино
 
Подобни материали
 

тест по география за Тракийския университет

21 мар 2009
·
242
·
5
·
957

Тракийски университет, Кандидатстудентски прием Тест по география, предварителен с О са отбелязани правилните отговори Тема: ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ 1. Въпрос: Коя от държавните граници на България НЕ се пресича от железопътна линия? а границат...
 

Примерен тест по география

10 мар 2009
·
224
·
7
·
417
·
1

Верните отговори са изписани с по-плътен шрифт. На “отворените” въпроси са дадени примерни отговори като свободен текст. Структурата на теста е примерна и може да търпи промени...
 

Българските природни забележителности

19 яну 2009
·
349
·
56
·
6,905
·
435
·
1

В реферата са посочени някои от прирдните забележителности на България.
 

Доклад за Тунис

12 окт 2007
·
102
·
2
·
695

Език, забележителности, туризъм, общество, курорти...
 

Тест по География

04 фев 2009
·
172
·
8
·
816
·
1

Тест по География за матура.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
Природа на Балканския полуостров
тематичен тест по География за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за ученици от 7 клас за проверка на знанията по география и икономика. Въпросите са само с един верен отговор.
(Много лесен)
10
8
1
20.02.2020
Общ географски тест (X-XII клас)
кандидат-студентски тест по География за Ученици от 12 клас
Тестът е любознателен за проверка на знанията по география. Състои от 30 въпроса, с един възможен отговор всеки.
(Труден)
30
15
1
7 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Ролята на великите географски открития за развитието на географията като наука

Материал № 36808, от 26 юни 2007
Свален: 172 пъти
Прегледан: 161 пъти
Качен от:
Предмет: География
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 2,529
Брой символи: 20,887

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ролята на великите географски открития за разви ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
25

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
228 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения