Големина на текста:
1
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО
КУРСОВА РАБОТА
ЕВОЛЮЦИЯ НА ПОНЯТИЕТО ЗА СИГУРНОСТ:
ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА
СИГУРНОСТ
Петя Дончева
2
За да изясня еволюцията на понятието за сигурност , ще се позова на лекцията на
президента на България Георги Първанов: “Националната сигурност на Република България
– съвременен прочит и проблемни въпроси”, изнесена в СУ „Св. Климент Охридски” / 04.
2008г.
„Понятието “сигурност” се налага за първи път в публична
употреба с определена цел след нападението на японците над Пърл
Харбър. ... САЩ е родината на това понятие. Първоначално то е
свързано с разбирането за отбраната. Минава време и в периода между
50-те и 70-те години то се употребява в смисъл на национална,
международна и колективна сигурност, като в неговия център са
поставени преди всичко военните заплахи за целостта на държавите.
... У нас понятието се използва и в един тесен смисъл, натоварен с негативни реакции
– става дума за “Държавна сигурност”.
В края на студената война това понятие постепенно разширява границите и
политическата му и академична употреба претърпя значително развитие. То започна да
включва в себе си не само военни, а и невоенни заплахи спрямо индивидите и групите,
отделните общности. Започна да се говори за политическа и икономическа сигурност, за
екологична и социална, културна и етническа сигурност.
Международните организации започнаха да обръщат особено внимание на понятието
за човешката сигурност. Оказа се, че понятието за сигурност съвсем не се свежда до
вътрешната и външната сигурност, а е много по-комплексно и е свързано със стабилно и
ефективно функциониране на всички социални системи в обществото.
Днес все повече, не заграбването на чуждите територии, а присъединяването на
висококачествен човешки капитал, пропуските на държавите, водещи до изтичането на
квалифицирани кадри, сривовете в информационните системи, кражбата на данни и
информация се превръща в център на новото разбиране за сигурността. През последните
десетилетия изтичането на човешки капитал от страната ни води до много по-тежки загуби -
милиарди левове, долари, евро са отишли в други страни. Липсата във всеки случай на
недостатъчно квалифицирани кадри, на хората с потенциал, се превръща в основен фактор за
задържането на развитието ни, във всеки случай за недостатъчните темпове на нашето
развитие, за прояви на неустойчивост и нестабилност на нашето общество.
За страни като България средата за сигурност в глобален и регионален план има
своето влияние върху дейността на институциите, ангажирани в борбата за сигурност. В
условията на глобализация и взаимозависимост понятието “сигурност” вече не отразява
единствено идеята за оцеляване в обстановката на относителен мир, вече има друг подход.
Това е идеята за стабилност, развитие и просперитет. Аз съм сигурен, че във ваше лице
млада България няма как да свежда своите амбиции и цели до оцеляването. Още повече, че,
както справедливо отбеляза и ректорът проф. Илчев, ние сме вече в друго семейство, в друга
категория. И амбицията ни е не да бъдем доведеното дете на Европа, нашата амбиция в
обозримо бъдеще, в периода до 2015-2020 г., е да бъдем поне на средното равнище в Европа.
И това са постижими цели, както го доказахме ние. Казвам ние, защото организирах една
Петя Дончева
3
разработка, наречена “Стратегия за догонващо икономическо развитие” и реализирана от
учени от Софийския университет, от БАН, от много други научноизследователски звена на
България.”
Конституцията на Република България:
Чл. 9. (1) Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и
защитават нейната териториална цялост.
Чл. 100. (1) Президентът е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България.
(3) Президентът възглавява Консултативния съвет за национална сигурност, чийто статут се определя
със закон.
Според Конституцията, действия, които са противозаконни, се тълкуват като заплаха за
националната сигурност и се наказват със съответните санкции от съответния орган.
Правото на международната сигурност е система от правни и други способи и методи,
прилагани в съответствие с общите принципи на международното право за гарантиране на общя мир
и сигурност на земята.
Правото на международна сигурност се предпоставя от избухващите непрекъснато локални
въорежени конфликти, които представляват сериозна заплаха за регионалната и обща международна
сигурност
Общоприето е становището, че предвидената система за колективна сигурност в Устава на
ООН не е било възможно ефективно да се приложи вследствие на социално-политическата
конфронтация между Изтока и Запада в периода на т.нар. Студена война. Непрекъснатото
противопоставяне на двата лагера в ООН блокира иоълнението на разпоредбите, предвидени в чл.39-
51 от Устава на ООН, съгласно ойто срещу всяка заплаха за мира, за поддържането на
международния мир и сигурност, Съвета за сигурност решава какви мерки да приложи. Например
мерки, не свързани с употреба на въорежена сила, или ако се окажат недостатъчни, може да
предприемат действия с въздушни, морски или съхопътни сили, необходими за възстановяването на
международния мир и сигурност. След Втората световна война са фиксирани над 100 случая на
нарушаване на международния мир и сигурност, но ООН ефективно е реагирала само на десетина.
Бъдещето на информационната сигурност
Днешните предизвикателства, свързани със защитата
на информацията в организациите, формират потребността
от нов тип управление – стратегическо, базирано на
технологиите, ориентирано към бизнес спецификите,
с изградени практики по отношение на риска.
Плановете във връзка с информационната сигурност
ще продължат да се разгръщат и през следващата година.
Дните, когато въвеждането на защитната стена (firewall) и система за откриване на атаките можеше
да конституира целия арсенал за защита на информацията, са далеч в
миналото. Трудносттта да определим какво от корпоративната информация да защитим и кога,
съчетани с изискванията на регулациите и съвместимостта, създават необходимостта от нов тип
мениджър по информационната сигурност – той трябва да разбира бизнес спецификата, да има богат
опит в практиките по отношение на риска и да познава отлично технологиите. Тези умения, съчетани
с добре изградена стратегия, са основополагащи за организациите при постигането на бизнес целите,
свързани с информационната сигурност през 2008 г.
Петя Дончева

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 апр 2019 в 18:50 студентка на 32 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - ППООР, випуск 2012
22 фев 2018 в 23:32 потребител
10 яну 2018 в 19:15 в момента не учи на 34 години от София
23 сеп 2017 в 13:19 в момента не учи на 43 години от София
08 май 2017 в 11:55 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика на търговията, випуск 2018
31 яну 2017 в 20:05 студент на 26 години от София - УНСС, факулетет - свободен факултет, випуск 2017
30 яну 2017 в 01:06 в момента не учи на 50 години от Ботевград, випуск 2014
19 яну 2017 в 12:44 студент на 29 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2020
02 яну 2017 в 21:08 студент на 26 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, факулетет - Дистанционно, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
26 ное 2016 в 12:05 студент на 36 години от София - Университет по библиотекарство и информационни технологии, факулетет - Сигурност, специалност - Национална сигурност и културно-историческо наследство, випуск 2015
 
Домашни по темата на материала
Информационни аспекти на сигурността
добавена от Apu3JL 19.04.2012
0
50
Система на правните основи на националната сигурност
добавена от ralito0o02 25.11.2012
1
24
Подобни материали
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Борба с тероризма


Съгласно чл. 129 от раздел VII на ППЗМВР, Национално звено "Европол" е създадено в рамките на структурата на Дирекция "Международно оперативно полицейско сътрудничество" - Национална служба "Полиция" - МВР...
 

Аспекти на сигурността


Въпросът за сигурност - един от централните проблеми в теорията и практиката на международните отношения и общественици. С нея един или друг начин свързани всички въпроси на международната политика...
 

Духовни аспекти на националната сигурност

19 ное 2008
·
233
·
11
·
1,278
·
148

Темата представлява разработка върху съвременните проблеми свързани с културно-историческото наследство и националната сигурност. Въпросът е разгледан от гледна точка на духовните аспекти на социалната сигурност в Р. България.
 

Стратегия за национална сигурност


Разработването на адекватна на съвременните реалности Стратегия за национална сигурност е една голяма необходимост за европейското раз-витие на страната...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
19
1
2 мин
03.11.2016
Професионална етика и комуникативни умения
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 10 въпроса относно вербална и невербална комуникация, работни взаимоотношения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.11.2014
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

понятие за сигурност

Материал № 366818, от 27 юни 2009
Свален: 205 пъти
Прегледан: 146 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,026
Брой символи: 19,106

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "понятие за сигурност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
121 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения