Големина на текста:
У В О Д
Автоматизираните информационни системи са съвкупност от технически и
програмни средства, методи , процедури и персонал, организирани за
осъществяването на функции по създаването,обработването, съхраняването,
ползването и обмена на класифицирана информация в границите на дадена
система.Тя може да бъде изградена и върху основата на една или повече отделни
работни станции, който не са свързани в мрежа.
Мрежата това е съвкупност от технически и програмни средства, методи и ако е
необходимо персонал и процедури, организирани за осъществяване на обмен на
данни между две или повече АИС или в рамките на една АИС.Компютърните
мрежи се разделят на две главни категории:
1. равноправни.
2.базирани на сървър
При равноправната мрежа всичките компютри са равнопоставени.Мрежата няма
конкретен администратор, а потребителите сами определят какви ресурси да
поделят в мрежата.Системата за сигурност се състои в задаване на парола за всеки
ресурс, като например поделена директория или устройство.В равноправната
мрежа всеки потребител настройва сам своята система за сигурност,поради което
централизирания контрол е труден. Затова , ако сигурността е важен фактор , се
изгражда мрежа базирана на сървър.При тези мрежи , има компютър, работещ
само като сървър, без да се използва като работна станция.С нарастването на
размера на трафика на мрежите се появява нуждата от повече от един
сървър.Разпределението на задачите между няколко сървара позволява мрежата да
работи по-ефективно.Сървърите на големите мрежи трябва да бъдат
специализирани, за да задоволяват нуждите на потребителя.
Основното предимство на мрежите със сървър е че използването на данните може
да се администрира и контролира централно.Сигурността може да се управлява от
един администратор , който установява правилата за защита и ги прилага към всеки
потребител от мрежата
Комуникационната система е съвкупност от взаимосвързани комуникационни
средства, криптографски средства и среда на разпространение на сигнала,
предоставящи комуникационен ресурс на АИС или мрежа.Използваните
технически и програмни средства за създаването на АИС,както и потребителската
и системната информация в тях, са ресурсите на тази АИС.Мрежовите ресурси
могат да се разделят на:
1.Физически ресурси – оперативната памет,процесорът,входно изходните
устройства и др.
2.Информационни ресурси – това са програмните продукти и данните,който се
съхраняват и се обработват от физическите устройства.
Ресурсите на мрежите се използват за представяне на пакет от системни и
потребителски услуги като:
1.Обмен на данни от различен тип.
2.Обмен на електронна поща в мрежата.
3.Търсене на услуги и ресурси по мрежата.
4.Комуникации между клиенти на мрежата.
5.Администриране,контрол,управление,защита и развитие на мрежата.
В съвременното технологично развитие използването на АИС е невъзможно без
създаването на база данни.Базата данни представлява съвкупност от данни,
организирани за общо ползване в рамките на различни изчислителни процеси.За
тяхното създаване, поддържане и експлоатация се използват специални системи,
наречени системи за управление на база данни чиито основни функции са:
1.Транслиране на схемата на база данни.
2. Създаване и верифициране на база данни.
3. Изпълняване на запитвания към база данни.
4. Актуализиране на данните в база данни.
5. Копиране и възстановяване на база данни.
6. Защитаване на база данни чрез управление на достъпа и криптографиране.
Създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както
и използването на база данни с класифициран характер в АИС или мрежи не се
различават по своята организация и методите си на работа от всички останали
мрежи.
Единствената разлика е в необходимостта от сериозно гарантиране на сигурността
им и защитата от заплахи от нерегламентиран достъп.
Имаме две самостоятелни сфери на защита на информацията от нерегламентиран
достъп:
1. На автоматизираните информационни системи.
2. На компютърните системи и мрежи.
Основните направления, в който преднамерената и непреднамерената човешка
дейност могат да доведат до нерегламентиран достъп са :
1.Неизправностите и отказите на техническите средства.
2. Наличието на грешки в програмното осигуряване.
3. Излъчването на паразитни електромагнитни или акустични излъчвания.
4. Природните бедствия.
5. Авариите и катастрофите.
Всички те могат да доведат до нерегламентиран достъп във вид на нежелателно
изтичане, модифициране или унищожаване на информация.
Нерегламентиран достъп до класифицирана информация е всяко:
1. разгласяване.
2.злоупотреба.
3. промяна.
4. увреждане.
5. предоставяне.
6.унищожаване на класифицирана информация.
Както и всякакви други действия, водещи до нарушаване на защитата и или до
загубване на такава информация.
ІІ. НОРМАТИВНА БАЗА
При АИС или мрежи предназначени за създаване, обработка , съхраняване и
пренасяне на класифицирана информация не се допуска тяхното включване към
публични мрежи като Интернет и други подобни електронни комуникационни
мрежи( ЗЗКИ чл. 94 ).Класифицираната информация в сертифицираните АИС и
мрежи се маркират със съответното ниво на класификация за сигурност и се
отчитат по реда на наредба приета от Министерски съвет по предложение на
министъра на вътрешните работи.При изход на документи , съдържащи
класифицирана информация трябва те да имат поставен гриф за сигурност и се
завежда в регистратурата.Запис на документи се извършва само върху заведени на
отчет носители в регистратурата и ако имат съответното или по-високо ниво на
класификация ( ППЗККИ ).С наредбата за задължителни общи условия за
сигурност на АИС се разглеждат : органите по тяхната сигурност, акредитирането
им и видовете сигурност.
Общият контрол по защита на класифицирана информация в АИС или мрежа , и
контрола по процеса на тяхното акредитиране се извършва от Държавната комисия
по сигурността на информацията.
Самият орган по акредитиране е дирекция „Защита на средствата за връзка „
( ДЗСВ ) на Министерството на вътрешните работи.Функциите на този орган са :
-да дават препоръки и указания по сигурността на АИС или мрежи.
-Да препоръчва стандарти и средства, който могат да се използват в АИС или
мрежи за защита на класифицирана информация.
-Утвърждава документите по сигурността на АИС или мрежи.
-Извършват комплексна оценка на тяхната сигурност.
-Издава сертификати за сигурност на АИС или мрежи.
-Определят условията , при който следва да се извърши допълнително и ново
акредитиране на АИС или мрежи.
-Координира и контролира дейността по защита от паразитни
електромагнитни излъчвания на техническите средства, обработващи,
съхраняващи и пренасящи класифицирана информация.
-Провежда обучението на служители по сигурността на АИС или мрежи.
-Води регистър на сертифицираните АИС или мрежи.
Ръководителят на организационната единица , в която се експлоатират или се
предвижда изграждането на АИС или мрежа за обработка на класифицирана
информация , по предложение на служителя по сигурността на информацията
назначава в административното звено по сигурността служител по сигурността на
АИС или мрежи или възлага на служители от същото звено .Той трябва да има
разрешение за достъп до най-високото ниво на класифицирана информация в
организацията.Неговите функции са :
-той е отговорен за установяването на политиката за сигурност на АИС или
мрежи в организационната единица.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
Nikolay_H312 написа на 17 сеп 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 23 години от Пловдив , ФЕГ "Екзюпери"
бражиииииии
azao90 написа на 19 окт 2007 ОТГОВОРИ
студент
информатика като наука. основни дефениции
 
Домашни по темата на материала
компоненти на организационната среда
добавена от p444555666 08.04.2015
1
4
Какво е основното за компютърната лингвистика?
добавена от neli.nalbatska 09.10.2013
1
13
Подобни материали
 

Защита на информацията


Темата е посветена на комплекса от мерки за защита на информацията във ведомствата и фирмите. Приложението на целия комплекс или отделни елементи от защитата става по преценка на риска от заявителите и собствениците на информационната система...
 

Защита на информацията


Въведение в информационната и комуникационната сигурност. Необходимост от защита на информацията. Уязвимост и заплаха за информацията. Уязвимост...
 

Скенерите


Всичко за скенерите.
 

Компютърни мрежи


Компютърните мрежи могат да използват и чужди ресурси (потребител, клиент), които дават информация (използва се сървър), а чрез терминалите се въвеждат само програми и данни за универсалните компютри...
 

Управленска инфо система на фирма


Свързан е с управленската информационна система на конкретно предприятие.
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
51
1
1 мин
19.09.2013
Тест по компютърни системи
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 4 курс
В теста са включени въпроси свързани предимно с основните познания по компютърни системи, както и по-сложни от областта. Това е изпитен тест за студенти от специалността Индустриален мениджмънт в Техническия университет в Пловдив. Дисциплина - компютърни системи. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
28
104
1
1 мин
09.08.2012
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Автоматизирани информационни системи за класифицирана информация

Материал № 36616, от 25 юни 2007
Свален: 815 пъти
Прегледан: 418 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 2,198
Брой символи: 21,428

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Автоматизирани информационни системи за класифи ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
197 43

Лазарина Евлогиева
преподава по Информатика, ИТ, Английски и Немски
в град Варна
с опит от  6 години
391 83

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения