Големина на текста:
ТЪРГОВСКОПРАВО
доцд­р Богдан Йорданов – лекции
гласГергана Аврамова – упражнения
ТЕМА 1:
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО
Търговското право се е зародило на определен етап от 
развитието на обществено­икономическите отношенияТой е 
самостоятелен клон от системата на българското правоТо е 
съвкупност от правни нормикоито регулират правното положение 
на търговците и процесите в които осъществяват търговска 
дейност.
От това определение се разбираче ТП има за предмет 
уреждане положението на търговците от страна и от друга страна 
на търговските правоотношения. Търговското правоотношение е 
създадена въз основа на търговско правна норма конкретна 
връзка в която поне една от страните е търговска връзкаСъстои 
се от търговски субективни права и задълженияТърговските 
правоотношения биват вида според своя субективен състав – 
двустранни  и  едностранни Двустранните  се  развиват  между 
търговци (т.едвете страни на правоотношението имат търговско 
качество). Едностранните търговски правоотношения се развиват 
между търговец и нетърговец (клиент). В основната си част 
търговските правоотношения имат  имуществен характер.  Това 
означава,   че   предметът   на   правоотношението   има   парична 
стойност или друга имуществена стойност. Търговското право по 
своята правна регламентация се доближава до гражданското 
правоМоже да се кажече търговското право е специално 
1
гражданско право на търговците. Това обстоятелство обуславя и 
съотношението между тези два самостоятелни клона на правото
Следователно   и   специалните   характеристики   на   търговско­
правните норми и регулираните чрез тях търговски 
правоотношения са аналогични на тези в гражданското право
Търговското право като самостоятелен клон на българското право 
се характеризира чрез своята самостоятелна система включваща 
няколко елемента:
?Първият включва онези търговско­правни норми и институти 
уреждащи статута на търговците и търговските предприятия.
?Вторите търговско­правни норми уреждат спецификата на 
търговските сделки и произтичащите от тях правни 
последици (права и задължения).
?Третата група търговско­правни норми уреждат спецификата 
на   т.нар.   ценни  книги  (чека,  менителницата записа   на 
заповедакции и облигации).
?Четвъртата група урежда правоотношенията на 
реализацията на морското търговско право.
?Петата група търговско­правни норми уреждат институтите 
свързани с търговската неплатежоспособност и 
несъстоятелност.
?Шестата група включва търговско­правни норми уреждащи 
международното търговско правоОбикновено тези 
търговско­правни  норми  се създават с включването на 
международни   конвенции,   унифициране   на   вътрешното 
Търговско право с Търговското право на група държави 
образували специални организации (напрЕС).
Източниците на Търговско право са различните нормативни 
актове съдържащи   правни  норми  и  уреждащи  търговските 
правоотношенияТе биват 2 вида – вътрешни и външни.
2
Вътрешнинормативни актове от българското законодателство – 
закони и подзаконови актовеосновен от които е търговския закон 
(ТЗ), Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за 
задълженията и договорите (ЗЗДи др.
Външни източнициразличните международни актове и 
конвенциикоито са ратифицирани от Република България и които 
са насочени към унификацията на Търговското право в световен 
мащаб.
ТЕМА 2:
 СУБЕКТИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВОЕДНОЛИЧЕН 
ТЪРГОВЕЦ.
Основен субект на Търговското право това е търговецътТой е страна 
по всяко търговско правоотношениеПонятието търговец е уредено в чл. 1 от 
ТЗ. Търговеца е  участник в търговския оборот,  чието  правно положение и 
дейност са подчинени на специален режимПо смисъла на чл. 1 от ТЗ 
търговецът  е лице което по занятие  извършва търговска дейност.  От тук 
могат да се изведат основните характеристики на търговеца:
?търговеца е лице (физическо или юридическо таковакоето и субект на 
Търговското право и следователно се характеризира чрез своите 
индивидуализиращи белези и правосубектност
?той трябва да извършва търговска дейност, като тази дейност трябва 
да извършва по занятие (по професия), следователно тя трябва да боде 
основна негова дейност от която той да извлича девиденти.
ТЗ е определил и конкретно и субектите които не са търговци по 
смисъла на ТЗ. Те са изрично посочени в чл. 2. Такива са лицата които се 
занимават с селскостопанска дейностизвършват услуги и упражняват 
свободни професии.
За търговец се смята и всяко търговско предприятие които води делата 
си по търговски начинПонятието предприятие е двузначноВеднъж с него се 
обозначава  стопански  субект на правото,  а  от друга страна  се  обозначава 
комплекс от разнородни елементичрез които търговеца осъществява 
дейността си.  Такива разнородни елементи са фактическите отношения и 
произтичащите   права   и   задължения   за   участниците   в   търговските 
предприятия.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 юни 2019 в 12:34 студент на 22 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Туризъм, випуск 2022
13 май 2019 в 09:36 потребител
 
Подобни материали
 

Понятие за търговско право. ТП в правната система. Отграничение на ТП от сродни правни отрасли

29 май 2006
·
795
·
3
·
910
·
1

Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правот
 

Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност – понятие и същност

31 май 2006
·
562
·
2
·
363
·
91

Идеята за несъстоятелността възниква в Италия. Във феодална Франция се създава първата кодификация на материята през ХVІІ в. В по нови времена първата съвременна кодификация е във френския Code Commerce
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,033
·
1
·
153
·
1

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Актове за държавни и общински имоти

06 юли 2007
·
195
·
3
·
582

Собствеността върху недвижимите имоти у нас принадлежи на граждани, на юридически лица, на държавата и на общините...
 

Понятия за търговско право

13 дек 2007
·
579
·
6
·
2,316
·
243

Понятия за търговско право. Търговско качество. Понятие за търговец. Видове търговци. Едноличен търговец. Търговци –юридически лица...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
195
1
1 мин
10.11.2016
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
49
1
1 мин
28.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Търговско право

Материал № 363848, от 22 юни 2009
Свален: 395 пъти
Прегледан: 267 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 42
Брой думи: 6,879
Брой символи: 63,255

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения