Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
Минно – геоложки университет „св. Иван Рилски”гр. София
КУРСОВА РАБОТА
„Замърсяването на подпочвените води излиза наяве”
Изготвил: Радослава Готова Приел:……………………..
Специалност: ЕООС
Факултетен №
1.Увод
Естествено е водата да се възприема като нещо което тече или се изпарява.Виждаме как
пада като дъжд или тече в потоци и реки.Но повечето от прясната вода не се вижда толкова
лесно ,защото лежи дълбоко под земята във водни пластове – геоложки формации ,съставени
от порести материали като пясък и чакъл или пространства между подземни скали.водните
пластове се попълват – ако това въобще става – от валежи,оттичането на реките или
топенето на ледниците.така ,че повечето от нашата вода не се вижда на повър -хността:
около 97%от течната прясна вода на планетата се натрупва във водните пластове .
С удивление бихме научили ,че част от водата ,която изтича от крана на чешмата може да
е паднала като дъжд ,около времето когато власати мамути са живели на Земята.В някои
подземни водоеми част от водата се е просмукала още през последния ледников период.
В последния половин век ,когато населението и търсенето на храна в световен мащаб са се
увеличили повече от два пъти,а реките и потоците стават все по-замърсени ние все повече
черпим вода за пиене и напояване от водните пластове – и междувременно е направено едно
отрезвяващо откритие.Опровергано е широко разпространеното впечатление ,че
подпочвената вода е защитена от замърсители.Установено е ,че водата „заровена” под
краката ни не само се поддава на замърсяване,но в редица случаи е по – уязвима от водата на
повърхността.
Водата под земята се движи бавно,като ледниците ,десетилетие след десетилетие водните
пластове стават утаители на замърсители.Средното време за престояване на подпочвената
вода е 1400 години,при само 16 дни за речната.Ето защо вместо да бъдат отмити в морето
или да се разредят от постоянното добавяне на прясна вода,замърсителите в нея се
натрупват.За разлика от реките ,в тези източници замърсяването по принцип е необратимо.
2. Оценка на подпочвената вода
През по-голямата част от човешката история подпочвената вода е била използвана в сухи
райони,където повърхностните води са недостатъчни
В средновековна Европа , хората наричани водни вещери или водотърсачи,твърдели,че
притежават способността да откриват подпочвена вода с мистично прозрение,като използват
разклонена пръчка.
Днес големите водни пластове се хващат на всички континенти и подпочвената вода е
основен източник на питейна вода за 1,5 – 2 млрд. душив целия свят.Водният пласт ,който се
намира под равнината Хуан Хуай Хай в Източен Китай снабдява с питейна вода 160 млн.
души.Някои от най-големите градове в развиващия се свят ( Дака ,Джакарта ,Лима, Мексико
Сити) получават почти цялата си вода от водни пластове. Почти 99 на сто от селското
население в САЩ и 80 но сто от селяните в Индия получават питейна вода от подпочвената
Основна причина за скока в използването на подпочвена вода от 1950 г. насам е
драматичното увеличаване на напояването в земеделието.то поглъща около две трети от
прясната вода , черпана от реките и кладенците всяка година. Селското стопанство е най-
големият потребител на подпочвена вода,но и в други сектори на икономиката използването
на вода нараства дори още по- бързокато същевременно дава много по-висока печалба.Един
тон вода изпалзвана в промишлеността ,създава продукция средно за 14 000 долара ,около
70 пъти по - голяма печалба от същото количество вода ,използвана за отглеждането на
зърно.делът на промишлеността в общото потребление достига 22 на сто и вероятно ще
продължи бързо да нараства.затова наличната питейна вода намалява не само поради
ограничената ресурсна база , а и от конкуренцията на други мощни потребители.
Докато реките и езерата се „разпъват”докрай – много от тях преградени в
язовири,засъхнали или замърсени ,хората стават все по-зависими от подпочвените води.днес
95 на сто от хората използват за пиене бутилирана изворна вода .В САЩ използването на
бутилирана вода за периода от 1978 до 1998 г. се е увеличило над девет пъти.
Зависимостта ни от подпочвена вода нараства ,но ресурсите постоянно намаляват.В
световен мащаб много от най големите водни пластове се източват много по- бързо
отколкото са природните им темпове на попълване. Изчерпването е най-силно в някои части
на Индия , Китай , Северна Африка , САЩ и Близкия Изток.По оценка води до световен
воден дефицит от 200 млрд. куб. м. годишно . Изваждането на големи количества вода от
воден пласт може да увеличи концентрацията на замърсители в оставащата подпочвена
вода . Понякога замърсеният повърхностен отток или солената океанска вода могат да се
излеят във водния пласт,за да заместят изчерпаната вода и да намалят запасите още повече.
При известни геоложки условия прекомерното черпене на подпочвена вода може да
предизвика уплътняване на утайките във водния пласт,с което капацитетът му на съхранение
се намалява завинаги.
Подпочвената вода е важна част от хидроложкия цикъл на планетата .При валежи част от
водата се процежда в почвата и попива във воден пласт. През вековете той постепенно
изпуска водата на повърхността и с течение на времето – в морето.Следователно не само
валежите ,но и подпочвената вода пълни реките и моретата.Установено е ,че подпочвената
вода е източник средно на повече от половината от общия дебит. Онези 1,86 куб.км вода
,които водните пластове добавят всеки ден към басейните на повърхността на САЩ са почти
равни на дневния дебит на река Мисисипи.Подпочвената вода дава основния приток на
Мисисипи ,Янцзъ, Нигер и много други от великите реки по света . мочурищата – важна
жизнена среда на много видовие птици ,риби, животни и растения също се подхранват от
подпочвени води и се създават там където водното ниво постоянно прелива на
повърхността . Където е изчерпана твърде много подпочвена вода ,резултатът често е
изсъхнало речно корито и пресъхнали мочурища.
Освен ,че осигуряват достатъчно вода ,за да останат стабилни басейните на повърхността
водните пластове спомагат и за предотвратяване тяхното напълване: при обилни дъждове
водните пластове поглъщат излишната вода и не позволяват на повърхностния приток да не
набъбне прекалено бързо . В тях се съхранява и прясната вода ,без да се губи много от
течността при изпаряване.
3. Проследяване на скритата криза
През 1940 г. в САЩ в Уелдън Спринг е построена най-голямата база в света за
производство на тринитротулол ( ТНТ). Толуолът (компонент на бензина) се третира с
азотна киселина ,за да се получава над един милион тона експлозивно съединение дневно
във върховите моменти на производството.част от производствения процес е отмиване на
„нитроароматни” съединения останали от химическата реакция между толуола и азотната
киселина.част от този остатък е третирана в съоръженията за отпадни води ,но друга голяма
част от него е изтекла и се е просмукала в земята . Когато през 1980 г. конгресът на САЩ
приема закон ,който изисква да бъдат почистени няколко обекта в страната с опасни
отпадъци Уелдън Спринг е вписан сред приоритетите. Тогава е направено и откритието ,че
освен в почвата и растенията около обекта, химикалите се откриват и във водоизточниците в
градове на няколко мили от обекта- възможност ,която никой не е очаквал..геолозите
установяват ,че във водата под завода за ТНТ има огромна струя на замърсяване, която 35
години е текла през цепнатините на варовиковата скала в други части на водния пласт.
Но това не е изключителен случай.В САЩ и в части на Латинска Америка , Европа и
САЩ човешката дейност все още несъзнателно изпраща опасни замърсители в подпочвената
вода. Ако до началото на ХХ век тази практика не е водила до сериозно увреждане на
подпочвените води ,то това сериозно се е променило ,когато самият обем на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 авг 2019 в 21:21 студент на 32 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - СУ, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
17 яну 2013 в 11:58 студентка на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", випуск 2007
26 сеп 2012 в 14:39 ученик
10 мар 2012 в 11:57 ученичка на 29 години от Попово - ПГТЛП, випуск 2010
19 дек 2011 в 16:38 студент на 32 години от София - Нов български университет, факулетет - Бизнес Администрация - Дистанционно обучение, специалност - Бизнес администрация, випуск 2017
08 ное 2011 в 18:28 студент на 47 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2014
 
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
170
1
02.07.2013
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
127
1
21.03.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Замърсяването на подпочвените води излиза наяве

Материал № 362647, от 19 юни 2009
Свален: 40 пъти
Прегледан: 37 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,557
Брой символи: 21,603

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Замърсяването на подпочвените води излиза наяве"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
149 33

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
15 33

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения