Големина на текста:
1.Модел на изследваното явление:
Социалната интеграция е процес на сближаване, приобщаване и
постепенно сливане на общността, на хората с увреждания и общество.
Това е продължителен процес, който преминава през различни етапи и
практически обхваща целия съзнателен живот на човека с трайни
увреждания.
Съвременните цивилизовани общества се основават на принципите на
хуманизма и демокрацията. В центъра на обществения интерес стои
човекът- уникална личност със своите права и отговорности. Хората се
раждат различни, но с равни права. Във всяко общество има хора и групи,
които по някаква причина са маргинализирани- психично болни
хора,зависими от дрога, хора с увреждания и др. те проявяват особености,
които ги отличават от общоприетите норми на поведение. Но въпреки това
те са част от обществото, те са сред нас и ние трябва да ги приемем като
равнопоставени личности, като признаем тяхното право да бъдат различни.
Разбира се това приобщаване ще бъде в различна степен и това се определя
от индивидуалните особености на всеки от тях. От една страна тези хора
трябва да проявяват активност и да пожелаят приобщаването, а от друга
обществото трябва да ги приеме в своята среда.
Като цяло тази общност от хора трябва да работи за интеграция и
социализация.
2.Основни идеи:
В най-общ смисъл терминът социализация означава придобиване на
социален опит от личността. Този процес е продължителен, бавен и се
извършва под влиянието както на ендогенни характеристики на индивида,
така и на екзогенни особености на средата и обществото. Понятието
социализация е тясно обвързано с развитието, възпитанието и адаптацията.
Основно съществуват две направления или теории за обяснение на
социализацията. Едната застъпва тезата, че феноменът на социализацията
има своето пълно обяснение във вътрешните за човека анатомо-
физиологични и невро-психични процеси на съзряване. Това е така
нареченият биологичен или конституционален подход, популяризиран от
италианския лекар Ломброзо (1835-1909). Без да отричаме, че
биологичните и физически характеристики на човек заемат важно място в
изграждането на собствената му идентичност и на Аз-концепцията му,
редно е да отбележим, че в съвременната наука по-голяма популярност има
теорията за научаването. От тази гледна точка социализацията се обяснява
като овладян социален опит, независимо дали преднамерен или не.
В ортодоксалната психоанализа на Зигмунд Фройд социализацията
се възприема като процес, развиващ се в ранното детство. Приема се, че
моделите на поведение в зряла възраст са резултат и отражение на
социализацията на невръстния индивид. Концептуалното разбиране за
социализацията е, че тя е процес, който е напълно завършен между 17 и 30-
годишна възраст. От този момент нататък вече зрелият индивид се
възползва от усвоените модели на поведение и от възприетия културен и
социален опит. В съвременната американска психология широко застъпено
е виждането за социализацията като long-life process или, иначе казано,
процес, който не спира в нито един момент от живота на човек, до дълбока
старост.
БъргъриЛукман , “ твърдятчесоциализациятае процесна всеобхватнои
последователновъвежданенаиндивидавобективниясвятнададено
”. обществоили частот него
3.Нерешени въпроси:
Хората с увреждания в България са обект на нагласи и практики,
наследени от миналото, когато повечето от тях са били изолирани,
защитавани и обгрижвани от семействата си или от държавата. Днес по
неофициални данни хората с увреждания в България са около 450 000
души, 6 % от населението на България. Не може да се каже, че съществува
реална и конкретна статистика за техния брой, защото все още голяма част
от тази рискова група продължават да бъдат изолирани и неспособни да
излязат навън от домовете си, както пдради недостъпната все още околна
среда, така и от настроенията и нагласите на обществото спрямо техните
проблеми.
Сериозен проблем е и внушаваната представа, която много хора с
увреждания имат за себе си. Често те се възприемат като пасивни
получатели на социална помощ, което се превръща в поредната пречка за
пълноправната им интеграция в обществения живот.
Това налага радикална промяна в отношението към хората с увреждания,
както на държавните институции и органите на местното управление, така
и на самите хора с увреждания. Обществото едва ли би откликнало на
нуждите им, ако те не поставят своите проблеми пред съответните
институции, призвани да ги решат. Това може да стане в условията на
гражданско общество, чрез взаимно зачитане и уважение между здравите
хора и хората с увреждания, чрез позитивна, целенасочена политика.
Преодоляването на факторите с негативно въздействие изисква не само
продължителен период от време и комплексни мерки, но и значителни
финансови средства и координация на действията на държавните и
обществени органи и институции. Съществено важно е да се преценят
реалните възможности за преодоляване на трайната тенденция към
намаляване на раждаемостта, детската смъртност, рязкото понижаване на
жизнения стандарт, увеличаването на относителния дял на живеещите на
границата на бедността, на безработицата, увеличаване на заболеваемостта
с трайна загуба на трудоспособността или иначе казано инвалидността на
населението. Тя има не само медико-социално значение, но и причинява
значителни икономически загуби, свързани със загуба на трудови ресурси
за продължителен период от време, както и увеличаването на разходите за
здравни и социални нужди.
1.Замяна на вече съществуващия институционален модел за психиатрични
грижи с услуги, предоставяни в общността, както и с рехабилитация и
социализация на хората с умствени разстройства.
2.Реформата в системата за психично здраве все още се нуждае от
финансова и компетентна подкрепа.
3.Разположението на услугите да бъде в гъсто населени райони, което би
спомогнало за по-бързата социализация на тези хора и за преодоляването
на социалната изолация..
4.Процесът на трансформация изисква обучение на персонала с цел
възприемане на нов подход към пациентите и провеждане на адекватни
рехабилитационни програми.
5.Съкращаване на престоя на хората с психични заболявания в
специализираните институции-преходът между специализираната
институция и обществото е важен фактор за ресоциализацията на хората с
психични заболявания.
6.Преодоляване на психиатричната стигма.
4.Основна цел на проекта:
Да се насочи вниманието върху възлови въпроси на социалната и
социално-осигурителната защита на хората с психични увреждания,
проблемите свързани с рехабилитацията и социалната интеграция на тази
рискова група.
Конкретните задачи, които си поставихме са:
1.Да се даде определение на понятието хора с тежки психични
увреждания и техния социален профил.
2.Да се направи характеристика на социалната политика и социалното
осигуряване на хората с психични увреждания.
3.Да се анализира социалното подпомагане на хората с психични
увреждания.
4.Да се направи анализ на социалната рехабилитация и интеграция на
хората с тежки психични увреждания.
5.Да се изследва и анализира управлението на проблемите на хората с
психични увреждания на национално и териториално ниво.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 апр 2019 в 09:21 студент на 43 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет за начална и предучилищна педагогика, специалност - Музика, випуск 2017
20 яну 2019 в 20:44 студент на 21 години от Враца - МУ - София, филиал Враца, факулетет - Обществено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
43
1
2 мин
15.03.2015
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
99
1
2 мин
13.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Интеграция и реинтеграция на хора с тежки психични заболявания

Материал № 359522, от 15 юни 2009
Свален: 124 пъти
Прегледан: 109 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Проект
Брой страници: 8
Брой думи: 1,529
Брой символи: 14,110

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Интеграция и реинтеграция на хора с тежки психи ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения