Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД..........................................................................................................................................3
АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ
И РАЗХОДИТЕ.......................................................................................................................14
І. Абсолютна икономия /преразход/ на разходите за персонала_______________________16
II. Влияние на промените в размера на разходите за работна заплата и реализираните
приходи с 1 лв. разходи върху приходите на предприятието__________________________19
III. Влияние на промените в размера на разходите за персонал и реализираните приходи
от дейността с 1 лв. разходи върху приходите от дейността__________________________20
IV. Влияние на промените в размера на разходите за персонал и произведената
продукция с 1 лв. заплати върху произведената продукция__________________________23
АНАЛИЗ НА СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ
ПЕРСОНАЛ.............................................................................................................................25
I. Влияние на промените в средносписъчния брой на персонала и средната му работна
заплата върху разходите за работна заплата________________________________________28
II. Влияние на промените в средносписъчния брой на работниците и средната им
работна заплата върху разходите за работна заплата на работниците_________________31
III. Влияние на промените в средносписъчния брой на служителите и средната им
работна заплата върху разходите за работната им заплата __________________________32
ІV. Влияние на структурата на персонала и промените в средната работна заплата на
едно лице от всяка категория персонал върху средната работна заплата на
предприятието__________________________________________________________________33
V. Влияние на промените в средносписъчния брой на персонала, отработените дни от
един зает, средната продължителност на работния ден и средното заплащане на един
човекочас върху изменението на разходите за персонала____________________________38
АНАЛИЗ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА................40
АНАЛИЗ НА ОСИГУРЕНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО С РАБОТНА СИЛА........43
I. АНАЛИЗ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА________________________________43
1.Абсолютен преразход / икономия/............................................................................................................44
2.Относителен преразход /икономия/...........................................................................................................46
II. АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА НА ПЕРСОНАЛА________________________________47
..................................................................................................................................................47
III. АНАЛИЗ НА ОБОРОТА /ИЗМЕНЕНИЕТО, ДИНАМИКАТА / НА РАБОТНАТА
СИЛА__________________________________________________________________________50
ФОРМИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ......................................52
АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ............................................55
АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА.....................................................61
I. Производителност на труда на 1 лице от персонала_______________________________62
II. Производителност на труда на 1 работник_______________________________________65
III. Производителност на труда за 1ч/ден__________________________________________67
IV. Производителност на труда за 1ч/час___________________________________________69
V. Влияние на промените в отработените дни от един работник, продължителността на
работния ден и почасовата производителност на труда върху годишната
производителност на труда_______________________________________________________72
ПРИЛОЖЕНИЕ:....................................................................................................................78
2
УВОД
Персоналът е основен фактор в стопанската дейност на предприятието.
Той участва в нея със своята работна сила. Работната сила е цялата
съвкупност от качества на човека, който той влага във възпроизводствения
процес.
Разходите са основен обект на финансово-стопанския анализ поради
тяхното значение за предприятието. Величината, структурата и динамиката
на разходите дефинират финансовите резултати. Цел на анализа е
обективната оценка на разходите и обуславящите ги фактори.
Разходите представляват намаление на активите на предприятието във
връзка с определена икономическа изгода. Развитието на стопанската
дейност е свързано с определена динамика на разходите. Необходимо е
темпът на производството и продажбите да изпреварва темпа на развитие
на разходите. Според общите положения на Националните счетоводни
стандарти “разходът е намаляване стойността на стопанската изгода на
фирмата през отчетния период под формата на извеждане извън
предприятието и намаляване на неговите активи или увеличаване на
неговите пасиви, което води до намаляване чистата стойност на капитала
отделно от онова, което се дължи на капиталовложителите при
разпределението на финансовия резултат”.
Разходите се формират от намалението на стойността на активи,
начисляването на трудово възнаграждение, социални осигуровки, надбавки
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 ное 2022 в 09:16 студент на 31 години от София - Университета за национално и световно стопанство, специалност - Международни отношения, випуск 2021
 
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест икономика на труда
междинен тест по Икономика на труда за Студенти от 2 курс
Теста е междинен и е предназначен за студенти по предмета "Икономика на труда". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
93
1
04.10.2013
Тест по икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тест по икономика на труда за студенти. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
198
1
01.11.2013
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Анализ на разходите за работна заплата и производителността на труда в “Драгоман – ел” ООД

Материал № 359196, от 14 юни 2009
Свален: 565 пъти
Прегледан: 419 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 86
Брой думи: 8,186
Брой символи: 76,378

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на разходите за работна заплата и произ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала