Големина на текста:
Шуменски университет
Епископ Константин Преславски
Педагогически факултет
РЕФЕРАТ
по
ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ
на тема
ЛИДЕРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО
Изготвил: Проверил:
Керанка Пейчева Димова Доц. д-р: Кр. Марков
Факултетен номер: МВ 398/07
Специалност Психология
Шумен 2008
УВОД
За разлика от широко дискутираното ръководство, понятието ,,лидерство’’
остава неопределено от българската литература. Между двата термина има достатъчно
значими различия. Ръководството е много по – институционализиран, формален и
рационален акт и се изчерпва с процесите на целеполагане и вземане на решение. А
лидерството може да съдържа елементи на ръководство, но си остава много по-
неформално, нерегламентирано и задължително разчита и на емоционалната
обвързаност, докато ръководството е направление и координиране на работата на
екипните членове, то лидерството може да се определи като процес на такова
повлияване на една организирана група, което би я накарало да се стреми към
постигане на целите си.
Определението на понятието с една или две думи може да бъде: насочване,
личен пример, контрол, авторитет-утвърждаващ положително поведение на
ръководителя, делегиращ власт и отговорност. Вероятно ръководството включва
всичко това. Терминът, който най-добре обхваща основния фокус на ръководството
като процес, обхваща двама или повече души, при които единият се стреми да повлияе
на поведението на другия.
Тази дефиниция обхваща 3 основни положения: първо- ръководството е процес:
второ- ръководството обхваща други хора,обикновено под формата на подчинение. И
накрая, крайният продукт от процеса на ръководство е някаква форма за постигане на
целта. Това означава, че усилията на ръководителя да влияе са насочени, имат някаква
цел за постигане.
Ключова роля при разграниченията между ръководство и лидерство имат
емоциите и чувствата. Те могат да имат и позитивно, и негативно въздействие върху
магията на лидерството.Искрата припламваща между водача и групата, може да
направи от тази група невероятно успешен екип или да възпламени разрушителната
енергия на стадото.Емоциите могат да издигнат самия лидер на пиедестал или да го
смачкат за секунди. Един лидер може да бъде чаровен и въодушевяващ, да проявява
творчество и динамизъм,да има вкус към риска и промяната. Думите, които ни идват за
ръководителя ( и мениджъра въобще ) са по-скоро ефективност, планиране, контрол,
процедури и т.н. На практика на немалко лидери им се налага да управляват и
ръководят, а добрият ръководител неизбежно в някаква степен трябва да бъде и лидер.
Немалко психолози са убедени, че лидерите и мениджърите са различен тип
хора, т.е. има лидери по природа и мениджъри (ръководители) по природа. Наистина
има хора с подчертани мениджърски качества и други, които са ,,родени лидери’’. Това
обаче не значи, че първите не могат да се научат на лидерство, а вторите – на
принципите и правилата на доброто ръководство.
Мениджмънтът и ръководството не са синоними. Човек може да бъде лидер без
да бъде мениджър. От друга страна, човек може да бъде мениджър без да бъде лидер.
Хората стават мениджъри по силата на авторитета на служебното си положение, дадено
им от организацията. Те имат право да влияят, но те могат и да не упражняват това
право. Неформалното лидерство е начин да се обсъди контраста между мениджъра и
лидера.
В Социалната психология се прави разлика между понятията “лидер” и
“ръководител”. Понятието “лидерство” се отнася към характеристиката психически
отношения от гледна точка на отношенията на доминиране и подчинение. Понятието
2
“ръководство” се отнася към организацията на цялата дейност на групата, към процеса
на нейното управление.
Понякога понятието “лидер” се отъждествява с понятието “авторитет”. Лидерът
се проявява като авторитет за групата, но не всеки авторитет означава лидерски
възможности за носителя му. Лидерът трябва да организира определена групова задача,
а авторитетът не изпълнява такава функция, той просто може да се изявява като
пример, като идеал, но изобщо да не поема решаването на задачата. Лидерът винаги
трябва да бъде авторитет. Той влияе, имат му доверие, разчитат на него. Този авторитет
се дължи на личностните му качества и на способността му да постига груповите цели
чрез добра организация при решаване на проблеми и задачи. Следователно за
лидерството е валидно задължително изпълнението на организаторска функция, чрез
които се влияе върху членовете на групата.
Ръководството също означава влияние и наличие на авторитет. Но
ръководителят е официално назначено лице, чиято цел е организация на работата.
Оттук и съществуващите разлики между ръководство и лидерство. Ролята на
ръководител е постигане целите на организацията. Във връзка с това той осъществява
широк кръг от контакти, осигуряващи му необходимите условия за успешното
функциониране на организацията. За лидера такава функция не се предвижда. Той
защитава интересите на групата. Ето защо се смята, че един ръководител се е научил да
управлява, когато престане да вижда проблемите от позициите на изпълнител и започне
да ги вижда от гледна точка на интересите на организацията.
Втората разлика се свързва с правото на власт. Ръководителят е назначен на тази
длъжност, с което придобива правото да упражнява власт над подчинените си. Това го
прави формален ръководител. Лидерът влияе върху поведението на групата, но няма
официално дадени права от организацията, което означава, че той е неформален
ръководител. Тези две форми на ръководство се отличават по степен на стабилност,
устойчивост и постоянство. Формалното ръководство е значително по-стабилно, не се
влияе от различните ситуации и настроения, докато неформалното функционира
предимно стихийно.
Стилът на лидерство представлява съвкупност от прийоми и методи, прилагани
от лидера в процеса на взаимодействието му с членовете на групата. Вътрешното
разбирателство в групата, правилното разпределение на ролите и ефективността на
дейността до голяма степен зависят от стила на ръководство на лидера .Съществуват
три типа лидерски стил, станали класически в психологията:авторитарен, демократичен
и либерален, като не е възможно да има един най-добър стил на ръководство. В
съответствие с конкретните фактори един ръководител може да възприема различни
модели на ръководство. За да получи добри резултати от подчинените си, той трябва да
умее да оказва влияние. Този факт дава основание на специалистите да изследват
лидерските стилове като различни ръководни подходи. От огромно значение са и
личностните качества на лидера. Първото от тях е харизмата, следвана от характера:
лидерът трябва да бъде последователен и да отстоява позициите си и вярванията си,
независимо през какви обстоятелства минава. Трудностите са кръстопът, който поставя
личността пред избор- да прояви характер или да направи компромис. Всеки път,
когато човек избере първото, той става по-силен, дори ако има негативни последици.
Инициативността също е важна черта от характера на лидера.Както изглежда,
успехът е свързан с действието. Успяващите хора не спират да се движат. Те правят
грешки, но не се отказват, защото знаят какво точно искат.
Проявяването на воля е от ключово значение за лидера. Тя е това, което го кара
дори и в трудни моменти да събере сили, да си припомни, че зад него стоят хора и няма
право на слабост.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 май 2019 в 19:36 студент на 38 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2020
10 апр 2019 в 13:18 студент на 28 години от София - УНИБИТ, факулетет - Информация и сигурност, специалност - ИС, випуск 2016
08 апр 2019 в 14:23 студентка на 34 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий"
02 апр 2019 в 10:18 студент на 28 години от София - Сифийски университет, факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2015
31 мар 2019 в 07:07 учител на 51 години от Ямбол
09 яну 2019 в 21:39 ученик на 22 години от София - 119 СОУ "Акад. М. Арнаудов", випуск 2014
01 дек 2018 в 21:14 студентка на 19 години от София - университет за национално и световно стопанство и, факулетет - Общо икономически, специалност - Икономика, випуск 2022
26 ное 2018 в 16:55 студент на 33 години от Варна - Медицински университет "Проф.П.Стоянов", факулетет - Медицински колеж - Добрич, специалност - Медицинска сестра, випуск 2019
26 ное 2018 в 10:28 студент на 31 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - педагогически, специалност - НУП, випуск 2017
08 ное 2018 в 23:17 родител на 36 години
 
Домашни по темата на материала
помощни материали за приказкотерапия
добавена от desi.donika 08.04.2013
1
13
Подобни материали
 

Качествата на моята памет

06 мар 2008
·
124
·
9
·
1,842
·
158

Паметта осигурява целостта на личността и нейната активност, единството на нейното минало, настояще и бъдеще. Успешното запаметяване се определя от предвиждащата оценка за значимостта на даденото съдържание за дейността...
 

Лидерство и лидерски модели

11 дек 2011
·
210
·
7
·
1,838
·
368

Какво разбираме под лидерство – способността да се ръководи групата към постигането на целите. Формални и неформални лидери...
 

Стрес

13 апр 2010
·
255
·
28
·
5,630
·
292
·
1

Нагледен модел на стреса. Онова, което става в нас при стрес. Съвременни модели на стреса...
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Лидерство и ръководни стилове

05 мар 2008
·
1,732
·
12
·
2,618
·
831
·
2
·
1

Психологически основи на лидерство и ръководство, теории за лидерството и ръководни стилове.
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
43
1
2 мин
15.03.2015
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
151
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Лидерство в управлението

Материал № 358364, от 13 юни 2009
Свален: 587 пъти
Прегледан: 484 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 2,181
Брой символи: 18,931

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лидерство в управлението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,930 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения