Големина на текста:
I.Теоретична част
Съвременните комутационни системи представляват свързани
помежду си апаратни компоненти: централно управляващо
устройство (ЦУУ), периферни управляващи устройства (ПУУ),
комплекти (К), комутационно поле (КП) и програмни компоненти:
програми, включени в състава на вътрешното програмно
осигуряване (фиг. 1).
КП изгражда физически връзки между входовете и изходите, към
които са включени комплектите. Комплектите се разделят на
линийни и служебни. Към линийните комплекти от страна на
външната среда са включени абонатите и съединителните линии и
тяхната задача е да приемат и предават сигналната информация и
да съгласуват линиите с комутационното поле. Служебните
комплекти служат за изпращане на акустичните и повиквателните
сигнали, а също така и за приемане на информацията за избрания
номер при тонално-честотно набиране.
ПУУ обезпечават връзката на ЦУУ с телефонната периферия. Те
следят състоянието на линиите и комплектите, и обменят
информация с ЦУУ. Освен това ПУУ приемат команди от ЦУУ и
променят състоянието на КП и комплектите. Съвременните
комутационни системи обикновено имат активни ПУУ, които са
изградени от микропроцесори.
ЦУУ, обезпечаващо изграждането на връзки в цялата комутационна
система, се строи на основата на електронно управляваща машина
(ЕУМ). В общия случай в ЦУУ могат да влизат няколко
взаимосвързани помежду си ЕУМ. За да може ЕУМ да обслужва
абонатите при зададено качество, то тя трябва да работи в реално
време. Информацията на входовете на комутационната система
постъпва сравнително бавно затова е целесъобразно да се работи
в режим с разделяне на времето, което осигурява голяма
пропускателна способност.
Обикновено за ЦУУ и ПУУ се използва обобщения термин
управление със записана програма или процесорно управление
(ПУ).
Натоварването (трафикът) върху процесорното управление не
съвпада с трафика, създаван от абонатите, както е при
електромеханичните централи. Причината е, че отделните
повиквания пораждат поредица от заявки (задачи за изпълнение)
към процесорното управление. Последните се различават за
отделните видове повиквания и за различните процесорни
управления. Това обстоятелство изисква пропускателната
способност да се оценява не по трафика, а по броя на
повикванията, обслужени от процесора за единица време при
зададено качество.
Едно повикване, което е завършило без номеронабиране, създава
по-малко натоварване върху процесора, от повикване завършило с
разговор. От друга страна повикване, включващо допълнителен вид
обслужване, като правило създава по-голямо натоварване.
Следователно пропускателната способност на процесорното
управление зависи не само от големината, а и от характера на
постъпващия трафик. Трафичното изследване не може да се
проведе без адекватен модел на външната среда. Този модел,
съдържащ входните данни за оценка на пропускателната
способност, не съвпада за различните страни и не може механично
да се пренесе чуждия опит. Освен това тези данни са различни за
различните типове централи - учрежденски, селищни,
междуселищни и т.н.
Блоковата схема на централа с разпределено управление
представлява различни модули, свързани към цифровото
комутационно поле (ЦКП) (фиг. 2). Това свързване позволява на
модулите да взаимодействат един с друг, като средство за
комуникация с ЦКП. Модулите се състоят от две части: терминал и
управление (У). Всеки вид терминали изпълняват различни функции
и услуги, което се вижда от техните имена. Управлението на всеки
модул управлява терминала и го свързва към ЦКП чрез съобщения
със стандартен формат. Списъкът от модули, показан на фигурата,
е непълен.
Управляващата логика е разположена в три типа унифицирани и
повтарящи се градивни елементи на централата: терминален
управляващ елемент (ТУЕ), обслужващ група придадени му
периферни за комутационното поле съоръжения; допълнителен
управляващ елемент (ДУЕ), изпълняващ функции по обслужване на
повикванията; комутационен елемент (КЕ), изграждащ
комутационното поле.
ТУЕ на различните терминални модули апаратно са идентични.
Възможно е да има разлика в размера на паметта според нуждите
на модула. Естествено, че зареденият в паметта софтуер е
различен за различните ТУЕ.
Всяко ТУЕ има свой адрес, определен от мястото на включване към
комутационното поле. Когато трябва да се изгради път към
комутационното поле, викащият ТУЕ анализира адреса на викания
ТУЕ и определя необходимите команди. Броят на командите е
различен, защото пътят може да мине през различен брой звена.
ТУЕ изпраща командите към времепространствените комутатори,
които изграждат пътя. Има възможност да се направят до 8
различни опита за изграждане на един симплексен път между два
ТУЕ.
След като е изградена връзката, виканият ТУЕ получава адреса на
викащия и може да изгради обратния път. Така се получава
дуплексна връзка между двата ТУЕ.
Трафикът от повиквания и трафикът от съобщения между
микропроцесорите на ТУЕ минава през цифровото комутационно
поле.
Първото звено на комутационното поле се състои от така
наречените комутатори на достъп (КД). Всеки ТУЕ е свързан с две
двойки уплътнени линии към два КД, т.е. ТУЕ разполага с 60 канала
към и от комутационното поле. Към всеки КД са включени 8 ТУЕ с
по двойка уплътнена линия. 16-те порта на КД обикновено се
разделят така: от 0 до 7 за свързване с ТУЕ, от 8 до 11 за
свързване към следващите звена и от 12 до 15 за свързване на
допълнителни устройства. Следователно в КД има концентрация
на трафика с коефициент, равен на 2.
Следващите звена на комутационното поле се наричат групови. Те
са разположени в идентични равнини, чийто брой е до 4. Всеки КД е
свързан с всяка от равнините с двойка уплътнени линии.
Комутационното поле е типично неразделно. Всички канали в
уплътнените линии на полето са двупосочни по отношение на
трафика.
При разпределено управление е възприет нетрадиционен начин на
изграждане на път в комутационното поле, който наподобява на
изграждането на път в електромеханичните стъпкови централи.
ВПК, до който е достигнала връзката, със своята логическа схема
взема решение за пътя по-нататък (прави избиране) на базата на
приета команда по изградения път. Друга особеност е, че е прието
правият тракт да се изграждат независимо един от друг.
Алгоритъмът на изграждане на симплексен път в комутационното
поле е следния. ТУЕ, към който е включен викащия абонат, избира
свободен канал в една от двете ИКМ линии и го заема, включвайки
се към КД. Той на свой ред избира и заема канал в една от 4-те
ИКМ линии, водещи към 4-те равнини на груповите комутатори.
След заемане на първия групов комутатор той търси свободен
канал в някоя от 8-те линии, водещи към комутатор от звено 3.
Избирането от 3 на звено става по същия начин. След заемането на
комутатор от последното звено той търси свободен канал в една
фиксирана ИКМ линия, водеща към търсеното направление в
обратна посока към викащия абонат. В звено 3 също се избира
канал в една от двете линии, водещи към двата КД. В заетия КД се
избира канал в линията, водеща към ТУЕ на викания абонат.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Комутационни системи

Съвременните комутационни системи представляват свързани помежду си апаратни компоненти...
Изпратен от:
jennesse
на 2009-06-10
Добавен в:
Курсови работи
по Технически науки
Статистика:
123 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Технически науки
Тест по комутационни технологии - III вариант
изходен тест по Технически науки за Студенти
Това е трети вариант на тест по комутационни технологии, имащ за цел да провери и оцени познанията на студентите, следващи информационни технологии и далекосъобщения.
(Труден)
34
20
1
7 мин
19.09.2011
Тест по стандарти и системи за управление
изпитен тест по Технически науки за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по стандарти и системи за управление в Пловдивски Университет, УНСС, ВУАРР. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
27
1
1 мин
09.05.2013
» виж всички онлайн тестове по технически науки

Комутационни системи

Материал № 355659, от 10 юни 2009
Свален: 123 пъти
Прегледан: 183 пъти
Предмет: Технически науки
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 1,422
Брой символи: 13,160

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Комутационни системи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Калин Ангелов
преподава по Технически науки
в град София
с опит от  21 години
1 281

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения