Големина на текста:
Тема № 2
„Предмет и методи на социалната работа”
Като термин, социалната работа се разбира като вид професия и като система от
специализирани институции, и все по-многообразни практики, които за да бъдат
ефективни, следва да използват интегрирано знание от фундаменталните науки за
човека и обществените групи, и за обществото като цяло.
Социалната работа може да има теоретичен или практически аспект. Теоретичният
аспект включва разработването на програми, модули, модели и техники на въздействие,
а практическият аспект на работата включва теоретичните постановки в практиката.
Социалната работа взема от фундаменталните науки обща координата и теоретично
обосноваване на своя подход в конкретните дейности, взема общ хоризонт докато се
работи по конкретни случаи, взема методика и инструментариум, както и по-общи
критерии за осъществяване на супервизия и за оценката на ефективността от
конкретната практическа социална работа.
Както всяка дейност, така и социалната работа има структура, която е обвързана с
много елементи, изпълняващи определена функция. За предмета на социалната работа
се говори сравнен с предмета на науки като социология, психология, философия,
медицина и други. Социалната работа има приложен характер, който се обуславя от
факти и данни от практическия опит. За социалната работа е важно изучаването на
закономерностите и принципите на развитието на социалните процеси, динамиката на
психологическите и управленски фактори при защита на гражданските права и свободи
на личността в обществото. Предмета за социалната работа е неговият обект, а
цялостната система на социалната работа се състои от няколко самостоятелни
компонента-субект, съдържание и обект, които са свързани в едно цяло със средства,
функции и цели. Последователността в подреждането на компонентите не е случайно.
Винаги се върви от субекта към обекта, защото обектът е най-важен фактор, определящ
същността и характера на дейността.
Обектите на социалната работа могат да се разграничат:
? Индивиди - в тяхната принадлежност и зависимост от групи и общности.
? Функционални групи - в тяхната съвкупна ефективност и конфликтност вътре в
нея.
? Компактно живеещи общности - с етно-култура или елитарно-кастова спойка и
обособеност.
? Регионални, професионални, кастови и големи групи от населението.
? Етно-религиозни-културни общности, при нужда от адаптиране и интегриране
към държавата и обществото на мнозинството.
? Безпомощни-деца и възрастни, с увреждания, със зависимости, жертви на
насилие.
? Лица в криза – неспособност да се справят с проблемите си.
? Лица в риск – от криза, от насилие и злоупотреба с тях.
? В социална маргиналност – неустойчиви, с раздвоена идентификация.
? Лица в социално изолация – отхвърлени, очуждени, недопускани, самотни.
? А-социални – девианти и криминални, които са риск за останалите.
? При рискови нови роли – с нужда от подготовка и предадаптация.
? При реализация на талант, на свръх способност – нужда от специални условия,
привилегии и проблем с адаптацията.
? В роля на жертва и клиент
1
? В роля на партньор.
Съдържанието е компонент на социалната работа и произлиза от функциите на тази
работа, а те са: информационна, диагностично-прогнозтична, организационна,
психологическа, указване на помощ и управленска. Социалният работник започва с
информация, с която се запознава и събира сведения за обекта на социалната работа.
Диагностира, т.е. оценява обема на самата работа, трудностите, времето и други.
Преценява дали може или не може да окаже помощ. Организира план за определяне
вида на практическата помощ. Управлявя или е управляван, взависимост от дейността
си.средства на социалната работа са всички предмети и оръдия, с които се поставят и
постигат целите на дейността. Социалните умения на работника са от значение за
осъществяване на контакта и се разделят на три групи, взависимост от ангажираността
и осъществения контакт. Те са наблюдение-възприятията и интерпретациите на
поведение на другите, те са не вербално поведение и отношение на слушане.
Изясняване-обобщение на наблюдението, след задаване на въпроси , чувства и даване
на мнение. Реакцията е обратната връзка във вербалното и не вербалното общуване.
Функциите по указване на социална помощ се изпълняват от субекти на социалната
работа. Към тях спадат хората и органите водещи управлението на социалната работа-
социални работници, държавни организации, агенции, организации към местна власт.
Включват се държавата, благотворителните организации, милосърдни общества и др.
Субекти са конкретно са социалните работници, педагози и други подготвени кадри.
Институциите осъществяват дейността на определени правила и норми. Отделни лица,
които на доброволни начала организират подпомагане. На национално и общинско
равнище са организации занимаващи се със специфични рискове и рискови групи. Но
главен субект са хората занимаващи се на професионално или на обществено начало
със социална работа.
Методи на социалната работа са съвкупност от прийоми, за достигане на поставена
цел. Много от методите са с универсален характер и се делят на икономически,
правови, социално-психологически, адмистративно-управленски. Други се
обуславят от обекта към който са насочени и от професията на социалния работник.
От друга гледна точка те са научно-преобразователни, с такива се получават сведения
за разработки на практически препоръки. Преобразователните, със способите, на
които се определя въздействието на социалния работник върху клиента, с цел решение
на определена задача. От надеждността на методите или от това, колко са ефективни,
те се делят на подгрупи: научно-изследователски-анализ, синтез, сравнение и
социологическо изследване; социално-икономически; психологически;
организационно-разпоредителски. От друга гледна точка, индивидуални, които са
свързани с необходимостта за специален подход, групови-тези, които се използват
върху сформирани социални групи, с членове с приблизително въздействие и
проблеми. Методите се делят на: метод за вмешателство, метод за работа в община,
метод за работа на улица.
Методът е път, т.е. начина за постигане на определена цел. Той включва
последователност от дейности, техники, процедури и средства за постигане на тази
определена цел. Той е научно обоснован подход за работа. Той е начина да се направи
или поправи нещо, следвайки определени принципи и ред. От тях можем да изброим-
динамично интервю, екокарта и генограма, наблюдение, кризисна интервенция,
съветване, индивидуално консултиране, фамилно консултиране, групова терапия,
психодрама или интерактивни методи, арт и музикотерапия и други. Всичките методи
са за помощ в трудна ситуация, социална промяна, директна намеса с цел социална
защита. Методите на социалната работа са свързани и принципите, на които е основана.
Основни са хуманизъм; убеждение, вяра в собственото достойнство и качества, както и
2
в честността и достойнството на всяка отделна личност; убеждение, че всеки човек има
социални нужди и право да реши за себе си какви са неговите потребности; вяра във
възможностите на всеки човек да използва собствения си капацитет; конфиденциалност
или поверителност на информацията; зачитане правата на клиента и работа в
мултидисциплинарен екип. Глобалните цели на социалната работа са насочени към
омекотяване последиците от бедността, социалната изолация на индивиди и групи. Да
отговори на потребностите на хората, изживяващи негативните последици от бързия
преход за подобряване на социалната система - хората жертви на насилие, бездомни,
зависими, с девиантно поведение, нихилизмът, инвалидността, терминалните
заболявания, престъпността и други. Именно социалната работа отразява връзката на
личността с обществото, професия, която се утвърждава като изключително ценна, не
само за нашето оцеляване, но и за иницииращата и утвърждаваща промяна.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предмет и методи на социалната работа

Социалната работа може да има теоретичен или практически аспект. Теоретичният аспект включва разработването на програми, модули, модели и техники на въздействие, а практическият аспект на работата включва теоретичните постановки в практиката.
Изпратен от:
katqrasheva
на 2007-06-17
Добавен в:
Теми
по Социология
Статистика:
1,634 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Какви са негативните последици от глобализацията за човека
добавена от facebook_kn 13.01.2020
0
8
Подобни материали
 

Социология - пълни лекции

24 авг 2007
·
3,190
·
11
·
4,623
·
1,393
·
3

Пълен курс лекции по Социология, д-р Мария Петрова, Варненски Свободен Университет...
 

Социално подпомагане

05 апр 2010
·
385
·
12
·
3,204
·
478

Цели; Същност; Органи за социално подпомагане; Социални помощи; Програми за социално подпомагане...
 

ЕСИ по Икономическа социология

17 апр 2010
·
296
·
6
·
897
·
396

Емпирично социологическо изследване на тема "Отношението на българина към собственото му здраве"; използвано през 2009г. по Икономическа социология...
 

За етиката, прогреса и модифицирания домат

04 апр 2007
·
105
·
2
·
649
·
1

Етичността в съвремието, като отреагиращ механизъм, не се интересува от информацията за продукта, а само от неговата приложимост и контролируемост спрямо познатите схеми на действие и приемане.
 

Образование и пазар на труда – изискванията на работодателите

26 ное 2007
·
263
·
7
·
1,697
·
166

Изследването “образование и пазар на труда – изискванията на работодателите” е проведено от социологическа агенция Алфа Рисърч в периода 8 – 18 януари по поръчка на Министерството на труда и социалната политика
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Предмет и методи на социалната работа

Материал № 35535, от 17 юни 2007
Свален: 1,634 пъти
Прегледан: 279 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 612
Брой символи: 5,566

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет и методи на социалната работа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения