Големина на текста:
Задачи по управление на дълга
1. Определете салдото по отделните аналитични баланси, а в последствие и на
платежния баланс в случай, че по Външно - търговския баланс – експортните
операции възлизат на 1260 млн. $, а импортните на 1150 млн. $; по баланса на
услугите – експортните операции възлизат на 880 млн. $, а импортните на 1390 млн.
$; по Баланса на движението на инвестициите и кредитите – експортните операции
възлизат на 800 млн. $, а импортните на 1130 млн. $; и по Баланса на доходите от
задграничните инвестиции – експортните операции възлизат на 1685 млн. $, а
импортните на 1025 млн. $.
Решение: стр.103-107
БалансЕкспорт Импорт Салдо
външно–търговски 1260 1150 110
на услугите880 1390-510
на инвестициите и кредитите8001130 330
на доходите от инвестиции1685 1025-660
Платежен баланс-730
2. Определете при каква минимална величина на вероятността за разкриване на „р”
индивидът няма да предприеме стратегия на бягство от данъка, при положение, че
облагаемия доход Y=8000, нормата на данъка t=25%, при финансов еквивалент на
наказанието F=3800:
Решение:
(1-t) Y=(1-0,25) 8000=6000
p(Y - F)+ (1-р) Y=р(8000-3800)+ (1-р)8000=6000
6000=4200р+8000-8000рстр.142
3800р=8000-6000
р=2000/3800=0,526
0,526(8000-3800)+ (1-0,526)8000=2209,22+3792=6001,20
Предпочита да избяга.
3. Определете размера на брутното изтичане на капитали при положение, че салдото
по текущата сметка е минус 0,5 млрд. $; преките чуждестранни инвестиции са равни
на плюс 0,8 млрд. $, а размерът на нетната външна задлъжнялост е 9 млрд. $.
Коментирайте действието на зависимостта: D=iD+G?
Решение:
D=CA-DFI+GCO; CA=-0,5; DFI=0,8; D=9
9=-0,5-0,8+GCO
9=-1,3+GCO
9+1,3=GCOстр.120
GCO=10,3
D=iD+G; G=NCA-DFI+ GCO
G=-0,5-0,8+10,3
G=9
9= iD+9
iD=0 – лихвени плащания
4. Разполагате със следните данни за регресионна зависимост на възвращаемостта
от инвестиция в DISC-BG (Y) от възвръщаемостта от инвестиция в DISC – ARG (X1),
DISC – BRA(X2) и DISC – MEX (X3) за първите 6 месеца на 2001:
DISC – ARG DISC – BRA DISC – MEX
Y=a+bX Y=0,08121+0,2162 X1 Y=0,08745+0,5812 X2 Y=0,01183+1,8402 X3
R 0,70 - 0,75 0,65
Направете сравнителна оценка на зависимостта по максимално възможен брой
критерии:
DISC – ARG r=0,70 – значителна зависимост – коеф. на корелация
r^2 – коефициента на детерминация има стойност 0,49, което означава, че 49% от
вариацията на зависимата променливо се дължат на вариацията на независимата
променлива, останалите 51% не могат да бъдат обяснени поради невключени в анализа
фактори.
DISC – BRA r= - 0,75 – голяма обратнопропорционална зависимост
r^2 – коефициента на детерминация има стойност 0,5623 което означава, че 56,25% от
вариацията на зависимата променлива се дължат на вариацията на независимата
променлива, останалите 43,75% не могат да бъдат обяснени поради невключени в
анализа фактори.
DISC – MEX r= 0,65 – значителна зависимост
r^2 – коефициента на детерминация има стойност 0,4225 което означава, че 42,25% от
вариацията на зависимата променлива се дължат на вариацията на независимата
променлива, останалите 57,75% не могат да бъдат обяснени поради невключени в
анализа фактори.
5. Определете модифицираната облигационна доходност при сложно олихвяване на
доходността при положение, че d=0,62; N=100; t=20 и база за изчисляване е 360.
d – дисконтова норма
N – номиналната с-ст на ценната книга
t – брой дни до падежа
Решение: по формула (14-9) на стр. 243
6. При лихвен купон по облигация равен на 10% и пазарна (сетълмент) цена от 98 $
(при 100 $ номинал) доходността до падежа е процентна величина, която е:
по-голяма от 10 %. Когато пазарната стойност на облигацията е по-малка от
номиналната и стойност, т.е. облигацията се търгува с дисконт, то величината на YTM
е по-голяма от величината на купонния %. YTM – доходност до падежа.
б) стр. 238
7. При лихвен купон по облигация равен на 6% и пазарна (сетълмент) цена от 101,25 $
(при 100 $ номинал) доходността до падежа е процентна величина, която е:
по-малка от 10 %. Когато пазарната стойност на облигацията е по-голяма от
номиналната и стойност, т.е. облигацията се търгува с премия, YTM е по-ниска от
купонния %.
а) стр. 238
8. Определете очакваната стойност на прилагането на стратегия на бягство от
данъка, при положение, че облагаемия доход Y=10000, нормата на данъка t=23,5 %,
вероятността за разкриване е р= 0,45, при финансов еквивалент на наказанието
F=5000:
Решение:
Е (v)=р(Y-F)+ (1-р) Yстр.142
(1-t) Y=0,765х10000=7650
р(Y - F) + (1-р) Y=0,45(10000-5000)+0,55х10000=2250+5500=7750
Е (v)=7750
В случая очакваният доход надвишава паричната стойност на сигурната печалба и
индивидите, почти сигурно ще предприемат действия за избягване от данъка.
9. Определете доходността до падежа (YTM) на двугодишна съкровищна облигация с
номинал 1000 BGN, полугодишен лихвен купон в размер на 8 %, годишна пазарна
стойност към момента на оценката 1010 BGN:
BU=1000 лв.; C=1000х8%=80; P=1010
Решение: по формула (14-3) на стр. 237
P=C/2 / (1+r/2)^
0.5
+C/2 / (1+r/2)^
1
+C/2 / (1+r)^
1.5
+C/2 (1+r)^
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Решени задачи от учебника по УД

Част от задачите които, трябва да се знаят при явяване на изпит по Управление на дълга....
Изпратен от:
Katq Vaneva
на 2009-06-09
Добавен в:
Общи материали
по Мениджмънт
Статистика:
433 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по външнотърговски мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Изпитен тест по външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес за студенти. Състои се от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
6
1
20.02.2014
Мениджмънт
изпитен тест по Мениджмънт за Ученици от 12 клас
Тестът по мениджмънт за 12 клас, съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
67
1
28.05.2015
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Решени задачи от учебника по УД

Материал № 354890, от 09 юни 2009
Свален: 433 пъти
Прегледан: 368 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 3
Брой думи: 336
Брой символи: 3,329

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Решени задачи от учебника по УД"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения