Големина на текста:
, Напоследъксеутвърждаватенденциятапсихичните
разстройства . дасеразделятнадвеосновнигрупиПървата
групапсихичниразстройства сеобозначавасколичествената
„”, „”. характеристикачестиавторатаскачествототежкиТъйкато
, товасанеравнозначнипосвояпроизходобозначенияте
. предизвикватмногонедоуменияинесигурноствтълкуванетоС
целдасепротивопоставимнатазитенденцияпубликуваметози
текст
* Тежкипсихичниразстройства
Къмпърватагурапасеотнасятразличниразстройства,
( обединяванисобщотопонятиепсихозиилипсихотични
разстройства). ( Такивасанапримершизофрениятавнейните
), различниклиничниварианти биполярнотоафективно
. разстройствоинякоидругиПсихозитесеотличаватот
останалитепсихичниразстройства , потовачеповремена
периодитенаобострянетеводятдосериознонарушаванена
; връзкатанаболниясреалносттавъзприятиятаипредставитеза
, себесиоколнитеи
, .светакактоиспособносттазасамоконтролсатежконарушени
. ПочтивинагитоваводидоотклонениявповедениетоЛипсатана
критичносткъмболестнитепреживяванияинесъответното
поведениеетипичнахарактеристиказаостратафазана
. психозите
Другаособеностнапсихотичнитеразстройства, порадикоятоте
, .сеобозначаваткатотежкиетенденциятаимдахронифицират
.Понякогатедовеждатдотрайнипсихичниувреждания
, Независимоотрисковетевъзстановяванетоследпрекаран
. -психотиченепизоденапълновъзможноКолкотопо драматично
, - протичаеднапсихотичнакризатолковапо големисашансовете
. забързоипълновъзстановяванеПроцесътнавъзстановяване
зависисъщоотвреметоназапочваненалечениеколкото
, - повечесеотлагалечениетотолковапо труденепроцесътна
. възстановяванеЕтозащоотключовозначениееналичиетона
достъпнои
качественопсихиатричнолечениеповременаостратафазаи
психологическаисоциалнарехабилитациявпериодана
.възстановяване
- Шизофрениятаеедноотнай честосрещанитезаболяваниясред
. хоспитализиранитевпсихиатричнитезаведенияВБългария
1000 2.3 болесттана душинаселениеседвиживграницитеотдо
2.99.
, Шизофрениятаезаболяванеснеяснаетиологиятенденциякъм
, , хроничнопротичанеразнообразнаклиничнакартинавкоято
.доминиратявлениянаразпаднаединствотонапсихиката
. ЕтиологиятанашизофрениятанееизясненаСъздаденисамного
, теориинонитоеднаоттяхнеедалаубедителенотговорза
.причинитенатовазаболяване
,Установенаеролянанаследственатаобремененостнарушена
, , . обмянанабелтъцитесеротонинацерулоплазминаидрОтдавасе
.значениенавирусниинфекциииавтоимуннипроцеси
Клиничнатакартинапришизофрениятаосновноенарушено
- единствотонапсихичнияживоткатонай яркосезасягат
- . -мисловнатаиемоционално волеватасфераВъввъзприятно
,представнатасфераособенозначениеиматхалюцинациите
- ,коитонай честосаслуховиитообикновеновербалниследвани
. отобонятелниимногорядкозрителниИнтелектътоставадълго
временезасегнатипоказвасвоеобразноснижениевизходните
. , стадииНалицееяснотанасъзнаниетокоетоприостроначалои
.подостропротичаненапсихозатаможедасенаруши
Отневрологичнитепроявидоминиротвегетативнинарушенияс
, ,усиленамастнасекрециявобласттаналицетоизпотяване
, усиленаслюнченасекрециянарушениявзеничнатаисъдовата
.моторика
Соматичнипроявиприостроначалоназаболяванетосе
, характеризиратсповишениенатемпературатапроменив
, кръвнатакартинаслевкоцитозаиускореноутайванена
.еритроцитите
, Клиничнитеданнинашизофрениятамакаритвърде
, :разнообразнимогатдасесведатдоследнитеосновниформи
1. : . ПростаформаРазвивасеумладихораНейнатаосновна
характеристикаеупадъкналичносттаприбедностна
. -психотичнитеизживяванияХарактеризирасесемоционално
- , , волевиразстройства вяластапатияафективно
. , снижаванеБолнитеставатвраждебникъмблизкитесипроявяват
, странностивповедениетоистигатдоскитничествобезмислени
, , .кражбиагресивнидействияилинелепиполовиконтакти
2. : - ,ПараноиднаформаЕднаотнай честосрещанитеформи
- започвавпо къснавъзрастисехарактеризирасналудностиза
, . преследваневъздействиеивраждебноотношениеМожедасе
наблюдаватиналудниидеизазнатенпроизходили
. свръхестественидарбиВмногослучаиболнитенамират
- поведениетонаоколнитепо специалнотехнитежестовеи
, „ мимикизагатванияпотвърждениязасвоитеналудни
.преживявания
Притазиформанашизофрениячестосенаблюдават
, . халюцинацииобикновенослуховиКогатохалюцинациитеса
, -яркоизразениможедасеоформихолюцинаторно параноидна
, форманашизофрениякоятоевариантнапараноидната
. . формаМогатдасенаблюдаватипсевдохалюцинацииТевлизатв
- , съставанасиндроманаКандински Клерамбохарактеренсамоза
.шизофренията
Параноиднатаформанашизофрениятасехарактеризирас
. продължителнопротичанеВсравнениесдругитеформина
, болесттатукявлениетонашизофренниядефектобикновено
- . настъпвапо късноСхронифицираненаболестнияпроцес
.налудноститепостепенноизбледняватигубятсвоятацялост
3. : :КататоннаформаПроявявасевдваосновниварианта
. кататоненступорикататоннавъзбудаЗапочвавпериодамежду
. пубертетнатаизрялатавъзрастМогатдасередуватфазово
, кататоннавъзбудаиликататоненступоркактоидасепреплитат
.всмесенакартина
,Кататоннатавъзбудасехарактеризирасъсстереотипност
. ,еднообразиеибезсмисленостБолнитенепрекъснатоседвижат
, ,правятедниисъщедвиженияпредимнопостереотипенначин
/ /, /говорятмного логорея повтарятедниисъщидуми
/ , / / , вербигерации илидумитенаоколните ехолалия повтарят
. , / /,действиятанамедРаботнициилитехнитеблизки ехопраксия
, илиизвършватагресивнидействияспрямооколнитеили
, , , ..неодушевенитепредметикатогичупяткъсатудрятитнПри
, ,кататоннияступорболнитесасъсзастинала безизразнамимика
, , мазнакожасположителенсимптомнахоботчетонеобичайни
, . причудливипозипоходкаидвиженияНаблюдавасесиндромана

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Психични разстройства

Напоследък се утвърждава тенденцията, психичните разстройства да се разделят на две основни групи. Първата група психични разстройства се обозначава с количествената характеристика...
Изпратен от:
problemna
на 2009-06-08
Добавен в:
Курсови работи
по Психология
Статистика:
130 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,107
·
18
·
4,816
·
2,755
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Личностни разстройства

01 юни 2008
·
601
·
11
·
2,880
·
1

Съдържа информация за: дефиниция на личностните разстройства, причини за визникването им, видове личностни разстройства, промени, настъпващи в личността.
 

Видове неврози

30 дек 2008
·
367
·
9
·
2,580
·
318

Неврозата е „болестта на цивилизацията”. Няма човек, който през своя живот да не е имал невротични симптоми. Неврозите са психични разстройства, които настъпват по психогенен път, т.е., по пътя на психотравмата...
 

Тревожни разстройства

23 май 2008
·
162
·
2
·
727

Какво е това тревожно разстройство: Тревожните разстройства варират от чувство на безпокойство/тревога до сковаващо състояние на ужас/терор/ступор (състояние не временно вцепенение и невъзможност за реагиране на стимули)...
 

Психология на развитието на възрастни

02 сеп 2008
·
296
·
13
·
2,742
·
121

Толкова е приятно да си представяме, че другият ни обича заради нас,и е толкова обидно, когато откриваме, че ни обича най-вече заради себе си...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
508
2
13.08.2012
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
2
1 мин
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Психични разстройства

Материал № 353932, от 08 юни 2009
Свален: 130 пъти
Прегледан: 163 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,637
Брой символи: 14,812

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психични разстройства"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения