Големина на текста:
1. Директен превод между банкови сметки(вирментна форма)
Това е една от най-широко прилаганите форми за безналични плащания.По своята
същност вирментната форма е писмено нареждане на притежателя на банкова сметка за
прехвърлянето на определена парична сума от нея по сметката на друга
фирма(организация,учреждение,физическо лице),получател на средствата.
Прилага се в следните случеи:плащания за получени стоки и услуги,плащания на наеми
за помещения,плащания за бюджета,плащания за погасяване на банкови кредити и лихвите
по тях,глоби и др.
Инициативата за плащане е на платеца(наредителя),документите се съставят от него и той
носи отговорност за последиците от неправилното им съставяне.Той може да оттегли
дадено от него платежно нареждане в банката в следните случеи:
* преди да е задължена сметката му по възникнали обективни причини.В този случей
разходите за банково-техническото обслужване са за негова сметка
* ако плащането не е извършено от банката в определените срокове.В този случей
разходите са за сметка на банката.
Основни документи,въз основа на които банката задължава сметката на платеца и
прехвърля сумата по сметката на получателя са:платежно нареждане и авизо по
платежно нареждане, бюджетно нареждане и авизо по бюджетно нареждане,
платежно нареждане(вносна бележка) за плащане към бюджета и авизо по платежно
нареждане за плащане към бюджета.
2. Акредитивна форма на плащане
Акредитивът е писмено на нареждане на един кредитен институт до друг кредитен
институт да изплати определена парична сума на физическо или юридическо лице, при
изпълнение на условията в акредитивния договор(нареждане).При плащането с акредитив
платецът(купувачът) е инициатор за протичане на платежния процес.
За осъществяване на този вид плащане е необходимо:
* да се сключи договор за доставка между наредителя и доставчика,в който да се уточни
акредитивната форма на плащането и условията,които трябва да се изпълнят,за да се
усвои сумата по акредитива
* за срока на акредититва доказва пред банката,че изпълнява условията,които му дават
основание да получава суми от открития в негова полза акредитив
Акредитивът може да се използва за плащане само с един доставчик.Сроковете за
действие на аакредитива се определят в договора между купувача и продавача,като
обикновено са краткосрочни.
За операциите по акредитивно плащане банките получават комисионни възнаграждения
като:комисионни за откриване,за потвърждаване,при промяна при условията на
плащането и др.
Според правата и задълженията на субектите,акредитивите биват:
-покрити- банката,която открива акредитива, е превела сумата като покритие,като
гаранция за плащанията в полза на продавача
-непокрити- този акредитив,който е открит в банката,без да са преведени суми по
акредитива за покритие
1
-отменяем- при него наредителят може да променя условията по акредитива без
съгласието на доставчика
-неотменяем- не може да бъде анулиран от купувача(наредителя) или банката преди
да изтече неговият срок без съгласието на продавача.
Откритите акредитиви се закриват в три случея:
при изтичане на срока,договорен в акредитивното нареждане
в съответствие с вида на акредитива
при изчерпване на паричните средства по открития акредитив или приключване на
сделката
Ако при закриването на акредитива са останали неизползвани средства,те се превеждат
на наредителя по служебен път.
3. Плащане чрез незабавно инкасо
Може да бъде извършено само, ако платецът предварително е дал съгласието си
плащането да стане незабавно от неговата сметка по искане на получателя.Това се урежда
с договор между платеца и получателя.Ако по сметката на платеца няма достатъчна
наличност, сумата се изплаща изцяло в момента,когато по сметката постъпят
необходимите за това парични средства.Банката не носи отговорност за неизпълнението
на условията по договора за незабавно инкасо.
За да се осъществи плащането чрез незабавно,платецът трябва предварително да даде
съгласие за незабавно инкасо,което трябва да съдържа следните елементи:
името,клона и адреса на банката,от която ще се плащат сумите
мястото и датата на подаването на искането
подписи на лицата,които представляват наредителя
името на получателя по незабавното инкасо
размера на сумата,до който могат да се теглят пари от сметката
условия,при които се дава съгласието за незабавно инкасо
банков код и номер на сметката
името на наредителя
Плащането с незабавно инкасо се извършва по искане,издадено от получателя на
плащането.То трябва да съдържа следните елементи:
името на банката,клона и адреса
мястото и датата на подаване на искането
подписи на лицата,които представляват получателя
името на платеца
сметката на платеца
код на банката на платеца
името на банката на платеца
вид валута(чуждестранна валута)
сума(в национална валута)
основание за плащане-информация за платеца
още пояснения(ако има такива)
2
името на получателя
сметката на получателя
вид на плащането-попълва се абревиатурата БИСЕРА или RINGS
Банката на платеца проверява дали са изпълнени условията за плащане.
4. Плащане с чекове
Чекът е писмено нареждане на платеца до банката,която води неговата сметка,да
изплати определена сума на посочено лице,на негова заповед или на
приносител.Извършва се от паричните средства,които наредителят е внесъл
предварително в банката,участват три страни:
издател на чека
чекодържател(получател на чека)
платец на чека (обикновено банка)
Плащането с чекове чрез посредничеството на банките и системата за обслужване на
клиентските плащания у нас се извършва само с прилагането на чекови форми,които
предварително са регистрирани в БНБ.
Чековете се издават единствено върху бланки от чекови книжки,получени от
банката.При издаване на чекове без покритие банката може да откаже на клиента да го
обслужи с този вид плащане.Чековете могат да се представят за инкасо във всяка банка
на територията на страната.Инкасирането им е по процедурата за незабавно
инкасо.Издават се в един екземпляр.
Елементи на чека:
номер на съответния екземпляр
името на банката,нейният клон и адрес,където се плаща чекът
кода на банката,от която се плащат парите
номера на сметката,от която ще се теглят парите
вида валута,която трябва да се плати(ако е чуждестранна)
сумата в лева,която трябва да се плати,се записва цифром и словом
името на получателя(приносителя)
място и дата на издаване
подписи на лицат,които са оправомощени да се разпореждат със сметката,от която се
тегли сумата
Отпечатаният текст на чека не може да бъде променян или зачертаван
5. Плащания с банкови карти
Издават се само на физически лица,а плащанията с тях се извършват само в левове и в
режим онлайн,т.е. режим, при който всяка операция с банкова картасе одобрява
незабавно от авторизационната система на националния оператор или на издателя на
банковата карта,към която е свързано терминално устройство,от което се извършва
операцията.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основни форми на безналични плащания

Акредитив,инкасо,чекове,плащания с банкови карти,клиринг, вирментна форма...
Изпратен от:
искрен тодоров
на 2009-06-04
Добавен в:
Реферати
по Банково дело
Статистика:
188 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Пари и банки

10 окт 2008
·
265
·
43
·
7,482

В съвременната икономика парите са неотделими от банките. Традиционната дефиниция на банките като финансов посредник е, че те приемат депозити и използват привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на...
 

Национална платежна система на България

28 май 2007
·
377
·
18
·
2,599
·
147

Още преди повече от век развиващите се в икономическо отношение страни са установили ролята на безналичните плащания за производството и търговията.
 

Данъчно право на република България

09 яну 2008
·
402
·
74
·
35,880
·
147

ДП като обективно право не е самостоятелен правен отрасъл, а част от ФП - не може да се обособи, в сравнение с ФП, специфичен предмет и метод на правно регулиране. ДП има за предмет част от обществените отношения, предмет и на ФП...
 

Финансиране на кооперации

16 мар 2008
·
193
·
33
·
7,529
·
119
·

При формирането на дадена кооперация както и при функционирането й стои въпросът за нейното финансиране, т.е. за осигуряването на необходимите й финансови средства или капитали, които се инвестират в стопанската й дейност...
 

Сетълмент

10 апр 2008
·
156
·
21
·
1,960
·
61

Функционирането на платежните системи и управлението на рисковете свързани с тях са обект на особено внимание, както в отделните страни, така и на международно ниво от дълго време.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
(Труден)
29
22
1
4 мин
13.10.2016
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
4
1
5 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Основни форми на безналични плащания

Материал № 352332, от 04 юни 2009
Свален: 188 пъти
Прегледан: 151 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 893
Брой символи: 7,675

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни форми на безналични плащания"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения