Големина на текста:
АВТОАГРЕСИЯТА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ Е НАЛИЦЕ ЗНАЧИТЕЛНО НАРАСТВАНЕ НА
САМОУБИЙСТВАТА НА ДЕЦА ПОД 15г. И НАЙ-ВЕЧЕ ВЪВ ВЪЗРАСТТА 15-19г.. В
юношеството самоубийството се нарежда на трето място като причина за смърт.
Според сведенията на Световната здравна организация (СЗО) България е сред
водещите в печалната класация за юношеска смъртност поради самоубийства - 6-то
място сред момичетата и 1-во сред момчетата. В нашата страна по-висока смъртност е
регистрирана при момчетата, които избират твърди методи за самоубийство. Те са по-
често агресивни и импулсивни и не рядко действат под влияние на алкохол и
наркотици, което и допринася за фаталния изход при тях. Момичетата извършват по-
често суицидни опити, може би защото те са по-склонни към развитие на депресия, но
също така са по-склонни да говорят за проблемите си и търсят помощ.
Какво тласка юношата към коренна промяна на отношението му към живота и
смъртта? Кои житейски ситуации и събития го принуждават да предпочете смъртта
пред живота? Кое води до социално-психологическа дезадаптация на личността,
изразяваща се в суицидно поведение? Защо преживявайки житейски кризи,
личността на юношата може да изяви суицидно поведение? Съществува ли начин да се
предвиди и преодолее суицидното поведение? Какви са механизмите, които
възрастните могат да задействат за да спрат и преодолеят суицидното поведение у
младите хора?
Да имаш суицидни мисли от време навреме в тази възраст на навлизане в света
на възрастните е донякъде нормално. Децата преработват екзистенциалните проблеми и
се опитват да разберат живота и смъртта. Анкетните проучвания показват, че повече от
половината от учениците в горните прогимназиални класове са имали мисли за
самоубийство. Трудната адаптация към света на възрастните, липсата на разбиране от
връстници, учители, родители за съжаление много често тласка към реализирането на
тези мисли като единствен начин за излизане от кризите.В 24 % от случаите учениците
преживяват актуална житейска ситуация която изпълнена с неразрешими проблеми, с
които те не могат да се справят сами.
Личностни характеристики на юношеството, свързани с висок суициден
риск са: нестабилно, гневно, агресивно и неконтролируемо поведение; висока
импулсивност; обърканост; ригидно мислене и начин на справяне; ниска способност за
разрешаване на проблемите, при възникване на затруднения; неспособност за преценка
на действителността; тенденция за живеене в илюзорен свят; фантазии за величие,
сменящи се с чувство за малоценност; склонност към разочарование; тревожност,
особено при физически неразположения или малки разочарования; самодоволство;
чувство за малоценност и несигурност, които могат да бъдат маскирани с открито
проявление на превъзходство, отхвърляне или провокативно поведение спрямо
съученици и възрастни, родители; несигурност по отношение на половата
идентификация или сексуална ориентация; амбивалентни отношения с родители,
възрастни и приятели.
Предразполагащи фактори за суицидни нагласи у юношите са:
1
- израстване в семейства, в които агресията е единствения начин за справяне във
всяка една ситуация;
- социалната подкрепа на агресията - прието е момчетата да се възпитават да
бъдат агресивни;
- липсата на социални умения за справяне;
- грешните методи на възпитание - възпитание с обиди и заплахи, подценяване
на възможностите на детето.
Важна роля за формиране на суицидна нагласа играе семейната среда. Често
това са семейства с хронични конфликти между родители и най-вече с хладно,
отхвърлящо, или грубо отношение към децата; обиди, морални и физически насилия,
включително побои, а понякога инцестни посегателства. Налице са и слаби
възможности на семейството за адекватен отговор на житейските предизвикателства.
Демонстративните опити с манипулативна цел са по-чести сред деца от семейства с
двама родители и добро материално положение и се правят за извоюване на права и
налагане на собствени желания.
Кои са аспектите на нефункциониращото семейство, нестабилността, и
негативните житейски събития, отключващи суицидната нагласа в юношеска
възраст?
Често пъти психопатология при родителите с наличие на афективни и други
психични разстройства, злоупотреба с алкохол и наркотици или антисоциално
поведение в семейството, фамилна обремененост със самоубийства или опити за
самоубийства се явяват като генетична предилекция и рискова среда за пораждане на
суицидно поведение у юношите.
Насилие и злоупотреба в семейството, липса на достатъчно грижи от страна на
родителите и слабо общуване в семейството, чести кавги между родителите с
напрежение или агресия създават у юношата чувство на несигурност, неразбиране и
неприемане от близките, което неминуемо поражда стремеж към самоизолация и
безизходица. Нестабилност и неувереност у юношата пораждат и развод, раздяла или
смърт на родителите; честа смяна на местожителството; семейство на осиновители или
настойници.
Крайните прояви на родителско внимание или невнимание като много високи
или много ниски очаквания от страна на родителите; неадекватна или прекалена власт
на родителите, изразяваща се в студенина и суровост в семейството, както и
разглезването, неминуемо водят до объркване, дестабилизация и самоизолация, която
много често отключва автоагресията. Липса на време от страна на родителите да
наблюдават или да се справят с емоционалния стрес на детето и наличие на негативна
емоционална среда, отличаваща се с отхвърляне и пренебрегване прави юношата
неуверен в дома си, а без подкрепата на най-близките си хора, той трудно може да
преодолява житейски кризи, за които не е подготвен.
Младите суициданти най-често произлизат от семейства, в които рисковете се
акумулират и поради това, че те са лоялни към родителите си и им е забранено да
2
разкриват семейни тайни, така че те често се въздържат да търсят помощ извън
семейството.
Конфликтните отношения с учители, съученици, както и с други лица от
училищната администрация, водещи до честа смяна на училищата могат да повишат
суицидния риск. При ученици с разстроени междуличностни отношения и загуба на
личностно-значима връзка подсъзнателният мотив за самоубийство е желанието да се
харесат, да привлекат вниманието на възрастните и така да възстановят връзките със
заобикалящите и да излязат от самоизолацията.
Самоубийствата при деца и юноши, често корелират с депресивни
разстройства, характерни за тази възрастова група. Депресираните момичета са
склонни да се оттеглят, стават тихи, отпаднали духом, неадекватни. Депресираните
момчета са с агресивно и разрушително поведение и изискват голямо внимание от
обкръжаващите ги. Агресивността може да доведе до самота, което е висок рисков
фактор.
Повишената тревожност, характерна за юношеската възраст е източник на до-
суицидни настроения, поради което не рядко сме свидетели са суицидни опити
провокирани от страх от наказание, порицание у дома или в училище.
В стремежа си да впечатлят групата, а за съжаление напоследък и за да не се
отличават от нея, юношите започват да злоупотребяват с алкохол и наркотици. Всяка
зависимост е резултат от латентна депресия или като последствие води до развитието
на депресия. Зависимостите блокират волята за разрешаване на проблема. Бягството в
илюзорния свят става за сметка на нарастващите дози и нарастващия конфликт и
изолация от реалния свят. Стремежът към нереалното и неприемането на реалното
поражда непреодолимо желание всичко да свърши в смъртта.
Суицидният риск при страдащите от анорексия или булимия е 20% по-висок от
средния суициден риск при младите хора. Неприемането на себе си такъв какъвто си,
води и до отключване на автоагресия.
Малък брой подрастващи страдат от шизофрения и маниакално-депресивни
разстройства, които нерядко дебютират със суицидно поведение..
Не е малък процентът на децата със суицидно поведение резултат от имитация
на видяно, чуто или прочетено. Ученическата възраст се отличава с голяма степен на
внушаемост и податливост на влияние от средствата за масова информация.
Описани са и групови самоубийства при юноши, познаващи се добре, ходещи
в едно и също училище и особено членуващи в някоя религиозна секта. Съществено
значение тук се отдава на внушението, самовнушението, индукцията и
индентификацията; в последния случай се говори за копирани самоубийства. Има
съобщения за повишаване на броя на самоубийствата при гледане на телевизионни
програми, в които те са основна тема на предаванията.
Повод за суицидно поведение в юношеска възраст са и любовни
неблагополучия (несподелени чувства, раздяла, неудовлетвореност от партньора,
нежелана бременност).
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Автоагресията

В юношеството самоубийството се нарежда на трето място като причина за смърт. Какво тласка юношата към коренна промяна на отношението му към живота и смъртта? Кои житейски ситуации и събития го принуждават да предпочете смъртта пред живота? ...
Изпратен от:
pavlina2007
на 2009-06-04
Добавен в:
Общи материали
по Психология
Статистика:
61 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Знание и мислене

18 мар 2008
·
218
·
5
·
559

Човек винаги се е самоопределял като мислещо същество или поне от времето, когато е разбрал, че мисли. И винаги се е стремял кум някакво обяснение на собственото си мислене. Мисленето е обобщено и опосредствено познание на действителността...
 

Стресът и неговите проявления

05 мар 2008
·
487
·
10
·
1,607
·
256

Стресът е физиологичен и психологичен отговор на различни събития, които разстройват личния ни баланс по някакъв начин. Тези събития са известни като стресови фактори и общоприетото мнение е, че те са само негативни, например натоварване...
 

Деца, преживели физическо насилие- консултиране

13 апр 2007
·
1,128
·
9
·
2,262
·
217
·
2

Алкохолизмът и наркоманията сред членовете на семейството е сигурен признак, бе бракът се разпада /независимо дали те са причина или следствие от това/, че възпитателният надзор над децата е принизен или отсъства.
 

Причини за депресията

14 юли 2007
·
297
·
3
·
646
·
49

В зависимост от това кого ще попитате, търсенето на причините за депресията може да се раздели на два вида обяснение...
 

Човек - агресия, девиации

10 яну 2008
·
613
·
13
·
2,656
·
341
·
1

Агресията.Конфликти в семейството.Агресивното поведение. агресивността в исторически план.Пониятието фрустрация.Враждебност и агресия.
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
44
1
1 мин
15.03.2015
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
1
1 мин
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Автоагресията

Материал № 351975, от 04 юни 2009
Свален: 61 пъти
Прегледан: 45 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Общ материал
Брой страници: 6
Брой думи: 1,402
Брой символи: 12,750

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Автоагресията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения