Големина на текста:
Транспорт и спедиторска дейност –доц.Христов
Въпросник :
1.Икономическа същност и роля на транспорта .
2.Технико-икономически особености на отделните видове транспорт
3.Технико-производствена характеристика на транспорта в сравнение с останалите сектори на
националното стопанство .
4.Тарифи в транспорта.
5.Структура на транспортните тарифи .
6.Приемане на товари за превоз по железницата –съхраняване ,опаковане ,маркиране ,етикиране .
7.Организация на товаро-разтоварните операции в железопътния транспорт .Прилагане на концентрация
и механизация на товаро-разтоварните операции .Пломбиране и установяване на тежината на пратките.
8.Договаряне на превоза на товара по железниците и уреждане на платежните взаимоотноошения .
9.Превозване на пратки –изпълнение и изменения на превозния договор ,срокове за доставяне .Типични
пречки за реализиране на договореностите .
10.Пристигане на пратките по получаващите гари –уведомяване на получателите ,освобождаване на
пратките ,проверяване на тежината ,състяване на констатиран протокол ,запориране ,конфискуване и
реквизиране на пратки .
11.Отговорност на железниците за превоза на товари –освобождаване и ограничаване ,предявяване на
рекламации ,обезщетяване на щети ,ликвидиране на непотърсени и бездокументни товари .
12.Тарифа за товари по БДЖ –същност ,значение и структура .
13.Организиране на превози на товари в железопътния транспорт-международни съглашения ,превозен
договор (неговото изменение ),международна товарителница ,товарно писмо ,превозни цени и
допълнителни такси .
14.Нередовности при превоз на товари в международно жп съобщение –последици ,международни
рекламации ,обезщетения и глоби .
15.Организиране превоза на товари по автомобилния транспорт –устав на автомобилния транспорт за
общо ползване ,установяване тежината на товарите ,натоварване и разтоварване на товарите .
16.Превозен договор в автомобилното предприятие –превозни документи ,превозни цени и
допълнителни такси ,пречки при превоза ,предаване на товара ,отговорност на превозвача ,констатиран
протокол ,рекламации и обезщетения .
17.Същност ,значение и компоненти (структура )на тарифата за превоз по автомобилния транспорт .
18.Тарифни коефиценти ,изключителна тарифа ,допълнителни такси ,неустойки в автомобилния
транспорт.
19.Международен товарен автомобилен транспорт –конвенция ,спогодби ,тарифа .
20.Международен транспорт на товари по море –организационни форми на експлоатация на морския
търговски кораб ,линейни конферанси ,плугове ,коносамент,транспортни клаузи на договора за превоз
по море .
21.Тарифа за превоз на товари по море –пристанищни такси –тарифни постановления ,класификация на
товарите ,единични превозни цени ,срок за доставяне на товари по море .
22.Фрахтуване и чартиране на морски търговски кораби –фрахтови операции ,видове чартъри
,предаване товар на получателя ,морски аварии .
23.Международен транспорт по р.Дунав –конвенция за режима на корабоплаване .Съглашение относно
общите условия за превоз на товари ,заявки за превоз ,отговорности за изпълнения ,превозни
документи ,плащане на превозни цени .
24.Извършване на товарни превози по р.Дунав –организация на товаренето и разтоварването на
плавателните съдове ,приемане и предаване на товарите ,сроковете за превоз ,запазване на превозваните
товари ,отговорност на параходтсвото .
25.Товарните превози по въздушен транспорт –нормативна база ,тарифа за превоз по външни и
вътрешни линии.Конвенция за международен въздушен транспорт,единна тарифа и международно
съобщение и чартиране .
26.Транспортна спедиторска дейност –същност ,видове ,организации .
27.Транспортни застраховки –икономическо значение ,застрахователен договор ,застраховане на вносни
и износни товари ,застрахователна тарифа .
Тема 1.
Основни характеристики на транспортния сектор
1. Икономическа същност и роля на транспорта .
Всяко едно съвременно национално стопанство се състои от няколко типични стопански отрасъла
.Освен оформилите се исторически най-напред селскостопански и промишлени отрасли ,наред с още
други националното стопанство включва и транспортния сектор .Разбира се в различните страни
взависимост най-вече от общата степен на развитие на стопанската сфера на дадена страна
траснпортния отрасъл може да бъде с различна степен на развитие .Важно е да се отбележи че
независимо от обстоятелството че транспортния отрасъл не създава осезаем резултат тпй бива отнасян
към т.нар.сфера на материалното производство .Това е така защото без неговия резултат какъвто е
транспортната услуга или не е възможно да се създава продукт от другите отрасли на материалното
производтсво (селскостопанство ,различни видове промишленост и др.) или не е логически оправдано
да се създава от тях някакъв веществен резултат защото транспорта като отрасъл респективно
транспортната услуга като обобщен резултат обуславя осъществяването ,създаването на материални
блага в селското стопанство и други сектори ,на суровинни материали ,в това число руди ,въглища
,торове,нефт и прочие .
От друга страна чрез него веществената продукция създавана от други отрасли на националното
стопанство достига до точките на потребление задоволявайки производствени ,продоволствени ,битови
и други потребности .В този смисъл още към края на 19 век един от класиците фолософи –икономисти
пише че ролята на транспортния отрасъл е аналогична на ролята на кръвоносната система отнесена към
живите организми,тъй като транспортът респективно транспортния отрасъл е отнасян към към сферата
на материалното производство ;то резултатът от неговото функциониране в лицето на транспортни
услуги не само бива мерен най-напред в натурално измерение а после и стойностно ,но и бива добавян
към резултатите на другите отрасли в сферата на материалното производство при определяне на
националния брутен продукт ,националния чист продукт ,на реализираната в съответната страна
печалба и т.н.или с други думи най-важното за икономическата същност на транспорта е че той създава
нови стойности ,нови блага макар и под формата на неосезаем продукт .
2. Технико-икономически особености на отделните видове транспорт
Ако се погледне исторически най-напред се е появил и развил пешеходния транспорт .Най-стабилният е
железопътния транспорт ;най-уникален ,транспортира се на големи разстояния .
Автомобилния се е развил след морския и железопътния .Автомобилния транспорт е най-маневрен
,сегашните автомобили могат без никакъв път да се придвижват ,поради не високата товароносимост на
едничното превозно средтсво той е подходящ най-вече за малки обеми товари .Практическата
достъпност на автомобилния транспорт дава възможност да се ползва по системата „врата-врата”.
Въздушният транспорт е предпоследният по поява по исторически аспект (той е най-бързия ,най-
несигурния ,най-скъпия ,изисква голям обем инвестиции ).Освен това този транспорт изисква най-
високата класификация на работещите в него .
Последният вид транспорт е тръбопроводният .Необходими за неговото организиране са много средства
и време .Проектантските и строителни работи са продължителен процес и изпълнението им изисква
дълги периоди от време и големи инвестиции (най-сигурния транспорт ,но е най-бавният ,друг
съществен плюс е че е надежден от гледна точка както на количество така и на неговото качество ,друг
недостатък е еднопосочността му.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 ное 2021 в 14:48 студентка на 25 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика и инфраструктура, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Технология за превоз на опасни товари

08 ное 2010
·
338
·
10
·
2,652
·
713
·
2

Технология за превоз на опасни товари 1. Определение за опасни товари и основно съдържание на европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе....
 

Видове транспорт

26 апр 2009
·
400
·
20
·
3,594
·
612
·
2

В темата се пише за различните видове транспорт (железопатен, воден, ваздушен и сухопътен). Може да ви помогне много ако имате да разработвате темата за видовете транспорт, знам го от личен опит...
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
729
·
4
·
317

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Превоз на опасни товари по шосе и по море

22 яну 2012
·
238
·
13
·
2,871
·
360
·
3

Опасните товари (ОТ) представляват вещества или предмети, чийто превоз изисква спазването на точно определени условия за начина на опаковане, товарене и разтоварване, подреждане и транспортиране....
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
447
·
12
·
3,801
·
594

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Транспорт и спедиторска дейност

Материал № 351325, от 03 юни 2009
Свален: 690 пъти
Прегледан: 833 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 40
Брой думи: 12,534
Брой символи: 115,033

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Транспорт и спедиторска дейност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения