Големина на текста:
„Шибил” - Йордан Йовков
Човекът и твореца Йовков
Останал в спомените на съвременниците си както мълчалив, деликатен,
затворен човек; като личност с консервативна нагласа; с изключително
чувство за ред и със склонност за самовлюбване.
Сам той споделя за себе си:
„Винаги съм склонен да вярвам на хората, да виждам и да
търся у тях преди всичко доброто”.
Периодът, в който той се утвърждава като творец, / времето
между двете световни войни/ период, в който поезията проявява тенденция
към ( ) , а прозата към лиризация и субективизъм. Йовковото
творчество е пример за тези тенденции в прозата.
Йовков ги наследява, и се противопоставя на Вазовата и Елин –
Пелиновата традиция в областта на краткия разказ. Той успява да създаде
нова разказваческа система / трета стилова система /. Вазов насочва тв.
си търсения към глобални исторически проблеми; Елин Пелин разкрива (
) участ на българския селянин, а Йовков търси непреходните нравствени
стойности в живота.
Критиката констатира , че у българина той търси преди всичко
човека.
Израстнал в патриархалната, обвеяна с духа на легендите и
историческите предания Жеравна, той пресъздава романтично – приказно и
индивидуалните човешки
( проява ) и същностните черти на колектива.
Независимо дали ни потапя в света на старопланинската романтика
или ни пренася в добруджанската шир, той очертава през нас контурите
на един идиличен, съвършен български свят. Героите му са истински деца на
майката природа. Те я търсят и в миговете на щастие, и в миговете на
критичен житейски избор. Тя им дава успокоение, закрила, душевен мир.
Живеещи в хармония с природата, героите сякаш без драматично
усилие надделяват злото в живота, откриват и се радват на доброто.
Те сякаш живеят в един неподатлив на суровата реалност свят, в
който радост носят милосърдието, съсътраданието, добротворството.
Бедни или богати, майстори или скитници, хайдути или разбойници,
те носят у себе си духовна щедрост, благородство, безкористна
всеотдайност.
Способни са да изживеят душевен катарзис(пречистване), да
пречистят душата си от злото.
Често героите му, бъдейки рушители на общоприетите норми, със
съдбата всъщност ги утвърждават – такава е Женда от „Постоловите
воденици”, която със свояата красота и женственост разбива мъжките
сърца; такава е и красивата Божура, която погубва живота си в името на
всеотдайната любов; такъв е и Индже, който загива от ръката на
собственото си дете, разбрал, че съдбата е дала своето възмездие.
Във всичките Йовкови разкази красотата е единство от
естетичното и етичното, от външното и нравственото.
С ясното съзнание, че любовта е най-драгоценното човешко
богатство, Йовков превръща творчеството си в химн на това чувство.
Любовта е страст в „Шибил”, „Индже”, „Божура”; .себеотрицание в „През
чумавото”; спомен в „На Игликина поляна”; дълг в „Юнашки глави”;
състрадание в „Серафим”, „По жицата”, „Другоселец”.
Показателна за вярата му в силата на любовта е сентенцията,
изречена от Сали Ятар, герой от разказа „Песента на колелетата”: „... с
мъки и с нещастия е пълен тоя свят, но все пак има нещо, което е хубаво,
което стои над всичко друго – любовта между хората.”
Особености на Йовковото разказване
? Циклизирането на разказите – сам споделя: „Моите разкази са
винаги свързани”. Обвързвайки ги чрез общи теми, идеи и персонажи, чрез
общо пространство, Йовков излага своята завършена концепция за живота.
Така са оформени циклите:
?? ”Старопланински легенди” (1927г.)
?? „Вечери в Антимовския хан” (1929г.)
?? ”Ако можеха да говорят” (1936г.)
? Творчеството му е обърнато към миналото, легендата, спомена.
Така чрез традиционното и националното той достига до общочовешкото.
? Умее да открива чудото на нравственото в живота, което според
него, всеки носи в душата си.
? Впечатлява предметния рисунак на изградените ситатични
картини в разказите му, който насочва към душевните преживявания на
героите.
? Героите му се познават не толкова чрез действията, колкото чрез
способноста си да намерят пътя към доброто у себе си и у другия.
? Разказите са освободени от пряката намеса на авторското
присъствие. Внушенията в тях са постигнати чрез видимото,
предметното.
? Кулминация на разказите му е духовно възвисяващ момент,
моментът на нравственото прозрение или на прелома.
? Впечатляваща е пространствената (полето, Балкана, пътя...) и
цветовата символика (бялото, черното, зеленото...).
Така Йовковата проза изразява култа към красотата на тялото,
душата, думата, природата, на света като цяло.
Творческа история на цикъла „Старопланински легенди”
Това е първата циклично организирана книга на Йовков. Сам той
подчертава, че началото на сборника поставя разказа „Овчарова жалба” /
1910/ с подзаглавие „Старопланинска легенди”
Цялостният цикъл е реализиран след 17г. по време на пребиваването
на писателя в Букурещ.Обхванат от носталгия Йовков съсредоточава
вниманието си върху спомени и видения от родна Жеравна. През 1925г.
търси съдействието на свои близки, за да получи материали /исторически и
фолклорни/
От 1925 до 1927г., когато е издаден самият сборник, разказите
излизат в различни списания „Българска мисъл”, „Златорог”,
„Демократически преглед”.
Йовков особено се вълнува от създаването на тази книга, за което
говори споделянето в писмо до Николай Лилиев: „....тая книга е най-
голямата ми слабост”
Заглавието двойно подчертава отдалеченоста- старо
/отдалеченост във времето/ + планински /отдалеченост в
пространството/. Последната творба- „На Игликина поляна”, сякаш
подчертава заглавието- героят се изказва в планината / / , за да
остане там завинаги.
Въпреки че използва исторически легендарни материали, погледът на
Йовков към човека не е исторически, а е екзистенциален, свързан с
нравствените човешки търсения.
За единството в цикъла (10 разказа)
Цикълът е единен, монолитен, което е реализирано чрез няколко основни
фактора:
1.Разказите имат общ нравствено-филоософски модел,
извеждащ силата на красотата и любовта;
2.Всички легенди са изградени върху познати мотиви от
фолклора:
3.Всяка легенда започва с мото от народни песни или откъс
от летописи (засилва усещането за достоверност и е модел
за опсмисляне на разказа);
4.Характерна е кръговата композиция;
5.Всеки от героите е поставен пред изключителна съдбовна
ситуация;
6.Финалът е символичен и обобщаващ;
7.В цикъла се оформят и тематични кръгове
? за хайдутина:
? за жената;
? за трагичния път на личността („Шибил”)
Творческа история на разказа „Шибил” ( първият разказ от цикъла)
Разказът е изграден върху поверия, легенди и народни песни за градешкия
циганин разбойник Шибилоглу, Мустафа върлувал дълги години из
сливенската околия. Злосторникът е заменен обаче с един романтично
величав образ, в който намира синтез Йовковата представа за хармонията
между красивото и доброто в човешката природа. Възниският на ръст,
набит, зъл по нрав и надменен Мустафа е представен в разказа като
величествен и горд обаятелен юнак. Българската селянка Дженда( в която
Мустафа е бил влюбен), която според народната памет била
безотговорна,лишена от чувства за родова чест, в творбата е
пресъздадена като носителка на типичните народни представи за
красивата и духовно обаятелна жена.
Тази трансформация на персонажа показва посоката на авторовите
търсения, свързани с идеята за красотата ( ) облагородяваща сила.
Повествованието проследява как разбойникът Шибил, покорен от
красотата на Рада, красота, която и самият той външно излъчва, достига
до ( ) за собствената си човешка пълноценност.
Художествените образи на главните герои въплащават родовия и
фолклорния естетически идеал; авторовото виждане за неописуемото
въздайствие на красотата.
Началото на разказа предава слизането на героя от планината,за да
се предаде.Решението е взето,но центьрьт на повествованието е
процесьт на преосмислянето, пьтят на героя до това
решение .
Затова текстьт се врьща назад, когато страшният хайдутин е владеел
планината,без да се интересувал „кое е грях и кое не е” За него се е сляла

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 окт 2021 в 13:24 потребител
 
Подобни материали
 

Хуманизмът в творчеството на Йордан Йовков

17 апр 2006
·
1,946
·
8
·
1,683
·
639

Във всички свои творби Йордан Йовков утвърждава и възпява нравствената човешка личност. Той смята, че рано или късно у всеки човек непременно побеждава доброто, което намира своя израз в човешкия труд, любов, духовна извисеност и отношение към другите.
 

Темата за войните в творчеството на Йовков

18 мар 2006
·
1,787
·
6
·
1,145
·
181

Темата за войните в творчеството на Йовков - кандидат-студентска тема.
 

Истината за човешкия живот според Йовков

27 дек 2006
·
1,359
·
7
·
560
·
97
·
2

Страстният човеколюбец Йовков е издал истините за човека и красотата, произведение, в което писателят показва как хората въпреки безумието и страданието остават човеци.
 

Антихуманната същност на войната в йовковите разкази


Започнал творческия си път в кръга на писатели символисти, със стихове, а след това и разкази, Йовков израства творчески през войната. Войната събужда интересите му към действителността и към човека. Тя активизира у него художника, чувството за реалност..
 

Биография на Николай Хайтов


Николай Хайтов е сред най-популярните съвременни писатели, автор на разнообразни по жанр и тематика художествени и публицистични творби. Роден е на 15 септември 1919 г. в село Яврово, Област Пловдив в бедно семейство.
1 2 3 4 5 » 11
 

„Шибил” - Йордан Йовков

Материал № 351101, от 03 юни 2009
Свален: 368 пъти
Прегледан: 446 пъти
Предмет: Нова българска литература, Литература
Автор: Йордан Йовков
Тип: Анализ
Брой страници: 7
Брой думи: 1,509
Брой символи: 12,507

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "„Шибил” - Йордан Йовков"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Димитрова
преподава по Литература и Български език
в град София
с опит от  35 години
262 39


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения