Големина на текста:
въпрос 1: Същност, функции и роля на финансите. Възникване на финансите
Същмостта, функциите и ролята на финансите в значителна степен се определят от фукциите и задачите на
държавата. Държавата и нейната социално-икономическа политика направляват и развитието на теорията за
финансите. Най-напред същността и ролята на финансите са определени от Адам Смит. Той формулира трите
правила, а именно:
Умерена стопанска дейност от страна на държавата главно в областта на техническата
инфраструктура-пътища, мостове, пристанища и др., а всичко останало е поле на дейност на
частното стопанство;
Балансиран или бездифицитен бюджет;
Неутрална данъчна политика
С посочените правила полята на държавата се свежда до чисто административна дейност, а финансите се
определят като съвкупност от методи и форми , чрез които държавата и държавните органи си доставят и
използват ресурсите, необходими за покриване на разходите и за разпределението на тяхната тежест между
индивидите. Финансите се утвърждават като наука за разходите, а целта на финансовата дейност е набирането на
приходи за тяхното покриване.
Определението на класиците за същността и ролята на финансите е коренно променено от Дж. Кейнс. Той
заменя трите класически правила на финансово-икономическата политика , като вместо умерена препоръчва
активна стопанска дейност от страна на държавата; вместо уравновесен бюджет въвежда системата на
дефицитно бюджетно финансиране и вместо неутрална препоръчва провеждането на целенасочена
регулативно финансова политика.
Концепцията на Кейнс води до съществени количествени и качествени промени във финансите т.е в тяхната
същност и фукции. Количествената промяна се изразява в увеличаване на частта на БВП, която да се използва
от държавата- в границите на 40-50 %, вместо препоръчваната 1/10 от Смит. Качествената промяна се изразява
в разширяване обхвата на финансите, на тяхната разпределителна и регулативна фукция.
В началото на 80-те години Кейнската доктрина постепенно започва да се измества от неолиберланата
стратегия и политика, която препоръчва ограничаване на стопанската дейност на държавата, те.е съкращаване на
държавните разходи, преодоляване на бщджетните дефицити и реабилитиране на класическия принцип за
балансираност на бюджета, намаляване на данъците и преструктуриране на данъчната система.
Финансите възникват като понятие и се утвърждават като наука във връзка с паричните сделки на държавата.
Държавният сектор и произвежданите от него публични блага пораждат система от парични потоци в
стопанството.Те от своя страна биват:
Парични потоци с фискален характер.
Парични потоци с нефискален характер.
Чрез движението на паричните потоци се въздейства икономически и се стимулира разтежът и заетостта в
страната, осъществява се вмешателство и се създава социална сигурност за гражданите.
Същността на финансите се конкретизира чрез фукциите, които те изпулняват. Като съвкупност от
методи и форми за движение на паричните потоци на държавата, финансите изпълняват следните фукции:
Разпределителна функция : Паричните потоц водят до разпределение и преразпределение на
БВП, на доходите на стопанските субекти и индивидите. В резултат се формира система от
бюджетни и парични фондове , чрез които се финансират публичните блага и се задоволяват
колективните потребности.
Икономическо-регулатовна функция: Чрез финансите държавата целенасочено регулира,
направлява и управлява социално- икономическите процеси в страната, определя рамката за
развитие на икономиката и бизнеса в частното стопанство и формиранетои използването на
доходите на индивидите.
Социална функция: Чрез финансите се акумулират и разпределят ресурси за подпомагане на
социалнослабите слоеве, за по- спреведливо разпределение на доходите между отделните групи от
населението, за подпомагане при безработица и др.
Екологична функия
Контролна функция: Свежда се до контрол чрез паричните потоци върду действията на
стопанските субекти и индивидите по повод акумулиране на средствата и тяхното разпределение
и инвестиране от държавата. Обикновенно контролът се осъществява чрез паричната единица в
процеса на формирането на крайните доходи на икономическите агенти.
Чрез фиксалната политика и инструменто , в това число и данъците, държаните разходи могат активно да
влияят върху равнището на търсенето. Нарастващите държавни разходи и намаляването на данъците имат
експанзионистичен характер върху доходите и потреблението. Всичко това е предпоставка за връщане на
икономиката към висока заетост, стабилност, растеж и намаляване на инфлацията. Данъчната и разходната
политика влияят върху съвкупното търсене и степента на икономическата актовност. Тяхното управление има
важно значение за поддържането на икономическа стабилност, вклщчително висока заетост и контрол върху
инфлацията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност, функции и роля на финансите. Възникване на финансите

Същността, функциите и ролята на финансите в значителна степен се определят от фукциите и задачите на държавата. Държавата и нейната социално-икономическа политика направляват и развитието на теорията за финансите....
Изпратен от:
Станислав Марков
на 2009-06-03
Добавен в:
Теми
по Финанси
Статистика:
33 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Валутен пазар"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси от 2-ри курс.
(Труден)
15
5
1
5 мин
01.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Същност, функции и роля на финансите. Възникване на финансите

Материал № 350810, от 03 юни 2009
Свален: 33 пъти
Прегледан: 10 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 438
Брой символи: 4,022

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, функции и роля на финансите. Възникван ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения