Големина на текста:
Необходимостта от съществено присъствие на озеленените
площи на територията на гр.Горна Оряховица се определя от
характера на климата , който е умерено континентален. Неговите
характеристики – горещо лято , студена зима и годишно
количество на валежите под средното ниво за страната , изискват
процентното участие на зелената система в структурата на града
да бъде максимално.
Анализът на съществуващото състояние на зелената система
показва , че на територията на гр. Горна Оряховица такава
фактически липсва , поради неравномерното разположение на
озеленените площи , тяхната малка площна големина и
отсъствието на съществени озеленени линейни обекти / връзки /
между тях.
Основните проблеми , с решаването на които в бъдеще ще
може да се формира зелена система на града са :
-Площно участие на озеленените площи за широко
обществено ползване в структурата на града е под нормата ,
определена в Наредба №7 ;
-Озеленените терени са с малка площ , неравномерно
разположени на територията на града и не са в състояние да
формират зелена система ;
-В градската структура липсват линейни обекти със
съществено озеленяване , които да обвързват в единна система
парковете , градините и скверовете ;
-В регулационните граници на града и край тях съществуват
непаркоустроени терени , които представляват резерв за
развитие на зелената система ;
-В промишлените територии съществуват терени , които са
били резервирани по – рано за озеленяване . Сега те отново би
трябвало да имат същото предназначение и с паркоустрояването
им да получат важна екологична функция.
В резултат на извършения анализ за състоянието на
озеленените площи в гр. Горна Оряховица трябва да създаде
възможности за създаване на линейни озеленени обекти с
проектиране на градската комуникационна система , Зелената
система на гр.Горна Оряховица предлага следното:
1.Запазване от застрояване на всички съществуващи малки
озеленени площи . Търсене на възможности при
градоустройственото решение за увеличаване на тяхната площна
големина или за освобождаване на терени за нови такива.
2.Запазване на площа и подобряване на функционалното
състояниее на градските паркове /Градски парк – градина , парк
“Никола Петров” , парк “Пролет” , парка на склона над гарата и
парка “Горичката”/ , които имат обща площ около 437 дка;
3.Развитие на Спортен парк , включващ основните спортни
съоръжения на града с площ 24 дка , на чиято територия попада и
сградата на бъдещият културно – информационен център , който
ще обслужва жителите и гостите на града по оношение на
информция за възможностите за посещение на обектите за
културен е екологичен туризъм ;
4.Създаване на Етнографски атракционен парк включващ
река “Дерето” и две водни площи към нея в южната част на града
с площ около 173 дка / в миналото по тази река е имало малки
воденички – караджейки/;
5.Оформяне на крайградската територия за рекреация и
екотуризъм “Божура” , включваща посещение на обекти с
природна , културна и историческа значимост по определени и
благоустроени маршрути с обща площ около 3 213 дка;
6.Създаване на паркоустроена територия северно от
летището край река Янтра за спорт , атракции и риболовен
екотуризъм , която обслужва както жителите на града , така и
неговите гости , пристигащи на летището . Летището и тази
територия биха могли да функционират като един общ
транспортно – технически комлекс . Площта на тази
паркоустроена територия ще бъде около 3 130 дка ;
7.Рекултивиране отвала на Захарни заводи и сегашното
сметище с дървесна храстова растителност и придаването им към
крайградските територии за отдих с обща площ около 540 дка. ;
8.Създаване на защитно крайречно залесяване край река
Янтра с цел възстановяване екосистемите на влажната зона край
реката с обща площ около 890 дка ;
9.Разширяване на съществуващият гробищен парк с цел да
се постигне норматива от 2,25 кв.м/жител , определена от
Наредба №7 ;
10.Развитие на съществено улично озелняване по
съществуващите и новопроектираните улици на града с обща
дължина около 15 километра.
Освен тези паркоустроени терени , които са за широко
обществено ползване и са основни елементи на зелената
система , към нея по своята озелененост ще се включат и
кварталите с еднофамилни къщи и дворове , междублоковите
озеленени пространства и вилните зони в грайградската
територия . Разбира се за екологичният ефект от елементите на
зелената система , от значение е не само площната им голмина ,
но и тяхното функционално сътояние и съдържание . Този
съществен фактор обаче е предмет на по – следващи фази на
проектиране и реализация . Важен фактор е и редовното и
интензивното поддържане на озеленените площи , тяхното
опазване и обновяване , което е грижа на общината в нейната
дейност по подобряване на жизнените условия в града.
Град Горна Оряховица , разположен в Предбалкана ,
притежава природни и климатични дадености , които имат пряко
отношение към площното участие на зелената система в градската
структура . Средната надморска височина на града е 218м. , а
раздвиженят релеф се определя от положението на града в
подножието на Арбанашката планина и северното подножие на
Търновските височини , които оформят природното обкръжение с
преобладаващ горски характер . Природната даденост ,
обогатяваща ландшафта на крайградската територия е река Янтра
, протичаща в пролома Дервент.
Необходимостта от съществено присъствие на озеленени
площи на територията гр.Гона Оряховица се определя от
характера на климата , който е умерено континентален . Неговите
характеристики – горещо лято , студена зима и годишно
количество на валежите под средното за страната , изискват
процентното участие на зелената система в структурата на града
да бъде максимално.
Съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за устройство
на територията , зелената система на града се оформя основно
от: обществени , озеленени площи –( паркове , градини ), улично
озеленяване в чертите на града и извънградските паркове и
лесопаркове в крайселищната територия . Те са предназначени за
широко обществено ползване . Анализът на съществуващото
сътояние на зелената система показва , че на територията на
гр.Горна Оряховица такава физически липсва , поради
неравномерното разположение на озеленените площи , тяхната
малка площна големина и отсъствието на озеленени линейни
обеки /връзки/ между тях . Озеленените площи за широко

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 юни 2017 в 12:52 ученик на 25 години от София - 031 СУЧЕМ "Иван Вазов", випуск 2012
24 май 2016 в 05:53 в момента не учи на 32 години от София
30 сеп 2015 в 17:07 ученичка на 23 години от Варна - ВТГ "Г. С. Раковски", випуск 2013
07 окт 2014 в 14:51 студент на 26 години от Айтос - Технически Колеж Сливен, факулетет - юридически, специалност - връзки, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Градоустройство

24 ное 2008
·
384
·
16
·
4,841
·
353

Същност и значение, жилищна среда , Планова структура - за и против теорията за жилищните райони, микрорайони и групи.
 

Парк "Могилата"


Дипломната ми работа за специалност ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА С ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, НО БЕЗ ГРАФИЧНА ЧАСТ.
 

Принципи на готическата архитектура


За основен признак на готическата архитектура се счита употребата на кръстово-ребрестия свод.
 

Aрхитектура на бизнес сгради и комплекси


Така популярните напоследък молове осигуряват на посетителите си изобилие от стоки и разнообразни развлечения. С разнообразните си бутикови стоки, супермаркети, рекреация, заведения за хранене, спа комплекси, дори хотелска част те могат да осигурят на...
 

Развитие на градската градина


На това място тя съществува още от времето на османското владичество на Балканите, макар и в много по-малки размери.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Архитектура и градоустройство
Тест по история на архитектурата
междинен тест по Архитектура и градоустройство за Студенти от 1 курс
Тест по история на архитектурата, обхващащ периода от III - IV век пр. Хр. до XX-ти век. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
28
18
1
4 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по архитектура и градоустройство

Зелената система на моя роден град

Материал № 350695, от 03 юни 2009
Свален: 48 пъти
Прегледан: 42 пъти
Качен от:
Предмет: Архитектура и градоустройство, Технически науки
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 754
Брой символи: 6,547

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Зелената система на моя роден град"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения