Големина на текста:
Влияят ли парите на икономическата активност?
През изминалия 20­ти век всяка рецесия е предшествана от намаляването на темпа 
на нарастването на паричната масакоето свидетелстваче промените в паричната 
маса могат да се разглеждат като движеща сила на икономическите цикли 
(възходящо и изходящо движение на съвкупното производство), но не всяко 
намаляване на темпа на нарастване на паричната маса води до рецесия.
Парите се дефинират като общоприето средство за покупка на стоки и услуги или за 
погасяване на дългове.
Функции на парите
1.1Средство на размяната – според СДевънс бартерът е размяна на това
което е относително излишно срещу товакоето е относително необходимо.
Времето  и средствата изразходвани в опита за размяна на стоки и услуги се 
наричат традиционни разходиВ бартерната икономика традиционните 
разходи са големизащото хората трябва да удовлетворяват едно двойно 
съвпадение на потребноститеТе трябва да намерят някогокойто има 
търсенета от тях стока или услуга и който освен това иска предлаганата от тях 
стока или услугаПарите стимулират икономическата ефективност като 
намаляват традиционните разходиТе дават възможност на хората да се 
специализират в товакоето умеят най­добре.
1.2Разчетна единица (средство за смятане)
N.(N­1)/2 ? (N.N­N)/2
Използване на парите като разчетна единица намалява транзакционните 
разходисъкръщавайки броя на цените.
1.3Средство за съхранение на стойността
Парите изпълняват функцията на средство за съхранение на стойността за да 
се запази покупателната сила от момента на получаване на дохода до момента 
на изразходването муПовреме на висока инфлация парите не са пълноценно 
средство за съхранение на стойносттаЗа да може 1 стока да функционира 
успешно като паритя трябва да отговаря на определени критерии:
­Да се стандартизира лесно
­Да е делимаза да могат да се използват части от нея
­Да е общоприета
­Да е леснопреносима
­Да не се разваля бързо
Видове париСтойност на парите
Парите могат да бъдат класифицирани в зависимост от определени критерии:
1.В зависимост от това дали имат материален носител или не парите биват 
налични и безналични. Техни материални носители  са предимно  хартията  и 
металаБезналични пари са парите по сметки в банкитеТе имат свой 
материален носитела размера им се означава с цифрови означения.
2.Парите могат да  бъдат разграничени  и по това дали имат  своя вътрешна 
стойностПаритекоито имат вътрешна стойност са близки до стоките.
3.Парите са обезпечени и необезпеченикато покритие на обезпечените пари 
обикновено се използват  златни резервидържавните ценни книа и други 
общи активиВ съвременния свят повечето пари са необезпечени и без 
вътрешна стойност.
4.Местни и чуждестранни.
5.Конвертируеми и неконвертируеми.
*Стойност на парите
1. Вътрешна стойност това е стойността на метала,  от който са  изработени 
наличните париВ днешно време тя е незначителнаТя не отговаря на изписаната 
върху тях номинална стойносткакто това е било в един по­ранен етап от 
развитието на парите.
2. Номинална стойност това е стойността,  означена върху  паричните знаци  от 
техния емитент.
3. Курсова стойност – стойносттакоято едни пари имат към другиемитирани от 
друга институция.
Сеньораж – чист приход на ЦБ
Номинална стойност – вътрешна стойност = сеньораж
Икономистите правят разлика между пари и богатство.
Богатство – съвкупност от активикоито притежават икономически агенти.
Активи – вид имущество.
Активите биват 3 видапаричнифинансови и реалниНякои автори говорят за 
две групи – финансови и ралникато към финансовите прибавят паричните.
Активите могат да се разграничат по 2 основни белега:
­Ликвидност – относителна лекота и бързинас кото един актив може да се 
превърне в средство на размянатаПарите са най­ливкидния активзащото 
те са средство на размяната и не трябва да се превръщат в нещо другос 
което да се извърши покупка.
­Доходност – активите носят доход в явна формаизвестен като 
експлицитен доходДруги активи носят доход в скрита формаи звестен 
като инплицитен доход. Когато често се превръщат финансови активи  в 
паричнисе понасят загуби.
Количеството пари което се намира в икономиката към определен момент се 
нарича парична маса.
MS – money supple (парична маса)
Паричната маса се измерва чрез парични агентиИнструменти (компнентина 
паричните агенти се степенуват според тяхната ликвидност.
M1 = банкнотимонети + овърнайт депозити в лева и чужда валута
M2 = М1 + депозити с договорен матуритет до 2 години и депозитидоговорени 
за ползване след предизвестие до 3 месеца.
М3 = М2 + репосделките и издадените деългови ЦК до 2 години.
Паричният агент Ме известен като тесни пари.
При Ме известна като квази и значава почти.
М3 – широк паричен агент.
Информация за паричните агенти се извлича от пасива на баланса на банките.
Същност и значение на покупателната сила на парите
Съвременните пари нямат собствена стойност.  Стойността  им е заменена с 
тяхната   покупателна   сила.   Покупателната   способност   се   измерва   с 
количеството стоки и услугикоито могат да се закупят с 1 парична единица
Поддържането на отностиелна постоянна парична сила има значение за 
дългосрочните инвестиции, за текущите плащания на фирмите, за реалните 
доходи на населениетоза стабилността на държавните финансиза 
развитието на международната търговия и т.н.  Ето защо всяка страна се 
стреми да поддържа стабилността на паричната си единицаЗа измерване на 
покупателната способност им различни подходино в теорията и практиката е 
прието тя да се измерва чрез индекса на потребителските цени (CPI)
CPI – consular price index
В България от 2007гсе използват хармонизиран индекс на птребителски цени 
(HCPI).
За периода януари 2009 – януари 2009 НОИ отчита нарастване на индекса на 
потребителски цени до 107.1. Въз основа на тези данни темпа на инфлация се 
изчислява по следната формула:
П=(CPI1­CPI0)/CPI0                П=(107.1­100)/100=7.1%
П – темп на инфлацията
CPI1 – индекс на потребителските ценни в крайния момент
CPI0 – индекс на потребителските цени в началния момент
Въз основа на темпа на инфлация може да се изчисли покупателната 
споспобност
ИПС=(100/ИПЦ).100
ИПС=(100/107.1).100=93.4%
Резултатът 93.4% показваче покупателната способност на населението през 
разглеждания период е намаляло с 6.6%. този резултат ни дава възможност 
да направим следния извод:
Нарастването на потребителските цени води до намаляване на покупателната 
способност и обратно.
Инфлационна обезценка на паритеСъщностВидове 
инфлация
Съвременната икономическа наука разглежда 3 източника на инфлация
реални (структурни); монетарни (парични); вносна инфлация.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 апр 2021 в 17:12 в момента не учи на 54 години
15 яну 2021 в 19:50 студент на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Финанси, випуск 2020
28 юни 2014 в 12:02 в момента не учи на 31 години
11 апр 2014 в 16:49 студент на 30 години от София - МГУ "Св. Иван Рилски", факулетет - Минно технологичен факултет, випуск 2014
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
2
9 мин
22.10.2014
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
(Труден)
29
22
1
4 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Влияят ли парите на икономическата активност

Материал № 349784, от 02 юни 2009
Свален: 107 пъти
Прегледан: 71 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 24
Брой думи: 4,772
Брой символи: 41,372

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Влияят ли парите на икономическата активност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения