Големина на текста:
КОЛИЧЕСТВО, СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ,
ПРОГНОЗНА ОЦЕНКА
1. Количество на битовите отпадъци
1.1. Норма на натрупване- количеството отпадъци, образуващи се от установена
разчетна единица (1 човек за жилищни здания, 1 място за хотелите, 1 легло за
болниците, 1 м
2
площ за магазините и т.н.) за определен период от време (денонощие,
година). Нормите за натрупване се определят както в единици маса (кг.,т), така и в
единици обем (дм
3
, м
3
).
ед.маса (обем) / разчетна единица / период от време
1.2. Видове норми на натрупване
=> диференцирана норма - норма на натрупване за всеки обект по отделно (за
жилища, магазини, училища, болници и др.). Използва се при организиране на
сметосъбирането и извозването на отпадъци за икономическа оценка на услугата
между фирмите-извозчици и заявителите (жилищна кооперация, индивидуални
домове и др.)
Фиг. А - Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на ТБО от отделни
обществени сгради
Обект Норма на натрупване на ТБО
Средногодишни Среднодневни
Вид Мярка кгкг
1.Болница1 легло230700
2.Поликлиника1 място--
3.Хотел1 място80 400
4.Общежитие 1 място 100330
5.Детска градина, ясла 1 легло 70 235
6.Училище 1 ученик2090
7.Институт, техникум1 ученик26 120
8.Театър, кино1 място2090
9.Учреждение1 служещ50 250
10.Ресторант1 блюдо--
11.Стол за хранене1 блюдо--
12.Магазин за хранителни стоки1 м
2
площ 120460
13.Магазин за промишлени стоки 1 м
2
площ30 150
14.Шивашко ателие 1 работник 100250
15.Складови помещения 1 м
2
площ3570
16.Пазар 1 м
2
площ1836
=> обща норма - норма на натрупване на отпадъци за населеното място/на един
жител средно. Биват 2 вида:
?годишни - използват се за определяне на броя машини и оразмеряване на
проектираните съоръжения
Фиг.1 - Норма на натрупване на битови отпадъци - фолио, коментар
?средноденонощни - за оразмеряване на транспортните средства и
оборудването по събирането и кратковременното съхранение на
отпадъците.
наредба №13 - ???
1.3. Фактори, от които зависи нормата на натрупване
=>степен на благоустрояване на сградите - наличие на сметопроводи (20-25%
увеличена норма, вследствие създадените условия за бързо изхвърляне на
отпадъците по всяко време на денонощието), отоплителна система, наличие на
електрически и газови системи за отопление, водопровод, канализация
=>големина на населените места-при големите градове е по-голяма - дължи се на
по-добро благоустройство и по-.висок стандарт
=>вида на горивото при местно отопление
=>културата при производство на предмети
=>културата в търговията
=>развитие на заведенията за обществено хранене и битовите услуги
=>използване на разделно събиране
1.4. Начин на определяне на нормата
=>периодично, но не по-рядко от 1 път на 5 години.
=>замерванията се извършват ежемесечно в течение на годината
=>продължителността на замерванията при ежедневно извозване се приема в течение
на 7 дни, а при извозване през 1-2 дни - по 10 дни във всеки месец
=> обема се определя като преди изпразването на кофата за смет или контейнера в
транспортната машина се подравнява повърхността на отпадъците и с мерна линия се
определя степента на запълване на кофата (контейнера), а след това се изчислява обема
на отпадците.
=> масата се определя като разлика в теглото на натоварената и разтоварената
транспортна машина при теглене на кантар.
=> нормата на натрупване на 1 човек/денонощие/обемни показатели се получава като
се раздели целия обем на изхвърляните отпадъци от дадения обект на броя на
разчетните единици и дните между извозванията.
1.5.Сумарно количество битови отпадъци
=> Начин за определяне- Годишното количество битови отпадъци (G) се определя по
формулата: G=b x N m
3
, kg
b-приета норма за натрупване за 1 човек за година- в m
3
, kg
N- числеността на населението в града, района, микрорайона
=>Фактори, от които зависи сумарното количество
?ден на седмицата
?тип на сградата в зависимост от благоустройството
?по месеци и сезони в зависимост от начина на отопление
?други
1.6. Количества генерирани отпадъци и прогнозна оценка
за периода 1995-1997 год (НПУДО)
ГодинаПроизводствениБитовиСтроителниОпасни
тоноветоновем
3
тонове
1995 33,214,000 4,495,000 971,000 1,200,000
1996 32,496,000 4,031,000 846,000 1,700,000
1997 43,586,000 3,628,000 805,000 1,100,000
Данните са нанесени във фигура - показвам фиг.2
х- години
у - тонове
През последните години се наблюдава плавно намаляване на количествата събрани
битови отпадъци, като тенденцията е по-ясно изразена за големите населени места.
Въпреки това регистрираното количество БО, отнесени към обслужващото население, за
повечето общини в страната е съизмеримо или по-високо от това на развитите страни.
Причини за това е липсата на кантари на депата, количествата се определят
органолептично на базата на транспортни документи за битовите отпадъци.
Намаляването на битовите отпадъци се обяснява с две причини - от една страна
икономическото състояние в страната, а от друга - само 78% от българите изхвърлят
отпадъците в контейнери. За селата няма данни, тъй като в тях почти не се събира боклук.
Той или се гори, или се изхвърля на нерегламентирани сметища.
През 1998 г., НСИ е отчел 3 196 хил.т. битови отпадъци, депонирани на 622 депа с
организирано сметосъбиране. От тях 145 са контролирани.
На фиг. 3 са представени данни за 52-те общински депа, всяко от които обслужва
население над 20 000 жители. На тези депа през 1998 г. са събрани 2296 хил.т. битови
отпадъци от 250 населени места с население 4473713 жители.
Предвижда се до 2005 г., българинът да изхвърля средногодишно 350 кг битови
отпадъци, вместо сегашните 500 кг.
В София в настоящия момент живеят около 1млн. 200 хил. души. През 2000 год. в
столицата са изхвърлени над 300 000 тона отпадъци, което означава, че 1 столичанин е
изхвърлял средно по около 1 кг отпадъци/ден.
В Европа битовите отпадъци нарастват с около 11% между 1990-95 г., достигайки
общо количество от около 200 млн.тона. Прогнозите са за непрекъснато нарастване в
близко бъдеще.
В САЩ на 1 човек се падат около 1,8 кг/ден БО, което прави около 140 млн.т.
годишно.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Количество, състав и свойства на битовите отпадъци, прогнозна оценка

Норма на натрупване- количеството отпадъци, образуващи се от установена разчетна единица....
Изпратен от:
alexbladealex
на 2009-06-01
Добавен в:
Анализи
по Екология
Статистика:
71 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
299
·
3
·
6,699
·
712
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
602
·
14
·
296
·
1,270
·
1
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Битови и промишлени твърди отпадъци. Технологии за рециклиране и обезвреждане на отпадъците

27 сеп 2007
·
1,473
·
7
·
1,177
·
2
·
1

Отпадъците са едни от основните проблеми на съвременната високотехнологична цивилизация. С бурното развитие на модерното консуматорско общество, количеството отпадъци нараства лавинообразно и проблемът за тяхното обезвреждане става все по-сериозен.
 

Как Вие и Вашето семейство, в качеството си на потребители, бихте могли да допринесете за опазването на околната среда?

22 май 2008
·
222
·
2
·
170
·
4

Как Вие и Вашето семейство, в качеството си на потребители, бихте могли да допринесете за опазването на околната среда?
 

Нефтени разливи

24 фев 2009
·
296
·
9
·
1,250
·
374

Крупнотонажните разливи на нефт и нефтопродукти при механичното или корозионно разрушение на нефтопроводи, при аварии на водния транспорт се явяват мощен източник на замърсяване на околната среда и водят до екологически катастрофи
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
4 мин
25.07.2018
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
153
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Количество, състав и свойства на битовите отпадъци, прогнозна оценка

Материал № 348859, от 01 юни 2009
Свален: 71 пъти
Прегледан: 86 пъти
Предмет: Екология
Тип: Анализ
Брой страници: 8
Брой думи: 1,092
Брой символи: 9,694

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Количество, състав и свойства на битовите отпад ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения