Стиляна Маринова
преподава по История
в град Сливен
Големина на текста:
Победите над персите в продължителните войни поставят Атина на първо
място в елинския свят.Тя се превръща в основна политическа сила и натрупва
морален авторитет за сметка на Спарта.Това рязко променя живота на атиняните
и открива неподозирани възможности за творческите личности.Полисът започва
да притегля към себе си целия гръцки интелектуален елит.Поради тази причина
гръцката култура през V в.пр.Хр. може да се определи най-вече като атинска.
Персийското нашествие и погромите на Ксеркс разрушават всичко в
Атина.Жилищните квартали започват да се възстановяват,но не като град с
правилен план,разделен от улици,които се пресичат под прави ъгли.Строителната
дейност се съсредоточава над разрушения акропол и придобива истински размах.
Ансамбълът на атинския акропол е едно от най-големите и съвършени
творения на световната архитектура.Цялата горна част на акропола е изравнен
площад,пресечен по средата от свещен път.Надясно от него се издига
Пантеононът - главен храм в дорийски стил,построен от архитектите Иктин и
Каликрат между 447-432г.пр.Хр. Общият брой на колосалните статуи във
фронтоните е 40.На юг е Кентавромахията,т.е. как лапитите побеждават
кентаврите.На изток е Гигантомахията,т.е. как боговете нодвиват гигантите.На
запад е Амазономахията,т.е. как елините надделяват над източните народи,а на
север са сценки от превземането на Троя.Вътре в храма се намира
величествената статуя на Атина Партенос,изработена от злато и слонова
кост,висока 12м.,завършена от скулптора Фидий през 438г.пр.Хр. Нотоварен от
Перикъл,Фидий ръководи цялата строителна дейност на акропола.
Наляво от свещения път между 421-406г.пр.Хр. израства Ерехтейонът - храм
във йонийски стил,посветен на Атина Полиада.Между Партенона и Ерехтейона се
намира колосалната статуя на Атина Промахос,отново дело на Фидий.Златния
връх на копието и е симвор на предупреждение за бъдещи намерения..Атинският
акропол обединява и сплотява цялата гражданска общност не само в
религиозен,но и в социален план.Ансамбълът поставя в хармония човешката
личност и въздейства чрез светлините си за нейното обновление.
През V в.пр.Хр. започва постепенното отделяне на скулптурата от
условностите на йонийската школа от предходната школа.В техническо и
художествено отношение са преодолени тежката монументалност и стереотипите
на по-ранните фигури с тяхната неподвижност.Този процес върви особено бързо в
Атина.Отделните майстори налагат собствен стил и развиват свободно
творческите си заложби.Въпреки че основните теми остават същите ,личи
стремеж да се предаде живото движение.Най-ярък пример е Дискоболът на Мирон
от Елевтер - Средна Гърция. Този връх в съзерцателния светоглед на елините
откроява всеки мускул на тялато ,изпълва го с мощно движение,въплъщава всичко
силно и прекрасно у човека в момент на върховно напрежение.Връх в това
отношение е делото на Поликлет от Аргос - Пелопонес.Неговото убеждение,че
красотата се крие в математически съотношения,го тласка към създаването на
труда Канон,т.е. Правило.
За разлика от архитектурата и от скулптурата живописта през тази епоха е по-
слабо позната.Още в началото на Vв.пр.Хр. Полигнот от о.Тасос ,който живее и
работи в Атина,успява да преодолее наследството на плоскосните
изображения.Повечето от произведенията му са многофигурни композиции с
митологично съдържание.Силно е въздействието на този художник върху
майсторите керамици и върху техните рисунки по вазите.След нега важна насока в
живописта внася атинянинът Аполодор.
В народното творчество се корени друга велика проява на елинската култура:
театъра - драмата. Те бележат началото на нова ера,през коята гръцката култура
е атинска,а палисът е изходен пункт на разпространението и. Другата характерна
черта ,с която тя коренно се различава от досегашната традиция е,че е предимно
политическа и обърната изцяло с лице към града - държава и проблемите му.По
това време в елинския свят вилнее опиянението от успехите на
външнополитическите инициативи.Средствата на епиката и лириката се оказват
недостатъчни ,за да откликнат на тези бушуващи мистерии в сърцата на хората.
Като отделен литературен жанр драмата има собствени правила и особености
и полага началото на нов тип зрелище в социалното всекидневие но полиса.Тя не
се създава с оглед на далечното бъдеще,а и сериозно дело,което съществува за
гражданския колектив и се преживява колективно.Нейното предназначение е да
бъде изпълнена,да е пряка форма на общуване с всички хора.Драмата изтласква
на преден план човека ,който се стреми да постави себе си в центъра на
нещата,да подложи на обсъждане всичко в обществото и в полиса.
В Атина се ражда трагедията и изчезва приблизително за един век.Трагедията
представя борбата на хората с техните собствени граници.Не бива да се
забравя,че трагедията и въобще театърът са едно изключение от
действителността.Те са време извън времето,пространство извън
пространството,но всичко от всекидневието.Характерно за трагическите поети е,че
те черпят темите си от митологичните разкази ,от легендите и преданията за
герои,но и едновременно се отклоняват от тях.Преоткриват ги ,за да превърнат
мита в изразител на новото светогледно отношение към света и към самия човек.
Авторите от Vв.пр.Хр. се стремят да отговорят по същество на съвременни
проблеми,но в същото време са свързани с културната приемственост на
предходните векове.По тази причина поетите използват архаичните ценности и
представи,но и ги сблъскват с новите форми на мислене,с новото отношение към
самия полис.По друг начин казано те разкриват своето настояще по един странен
начин - чрез заобикаляне.Чрез празника мита трагедията извежда гражданската
общност от нейното всекидневие,но и чрез тях тя остава о него,като преобразува
страстите в нравствени проблеми,като поставя на кръстопът човешкото поведение
чрез примера за съдбата на митологичните герои.
Самата трагедия е сериозна драма,защото бележи вътрешното противоречие
в културата на демократичния полис,чиято идеология възниква в опозиция на
аристократичните ценности.Срещу тях тя трябва да се бори,да ги съди,да ги
отхвърли,но същевременно точно с тах тя е дълбоко свързана,тук са нейните
корени - темите и сюжетите,които разработва.Друг е въпроса ,че тя ги преобразува
до неузнаваемост и ги използва с оглед поставянето и решаването на
съвременните проблеми.
Всеобщо е възприето мнението,че оформянето но трагедията се свързва с
народните празненства в чест на Дионис и с изпълняваните на тях дитирамби -
възторжени песни на хорове от сатири,спътници на бога.Те се организират през
месеците март-април,т.нар. Големи Дионисии.Оттук произлиза и наименованието
трагедия (на старогръцки трагос - козел,и оде - песен,химн),тъя като на тези
тържества под образа на козел се пресъздава съдбата на бога - неговото умиране
и възраждане.По този повод се пеят трагедии,съпровождани от танци ,редувани с
партиите на солиста,за да е ясно първичното ядро на представлението.
Политическото въодушевление е толкова силно за Атина,че полисът успява да
обедини в себе си боговете и хората.Започва периода на блестящата
пентеконтаетия с двете си различни лица в началото и в края.Първото е
генерацията в хода на следващия ден след войните,коята укрепва и узрява в
славните битки.Най-напред идва името на Фриних,чиито произведения са
загубени.Така се раждат трагедиите "Превземането на Милет",коята разкрива
погрома на Йонийското въстание,и "Финикийки"
пресъздаваща обстановката след битката при о.Саламин.
Най - истинското въплъщение на времето може да се открие в творчеството на
Есхил.На надгробният му надпис пише ,че на това място почива воинът от
Маратон и показва как "бащата на трагедията" е най-напред гражданин и защитник
на родината си,а след това поет - творец.
Есхил (около 525 - 456г.пр.Хр.) е от Елевзина.Според анонимния му биограф
той печели 13 пъти първа нагръда и оставя около 90 трагедии,от които днес
изцяло са запазени само седем.Между тях изпъкват "Пепси",създадени под
влиянието на Фриних,"Молителките","Прикованият Прометея",трилогията
"Орестия".
Вторият велик поет на гръцката трагедия е Софокъл (около 496 -
406г.пр.Хр.) .Според преданието след битката при о.Саламин ,в която участва 45-
годишният Есхил,Софокъл предвожда хора на ефебите (младежите),които
прославят победата около издигнат трофей,а точно през същата година се ражда
Еврипид.Разказът обединява тримата най - големи драматурзи на античността
преди всичко заради приемствеността и симетрията,благодарение на коита
елините се чувстват сигурни.Той отразява не само хронологията на живота и на
развитието им,но и съотношението между епохите в зараждането,разцвета и
кризата на атинската демокрация.
Съдбата е особено благосклонна към Софокъл,а победата го съпровожда през
целия му живот.Поетът създава около 123 драми.Той не познава горчивината на
поражението.Славата му е толкова голяма,че след като умира статуята му е
поставена в атинския театър,а драмите му са събрани в държавен екземпляр.От
тях днес са известни само седем : "Аякс","Електра","Едип цар" и т.н.
През целия си живот Софокъл остава апологет на Перикловия век,на
славната пентеконтаетия.До края на дните си поетът отстоява умерено
демократични възгледи и е чистият политес,сраснал с възвишеното гражданско
съзнание и със самочувствието на родината,отразени най-добре в знаменитата
реч на Перикъл през първата година на Пелопонеските войни.Промените са
значителни.И ако в началото на пентеконтаетията делото на Есхил
олицетворяваше идеята за Атина Полиада като божество на полисния
разум,"златният век" на Перикъл извайва всяващата страх Атина Промахос.Той
намира отражение в архитектурата и икуството чрез делото на Фидий,за да
кристализира в колосалната хризоелефантинна статуя на Атина Партенос.
След окончателната победа над персите и Калиевия мир тя има своето място
в архитектурния ансамбъл на акропола,където посреща посетители,но и
символизира придобитото могъщество.Само две години след това започва
строителството на Партенона и там израства в пълно въоръжение грандиозната

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 ное 2020 в 23:22 студентка на 32 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика на отбраната и сигурността, випуск 2012
10 яну 2020 в 23:14 ученик на 18 години от София - 024 СОУ "П. К. Яворов ", випуск 2022
03 ное 2019 в 16:01 ученик на 18 години от София - 035 СОУ "Добри Войников", випуск 2021
25 окт 2019 в 11:01 студент на 33 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историко-юридически факултет, специалност - История, випуск 2019
14 мар 2019 в 19:47 студент на 36 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - История, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
род и родина в учебниите по човекът и обществото 3-4 клас
добавена от roni.i.pepi 17.05.2014
0
13
Подобни материали
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
879
·
8
·
1,403
·
1,988

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Тест по история - 2 част

30 май 2007
·
1,181
·
3
·
230
·
4

Тестът по история е предназначен за всички форми на обучение. Достатъчни са дори 20-30 минути за да го направите. Състои се от 9 въпроса и разяснения след тях. Има и скала за оценка.
 

Въведение в Стопанската история

03 яну 2008
·
319
·
2
·
197
·
113
·
1

Стопанската история като самостоятелен предмет и като учебна дисциплина възниква в западна Европа през втората половина на 19 век.
 

Стопанството на античната цивилизация /Древна Гърция и Рим/ до 5 век от н.е.

28 мар 2006
·
657
·
4
·
827
·
223
·
2

Стопанството на античната цивилизация /Древна Гърция и Рим/ до 5 век от н.е. - Древна Елада, стопанска дейност, съюзи, робите и др.
 

Доклад за Египет

16 дек 2006
·
916
·
3
·
346
·
184
·
1

Египет е разположен в северната част на Североисточна Африка. Територията му включва и азиатски полуостров Синай...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
История и цивилизация - древният свят
изпитен тест по История за
Теста е изпитен. Обхваща световната древна история. Може да се използва както от учители, студенти, ученици и всички, които имат предпочитания към историята. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
38
10
1
8 мин
04.10.2019
Мюнхенското споразумение от 1938 г.
тематичен тест по История за Ученици от 9 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците по темата. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
1
1
2 мин
12.08.2020
» виж всички онлайн тестове по история

Култура на Древна Гърция през Vв. пр. Хр

Материал № 348473, от 31 май 2009
Свален: 68 пъти
Прегледан: 115 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 2,015
Брой символи: 17,137

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Култура на Древна Гърция през Vв. пр. Хр"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виктор Костадинов
преподава по История
в град Разград
с опит от  3 години
184

Стиляна Маринова
преподава по История
в град Сливен
с опит от  1 години
704 35

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения