Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
Литература:
1.Гаторна, Дж., редактор - Основи на логистиката и дистрибуцията, Делфин прес,
1996 г.
2.Тодоров, Ф. - Дистрибуционна политика, Тракия, 1999 г.
3.Димитров, П., редактор:
1)Логистиката в променящият се свят, 1996 г.
2)Логистиката в икономика на преход, 1999 г.
3)Логистиката в България, 2003 г.
4.Колектив (Донъли и др.) - Основи на мениджмънта, Отворено общество, 1998 г.
5.Аникин - Логистика, Москва, 2000 г.
6.Сергеев, В.И. - Логистика в бизнеса, 2001 г.
7.Ballou, Ronald - Basic of business logistics, 1993
8.Coyle (колектив с още двама) - Business Logistics Management, 1992
9.Bowersox - Logistics Management, 1996
Тема 1: Същност и значение на логистиката в
съвременните условия
Логистиката е съвременна управленска дисциплина, която намира широко приложение
при обучението по мениджмънт в развитите индустриални страни. Наред с управлението
на финансовите и човешките ресурси това е третата дисциплина, която позволява да се
формират основните знания и умения в областта на корпоративното управление.
Предмет на логистиката е управлението на материалните ресурси в техните две
състояния - динамично, като материални потоци, и статично - като материални запаси,
както в рамките на една организация, така и извън нея (съответно с доставчици и
клиенти). Логистиката дава знания и развива умения при интегрирано управление на
снабдяване, производство и дистрибуция и свързаните с тях транспортни, складови и
информационни системи с цел оптимално осъществяване движението на материални
потоци от началото, където възникват, до крайния клиент.
От една страна в литературата логистиката се възприема като важна сфера на дейност
във всяка една производствена организация. От друга страна тя се възприема като
съвременна корпоративна стратегия, позволяваща на фирмата успешно да се конкурира
на пазара. От трета страна логистиката се възприема като един перспективен бизнес за
оказване на услуги, свързани с транспортиране и т.н. (third party).
Значението на логистиката се определя от: силна, засилваща се конкуренция; крайният
клиент да е на първо място, в центъра на вниманието, при обслужването му огромна
роля играят складиране, доставка, транспортиране и т.н.; условията на доставка са
определящи.
1.Исторически корени и дефиниции
Произходът на думата логистика идва от гръцки език - logos - дума, понятие, сметка.
Широката и употреба води до влагане на различно съдържание:
-17 в. - логистическо смятане с числа, а аритметиката се е смята ла теоретична
наука;
-по-късно - формална, математическа логика за разлика от традиционната;
-ключови думи - интегрирано управление
Логистиката произлиза от военното дело - около 10 в. византийския император Лъв VI я
използва за пръв път в смисъл на подготовка на войската за придвижване, захранване,
осигуряване с необходимото.
В средата на 19 в. (по времето на Наполеон) швейцарския генерал Анри Джомини
написва Очерк за военното изкуство, в който говори за логистиката като за планиране,
снабдяване, осигуряване. Смята се за родоначалник на съвременната логистика, тъй като
влага и управленски функции.
Историческият преглед подсказва че логистиката е и начин на мислене даващ добри
резултати навсякъде, където комплексното разглеждане на следващите един след друг
във времето процеси при извършване на определена дейност позволява нейното
икономическо оптимизиране.
Дефиниции:
1) Според Европейската асоциация по логистика - логистиката е осъществяване и
управление на движението и разполагането на хора и/или стоки, както и поддържащите
дейности, свързани с движението и разполагането в рамките на система, организирана за
постигане на определени цели. Това е базова дефиниция, въз основа на която се
формулират дефинициите за логистиката в различните сфери - военна, стопанска,
социална.
2) Според Съвета по управление на логистиката (САЩ) - Стопанската логистика е процес
на планиране, осъществяване и контрол на ефективното и ефикасно придвижване и
съхранение на продуктите и свързаната с тях информация, от мястото на зараждане до
мястото на потребление, с цел удовлетворяване изискванията на клиента.
2. Специфични черти на логистиката
2.1.Кой е обекта на логистиката - това са материалните потоци (физически осезаеми
продукти) и свързаните с тях информационни потоци.
- материални потоци - това са продукти в различен вид (суров, завършен, полузавършен),
намиращи се в движение и последователно преминаващи през фазите на снабдяване,
производство, дистрибуция, като върху тях се осъществяват различни процеси
(складиране и т.н.).
2
- прав материален поток - в посока създаване на
продукта;
- обратен материален поток - свързан с потоците
продукти за вторична употреба (рециклиране) и потоците на опаковки за многократна
употреба  икономия на ресурси.
Когато продуктите не се разглеждат в движение те представляват материални запаси.
Състоянието на запаса винаги се оприличава на водоем, в който трябва да има
определено количество вода, за да се подсигури процеса, да не спира. От водоема
непрекъснато се излива и непрекъснато трябва да се долива за да се подържа
минималното ниво.
- информационен поток - съвкупността от постоянно обменяни съобщения в говорна,
хартиена, електронна форма, в дадена система на управление, а също така и между нея
и външната среда, които са предназначени за осъществяване на различните управленски
функции.
2.2.Стопанската логистика може да се разглежда в два аспекта - като функционална
област на управление на фирмата, в която се управляват реални, физически процеси,
свързани с входящите материални потоци (закупени, снабдяване), с трансформирането
им в завършени продукти (производство – операции), и изходящите потоци, свързани с
дистрибуцията.
- управление на операции – производствени и логистични дейности (производство
на стоки/услуги) – операции;
Логистиката като управленска концепция – това разбиране изисква трите вида
потоци (входящи, вътрешни и изходящи) да се управляват като едно цяло –
интегрираност. Интегрирането в един логистичен процес в управлението на потоците е
най-добрият начин за балансиране на усилията при осигуряване на по-добро ниво на
обслужване на клиентите при по-ниски разходи.
2.3.Коя е целта на логистиката – включва изпълнението на три основни задачи:
2.3.1.Осигуряване на т.н. “пространствена и времева осигуреност” – за разлика от
производството, което има за задача да осигури полезност на формата на продукта, и
маркетинга, който има за задача да осигури полезността, логистиката осигурява
пространствена и времева полезност;
2.3.2.Осигуряване на високо ниво на обслужване на клиентите – 7 R (място, време,
количество, качество, продукт, подходящ клиент, разходи);
2.3.3.Минимизиране на общите логистични разходи – ефикасност.
2.4.Обхват на логистиката
1-ва фаза
поток
Снабдяване
2-ра фаза
Производство
3-та фаза
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 май 2019 в 12:06 студент на 28 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански, специалност - Масови комуникации и журналистика, випуск 2017
05 дек 2018 в 14:31 в момента не учи
18 сеп 2017 в 14:54 в момента не учи на 47 години
26 дек 2016 в 16:23 студент на 52 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет сигурност, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2010
04 юли 2015 в 09:35 в момента не учи на 46 години
 
Подобни материали
 

Концепция за жизнен цикъл на продукта. Анализ на фазите

22 мар 2011
·
172
·
19
·
682
·
267

Концепция “жизнен цикъл” на продукта...
 

Основи на управлението

19 ное 2008
·
111
·
10
·
1,921
·
168

Съответното изследване е необходимо,за да се вникне в нуждата и ползата от този вид дейност,за да се подчертае актуалния елемент при изясняване на проблема,възникнал в изследваното предприятие и важната роля на мениджъра в организацията...
 

Национално и световно стопанство. Основни показатели за определяне на мястото на отделните отрасли на стопанството

09 апр 2009
·
104
·
2
·
337
·
195

Национално и световно стопанство. Основни показатели за определяне на мястото на отделните отрасли на стопанството Националното стопанство е исторически обособил се комплекс от отраслите на материалното производство и непроизводствената сфера, свързани...
 

Проект за цветарски магазин

20 юни 2009
·
394
·
4
·
454
·
1,192
·
3

За отваряне на цветарски магазин има няколко задължителни неща,които трябва да се постигнат...
 

Нелоялна конкуренция

05 дек 2008
·
172
·
8
·
773
·
134
·
1

Лекция по интелектуална собственост. ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по икономика за мениджъри
професионален тест по Икономика за
Тестът съдържа 27 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи дисциплината, така и за всички потребители, интересуващи се тясно от материята. Разисква приходи-разходи, възвръщаемост, фирми-съвършени конкуренти, финансови криви, приходи, олигопол и други.
(Труден)
27
16
1
11 мин
10.11.2016
Тест по Икономика на социалното осигуряване за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Икономика на Социалното Осигуряване 1 курс Тест IV, специалност: Застраховане и Социално Дело, 14 въпроса, някои от тях имат по повече от един отговор.
(Лесен)
14
27
1
2 мин
08.11.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Същност и значение на логистиката в съвременните условия

Материал № 3480, от 05 май 2006
Свален: 1,685 пъти
Прегледан: 261 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 921
Брой символи: 8,391

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и значение на логистиката в съвременнит ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
63

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения