Големина на текста:
ПЕДАГОГИКАТА КАТО НАУКА – ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНИ
КАТЕГОРИИ. ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ.
Педагогика – думата има гръцки произход и буквално означава „детеводство“
или ръководство на детското развитие.
Научният статут на педагогиката се потвърждава от наличието на: собствен предмет,
специфични закономерности, адекватни научни методи за изследване, специфична
социална технология за реализация и конкретна социално детерминирана цел –
формиране на човека.
Предмет на педагогиката като област на научното познание е обособената
функция на обществото – възпитанието. Поради това педагогиката може да се нарече
наука за възпитанието.
Докато възпитанието е практическа дейност за формиране на човека,
педагогиката е теоретично познание, обяснение и обосноваване на тази дейност, на
закономерностите и принципите, на които се подчинява формирането на човека.
Педагогиката изпълнява двуединна функция:
гносеологична /познавателна, теоретична/, чрез която обяснява научно феномена
възпитание, неговите закономерности и принципи;
практическа, чрез която ръководи конкретната дейност за формиране на човека,
върху основата на научните педагогически изисквания и постиженията на други
науки.
Обликът на науката педагогика се определя от процесите и явленията, които тя
изследва и разработва. Най-значимите от тях са:
Изследване на основните участници в образователния процес: учител-ученик-
ученици /студент-преподавател-студенти/, взаимоотношенията между тях, тяхното
формиране и развитие;
Изследване на промените в науката, социалната среда, икономиката, живота на
хората и произтичащите от тях изменения в мисията на образованието, л в
образователните цели, ценности, потребности;
Изследване на средствата и технологиите за общуване, обмен на информация и
тяхното отражение върху образованието, развитието и реализирането на личността;
Изследване на проблемите, свързани с измерване и оценяване на личностния
прогрес при формирането на човека. Разработване на системи, индикатори,
критерии и показатели за оценка;
Изследване на управлението на образователния процес;
Изследване на качеството на образованието във всичките му разновидности.
Разработване на системи, индикатори, критерии и показатели за оценка от различни
позиции- на личността, обществото, работодателите.
Педагогиката:
Общи основи
Теория на възпитанието,
Дидактика
Основни понятия
Развитието е процес на съзряване и формиране на човека под влияние на
вътрешни и външни, управляеми и неуправляеми фактори.
Развитие = Съзряване + Формиране
Социализацията - стихийни въздействия + целенасочени въздействия
Възпитание - целенасочени въздействия
Възпитанието /широк смисъл/ е един от аспектите на социалната дейност и означава
отглеждане, формиране и развитие на подрастващото поколение.
Основен момент при него е целенасоченото формиране на личността, съобразно
социално детерминирана цел. Възпитанието стеснява сферата на неопределеността и
случайността, типични за социализацията и по този начин постига по- рационален и
положителен социален ефект. Възпитанието включва всички преднамерени
въздействия и взаимодействия, насочени към развитието на човека.
Понятието има няколко значения:
Целенасочена дейност на обществото, което използва за неиното осъществяване
всички средства, с които разполага – наука, изкуство, литература, средства за
информация и комуникация и т.н. Съвкупност от преднамерени взаимодействия за
предаване на обществения опит между поколенията.
Ефект, резултат от дейността, съобразно социално детерминираната цел;
Основните функции на възпитанието са отглеждане на децата, предаване на
обществения опит на човечеството, формиране на ценности.
Възпитание /тесен смисъл/ - процес за целенасочено формиране на подрастващия.
Основни сфери /страни/ на възпитателния процес:
Физическо
Здравно
Полово
Интелектуално
Нравствено
Естетическо
Трудово
Икономическо
Правно
Екологично
Обучението е организационно функционално единство от дейността на
преподавателя /преподаване/ и дейността на учещия /учене/, чрез което се постига
управление на вътрешната и външна активност на ученика. Обучението е целенасочено
взаимодействие между преподаватели и учещи, в хода на което се усвояват знания,
умения, навици и компетенции.
Образованието е организирана система за преподаване и усвояване на научни
знания и специфични умения, които са основата на социални и професионални
компетенции. Мисията и целите му зависят от доминиращата образователна парадигма.
Може да бъде формално, неформално и информално. Реализира се в реална или
виртуална среда.
Образованието е инвестиция в бъдещето. Като отделя сили средства и време за
образование, човек очаква бъдещ поток от средства, които да компенсират разходите
му и му донесат нови приходи /теория за човешкия капитал/.
Образованието влияе и директно върху духовното и технологично развитие на
обществото.
Все още не съществува еднозначно определение за качествено образование. Всяка
световна организация има своя дефиниция, опитваща се да фиксира недвусмислено
най-важните характеристики за едно образование, което да е в състояние да гарантира
постигането на най-високи резултати.
Най-често споменаваните критерии за качество са:
Способност за разбиране и ориентиране в обкръжаващата среда.
Стимулиране на творческото и емоционалното израстване на личността, в дух на
мирно съвместно съществуване, сигурност, гражданска отговорност,
равнопоставеност и приемственост на културните ценности.
Етапи в развитието на педагогическата теория и практика
Педагогическата дейност е неразделна част от развитието на цивилизацията.
Възпитанието като обособена обществена функция се появява със зараждането на
човешкото общество, а педагогиката се обособява като наука значително по-късно - в
периода, когато възниква потребност да се обобщи опитът от възпитанието, да се
създадат специални заведения, които да осигуряват целенасочена и системна
подготовка на подрастващите за живота.
Педагогиката е една от най-древните науки. Определена обобщаване на опита от
възпитанието има още в първобитното общество, когато се създават първите норми за
взаимоотношенията между възрастните и младите, ритуалите, обредите. Педагогиката
се заражда като част от философията в древногръцката и древноизточната философия и
се свързва с имената на Конфуций /551-479 пр.н.е /, Сократ /469-399 пр.н.е./, Платон /
427-347 пр.н.е/, Аристотел /384-322 пр.н.е /, Квинтилиан и др.
През феодализма, когато влиянието на църквата върху възпитанието е определящо,
много от педагогическите идеи се развиват в рамките на теологията. А през
Възражданетосе заражда хуманистичната педагогика, която се свързва с имената на
Виториано да Фелтре /1378-1446/, Франсоа Рабле /1483-1533/, Еразъм Ротердамски /
1469-1563/.
За първи път е развита като наука в началото на XVII в. от английския философ Ф.
бейкън /1561-1626/ и утвърдена от чешкия педагог Ян Амос Коменски /1592-1670/.
През прехода от феодализъм към индустриално общество продължава интензивното
развитие на педагогическата мисъл. Джон Лок /1632-1704/, Русо /1712-1778/, Хелвеций
/1715-1771/, Дидро /1713-1784/, Хербарт /1776-1841/ оценяват високо ролята на
възпитанието и го разглеждат като основен фактор за преобразуване на обществото.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Педагогика

Теми по педагогика това са някои ключови моменти от материала който се изучава...
Изпратен от:
hellvanio
на 2009-05-24
Добавен в:
Теми
по Педагогика
Статистика:
152 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
есе по психология на тема “За характера и еволюцията на психичното“
добавена от gucka_78 18.12.2012
0
31
Подобни материали
 

Довиждане детска градина

15 ное 2011
·
3,350
·
10
·
1,486
·
5,138
·
15

Сценарий на тържество за раздяла с детската градина...
 

Методи на обучение

19 апр 2010
·
1,095
·
10
·
3,396
·
2,039

Методи на обучение, използвани при поднасянето на учебното съдържание по роден край, родинознание и природознание...
 

Сценарий "Вълшебство в детската градина"

28 ное 2011
·
2,003
·
3
·
663
·
4,036

Предварителна подготовка - децата от всички групи са облечени в карнавални костюми. Водещите са облечени като клоуни. Децата са през залата, подготвена за празника, и влизат по даден сигнал, като се започва от най-малките....
 

Презентация по теория на възпитанието

03 яну 2011
·
503
·
22
·
1,256
·
1,223
·

22 слайда презентация по Теория на възпитанието в РУ "Ангел Кънчев"...
 

Сценарий за празник в детската градина

15 ное 2011
·
1,380
·
3
·
549
·
2,882
·
16

План-сценарий на тържество, посветено на 21 ноември - деня на християнското семейство...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Методика на обучението по математика в детската градина - ІІ-ра част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
48
13
1
10 мин
14.08.2019
Тест по педагогика на тема: Естетика на училищната среда
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тест по Естетика на училищната среда, предназначен за магистри по Управление на образованието. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
30
1
7 мин
18.09.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Педагогика

Материал № 343802, от 24 май 2009
Свален: 152 пъти
Прегледан: 208 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 12
Брой думи: 2,729
Брой символи: 25,484

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Педагогика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
493

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  13 години
373 45

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения