Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
1.Същност на екологичното възпитание:
Екологията е биологична наука, наименованието й идва от
гръцки произход-от oikos, което означава "дом",'къща" и logos -
"наука".Прекият предмет на тази наука е да изследва
взаимоотношенията между животинските и растителните
организми в дадени условия на околната среда, но във връзка с
тревогите, които предизвикват опасните за човека изменения в
средата, понятието екология придобива по-широк смисъл.Вече
става дума и за отрицатлното въздеиствие на нарушената
природна хармония, което става причинител на заболявания и
израждане, което засяга пряко и човека и така тя се превръща и в
социална наукасвързва с педагогиката.Екологичното възпитание
е ориентирано към младите поколения да опазват чистотата на
нашия общ дом-природната и социалната среда в която живеем.
2.Цел на Екологичното възпитание:
Възпитаване на активна позиция и чувство за отговорност
спрямо околната реда, запазване на всички природни дадености и
културни придобивки, създадени от човека и свързани с
него.Запазване на природосъобразния ред и междучовешка
хармония, чрез изтъкване на ползата от морална чистота и
душевно здраве на човека.
3.Задачи и насоки на Екологичното възпитание:
Отношението на човека към природата се изразява в три
основни насоки:утилитарно-практическа, научно-познавателна и
естетическа.
Утилитарно-практическото отношение към природата и
възпитанието свързано с него е първично и най-всеобхаватно,
защото се проявява у всички хора, то е предимно
консумативно,първоначално е свързано с основния стремеж за
придобиване на средства за живот.В последствие към това
отношение се появява и човешка грижа за опазване на средата и
обогатяването й чрез намесата на човешкия труд.
Научно познавателното отношение се заражда по-късно, като се
проявява в съзнателно и целенасочено изучаване на причинно
следствените връзки в природата, от екологично гледище е
насочено към закономерностите в развитието на видовете в
растителния и живоинския свят.Благодарение на придобитите
знания хората се намесват в стимулирането на жизнените
функции и в следствие на това се постига подобряване на някои
биологични видове, облагородява се природната среда.
Естетическото отношение се определя от жизнените
впечатления и от интелектуалното осмисляне на особеностите и
закономерностите в природата,то се е развивало заедно с
непосредственото опознаване на природата и с рационалното й
изследване.
Основните задачи на екологичното възпитание са
деференцирани в три посоки:
1)Формиране на културно отношение при непосредствен контакт с
природата-предава се от поколение на поколение като започва от
ранни времена.Екологичното възпитание е задача на днешния
ден, но неговите резултати са проектирани в утрешните дни и
години.
2)Постоянно повишаване на знанията на природата, формиране
на интелектуално отношение към нейната сложност и
неумолимата и закономерност-децата трябва да усвоят
действието на причинноследствените връзки и да са уверени, че
всяко явление в прирорадата е причинно обусловено и изключва
всякакви мистификации.Разширяване на интелесктуалната
информация за природата и формиране на чувството за природа-
сливане на човека с близката среда и безкрая на вселената.
3)Формиране на естетическо отношение към природата-
вложеното у човека естетическо отношение към природата да се
приеме като изходно положение и за културно отношение към нея
особенно във връзка със задачата за нейното опазване.
Включва слледните съставни подзадачи:
-култивиране и развиване на стетическото въприемане-съдържа
не само сетивни елементи, но и емоционално реагиране на
съдържащата се в обекта на възприемането красота;
-формиране на устойчив естетически вкус, който е несъвместим с
нарушаването на градивните елементи на красотата-добрият вкус
е не само подтик да се съзерцава и условие да се цени красотата
в природата, но и да се пази от груби посегателства, от вандалско
отношение;
-стимулиране дейността за умножаване на прекрасните дадености
на ориродата-отглеждане на цветя, почистване на тревни площи,
опазване на плодните дръвчета и др.;
4.Методи, средства, форми за екологично възпитание:
Основно значение за изграждане на екологичната култура има
природо-научното образование.Това става чрез учебни предмети-
физика, химия, биология и астрономия.Усвояваните знания са
основа за обогатяването с нови знания, за формиране на
мирогледа.Чрез придобиване на знания се възпитава културно
отношение към природата.
Извънучилищните въздействия също са от важно значение за
екологичното възпитание, като от особенно значение е
семейството, като най-непосредствената среда за формиране на
отношения към природата.Чувстването на природата се формира
още от ранните наблюдения и укрепва със засилващите се
процеси на анализиране и обобщаване.Развитие на интереса към
природните явления-основен стимул за формиране на чувството
за природа.Наблюдение върху животните и цветята.Туристически
изгледи-посещение на местности, които са природни
забележителности, опознаване на природната среда, на
чистотата, грижовно отношение към растителното богатство.
Екологичното възпитание не е самостоятелна задача, то е във
взаимодействие с други задачи-с умственото, нравственото и
естетическото възпитание предимно.В него намират приложение
всички дидактически методи, също така то използва и
класическите методи за нравствено възпитание-разяснението,
убеждаването, забраната на дейности, които нарушават
изискванията за опазване на околната среда.Успех имат и
формите за педагогическо стимулиране и насочване, като
насърчения, поощрения, контрол както и наказания, когато са
наложителни и възпитателни.
Повишеното значение на екологичното възпитание е във връзка
с опасността от нарушаване на екологичното равновесие в
природата става все по-голяма.Повишаването, съзнателността и
отговорността на всички-деца и възрастни, е от основно
значение.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 авг 2019 в 22:44 потребител
09 авг 2019 в 15:54 в момента не учи на 20 години, випуск 2017
20 апр 2019 в 19:57 потребител на 20 години
19 мар 2019 в 14:32 студентка на 24 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - ПУПЧЕ, випуск 2019
24 фев 2019 в 11:27 студент на 19 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2019
05 фев 2019 в 16:37 студент на 35 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2016
29 яну 2019 в 10:21 студент на 23 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна педагогика, випуск 2022
22 яну 2019 в 10:43 студент на 28 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - педагогически, специалност - ПУП, випуск 2019
20 яну 2019 в 22:29 в момента не учи на 40 години
15 ное 2018 в 11:52 ученик на 24 години от Сандански - ЗПГ "Кл. Тимирязев", випуск 2014
 
Подобни материали
 

Екологично възпитание

28 ное 2011
·
361
·
11
·
3,213
·
605

Проблемите за близостта на детето още от раждането му с природата отдавна намира отражение в педагогическите концепции . Никога досега обаче , не са стояли толкова актуално въпросите за хармонизирането на отношенията на хората с природата и за...
 

Устойчиво развитие на екологията в България

04 апр 2006
·
3,236
·
10
·
3,133
·
609
·
5

С идеята за устойчиво развитие започна една своеобразна културна революция....
 

Земята- наш дом

29 дек 2006
·
2,557
·
2
·
243
·
620
·
1

Планетата Земя е известна още като "синята планета", защото е богата на водни ресурси. Какво е природата без реките!?
 

Екологична култура

16 яну 2009
·
198
·
9
·
1,692
·
120

През 1866 година германският биолог Ернст Хекел създава термина “екология”. Екологията използва методите и резултатите на останалите биологични науки, а също на математиката, физиката и химията...
 

Да пазим живота на Земята

17 яну 2008
·
484
·
2
·
163
·
242
·
5

Човекът като част от Природата отразява нейната същност-той е материя, но и дух. Изграден е от противоположности, чието единство създава хармония. Но човекът непрекъснато се връща към Природата, дочувайки вечния й зов, забравеното ехо...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
148
1
1 мин
28.02.2013
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по екология

Екологично възпитание

Материал № 343646, от 23 май 2009
Свален: 500 пъти
Прегледан: 754 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Доклад
Брой страници: 3
Брой думи: 523
Брой символи: 4,917

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екологично възпитание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
148 33

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
15 33

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения