Големина на текста:
I. УВОД
За да се подобри качеството на продукта, предлаган от предприятието, трябва ясно и
конкретно да се определят потребностите, да се разработи стратегия за тяхното
задоволяване и да се определят практическите дейности, които трябва да доведат до
задоволяване на потребителските очаквания. Не съществува обаче пряк път към
подобряване на качеството. Процесът на търсене на подходящи средства за решаване
на този проблем е продължителен и намира израз в разработените различни подходи за
управление на качеството, а по-точно разработване на система за управление на
качеството. В същото време организацията трябва да провежда вътрешни одити през
планирани интервали с цел установяване на това че системата за управление на
качеството функционира по изискваните стандарти за качество. Никоя система не е
съвършена и тя трябва редовно да се подлага на прегледи, винаги може да бъде
подобрена в полза на организацията и нейните клиенти.
Фамилиите международни стандарти ISO 9000 и ISO 14000 подчертават
важността на одитите като управлепчески инструмент за мониторинг и проверка
на ефективното прилагане на политиката по качеството и/или на околната среда
на дадена организация.Този международен стандарт дава насоки по принципите на
одитиране, управление на програмите на одита, провеждане на одити на системи за
управление на качеството и/или на околната среда, както и насоки по компетентността
на одиторите на системи за управление на качеството на околната среда.
Стандартът е приложим към всички организации, които трябва да проведат
вътрешни или външни одити на системи за управление на качеството и/или на околната
среда, или да управляват програма на одита.
Одитът за качеството представлява системно и независимо изследване за
определяне дали свързаните с качеството дейности и резултатите от тях съответстват на
планираните дейности и дали те са извършени ефективно и са подходящи за постигане
на целите. Одитът се прилага както за системите за качество или за елементи от тях,
така и за процеси или продукти. Такива одити често се наричат „одит на системата за
качество", „одит на качеството на процес", „одит на качеството на продукт". Одитите
на качеството се извършват от персонал, който не носи непосредствена отговорност за
одитираните участъци, но е желателно да работи в сътрудничество с персонала от тези
участъци.
С одита се определя съответствието на изискванията, които трябва да бъдат
изпълнени от процес или продукт. Оценката на съответствието представлява дейност,
която директно или индиректно се отнася за изпълнението на конкретни изисквания.
Типичен пример за оценяване на съответствието са дейностите, свързани с изпитване,
контрол, оценка, проверка и осигуряване на съответствието, регистриране, акредитация
и одит, а също тяхното съчетание. Съответствието се оценява от одитор, който в случая
е орган за оценяване на съответствието. Одитът се извършва по определена система,
със собствени правила, процедури и ръководство за провеждане на оценката на
съответствето. Разглежданата система може да функционира на национално,
регионално и международно равнище.
Типичен пример на система за оценяване на съответствието са системите за
изпитване, контрол, сертификация и одит.
Одит определение: Системен, независим и документиран процес за получаване
на доказателства от одита и обективното им оценяване, за да се определи
степента, до която са изпълнени критериите на одита.
ISO19011
Серията стандарти ISO 9000 и ISO 14000 наблягат на значението на одитите като
управленско средство за наблюдение и проверка на ефективното функциониране на
политиката на организацията за управление на качеството и околната среда. Одитите са
съществена част от сертификацията/регистрацията, наблюдението и оценяването на
доставната верига.
Новият стандарт ISO 19011:2002 – Указания за одитиране на системи за управление
на качеството и/или околната среда, заменя шест стандарта от серията ISO 9000 (ISO
10011-1,2,3) и ISO 14000 (ISO 14010, 14011, 1412), съдържащи указания за одитиране.
Той предоставя на организациите интегриран подход за управление на техните
операции, който е ефективно средство за непрекъснато усъвършенстване.
ISO 19011 съдържа указания, свързани с принципите на одитиране, управление на
одит-програми, провеждане на вътрешни и външни одити на Системи за управление на
качеството и/или околната среда, компетентността на одиторите. Стандартът е
приложим и за друг тип одити, но в тези случаи изискванията за компетентност на
одиторите трябва да бъдат стриктно определени.
Структурата на стандарта се основава на Процесния подход и следва цикъла на
Деминг (Планиране – Изпълнение – Проверка – Действие). Указанията на ISO 19011 са
обединени в три неразделно свързани компонента на одитите като предпоставка за
непрекъснато усъвършенстване: Управление на одит-програма, Компетентност на
одиторите, Одит-дейности.
ISO 19011 съдържа прецизни указания за необходимата компетентност на одиторите
в зависимост от естеството, обхвата и сложността на съответния одит. Стандартът
предлага на организациите рамка за определяне на собствени критерии за
компетентност и свързания с нея процес на оценяване на одиторите. Новата
спецификация комбинира насоките за управление на одитпрограма и провеждането на
самия одит.
По този начин по-ясно се демонстрира взаимната свързаност на двата
елемента, а именно – качеството на провеждане на одита зависи от качеството на одит-
програмата.
Въз основа на главните принципи на одитирането – Eтично поведение, Вярно
представяне на наблюденията, Професионална загриженост – указанията на ISO 19011
създават предпоставка за представяне на адекватни и достатъчни одит-заключения.
Следването на тези принципи позволява на одиторите да работят самостоятелно и
независимо един от друг, така че всеки от тях да достигне до едни и същи заключения
при едни и същи обстоятелства.
ISO 19011 предлага рамка за хармонизация и интегриране на системите за
управление на качеството и на околната среда като по-ефективен подход при:
- Избягване на объркването по отношение на целите на одит-програмата, свързани с
качеството и/или околната среда.
- Съгласуване на целите на отделните одити в една обща одит-програма.
- Оценяване на компетентността на членовете на одит-екипа съобразно с подходящи
критерии.
II. СЪЩНОСТ НА ОДИТА
ОБХВАТ И ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Определение за обхват: Обсегът и границите на един одит. Обхватът на одита
включва главно описание на местоположението, структурните единици на
организацията, дейностите и процесите, както и обхванатият период от време.
:) Регламентира управлението на програми на одит, извършване на вътрешни или
външни одити на системи за управление на качеството и/или на околната среда,както и
за компетентността и оценяването на одитори.
:) Предназначен е за широк кръг потенциални ползватели, между които одитори,
организации, имащи нужда от одити на системи за управление на качеството и/или на
околната среда според договори, и сертификационни организации или организации,
извършващи обучението на одитори за сертификацията/регистрацията на системи за
управление, за акредитацията или за стандартизацията в областта на оценяване на
съответствието.
:) Той е приложим към всички организации, които имат нужда от извършване на
вътрешни или външни одити или да управляват програма за одит.
:) Приложението на този международен стандарт към други видове одити по принцип
е възможно, при условие, че се обърне специално внимание на определянето на
компетентността необходима на членовете на екип от одитори в такива случаи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 мар 2020 в 13:38 студентка на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
26 яну 2020 в 11:33 студент на 36 години от София - УНСС, факулетет - Фнансово-счетоводен, специалност - Финаси, счетоводство и контрол, випуск 2020
03 окт 2019 в 16:38 студент на 25 години от София - Технически университет, факулетет - Машиностроителен факултет, специалност - Техническо законодателство и управление на качеството, випуск 2020
18 яну 2019 в 15:28 ученичка на 30 години от София - НГДЕК "Константин-Кирил Философ", випуск 2015
04 ное 2018 в 10:57 ученичка на 25 години от София - 001 АЕГ, випуск 2014
11 май 2018 в 16:30 студент на 26 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси,счетоводство и контрол, випуск 2017
 
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Труден)
10
13
1
2 мин
10.10.2016
Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
професионален тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.
(Труден)
30
176
1
1 мин
25.06.2012
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Одит на качеството

Материал № 341780, от 19 май 2009
Свален: 233 пъти
Прегледан: 197 пъти
Качен от:
Предмет: Управление на качеството
Тип: Общ материал
Брой страници: 21
Брой думи: 5,227
Брой символи: 48,023

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Одит на качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала