Големина на текста:
Проверка на приходите и разходите
І Какво представляват приходите и разходите ?
“Разходите на фирмата изразяват стойността на ресурсите и услугите, които тя използва за
производството на дадена продукция или даден вид услуга”.
1.разходи за дейността: тук се включват всички разходи на търговското
предприятие, свързани с основната и спомагателна дейност, с организацията и
управлението, както и разходите за бъдещи периоди;
2.финансови разходи: към тази група спадат разходите за лихви по получените
кредити, разходи по валутните операции и други финансови разходи;
3.извънредни разходи: в техния състав влизат платените от търговските предприятия
глоби и неустойки, липси на материални запаси и ценности и др.
Със Закона за счетоводството е утвърдена следната номенклатура за планиране и
отчитане на разходите за обръщение:
1.разходи за материали: в състава им влизат платените средства за горива, енергия,
вода, отпуснатите за нуждите на производството основни и спомагателни
материали, резервни части, консумативи и материали за нуждите на
администрацията и др.;
2.разходи за външни услуги: те калкулират разходваните от фирмата средства за
ползваните услуги, извършени от трети лица, които включват разходите за реклама,
обяви и абонамент; пощенски, телефонни, телеграфни и телексни услуги;
транспорт, наем, застраховки, имуществени данъци и др.;
3.разходи за амортизации, те включват начислените амортизации на материалните и
нематериални дълготрайни активи на предприятието;
4.разходи за заплати: изразяват размера на изплатените трудови възнаграждения,
както и начислените доплащания по Кодекса на труда, както и други нормативни
актове;
5.разходи за социални осигуровки и надбавки: тук са отразени начислените суми за
социално осигуряване на персонала, предвидените от социалното законодателство
надбавки, както и изразходваните за сметка на предприятието суми за социално
подпомагане на персонала;
6.други разходи: това са всички останали разходи, които не са намерили отражение в
предходните групи като разходи за служебни пътувания и командировки, за
обучение и стипендии, за изложби и панаири, оценката на материалните запаси по
чл. 22 от Закона за счетоводството; отчитат се начислените разходи за покриване на
несъбираеми и трудно събираеми вземания от продажби.
Приход е брутният поток от икономически изгоди през периода, създаден в хода на
обичайната дейност на предприятието, когато този поток води до увеличаване на
собствения капитал отделно от увеличенията, свързани с вноските на
собствениците.
ІІ Одитен процес
Състои се от четири основни фази: Планиране, Проверки, Докладване и Проследяване
на препоръките.
Планиране
През тази първа фаза насрещната страна се уведомява за планирания одитен ангажимент.
При първоначалната среща се дискутират целите и обхвата му. На нея също така може да се
разберат какви са основните процеси, какви цели преследват те, има ли и какви са
идентифицираните от ръководството рискове и съответни контролни процедури и т.н
Уведомителното писмо
Одитираната структура/и се информират чрез писмо от ръководителя на одиторската
структура или от съответния разпоредител. В него се определя целта и обхвата на одитния
ангажимент, кой ще го извърши и приблизителното разпределение на одита във времето.
Първоначалната среща
По време на срещата ангажираните лица описват структурата/процеса, който ще се одитира,
разполагаемия ресурс (от персонал, време, оборудване) и друга относима информация.
Предварително проучване
Тук се набира относимата информация за структурата с цел съставяне на първоначално
впечатление за процесите.
Одитен план
С изготвянето на одитния план се слага край на този първи етап. В одитния план се
описват подробно проверките, с които ще се постигнат целите на одитния ангажимент.
Той би могъл да се представи за информация на насрещната страна.
Проверки
С проверките се акцентира на конкретни договори, транзакции и други. На този етап се
преценява дали наличните контролите, разкрити на предходния етап изпълняват своята
функция по начина по който са създадени.
Тестване
След приключването на предварителното проучване, започват тестовете, заложени в
одитния план.
Обобщаване на констатациите
Докладване
Одиторския "продукт" е одитният доклад. В него се изразява мнение, излагат се
констатациите, изводите и препоръките.
Изготвяне на предварителния доклад
Окончателен доклад
Преди да започне същинската работа одитора, съставя примерна програма за
необходимите процедури и проверки при заверката на годишните счетоводни отчети на
предприятието. Така може да дадем следната Примерна програма :
1.Запознаване със структурата на предприятието, с неговите клонове и поделения с
ръководните органи и с характера на вземаните от тях решения
2.Финансово състояние на предприятието , фактори и условия които оказват
влияние върху него –вътрешни , външни национални с регионално значение и др.
3.Проучване на счетоводната политика, организацията на счетоводното отчитане и
системата на вътрешния контрол . Степен на риск и степен на довереност при наличие
на признаци за добросъвестност и достоверност на информацията
4.Съответствие на счетоводната информация с нормативните изисквания
.Запознаване с характерните за предприятието нормативни актове, с изискванията за
годишното счетоводно приключване за съставяне на годишния счетоводен отчет.
5.Запознаване с устава , правилниците , протоколите и решенията на управителните
органи на предприятието .
6.Запознаване с актуалното състояние на акционерите и с възможните промени в
него.
7.Установяване ликвидността на активите и пасивите на предприятието
8.Установяване на верността в записванията по активите и пасивите т.е дали даден
актив или пасив съществува и дали операциите са извършени така , както са оповестени .
9.Установяване пълнотата н счетоводните отчети и на счетоводната информация и
доказателства , че няма пропуснати операции и нерегистрирани изменения в активите и
пасивите .
10.Проверка на избрания вариант за оценка на активите и пасивите съгласно ЗС.
11.Правилност на отнасяне на приходите и разходите през отчетния период.
12.Състояние на капитала на предприятието и неговото притежание, поддържане и
обновяване на капитала .
13.Проверка на данъчните задължения и тяхното достоверно отразяване в
счетоводството и в данъчната декларация.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Проверка на приходите и разходите

Как се извършва одитна проверка на приходите и разходите в дружеството...
Изпратен от:
христо динков
на 2009-05-19
Добавен в:
Теми
по Одитинг
Статистика:
241 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лекции по одит

22 ное 2015
·
128
·
44
·
12,266
·
145
·
1

Лекции по Одит при проф. Слави Генов. Няма учебник и тези лекции са достатъчни за подготовка...
 

Проверка на ДМА и ДНМА

18 окт 2013
·
175
·
10
·
1,562
·
167

Проверка на вътрешния одит чрез предварителна програма...
 

Проверка на паричните средства - одиторска програма

18 окт 2013
·
117
·
6
·
1,150

Одиторска програма за проверка на паричните средства...
 

Одит на ВиК

28 окт 2013
·
38
·
8
·
1,149
·
41

Извършване на одитни процедури на ВИК Варна. Видове....
 

Доклад от одит на фирма

17 яну 2014
·
23
·
3
·
369
·
70

Доклад на Главен Одитор след извършен одит по ISO9001...
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Одитинг
Банков одит
изпитен тест по Одитинг за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 22 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
22
6
1
8 мин
28.05.2015
Тест по вътрешен контрол и вътрешен одит за 1-ви курс
междинен тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Междинен тест по дисциплината Вътрешен контрол и вътрешен одит. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс.
(Лесен)
25
57
1
2 мин
29.08.2014
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Проверка на приходите и разходите

Материал № 341003, от 19 май 2009
Свален: 241 пъти
Прегледан: 358 пъти
Качен от:
Предмет: Одитинг
Тип: Тема
Брой страници: 10
Брой думи: 1,609
Брой символи: 14,621

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проверка на приходите и разходите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала