Живка Сагрева
преподава по Биология
в град Разлог
Големина на текста:
Обмяна на вещества между клетката и околната среда
Плазмента мембрана предпазва клетката от свободно постъпване или
излизане на вещества. Чрез сложната си структура плазмената мембрана
избирателно пропуска вещества – такива , които са необходими за жизнените
процеси.
Структура
Плазмената мембрана е изградена от липиди и белтъци. Основа на
мембранната структура са фосфолипидните молекули., които са подредение в
два слоя.Главите на фосфолипидите се ориентират към водната среда , защото
са хидрофилни , а хидрофобните им участъци се отблъскват от водните
молекули.
В резултат на свойствата на фосфолипидните молекули възниква структура ,
която затваря определено пространство и не е свободно пропусклива за вода и
разтворените в нея вещества.Тази структура се нарича фосфолипидна
мембрана.
Белтъците на плазмената мембрана са разположени по различен начин
неравномерно сред фосфолипидните молекули. Ако белтъчната молекула
изцяло е покрита с хидрофилни участъци , тя остава на повърхността на
двойния фосфолипиден слой.Ако белтъчната молекула съдържа хидрофобни
участъчи , тя потъва частично в слоя или го пронизва.В зависимост от
природата си , белтъците на мембраната имат различно разположение.
Транспорт на вещества през плазмената мембрана
Веществата , които мембраната пропуска , са разтворени във вода. Нейните
молекули са полярни , но преодоляват хидрофобната сърцевина на
мембраната, като се събират в агрегати и пробиват кратковременни пори в
нея.
Водата преминава през мембраната в посока към по-концентрирания
разтвор.Това нейно движение се нарича осмоза.Силата , която движи водните
молекули и предизвиква осмоза , се нарича осмотично налягане. Ако от двете
страни на плазмената мембрана концентрацията на различните вещества е
еднаква, осмоза няма да се наблюдава поради еднакво осмотично налягане.
При животните с постоянна телесна температура концентрацията на вещества
в тъканната течност и в кръвната плазма е равна на тази в клетката. Среда с
такава концентрация се нарича изотонична , с по – ниска – хипотонична , а с
по-висока – хипертонична.
Когато веществата преминават от среда с по – висока концентрация към среда
с по- ниска концентрация говорим за дифузия . Този пренос протича без
разход на енергия.
Процесите , които се осъществяват , без да е необходимо клетката да
изразходва енергия , се означава като пасивен мембранен транспорт.
Понякога се налага клетката да приема вещества , чоято концентрация отвън е
по-ниска, отколкото във вътрешната клетъчна среда. Или пък е необходимо да
се изнасят от клетката вещества, чиятно концентрация в извънклетъчната
среда е по-висока.В тези случаи дифузията е невъзможно. Белтъкът-
преносител трябва да използва кледъчната енергия . Такъв енергозависим
пренос се нарича активен мембранен транспорт.
Осигуряване на клетката с белтъци
Белтъчните молекули се изграждат в рибозомите. Те са плътни овални телца,
неограничени в мембрана.Рибозомата се състои от две частици – голяма и
малка. Всяка частица е образувана от рибозомна РНК и рибозомни
белтъци.Двете частици се свързват слабо с Mg и лесно могат да се
разделят.Всяка клетка съдържа огромно количество рибозоми.
Когато молекула иРНК намусне ядрото , тя се свързва чрез края си с малка
рибозомна частица. След това към нея се прикрепва голяма рибозомна
частица и се образува функционираща рибозома.В голямата частица се
намират два учатъка , в които могат да се поместят две тРНК-и.Всяка тРНК
свързва определена аминокиселина и постъпва с нея в рибозомата.Рибозомата
изгражда полипептидни вериги , като свързва последователно отделни
аминокиселини чрез пептидни връзки.Това свързване се катализира от
рибозомен ензим , разположен в голямата частица.Рибозомата се придвижва
по дължината на иРНК и разчита информацията за подреждането на
аминокиселините,като същевременно приемат тРНК-и със съответните
аминокиселини.В края на синтеза двете рибозомни частици се разделят и
напуската иРНК.
Структурата,съставена от молекула информационна РНК и няколко
рибозоми,свързани с нея,се нарича полизома.По този начин се синтезират
едновременно няколко молекули от един и съще белтък.
Клетките произвеждат белтъци за свои нуждни , но и за „износ”
Белтъците се синтезират в свободни полизоми, намиращи се в цитозола.Но
много клетки произвеждат белтъци,които не са им необходими, а участват в
процеси и функции в други клетки-белтъци-хормони,белтъци-ензими и
др.След като синтезира такива белтъци,клетката трябва да ги отдели в
извънклетъчната среда.В синтезата и изнасянето от клетката на такива
белтъци участва ендоплазмената мрежа.
Ендоплазмена мрежа
Тя представлява мембранен органел, състоящ се от плоски и тъбовидни
цистерни и свързани с тях мехурчета.Тези структури са обединени в обща
система и са отделени от цитозола чрез мембрана.Ендоплазмената мрежа
може да бъде зърнеста и гладка.При зърнестата външната повърхност е
осеяна с рибозоми,свързани с полизоми,които са здраво прикрепени за
мембраната. Гладката не съдържа рибозоми.
Синтезираните белтъчни молекули от прикрепените рибозоми преминават
през мембранни канали във вътрешните пространства на ендоплазмената
мрежа и по този начин се изолират от цитозола.
Чрез мембранни мехурчета белтъците се пренасят до друг мембранен органел
и оттам се изнасят от клетката.
Зърнестата ендоплазмена мрежа е свързана с продукция на голямо количество
белтъци.Също така в нея се образуват мазнини и фосфолипиди.
Приемане на частици и отделяне на секрети от клетката
Клетката може да приема от средата неразтворими частици или капчици
водни разтвори.Обикновено те съдържат макромолекули-белтъци или
нуклеинови киселини,в някои случаи и цели бактерии. Но тя може да
изхвърля в средата продукти на своята дейност- секрети и непотребни
вещества.Тези процеси се наричат цитози.Когато клетката поглъща ,процесът
е ендоцитоза,когато отделя-екозоцитоза.
Поемане на полимери
Белите кръвни клетки поглъщат и унищожават различни
микроорганизми.Тази тяхна функция се нарича фагоцитоза (ям).Левкоцитът
се приближава например до бактерията, плазмената мембрана се вдлъбва и я
обгръща. Образува се мембранно мехурче , което се откъсва и потъва в
цитоплазмата,а плазмената мембрана възстановява целостта си. Клетката
може да поглъща капчици водни разтвори на вещества.Този процес се нарича
пиноцитоза(пия)
Лизозоми
Погълнатите частици или разтворените вещества се подлагат в клетката на
смилане. Активни участници в смилането са лизозомите.Те са цитоплазмен
органел – мехурче , ограничено от цитозола с мембрана, което съдържа
множество ензими.Тези ензими катализират разграждането на белтъци,
полизахариди,нуклеинови киселини и др.
Когато в клетката се образува мембранно мехурче с погълнат обект към него
се насочват една или няколко лизозоми.Мембраната на лизозомата се слива с

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обмяна на вещества между клетката и околната среда

Плазмената мембрана предпазва клетката от свободно постъпване или излизане на вещества. Чрез сложната си структура плазмената мембрана избирателно пропуска вещества – такива, които са необходими за жизнените процеси....
Изпратен от:
glorito92
на 2009-05-17
Добавен в:
Уроци
по Биология
Статистика:
77 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Олимпийски теми 2012, симедиани в триъгълник
добавена от lucky006 14.04.2013
0
1
Биология Волвокс Едноклетъчни Колониални
добавена от teodor502 10.11.2012
0
27
помощ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
добавена от abvgd255 29.10.2013
3
31
Тест по Биология - 2 въпроса
добавена от sofiii28 26.09.2013
6
25
Подобни материали
 

Белтъци

03 дек 2011
·
580
·
12
·
660
·
928
·
6

Основният компонент на всички белтъци са аминокиселини, подредени последователно в дълги полимерни вериги. Броя на аминокиселините в живата природа е 20...
 

Клетъчно ядро

06 апр 2007
·
400
·
2
·
365

Ядрото е един от най-съществените органели на еукариотните клетки. В него се намират хромозомите и други структури, свързани с възпроизводството и началните процеси на реализация на наследствените заложби на клетката.
 

Сортиране, пренос и насочване на белтъци

29 юни 2007
·
107
·
31
·
3,545
·
106
·
1

Белтъчно сортиране Насочване на белтъци към МТХ Сортиране на белтъци в ХЛ Насочване на белтъци към пероксизомите
 

Белтъци. Функция на белтъците

11 дек 2009
·
177
·
4
·
1,044
·
171

Белтъците, наречени още протеини, са едни от най-важните макромолекули в клетките. Цялата клетъчна активност се дължи на тях. Повече от половината от сухата маса на клетката са белтъци. Те са задължителен компонент на клетъчните мембрани....
 

Тъкани. Мускулна и нервна тъкан

10 мар 2006
·
831
·
2
·
388
·
207

Тъкани. Мускулна и нервна тъкан - същност, устройство, функции.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Биология и здравно образование
изходен тест по Биология за Ученици от 10 клас
Тестът се състои от 20 въпроса с един верен избираем отговор. Предназначен е за проверка на изходното ниво на знания за учениците в 10. клас.
(Труден)
20
7
1
9 мин
10.08.2020
Химичен състав на клетката
изпитен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тестът включва белтъци - структура и свойства, биологични катализатори - ензими и видове нуклеинови киселини - ДНК и РНК. Включени са само въпроси с един верен отговор.
(Лесен)
8
35
6
20.03.2020
» виж всички онлайн тестове по биология

Обмяна на вещества между клетката и околната среда

Материал № 339955, от 17 май 2009
Свален: 77 пъти
Прегледан: 152 пъти
Качен от:
Предмет: Биология
Тип: Урок
Брой страници: 9
Брой думи: 1,837
Брой символи: 15,924

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обмяна на вещества между клетката и околната среда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Живка Сагрева
преподава по Биология
в град Разлог
с опит от  39 години
33

Петър Петров
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  22 години
66

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения