Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
Големина на текста:
Вечен двигател
Вечен двигател или перпетуум-мобиле още не е измислен. Той представлява
въображаем и неосъществим двигател, който вечно би вършил работа. Биват два рода:
такъв, който да не получава енергия отвън (І род), и такъв, който постоянно би вършил
работа, като получава топлина само от околната среда (ІІ род). Двигателят от І род
противоречи на закона за запазване на енергията, а този от ІІ род - на II принцип на
термодинамиката.
Закон за запазване на енергията (Іви закон за термодинамиката): пълният
входящ енергиен поток в една система трябва да е равен на пълният изходящ енергиен
поток на системата плюс промяната на енергията, съдържаща се в системата. Или по-
просто казано енергията може да се преобразува от една форма в друга, но не може да
бъде създадена или унищожена.
Вторият закон за термодинамиката изразява универсалният закон за
увеличаването на ентропията. С прости думи изразява факта, че с течение на времето,
разликите в температура, налягане и плътност се изменят като се изравняват във
физичната система, която е изолирана от външния свят.
За вечен двигател се приема двигател, чиято продължителност на работа да е
около един човешки живот. За такъв двигател може да се приеме планетата Земя. Тя
извършва периодични движения (въртенето й).
Като цяло не може да съществува вечен двигател, но има идеи за направата му.
Някои хора смятат, че ако на някой двигател се даде инертна скорост и е пригоден да
получава енергия от околната среда като слънчеви лъчи, вятър и дори морски вълни,
като я превръща в химична енергия, може да бъде вечен двигател.
Прието е, че перпетуум-мобиле е машина, която произвежда повече енергия,
отколкото е употребила. Парната машина например произвежда най-много 35 % от
енергията, вложена в нея. Бензиновият двигател с вътрешно горене достига до 65 %.
Има още по-икономични двигатели.
Вселената се състои от елементарни частици, които физиката нарича кванти на
Материята. Изследвания на учени физици и медици показват, че може да се отвори
прозорец към квантовия свят - както в областта на приемането, така и на предаването
на информацията. Това са „безенергетични методи” за обмен на информация - както
това става в самата Природа. Използва се енергия не от външни източници, а от самите
елементарни частици, в частност от електроните, влизащи в състава на атомите. При
това възниква процес на самоорганизация, характерен както за живата, така и за
неживата Природа. Получава се своеобразен "вечен двигател", който ще работи докато
съществува самата система.
Като цяло законът за запазване на енергията е следствие от опитите да се
създадат вечни двигатели. Вечния двигател е такъв уред, който се движи от само себе
си и освен това извършва някаква работа.
Най-впечатляващият случай за вечен двигател е с един германски изобретател,
който за малко да продаде своята машина на цар Петър, при това за огромна сума пари.
За щастие на руския цар измамата била разкрита след една семейна свада. Оказало се,
че зад машината е стояла една прислужница, която въртяла едно колело.
Херман Хелмхолц
Но нека да оставим опитите на изобретателите от преди няколко столетия и да се
върнем към създаването на Закона за запазването на енергията. Този закон не е
измислен от най-големите умове на времето си.
През 1847 година Херман Хелмхолц, 26-годишен германски доктор, прави
изказване пред Дружеството на физиците в Берлин. Това изказване оказва дълбоко
влияние върху цялата научна общност.
Хелмхолц завършва Берлинския медицински институт на 23-годишна възраст и
е определен за военен хирург в един полк в Потсдам. Неговите военни задължения са
малко и той прекарва свободното си време в саморъчно направена лаборатория в
казармите, където провежда експерименти. Главните области на интерес за Хелмхолц
били човешка анатомия и психология. За разлика от своите учители той е убеден, че
няма нищо мистериозно в живите същества. Според него човешкото тяло било просто
машина. За да събере доказателства за своите теории той събира резултати от физични
изследвания за това как човешкото тяло изразходва енергия.
Хелмхолц е много заинтересуван от труда на своя приятел Юлиус фон Майер,
който оприличава човешкото тяло на машина, която приема гориво и го преобразува в
работа и топлина. Той изучава също и трудовете на англичанина Джеймс Джули, който
успява да докаже чрез научен експеримент, че работата и топлината са просто различни
форми на енергия.
Той започва да мисли в друга посока и скоро изпраща статия на престижното
списание Deutsche Annalen Physik. В нея той пише, че никой не е успял да направи
вечен двигател, който да работи. Той твърди, че поради този факт такива машини не
биха могли да съществуват. Трябва да е невъзможно да се построят, защото има
някакъв физичен закон, който им противоречи. Този закон, Законът за запазване на
енергията, пише Хелмхолц.
Научния екип на списанието преглежда подробно статията му и я отхвърля,
защото е твърде спекулативна. Хелмхолц решава да изнесе лекция в Дружеството на
физиците в Берлин.
Изненадващо, но никой не изглеждал притеснен от факта, че 26 годишен, скоро
завършил лекар без необходимите теоретически и практически познания по физика, ще
изнася лекция в Дружеството на физиците в Берлин. В едно изречение тезата на
Хелмхолц гласи: никой не е успял да построи вечен двигател, следователно трябва да
има закон за запазване на енергията, който да противоречи на идеята за такива машини.
Ако някой изобретател заявял, че е построил такава машина, той бил взиман на
присмех, защото закона за запазване на енергията твърдо заявявал, че такава машина не
може да съществува.
Как ще се обяснят обаче дузината случаи през последните 90 години, когато
учени или инженери правят машини, за които твърдят, че са вечни. Техните проекти са
отхвърлени просто като невъзможни без да се проведе детайлно разглеждане на случая
и подробно изучаване на научните доказателства. Но това не е всичко. Скоро след
лекцията на Хелмолц патентните бюра в много европейски страни спират да патентоват
проекти за вечни двигатели.
Разбира се има и много шарлатани, но дори и само един от тези дузина сериозни
случаи да беше верен, това щеше да е достатъчно, за да се докаже съществуването на
вечен двигател.
Шон Макарти
Ирландецът Шон Макарти твърди, че е създал технология за перпетуум-мобиле.
С нея може да се зарежда всичко - от мобилни телефони до коли.
Макарти е собственик на малката хай-тек компания "Стеорн", базирана в Дъблин. Той
твърди, че са създали начин да се генерира чиста, безплатна и постоянна енергия от
взаимодействието на магнитни полета. Според Макарти устройството генерира пет
пъти повече енергия от батерията на мобилен телефон, а е със същите размери и не е
нужно да бъде зареждано.
"Открихме начин да конструираме магнитни полета, които при взаимодействието си с
други магнитни полета генерират енергия", разказа Макарти по ирландското радио
RTE. "Енергията не се конвертира от друг източник. Тя буквално се създава. След като
технологията веднъж се задейства, тя доставя постоянен поток от чиста енергия",
допълни той.
В началото повечето учени, с които споделя откритието си, му затварят нервно
телефона. Дори отказват да говорят с него, за да не навредят на репутацията си в
академичните среди. Така Макарти стига до идеята да рекламира откритието на
страниците на сп. "Икономист". В нея той предлага на водещи учени да се уверят, че то
работи, като правят неколкодневен експеримент. Само за 36 часа след появата на
обявата му се обаждат над 400 учени, които искат да тестват откритието. Макарти
обаче ще избере само 12 от тях, които ще наблюдават експериментите.
Хидрозвукова помпа
От две години насам има оживени дебати, в чийто център е обикновен метален
барабан, поставен върху бетонния под на една фабрика в Рим, щата Джорджия. Нейния
изобретател е инженера Джеймс Григс. Той започва разработването на устройството,
наречено "хидрозвукова помпа", още през 1987 година. Неговите поддръжници вярват,
че тя е вечен двигател и произвежда около 30 процента повече енергия, отколкото е
подадена под формата на електричество.
Уредът на Григс е в най-добрия случай самозаблуда в големи мащаби, а в най-
лошия - научна измама. За неговите поддръжници устройството е първата несравнима
публична демонстрация на несъмнен вечен двигател.
Помпата работи на принципа на шокова вълна в течност. Знае се, че когато
шокова вълна се разпространява в течност, се отделя малко количество енергия под
формата на топлина. Повечето предишни изследвания са правени с цел да се елиминира
шоковата вълна, вместо да се използва топлинната й енергия за полезни цели.
Григс вярва, че неговото устройство работи при абсолютно нормални условя и
не противоречи на никой физичен закон. Това, което става, когато хидрозвуковата
помпа е напълнена с вода и пусната, е описано от изследователя на перпетуум-мобиле
Джед Ротлуел, който провежда подробно изследване на устройството през януари 1994
година.
По време на една от демонстрациите, за двадесет минути са подадени 4,8
киловатчаса електроенергия, а е отделена топлинна енергия с еквивалент от 5,58
киловатчаса електричество, което е 117 процента ефективност. Но след като има
излишък от енергия, защо Григс просто не вкара парата в турбинен генератор, за да я
превърне в електрическа енергия и да захрани отново машината си и така да я направи
вечен двигател?
Проблемът е, че превръщането на пара в електричество е крайно неефективен
процес. Максимумът електрическа енергия, която би се получила е едва 5 процента от
подадената топлинна енергия. Това означава, че хидрозвуковата помпа трябва да
произвежда много повече енергия, за да стане истински вечен двигател.
Освен това, когато помпата работи десетина минути, тя достига стабилно
състояние, при което превръща вода в пара при стайна температура. След достигане на
това стабилно състояние помпата продължава да произвежда същото количество
енергия, но необходимата подадена енергия става с 30 % по-малко.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Вечен двигател

Вечен двигател или перпетуум-мобиле още не е измислен. Той представлява въображаем и неосъществим двигател, който вечно би вършил работа. Биват два рода...
Изпратен от:
irull
на 2007-06-06
Добавен в:
Доклади
по Физика
Статистика:
322 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Спешно за утре,трябва ми информация,ще ми пишат оценка.Важно е!!
добавена от geri_petrovaa 31.05.2015
0
2
Спирачен път и време за реакция
добавена от vikiom 28.09.2014
0
8
копирни апарати моля ви много е спешно !!!!
добавена от daq_1997 05.11.2013
0
4
Физики-Механика 3 клас
добавена от nurdjannn 15.01.2018
1
6
Биография на Едмон Мариот
добавена от polina.nikolova.7946 18.05.2016
1
8
Подобни материали
 

Топлинни машини

12 май 2011
·
316
·
10
·
310
·
869
·
1

Принцип на действие на топлинните машини, коефициент на полезно действие (КПД)...
 

Геомагнитно поле на Земята

07 юни 2006
·
469
·
9
·
1,544
·
82

1.Елементи на геомагнитното поле 2.Нормално геомагнитно поле. Магнитни аномалии. 3.Вариации на геомагнитното поле 4.Магнитни смущения и бури
 

Двигатели с вътрешно горене

02 ное 2011
·
64
·
13
·
459

През последните години все по-често се говори за глобално затопляне, увеличение на озоновата дупка, наличие на киселинни дъждове и др. За един от основните виновници се сочат вредните емисии от автомобилите с двигатели с вътрешно горене...
 

Пиезоелектричен ефект

15 ное 2011
·
44
·
10
·
128
·
128

Ефект на възникване на поляризация на диелектрик под въздействие на механично напрежение (нарича се пряк пиезоелектрически ефект). Съществува и обратен пиезоелектричен ефект - възникване на механични...
 

Обучението по физика и опазването на околната среда

11 дек 2007
·
107
·
7
·
1,634
·
138

Размисли, предизвикани от ХХХ Национална конференция по въпросите на обучението по физика
 
Онлайн тестове по Физика
От атома до космоса
междинен тест по Физика за Ученици от 10 клас
Това е тест върху дяла "От атома до космоса" по физика за 10 клас. Подходящ е за тематична проверка след изучаването на този дял.
(Труден)
10
38
1
11.08.2014
Тест по физика за 9-ти клас над Електростатика
тематичен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 11 въпроса от раздел Електростатика с решаване на задачи и превръщане на единици. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор.
(Труден)
11
335
1
04.12.2013
» виж всички онлайн тестове по физика

Вечен двигател

Материал № 33919, от 06 юни 2007
Свален: 322 пъти
Прегледан: 261 пъти
Качен от:
Предмет: Физика
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,347
Брой символи: 11,056

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Вечен двигател"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
73

Соня Иванова
преподава по Физика
в град Враца
с опит от  24 години
8

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения