Големина на текста:
I. ВЪВЕДЕНИЕ
В сферата на социалните услуги съвременна България има тежко наследство от времето
на тоталитарната централизирана държава – институциите за социални услуги. Реформата
в посока на активна деинституционализация, такава каквато е разбирана според
съвременните европейски регламенти и практики, неминуемо е свързана със следните
минимално необходими процеси:
разработване на национална система от социални услуги, базирани в общността, като
алтернатива на модела на институционалната грижа;
промяна на обществените нагласи и мобилизация на общността в подкрепа на социалните
услуги, базирани в общността;
разработване на ясни критерии и стандарти за качество на предоставяните социални
услуги и наличие на контролни механизми върху качеството на услугите и по отношение на
спазването на основни човешки права на потребителите;
разработване на пилотни социални услуги в общността и популяризиране на добрите
практики;
преодоляване на инерцията и нагласите на общинската администрация за запазване на
съществуващите институции поради наличието на осигурено финансиране от републикански
бюджет и гарантирания брой работни места на персонала;
реформиране на съществуващите институции.
Наличието на достъпни и най-вече качествени социални услуги в общността е важна
предпоставка за преодоляване на социалната изолация на хора в неравностойно
положение, както и за реформиране на институционалния подход при съществуващите
социални услуги.
Подготвеният анализ
1
фокусира вниманието си върху изследване на правната
регламентация на услугите в общността от гледна точка на тяхното качество, доставчици,
механизми и ефективност на контрола. Направените по-долу изводи са базирани на
проучване както на различните нормативни документи, така и на съществуващата практика
по прилагане на законодателството. Не на последно място авторите на материала са се
опитали да отразят мнението и вижданията на различните играчи в този процес (контролни
органи, доставчици, възложители) с цел максимално реалистично да бъдат отразени към
настоящия момент условията за предоставяне и контрола върху социалните услуги в
общността в България и породените от това предизвикателства
2
.
II. УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
Правна рамка. Политики, свързани със
системата на социални услуги
Промяната на политиките в социалната сфера и свързаното законодателство има своето
основание в редица международни актове, подписани от България, а именно: Конвенцията
на ООН за правата на детето, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,
както и в европейското антидискриминационното законодателство. Основните принципи,
залегнали в тези международни актове, както и установени международни стандарти за
качество на предоставяните социални услуги бяха отразени при промените на българското
законодателство и изготвянето на стратегически политически документи на правителството
на Република България.
Основно правната рамка на социалните услуги в общността е регламентирана в Закона
за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане (ЗСП и ППЗСП). По
отношение на социалните услуги за деца приложение намират и Законът за закрила на
детето (ЗЗД), Правилникът за неговото прилагане (ППЗЗД) и Наредбата за критериите и
стандартите за социални услуги за деца.
В ЗСП се съдържа легално определение на понятието „социална услуга“, а именно: това
са „услуги, предоставени в семейна или в близка до семейна среда“.
При изменението на социалното законодателство през 2003 г. бе възприет принципът
социални услуги в специализирани институции да се предоставят като краен вариант след
изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността. В ППЗСП бе направено
разграничение между видовете социални услуги, предоставяни в общността и такива, които
се предоставят в институции.
Съгласно ППЗСП
3
, социалните услуги в общността включват:
1. личен асистент;
2. социален асистент;
3. домашен помощник;
4. домашен социален патронаж;
5. дневен център;
6. център за социална рехабилитация и интеграция;
7. център за настаняване от семеен тип;
8. център за временно настаняване;
9. център за обществена подкрепа;
10. център за работа с деца на улицата;
11. социален учебно-професионален център;
12. кризисен център;
13. приемна грижа;
14. преходни жилища;
15. защитени жилища;
16. наблюдавани жилища;
17. звено „Майка и бебе“;
18. приюти;
19. обществени трапезарии
Съществено е да се отбележи, че социалните услуги в общността не са изчерпателно
изброени в ППЗСП. При необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка
община могат да се разкриват и други видове социални услуги.
4
Съгласно ППЗСП лицето, което желае да ползва социална услуга, включително
социална услуга в общността, подава писмена молба по настоящия си адрес съответно до
директор на дирекция „Социално подпомагане“, когато става въпрос за социална услуга,
делегирана държавна дейност (финансирана със средства от републикански бюджет чрез
общински бюджет); до кмета на общината, когато става въпрос за социална услуга общинска
дейност (финансирана от общински бюджет със собствени средства) или съответно до
органа на управление, когато става въпрос за частноправен доставчик, който не ползва
публично финансиране.
5
Практики и изводи
1. В практиката прави впечатление фактът, че социалните услуги, които се развиват в
общността като алтернатива на институциите, като краен резултат не обхващат най-
нуждаещите се целеви групи, поради липса на реална оценка на потребностите.
2. Общинските администрации демонстрират нагласа всички нови социални услуги в
общността да се разкриват като „делегирана държавна дейност“ заради осигуреното
финансиране от републикански бюджет. Не е реално да се очаква, че всички социални
услуги в общността ще се финансират централизирано от републикански бюджет.
Предоставяне на средства преимуществено от републиканския бюджет за финансиране на
социални услуги в общността е в противоречие с принципа на децентрализация на
финансови средства и управление на социалните услуги.
3. Наред с това се наблюдава една тенденция, която е обща по отношение на всички видове
социални услуги, а именно – поставя се по-голям акцент върху функциите на социалните
услуги с оглед закрилата на потребителя, отколкото разработването на превантивни модели,
насочени към избягване на институционализацията въобще.
4. Практиката в редица страна в Европа и САЩ показва, че социалните услуги в общността
са много по-евтини от услугите, предоставяни в институции и в много по-голяма степен
отговарят на потребностите на целевите групи. Този извод се потвърждава и от
новоразкритите алтернативни видове социални услуги в страната след въвеждане на
законодателните промени през 2003 г.
Предпоставки за успешно структуриране на качествени социални
услуги в общността
Пръв основен принцип, гарантиращ ефективността на социалните услуги, базирани в
общността, е, че те следва да се предоставят там, където живеят потребителите,
близо до техните семейства и приятели.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 яну 2022 в 10:50 студентка на 50 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Управление на образованието, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
683
·
6
·
949
·
515
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
 

Длъжностни характеристики на социалния работник

18 фев 2008
·
1,000
·
7
·
644
·
817

Длъжностни характеристики на социалния работник. Видове, стандарти, класификации.
 

Социални услуги

12 май 2008
·
545
·
22
·
4,059
·
417
·
1

Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха обнародвани в ДВ бр.120 от 29.12.2002 г. и са в сила от 01.01.2003 г. Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане също бе изменен в съответствие с новите моменти в закона и бе...
 

Как разбирам професията социален работник

29 яну 2009
·
321
·
7
·
1,087

каква точно е професията социален работник и за какво е нужна тя...
 

Социално подпомагане

16 апр 2009
·
474
·
6
·
627
·
544

Обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България се уреждат със Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Целта на закона е подпомагане на гражданите...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по социална политика
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Този тест включва въпроси от няколко варианта изпитни тестове по дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
36
89
1
1 мин
17.10.2013
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
44
1
3 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Качествво на социалните услуги в България

Материал № 338714, от 15 май 2009
Свален: 396 пъти
Прегледан: 306 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 24
Брой думи: 5,953
Брой символи: 55,420

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Качествво на социалните услуги в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала