Големина на текста:
АТАНАС ДАЛЧЕВ - “ СТАЯТА “
Най-ранните творби на Атанас Далчев са белязани от привързаност
към символистичния лирически канон, но авторът на “Прозорец” /1926/ и
“Стихотворения” /1928/ остава в историята на художествената словесност
като твореца, направил най-много за смяната на естетическата доминанта в
литературата ни през 20-те години, за осъзнаване на символизма като
изчерпал възможностите си поетически език.Далчевите текстове
демонстрират остра и много интелигентна наблюдателност спрямо
заобикалящото ни в ежедневието, те успяват да уловят смисъл, особено
послание и в незначителното на пръв поглед, в предметите, които
приемаме като обикновени и банални.Специфичното разбиране за света,
споделено в тези стихове, специфичното им тълкуване, откриването и
коментирането на красивото и грозното в реалността и в изкуството
превръщат създаденото от Далчев в същностна, стойностна част от
националното литературно наследство.
В стихотворението “Стаята” може да се открие типичното за
творческия почерк на автора.Произведението е интерпретация на важен за
създателя си мотив – този за неживения живот.Творбата се спира на
изобилието от традиционни за човешкия дом предмети, затворени в
тясното пространство, и през многото вещи, успява да види и пресъздаде
липсата на живот.А тя е особено значеща, особено осезаема, защото
населява точно мястото, където животът би трябвало да присъства.Текстът
съзерцава мъртвите неща, а вещите се превръщат в парадоксално единство
на смисъл и безсмислие.Тя е смислена, защото е тук и сега, защото
продължава да съществува, потенциално полезна, ясна и видима.Но тя е и
безсмислена, защото го няма човекът, за когото би следвало да значи нещо
повече от прагматичната си стойност, за когото би могла да бъде част от
помненото и обичано “вчера”, къс от собствената му биография,
присъствие, одухотворено от “утаеното” в него личностно битие.
Изброяващото описание е основен ход при изграждането на
лирическия свят в стихотворението “Стаята”.
“Тук има...” – така започва стих от първата строфа, но това начало е
и реторически жест, отключващ изброяващото описание.В стаята от
“Стаята” има килими по пода, комод, дюли върху него, часовник със
спряло махало, огледало, пожълтели портрети на жени по стените.Сред
предметите са се настанили и “миризма на вехто/ и прах по всички неща”,
вечерна дрезгавина, вехнещо есенно слънце, тишина, “заспала тежко върху
пода”.В тази интериорна рисунка сякаш дисонанса е само появата на
дюлите / “ а светят жълти зимни дюли,/ наредени върху комода/ като
голяма броеница от кехлибарени зърна”/.Сред запустението и мъртвината,
внушени от описанието и изреждането, с яркия си цвят, макар и “зимни”,
те са някак живи.В присъствието им се усеща нечие желание, грижа,
намерение.А стаята сякаш е стояла заключена с години, тя като че отдавна
е забравила всяка възможна изява на живия човек.Текстът не обяснява
странното, алогичното в съчетаването на образите, правещи представата
ни за стаята.Така или иначе необяснимите и необяснени дюли, може би
означаващи поне следа от виталност, се “губят” сред останалите неща,
населяващи ограниченото пространство, и безспорно внушаващи тлен,
разпад и смърт.
Тленът, разпадът и смъртта са всъщност най-осезателните
присъствия, уловени в стиховете.Това, което творбата в края на краищата
показва, описвайки предсказуемия, малко или повече баналния вещен
“репертоар”на една стая, е не-животът, отсъствието на битие.Предметите
тук са се превърнали във въплъщения на празнота, на липса, в мълчаливи
паметници на отречено съществуване.
Смъртта, отишлият си живот са намерили разнообразни означения в
текста.Фигурата на времето, разрушаващо материята / “тук бавно времето
превръща/ във прах безжизнен сякаш всичко”/, метафоричните означения
на есенното и зимното /” и вехне есенното слънце/...а светят жълти зимни
дюли...”/, на свечеряването и залязването / “В ъглите расне неусетно/
вечерната дрезгавина/...сънува в здрача тишината/ и цялата печална стая/
залязва бавно с вечерта”/, алегорията на спрелия часовник /”Часовникът е
вече млъкнал/ и в неговия чер ковчег/ лежат умрели часовете/ и
неподвижно спи махалото”/, изричната уговорка, че хората от портретите
са мъртви /”Портрети на жени, които/ са си отишли от света...”/ - всичко
това настойчиво насочва съзнанието на четящия, на възприемателя към
смъртта, въплътена в “пейзажа” на един обикновен дом, придобила
видимост в обикновените предмети, с които най-често се заобикаля
човекът.
Стихотворението не казва кой е обитавал нарисуваната стая, не казва
къде е , нито защо го няма:
Би казал, че във тази стая
не е живял отдавна никой,
че е заключена стояла
с години нейната врата.
Странно, как така всичко си стои на мястото, само не и стопанинът?
Има ли нещо друго, освен смъртта, което би могло така да изпразни от
смисъл иначе пълната с предмети домашна територия? Поетът не може, а
вероятно и не иска да отговори как е било преди от релефа да изчезне
обитателят:
Какви лица ли отразило
ревниво пази огледалото?
То сякаш е един прозорец,
отворен в друг предишен свят.
Огледалото – странен прозорец – не пропуска погледа към
пространствата и времената отвъд плоскостта му.Всъщност прозорецът,
през който не се вижда, неведнъж занимава въображението на
поета.Огледалото мълчи, не показва онова битие, което е отразявало
някога.Вещите, дори и да имат памет, дори и да попиват живота, течащ
сред тях, не могат да бъдат “прочетени” от безпристрастните очи на
случайния наблюдател.Те са натоварени с много значения за своя
притежател.Той не само ги използва във всекидневието си по
предназначение, всяка от тях за него има своята особена “очовечаваща” я
история, те са като книги с празни страници за чуждия поглед.Точно
поради тази особеност, поради способността на Далчев да усеща,
предметите в стихотворението сглобяват горчиво-песимистичния пъзел за
безсмислието, за нищото, което остава след човека.Предметите, за жалост,
го надживяват и така подчертават абсолютното му отсъствие.Питайки ги,
ние не можем да разберем каквото и да било за отишлия си.Без връзката си
с одухотворилия ги, напълнилия ги с означения личностен свят, те са
единствено фигури на празнотата, на победилото всеки смисъл
безсмислие, на смъртта като напълно и безпощадно заличила индивида.
В лириката на Далчев талантливо наблюдаваните вещи никога не
остават просто “регистрирани”, просто “прерисувани” в стиховете.Уж
правдиво възпроизведени, дори и когато са изтълкувани като вместилища
на празнотата, те се оказват и подменени, оказват се способни да отразят
интелектуално-аналитичното световъзприемане на поета, да изразят
характерната му представа за битието.Далчевата естетическа програма,
Далчевата идея за поетическо изкуство продължават да живеят
десетилетие наред в търсенията и на творци, влезли в литературата ни
доста по-късно от лирика, написал “Стаята”.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Атанас Далчев - "Стаята"

Най-ранните творби на Атанас Далчев са белязани от привързаност към символистичния лирически канон, но авторът на “Прозорец” /1926/ и “Стихотворения” /1928/ остава в историята на художествената словесност като твореца...
Изпратен от:
София Попова
на 2009-05-13
Добавен в:
Анализи
по Литература
Статистика:
885 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Светът на Никола Йонков Вапцаров

17 апр 2006
·
645
·
7
·
1,379
·
554
·
1
·
1

Неговото родно място – град Банско, има пряко отношение към творчеството му. Семейството, от което произхожда е пряко свързано с националноосвободителното движение в Македония. Баща му ЙОНКО ВАПЦАРОВ е член на революционната организация.
 

Човекът и неговите житейски преображения в "Песен за човека"

15 дек 2007
·
1,225
·
3
·
485
·
1,136

Никола Вапцаров използва разнообразни изразни средства, с цел да насочи читателя към разбирането на човешката същност.Поетът представя две тези за човека, като го разглежда в два плана.В поемата „Песен за човека” поетът Никола Вапцаров използва средства
 

Изворът на белоногата - анализ

30 апр 2006
·
9,221
·
3
·
921
·
993
·
4

"Изворът" на българското достойнство остава завинаги "вграден" в художественото пространство на Петко-Славейковата творба "Изворът на Белоногата".
 

Пенчо Славейков - „CIS MOLL”

02 апр 2008
·
1,047
·
2
·
732
·
872
·
1

В това трагично произведение мощно се налага жизнеутвърждаващата тема. Поетът, който със спо¬койно примирение възприема смъртта - естест¬вен неизбежен заник на живота, тук решително въстава срещу нея като съзнателно търсен изход...
 

Монументалният човек в "Йохан" - Христо Смирненски

26 окт 2008
·
1,597
·
1
·
318
·
600
·
2

За поемата си „Йохан” Христо Смирненски казва : „Йохан е наш... Йохан съм аз, и ти, и всички работници борци”. Това е и единствената негова творба ,в която най-ярко е индивидуализиран образа на осъзнатия работник. Смирненски развива и любимата си идея...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Христо Ботев - "На прощаване в 1868 г."
изпитен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на усвоените знания за стихотворението на Ботев "На прощаване в 1868 г.". Всички въпроси в теста имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
29
3
08.10.2019
Творчеството на Алеко Константинов – обобщение
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Вариант 1 на обобщителен тест върху творчеството на Алеко Константинов. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
20
1
2 мин
13.08.2020
» виж всички онлайн тестове по литература

Атанас Далчев - "Стаята"

Материал № 337040, от 13 май 2009
Свален: 885 пъти
Прегледан: 829 пъти
Предмет: Литература
Автор: Атанас Далчев
Тип: Анализ
Брой страници: 3
Брой думи: 665
Брой символи: 5,525

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Атанас Далчев - "Стаята""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  2 години
154 6

Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
с опит от  30 години
79 6

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения