Големина на текста:
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”
БЛАГОЕВГРАД
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КУРСОВА РАБОРА
Образът на доктор Живаго
в романа „Доктор Живаго”
Изготвил: Бехра Ахмед Осман, ПОБЕЧЕ 3,
фак. номер:0639008
Проверил: ДОЦ. Магдалена Панайотова
Борис Пастернак е руски поет и прозаик, който през целия си творчески живот желае
да напише роман за човек, който представлява равнодействаща сила между Блок и
самия него. Това е романът „Доктор Живаго”. „Доктор Живаго” е замислен като
повествование за една епоха на войни и революции, за съдбата на едно поколение, но
също и за еволюцията на идеите, за историята и цивилизацията, за мястото на
личността в тях, за жизненото крушение и съпътстващото го творческо възвисяване.
Събирателен образ на всичко това става доктор Живаго – лекар и поет, човек мислещ,
надарен с художестжен темперамент и с философски поглед към света.
Юрий Адреевич Живаго е законният наследник на богатата фамилия Живаго. За
миналия богат живот Юра знае от спомените на другите, които са били свидетели за
съществуването на банка „Живаго”, манифактура „Живаго”, недвижима собсвеност
„Живаго”, начин за връзване и забождане с игла „Живаго”...От това славно минало
Юра наследява само фамилията – Живаго – фамилия, която изиграва определяща роля в
живота му, може да се каже даже, че определя съдбата му.
Майка му – Мария Живаго – е благородна жена, която умира твърде млада. Първите
библейски мотиви в романа са въведени именно чрез нейното име – Мария - името на
божията майка. Дарявайки й тежък и кратък живот на мъченица, Господ я прибира рано
при себе си – така както прави със хората, които обича.
Романът започва със погребението на Мария Живаго и свършва със смъртта на Юрий
Живаго. Между тези два епизода е пътят на ознанието, описанието на една съдба с
нестандартни последици, с неочаквани резултати.
Аристократизъм, интелигенция, любов към науката- това е животът на Живаго в
младежките му години, преди войната. Въпреки, че израства в тази среда, той винаги
остава като чужд в това общество. През целия роман никъде няма описание на
външността, чертите му, даже липсва и цветът на очите му. Той напълно се слива със
сивата монотонна атмосфера на романа. Само в един момент, когато се връща от
партизанския плен в Юрятин, той е представен като „изпосталял, отдавна некъпан и
затова мургав на вид човек”. Така си остава и оттам нататък. Затова пък за него говори
името му – Юрий Живаго. Личното му име - Юрий- означава земеделец. Затова в
романа той е свързан с град Юрятин – неговият Йерусалим. Този град е градът на
детството, младите надежди и любовта. Но такъб е той за Лара – единствената и
истинска любов на Живаго. За Юрий той става обетованата земя. Бедстващото
семейство на Живаго и професор Громеко водят призрачно съществуване в Москва. В
тези трудни дни, съпругата му Антонина Александровна, все повече изявява желание
да се върнат към корените си в Урал, в Юрятаин. Градът в съзнанието на семейство
Живаго все повече придобива чертите на обетованата земя – градът за Живот с главно
„Ж” на семейството. Според Йежи Фарино „названието на град Юрятин съдържа в
себе си повторението на името на Живаго – Юрий”. В този смисъл Юрятин е не само
град на Лара, но и място, очакващо своя герой – земеделеца Юрий. С това се обяснява
„великотот преселение” на семейство Живаго – извечната тяга на човека към земята,
мечтата „да се прехранва с труда на собствените си ръце”
Фамилията му – Живаго – изиграва определяща роля в живота му. Тя произхожда от
името „жив”, живот”. Борис Пастернак е бил верен на руската богословска, философка
и литературна традиция. Революционният нихилизъм не се е докоснал до него. Той е
вярвал във вечния живот на душата, преди всичко в душата на творческата личност.
Бил е повлиян и от италианските хуманисти, които към четирите природни стихии –
вода, земя, въздух и огън – са прибавили и човека като петият елемент на Вселената.
Като сбор от всичко това се ражда фамилията на Живаго – един от възможните
човешки избори. В Евангелието „Син Бога Живаго” е фраза, артрибут на Христос
(Матей 16:16, Йоан 6:69), но в типичната московска фамилия Живаго родителния
падеж на прилагетелното се превръща в именителен падеж на съществителното
собствено име. Фамилията на героя подчертава, че се прави опит за ново въплъщение
на евангелския сюжет, че съзнателно се търси уподобяване между героите и съдбите и
така конкретно историческта драма на Живаго получава ореола на всечовечност –
Живаго е съществувала преди, като богата фамилия, съществува в настящето – в
образа на прочутия лекар, оцелял след многото предизвикателства на живота,
отправени към него, и въпреки това оцелял, Живаго ще съществува и след неговата
смърт – в стиховете му и в обществото, чрез брат му Евграф.
Създаден в напълно руска среда, твърде близък до своя създател Борис Пастернак,
Живаго няма нищо общо с ортодоксалния герой на съветската литература - „Всичко
беше объркано и неясно в душата на Юра, всичко у него беше твърде самобитно:
възгледите, навиците склонностите. Той беше свръхвпечатлителен ис невероятно остри
сетива за всичко ново”. Загубил собствения си дом, но намерил дом в истинския смисъл
на думата , Юра още от дете е различен, изолиран и същевременно ненастрани от
реално протичащия живот. Точно тези събития и преживявания изграждат характера и
влеченията му. Макар и твърде увлечен от историята и изкуството, той избира
медицината като професия. Живаго смята, че „изкуството не може да бъде призвание,
тъй като не може да бъде професия вроденият весел нрав или предразположение към
меланхолията”. Според неговите разбирания човек трябва да се занимава с нещо
общополезо в практическия живот. Пастернак дълбоко е възприел толстоевското
съзнание за греховността на професионалното занимание с изкуството и своята
творческа дейност е възприел като „пожизне недъг” на несъвършената неловкост и
неумишлената вина. Затова е разбираемо желанието на Патернак да освободи своя
герой от този болезнен за руската литература комплекс и да му придаде положителна
професия. Така Живаго, освободен от комплекса на раждането, произхода,
безответсвената любов и „позорната” поезия на поета, става лице на поколението,
отпадащо от историята – традиционният за руската литература „излишен” човек. Имено
такъв, напълно свободен човек, може да пише стихове, без да търси и се влияе от
мнението на читателите и критиците, като свидетел и пряк участник в събитията.
В романа се разкрива темата за живота и смъртта, за живия и мъртвия човек. Живаго
и близките му живеят в любов, жертвайки себе си и с усещането за вътрешна свобода
даже в съвременна Русия, в която те не могат да се впишат. Те са преживели живота
като изпитание. От една страна това изпитание може да се съотнесе с изпитанията на
еврейския народ, който според Живаго е „абсолютна и безспорна жертва” на стихията
някой да спекулира с плачевното му съсътояние. Не евреите националната им мисъл е
възложила умъртвяващата необходимост да бъде и да си остава народ през вековете,
през които силата, излязла някога от неговите редици, е избавила целия свят от тази
унизителна задача. Избавлението на дяволщината от посредствеността, полетът на
скудоумието над всекидневието – всичко това се е родило в тяхната земя, говорело е
техния език и е принадлежало към тяхното племе. Останалите народи са виждали и
чували всичко това и са го изпуснали. И въпреки всичко евреите съумяли да се запазят
като народ, да останат като „живи” сред „мъртвите”. От друга страна това страдание
може да се тълкува като изпитание да се преживее, да се изпита всичко. Героят
предполага, че всеки „се ражда Фауст, за да обеме всичко, всичко да изпита, всичко да
изрази. За да бъде Фауст учен са спомогнали предшествениците и съвремениците му, а
за да стане творец е спомогнал заразителния пример на учителите му.
В романа действително е отразена християнската идея, съгласно която в божието
царство няма народи, а личности. Образът на Живаго олицетворява идеята за
самоценност на човешката личност, нейният приоритет по отношение на обществото и
народа. Неговата съдба се потвърждава от извода на Николай Николаевич за това, че

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
silviq_666 написа на 12 дек 2009 ОТГОВОРИ
ученичка на 22 години
 
Домашни по темата на материала
Шестоднев 4 и 6 слово
добавена от scanolions 08.06.2013
0
5
литература 7 клас спешно давам точки за най добър отговор
добавена от ivnan10 28.02.2013
0
3
Образът на майката в "Цената на златото"
добавена от nikulakus 04.11.2012
0
11
Задача по Теория на управлението 2
добавена от kristiyan.vlaiikov_fb 17.02.2019
1
6
литература 7 клас спешно давам точки за най добър отговор
добавена от ivnan10 28.02.2013
2
19
Подобни материали
 

Поезия и литература

22 яну 2008
·
55
·
3
·
189
·
25
·
2

В исторически план за литературата се е говорило по три начина: литература е всеки текст в писмена форма; литература е съвкупността от велики книги...
 

Направления в литературата (таблица)

27 яну 2008
·
1,078
·
2
·
287
·
844
·
4
·
1

Подробно описание на различните литературни направления в табличен вид.
 

Старогръцка литература. Епосът като преход от фолклор към литература

01 фев 2008
·
121
·
18
·
398
·
58

Разработени във вид на схеми - най-важното...................
 

Мотивът за поруганата красота в стихотворението „Цветарка” на Христо Смирненски


Цветарка” започва с една от най-красивите, природно-пейзажни картини сътворявана в цялата българска литература...
 

Литературно интерпретативно съчинение - метод на писане

10 мар 2008
·
237
·
2
·
323
·
288
·
1

Начин на изговяне на литературно интерпретативно съчинние: Една добра кандидатстудентска работа по литература изисква преди всичко да бъде подчинена на зададената тема. Това предполага целенасоченост, пълнота, задълбоченост на разсъждения...
 
Онлайн тестове по Литература
Тест по Литература за 11-ти клас върху лириката на Ботев
тематичен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тестът е подходящ за проверка на знанията след изучаване на творчеството на Ботев, както и за подготовка за ДЗИ. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
16
44
1
2 мин
06.08.2018
Тест по Литература за 7-ми клас върху творчеството на Вазов
междинен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Тестът е създаден за проверка нивото на учениците при приключване на раздела за Вазов. Съдържа 23 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 7-ми клас.
(Лесен)
23
11
1
5 мин
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по литература

Образът на доктор Живаго в романа „Доктор Живаго”

Материал № 337006, от 13 май 2009
Свален: 301 пъти
Прегледан: 171 пъти
Предмет: Литература
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,681
Брой символи: 13,362

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Образът на доктор Живаго в романа „Доктор Живаго”"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Георгиева
преподава по Литература
в град София
с опит от  5 години
36

Зоя Новакова
преподава по Литература
в град София
с опит от  13 години
23

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения