Големина на текста:
PANBEX-Индустриални подове & Строителни материали
Представяне на фирмата
PANBEX(„Панбекс”) е чешка компания, специализирана в разработване, производство
и полагане на материали за индустриалното строителство. Богатият опит на фирмения
екип в тази област позволява участието на компанията в множество проекти.
Продуктите на “Памбекс” са ефективни и надеждни, и са високо признати както на
местния, така и на международния пазар.
История
PANBEX Holding s.r.o. (оригиналното име на фирмата е Moravian Commercial and
Industrial Enterprise Ltd.) започва дейността си с минимален начален капитал. Въпреки
това, фирмата постига печалби през първите 3 месеца от своята дейност и навлиза в
1992г с техническо оборудване, подходящо за дейността на малка фирма и със
специалисти от Канада, САЩ и Холандия. Основателите обогатяват своите
професионални предприемачески познания много интензивно. Компанията става
вторият по важност дистрибутор на „Касио електроникс” на чешкия пазар и в същото
време предоставя консултантски услуги в областта на индустриалния маркетинг,
договаряне и инвестиционни консултации. Първоначалният опит и образование на
основателите са насочени към техническото и търговското управление на строителния
бизнес. Избран е британски доставчик на строителни материали, произвеждащ по
модерна технология, която не присъства на чешкия пазар. Компанията скоро успява да
представи на пазара избрани продукти, да получи необходимите сертификати и да
достигне неочаквани печалби. Отношенията с „Касио” са прекратени и складовите
наличности са изцяло ликвидирани. Освободени са финансови ресурси, които
позволяват концептуалното развитие на дистрибуцията на строителните материали,
началото на експорта за Словакия и полагането на строителните материали.
Акумулирани финансови източници дават възможност за построяване на
производствена база в Словакия съгласно бизнес плана за производство. Дъщерната
фирма, специализирана в полагането, има персонал, финансови и технически ресурси
без никакви външни заеми. В продължение на 6 месеца се изгражда собствената база на
фирмата, складове, лаборатории и производствена част, разположени на стратегическо
място в Бърно, Чехия. Започва сглобяването на производствената линия в отделна
сграда. В Словакия е регистрирана PANBEX S s.r.o.Започва производството на
строителните материали. Продуктите с търговското наименование PANBEX са
успешно представени на пазарите в Чехия и Словакия. Делът на продадените британски
продукти намалява.Значителното разширяване на продуктовата гама и
диверсификацията, заедно с постоянния интерес към PANBEX води до значително
увеличение на пазарния дял. Вследствие на това се взима решение за модернизация на
производствената технология и последващото строителство на площадка за
производство на течните продукти. Увеличаването на служителите изисква
разширяване на офиса, архива, производството и складовите площи, както и създаване
на организационната структура. Формулирани са дългосрочните цели до 2011г - 10
години след създаването на компанията.Повече от 75% от производството се изнася
извън страната. Дългосрочните позитивни резултати увеличават значително
акционерния капитал. В Москва е основана дъщерната компания O.O.O. PANBEX R,
последвана от PANBEX P Sp. z o.o. в Познан, Полша. И двете фирми са печеливши в
края на годината от създаването си. Групата интензивно се готви за новите условия,
свързани с приемането на Чешката република в Европейския съюз. „Панбекс”
построява собствена база близо до Банска Бистрица. Представена е нова концепция за
човешките ресурси, с акцент върху международното сътрудничество с талантливи хора
от младите европейски демокрации, които са стратегическо добро място за
основаването на нови дъщерни компании в близко бъдеще.Продажбите, реализирани от
собствената търговска мрежа на „Памбекс”достигат 88% от общия оборот на групата.
Дъщерната фирма в Словакия се премества в собствената си база. Новите фирми в
Русия и Полша реализират почти половината от оборота в групата едва година след
тяхното основаване. Тези резултати спомагат за връщането на всички първоначални
заеми. Новата лаборатория, помещенията за тестване и складовите площи в Бърно са
завършени, както и подземните силози за запалими течни продукти, при които са
спазени всички изисквания за опазване на околната среда. Край Москва е намерено
стратегическо място с отлична транспортна връзка включваща жп релси и започва
строителството на производствена и дистрибуционна база. Основавава се дъщерна
компания в България. В процес на подготовка е създаването на клонове в Румъния и
Сърбия.
Мисия
Основателите на фирмата са формулирали фирмената визия. Убеждавайки останалите
в достойнствата й, те са определили отговорностите на мениджмънта, осигурили
ресурсите и установили основните процедури за реализация на продуктите.
Основателите на PANBEX знаят много точно как искат да изглежда компанията на
своята 20- годишнина през 2011.Те знаят каква е необходимата печалба и сумата на
инвестициите за определена територия. Познаването на целта и концепцията за
бъдещите стъпки помага на ръководството да мобилизира всички ресурси във времето,
да бъде подготвено и да запази вярната посока.
От 2000г насам фирмата има годишен ръст от 25% на продажбите, производствените
обеми и броят на референциите. Тези тенденции са съпътствани от разширяване на
продуктовия асортимент и увеличаване на страните, в които търговската марка
PANBEX печели доверието на клиентите. „Панбекс” е запазила изключителните нива
на производителност само с леко увеличение на броя на заетите работници. Екипът се
разраства особено извън Чехия; почти половината от фирмените служители работят в
друга държава.
Добре изготвеният и внимателно актуализиран план за инвестиционно развитие на
компанията осигурява контролиран икономически растеж на капацитета на
производството в съответствие с резултатите от продажбите. Придобиването на
инвестиционна собственост стъпка по стъпка не блокира финансови ресурси, напротив
- позволява използването им за други ресурси.
Нито една от фирмите на PANBEX не е приключвала някога финансовата си година на
загуба. Фирмата реализира печалба и съответно пълни хазната с данъци.
„Панбекс”разполага със собствен софтуер, което значително увеличава
продуктивността. Хоризонталните структури в отделните страни дават свобода на
действие за независима предприемаческа дейност на многото управляващи директори в
компанията. Чрез високо мотивирани личности от много националности и култури
фирмата превъзхожда много по-големи компании. Всичко, което се произвежда, идва
от фирмените лаборатории. Купуват се основните суровини и се използват собствени
формули и методи при производството. PANBEX не e зависимa от външно ноу-хау.
Ръководството на компанията е наясно с пазара. Фирменият отдел, който отговаря за
проучването на пазара, разполага с централизирана маркетингова база данни, която
поддържа, анализира и сортира наличната информация.
Интегрираната система за управление по ISO 9001 и ISO 14001 не се възприема като
административно бреме, а като успешен инструмент за достигане нива на качеството,
което осигурява висока конкурентноспособност на пазара и привлекателност за
потребителите.
Основни продукти
ИНДУСТРИАЛНИ ПОДОВЕ
ПОВЪРХНОСТНИ ВТВЪРДИТЕЛИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА
ЦИМЕНТОВИ ТЪНКОСЛОЙНИ ЗАМАСКИ :МОКРО КЪМ МОКРО”
ИМПРЕГНАТОР
САМОНИВЕЛИРАЩИ СЕ СЪСТАВИ
ПОКРИТИЯ
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
РАЗТВОРИ НА ЗАЛИВКИ
РАЗТВОРИ ЗА ПОПРАВКИ
ДРУГИ/ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ
ДРУГИ/ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ-АНТИГРАФИТИ
Анализ на работата по качеството
1)Проучване
Проучването е специализирана дейност, резултатът от която е нова информация.
Проучването не само проучва и намира отговор на набелязаните цели, но поражда и по-
нататъшни въпроси, които не са били очаквани. Ето защо е необходим професионален
управленски подход, за да се осигури правилно изразходване на инвестициите.
PANBEX гарантира цялостно наблюдение с оглед възвращаемост на инвестицията.
Резултатите от развитието често насърчават самият процес и в същото време
осигуряват ценни аргументи за продажбата на продуктите. Развитието на продуктите в
PANBEX се финансира от определените бюджети за подготовка на продукта и за
маркетинг.
2)Развитие – Подготовка на продукта
Понятието „развитие” се използва във всяка една от четирите подготвителни стъпки:
1.Определяне на продукта (търговско и техническо предназначение)
2.Самото развитие (цикъл на проектиране и тестване на прототипите)
3.Сертификация (независими проверки)
4.Пускане на пазара (опаковка, цена, промоция, представяне)
Продукта се дефинира или модифицира, след което търговският отдел се допитва до
клиентите 4 пъти в годината. Статистически коригираният резултат от тези допитвания
се представя в техническия отдел като принос на търговския отдел, продиктуван от
определени приоритети, които може да модифицират приетата посока на работа. Ето
защо подготовката е системна дейност не само от техническа гледна точка, но и от
търговска такава. Това гарантира необходимата гъвкавост от гледна точка познаване на
предпочитания на клиентите и тяхното оползотворяване. Процесът по формулиране на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 мар 2021 в 21:03 потребител
26 яну 2021 в 15:48 студент на 31 години от София - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2020
16 дек 2020 в 10:16 студент на 32 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни отношения, випуск 2016
14 ное 2020 в 10:54 студентка на 28 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по машиностроене и уредостроене, специалност - Машиностроителна техника и технологии, випуск 2021
08 ное 2020 в 19:55 потребител
13 окт 2020 в 12:02 студент на 40 години от Габрово - ТУ - Габрово, факулетет - Стопанско, специалност - Икономика на търговията, випуск 2018
16 сеп 2020 в 19:12 в момента не учи на 35 години
 
Домашни по темата на материала
трябва ми за 27.о6.12
добавена от stela7733 25.06.2012
0
28
Подобни материали
 

Анализ на работата по качеството във фирма "х"

19 мар 2011
·
842
·
28
·
5,090
·
1,031

При възникване на каквито и да било въпроси на клиентите се предоставя възможност за свързване с мебелна къща ”Явор” на посочените в сайта телефони или чрез посещение директно в магазините на ”Явор” в страната...
 

Анализ на работата по качеството във фирма "Ана" - ООД

25 яну 2012
·
849
·
29
·
5,900
·
1,161

Анализ на фирмата, на разходите и загубите, управление на ресурсите...
 

Анализ на работата по качесвото и конкурентноспособността на туристическа агенция

20 апр 2011
·
786
·
31
·
7,634
·
1

Обектът на настоящия анализ е фирма, ангажирана в предлагането на туристически услуги. Предприятието е регистрирано в гр. София, но благодарение на фирмения си сайт осъществява дейности в цялата страна. “Stars Travel” има шест бюра за продажби в София...
 

Превантивна поддръжка на машини и съоръжения


Съвременния етап на промишлено развитие се характеризира с усилена конкуренция...
 

Пищови по управление

13 мар 2011
·
188
·
3
·
2,105
·
310

Материали по управление на качеството, документа съдържа най-важните и основни понятия, определения, видове и т.н...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Труден)
10
13
1
2 мин
10.10.2016
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Анализ на работата по качеството във фирма "Панбекс"

Материал № 335124, от 11 май 2009
Свален: 789 пъти
Прегледан: 654 пъти
Качен от:
Предмет: Управление на качеството
Тип: Проект
Брой страници: 31
Брой думи: 6,408
Брой символи: 59,232

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на работата по качеството във фирма "Пан ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения