Големина на текста:
PANBEX-Индустриални подове & Строителни материали
Представяне на фирмата
PANBEX(„Панбекс”) е чешка компания, специализирана в разработване, производство
и полагане на материали за индустриалното строителство. Богатият опит на фирмения
екип в тази област позволява участието на компанията в множество проекти.
Продуктите на “Памбекс” са ефективни и надеждни, и са високо признати както на
местния, така и на международния пазар.
История
PANBEX Holding s.r.o. (оригиналното име на фирмата е Moravian Commercial and
Industrial Enterprise Ltd.) започва дейността си с минимален начален капитал. Въпреки
това, фирмата постига печалби през първите 3 месеца от своята дейност и навлиза в
1992г с техническо оборудване, подходящо за дейността на малка фирма и със
специалисти от Канада, САЩ и Холандия. Основателите обогатяват своите
професионални предприемачески познания много интензивно. Компанията става
вторият по важност дистрибутор на „Касио електроникс” на чешкия пазар и в същото
време предоставя консултантски услуги в областта на индустриалния маркетинг,
договаряне и инвестиционни консултации. Първоначалният опит и образование на
основателите са насочени към техническото и търговското управление на строителния
бизнес. Избран е британски доставчик на строителни материали, произвеждащ по
модерна технология, която не присъства на чешкия пазар. Компанията скоро успява да
представи на пазара избрани продукти, да получи необходимите сертификати и да
достигне неочаквани печалби. Отношенията с „Касио” са прекратени и складовите
наличности са изцяло ликвидирани. Освободени са финансови ресурси, които
позволяват концептуалното развитие на дистрибуцията на строителните материали,
началото на експорта за Словакия и полагането на строителните материали.
Акумулирани финансови източници дават възможност за построяване на
производствена база в Словакия съгласно бизнес плана за производство. Дъщерната
фирма, специализирана в полагането, има персонал, финансови и технически ресурси
без никакви външни заеми. В продължение на 6 месеца се изгражда собствената база на
фирмата, складове, лаборатории и производствена част, разположени на стратегическо
място в Бърно, Чехия. Започва сглобяването на производствената линия в отделна
сграда. В Словакия е регистрирана PANBEX S s.r.o.Започва производството на
строителните материали. Продуктите с търговското наименование PANBEX са
успешно представени на пазарите в Чехия и Словакия. Делът на продадените британски
продукти намалява.Значителното разширяване на продуктовата гама и
диверсификацията, заедно с постоянния интерес към PANBEX води до значително
увеличение на пазарния дял. Вследствие на това се взима решение за модернизация на
производствената технология и последващото строителство на площадка за
производство на течните продукти. Увеличаването на служителите изисква
разширяване на офиса, архива, производството и складовите площи, както и създаване
на организационната структура. Формулирани са дългосрочните цели до 2011г - 10
години след създаването на компанията.Повече от 75% от производството се изнася
извън страната. Дългосрочните позитивни резултати увеличават значително
акционерния капитал. В Москва е основана дъщерната компания O.O.O. PANBEX R,
последвана от PANBEX P Sp. z o.o. в Познан, Полша. И двете фирми са печеливши в
края на годината от създаването си. Групата интензивно се готви за новите условия,
свързани с приемането на Чешката република в Европейския съюз. „Панбекс”
построява собствена база близо до Банска Бистрица. Представена е нова концепция за
човешките ресурси, с акцент върху международното сътрудничество с талантливи хора
от младите европейски демокрации, които са стратегическо добро място за
основаването на нови дъщерни компании в близко бъдеще.Продажбите, реализирани от
собствената търговска мрежа на „Памбекс”достигат 88% от общия оборот на групата.
Дъщерната фирма в Словакия се премества в собствената си база. Новите фирми в
Русия и Полша реализират почти половината от оборота в групата едва година след
тяхното основаване. Тези резултати спомагат за връщането на всички първоначални
заеми. Новата лаборатория, помещенията за тестване и складовите площи в Бърно са
завършени, както и подземните силози за запалими течни продукти, при които са
спазени всички изисквания за опазване на околната среда. Край Москва е намерено
стратегическо място с отлична транспортна връзка включваща жп релси и започва
строителството на производствена и дистрибуционна база. Основавава се дъщерна
компания в България. В процес на подготовка е създаването на клонове в Румъния и
Сърбия.
Мисия
Основателите на фирмата са формулирали фирмената визия. Убеждавайки останалите
в достойнствата й, те са определили отговорностите на мениджмънта, осигурили
ресурсите и установили основните процедури за реализация на продуктите.
Основателите на PANBEX знаят много точно как искат да изглежда компанията на
своята 20- годишнина през 2011.Те знаят каква е необходимата печалба и сумата на
инвестициите за определена територия. Познаването на целта и концепцията за
бъдещите стъпки помага на ръководството да мобилизира всички ресурси във времето,
да бъде подготвено и да запази вярната посока.
От 2000г насам фирмата има годишен ръст от 25% на продажбите, производствените
обеми и броят на референциите. Тези тенденции са съпътствани от разширяване на
продуктовия асортимент и увеличаване на страните, в които търговската марка
PANBEX печели доверието на клиентите. „Панбекс” е запазила изключителните нива
на производителност само с леко увеличение на броя на заетите работници. Екипът се
разраства особено извън Чехия; почти половината от фирмените служители работят в
друга държава.
Добре изготвеният и внимателно актуализиран план за инвестиционно развитие на
компанията осигурява контролиран икономически растеж на капацитета на
производството в съответствие с резултатите от продажбите. Придобиването на
инвестиционна собственост стъпка по стъпка не блокира финансови ресурси, напротив
- позволява използването им за други ресурси.
Нито една от фирмите на PANBEX не е приключвала някога финансовата си година на
загуба. Фирмата реализира печалба и съответно пълни хазната с данъци.
„Панбекс”разполага със собствен софтуер, което значително увеличава
продуктивността. Хоризонталните структури в отделните страни дават свобода на
действие за независима предприемаческа дейност на многото управляващи директори в
компанията. Чрез високо мотивирани личности от много националности и култури
фирмата превъзхожда много по-големи компании. Всичко, което се произвежда, идва
от фирмените лаборатории. Купуват се основните суровини и се използват собствени
формули и методи при производството. PANBEX не e зависимa от външно ноу-хау.
Ръководството на компанията е наясно с пазара. Фирменият отдел, който отговаря за
проучването на пазара, разполага с централизирана маркетингова база данни, която
поддържа, анализира и сортира наличната информация.
Интегрираната система за управление по ISO 9001 и ISO 14001 не се възприема като
административно бреме, а като успешен инструмент за достигане нива на качеството,
което осигурява висока конкурентноспособност на пазара и привлекателност за
потребителите.
Основни продукти
ИНДУСТРИАЛНИ ПОДОВЕ
ПОВЪРХНОСТНИ ВТВЪРДИТЕЛИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА
ЦИМЕНТОВИ ТЪНКОСЛОЙНИ ЗАМАСКИ :МОКРО КЪМ МОКРО”
ИМПРЕГНАТОР
САМОНИВЕЛИРАЩИ СЕ СЪСТАВИ
ПОКРИТИЯ
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
РАЗТВОРИ НА ЗАЛИВКИ
РАЗТВОРИ ЗА ПОПРАВКИ
ДРУГИ/ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ
ДРУГИ/ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ-АНТИГРАФИТИ
Анализ на работата по качеството
1)Проучване
Проучването е специализирана дейност, резултатът от която е нова информация.
Проучването не само проучва и намира отговор на набелязаните цели, но поражда и по-
нататъшни въпроси, които не са били очаквани. Ето защо е необходим професионален
управленски подход, за да се осигури правилно изразходване на инвестициите.
PANBEX гарантира цялостно наблюдение с оглед възвращаемост на инвестицията.
Резултатите от развитието често насърчават самият процес и в същото време
осигуряват ценни аргументи за продажбата на продуктите. Развитието на продуктите в
PANBEX се финансира от определените бюджети за подготовка на продукта и за
маркетинг.
2)Развитие – Подготовка на продукта
Понятието „развитие” се използва във всяка една от четирите подготвителни стъпки:
1.Определяне на продукта (търговско и техническо предназначение)
2.Самото развитие (цикъл на проектиране и тестване на прототипите)
3.Сертификация (независими проверки)
4.Пускане на пазара (опаковка, цена, промоция, представяне)
Продукта се дефинира или модифицира, след което търговският отдел се допитва до
клиентите 4 пъти в годината. Статистически коригираният резултат от тези допитвания
се представя в техническия отдел като принос на търговския отдел, продиктуван от
определени приоритети, които може да модифицират приетата посока на работа. Ето
защо подготовката е системна дейност не само от техническа гледна точка, но и от
търговска такава. Това гарантира необходимата гъвкавост от гледна точка познаване на
предпочитания на клиентите и тяхното оползотворяване. Процесът по формулиране на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на работата по качеството във фирма "Панбекс"

Проект по Управление на качеството за Анализ на работата по качеството на фирма "Панбекс", 30 стр....
Изпратен от:
pure_reflection
на 2009-05-11
Добавен в:
Проекти
по Управление на качеството
Статистика:
789 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
трябва ми за 27.о6.12
добавена от stela7733 25.06.2012
0
28
Подобни материали
 

Анализ на работата по качеството във фирма "х"

19 мар 2011
·
842
·
28
·
5,090
·
1,031

При възникване на каквито и да било въпроси на клиентите се предоставя възможност за свързване с мебелна къща ”Явор” на посочените в сайта телефони или чрез посещение директно в магазините на ”Явор” в страната...
 

Анализ на работата по качеството във фирма "Ана" - ООД

25 яну 2012
·
849
·
29
·
5,900
·
1,161

Анализ на фирмата, на разходите и загубите, управление на ресурсите...
 

Анализ на работата по качесвото и конкурентноспособността на туристическа агенция

20 апр 2011
·
786
·
31
·
7,634
·
1

Обектът на настоящия анализ е фирма, ангажирана в предлагането на туристически услуги. Предприятието е регистрирано в гр. София, но благодарение на фирмения си сайт осъществява дейности в цялата страна. “Stars Travel” има шест бюра за продажби в София...
 

Превантивна поддръжка на машини и съоръжения


Съвременния етап на промишлено развитие се характеризира с усилена конкуренция...
 

Пищови по управление

13 мар 2011
·
188
·
3
·
2,105
·
310

Материали по управление на качеството, документа съдържа най-важните и основни понятия, определения, видове и т.н...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Труден)
10
13
1
2 мин
10.10.2016
Тест по системи от стандарти в международния бизнес
изпитен тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Тест по системи и стандарти в международния бизнес за студенти, изучаващи предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
29
1
2 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Анализ на работата по качеството във фирма "Панбекс"

Материал № 335124, от 11 май 2009
Свален: 789 пъти
Прегледан: 654 пъти
Качен от:
Предмет: Управление на качеството
Тип: Проект
Брой страници: 31
Брой думи: 6,408
Брой символи: 59,232

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на работата по качеството във фирма "Пан ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения