Големина на текста:
TРАКИЙСКИ УНИВЕРС ИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА
Медицински факултет
ПО
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
На тема: Замърсяване на почвите с тежки метали
Изготвил:
Факултетен №
Специалност:
- 2 -
Реферат по “Опазване на околната среда”
Почвата е най-повърхностния слой на литосферата. При неправилна
експлотация почвата безвъзвратно се унищожава. Поради фкта, че тук протичат
най-разнообразни физични, химични и биологични процеси, всяко едно
замърсяване на почвата води до тяхното нарушаване. Под „замърсяване на
почвата” се разбира нарушаване и влошаване на структурата, химичния състав и
плодородието на почвата вследствие на попадане в нея на физични или химични
вещества: твърди отпадъци, промишлен прах, химични и радиоактивни вещества,
пестициди, изкуствени торове по-големи количества от необходимите за
растенията) и др. В настоящия реферат е засегнат в частност проблема за
замърсяването на почвата с тежки метали. Те биват две основни групи:
1. Есенциални тежки метали такива са медта /Cu/, молибдена,
цинкът/Zn/, кобалта/Co/. Наричат се още микроелементи и когато говорим за
замърсяване на почвата с тези елементи имаме предвид тяхното натрупване в
големи количества нарушение на естествените им концентрации. Когато
замърсяването се със свойствени за почвата метали, критерий е естественият
природен фон, който се определя от геофизичните условия на средата. А под
природен фон от тежки метали разбираме съдържанието на метали в почвата,
обусловени от местните природни фактори.
2. Токсични тежки метали – растенията нямат нужда от тях. Ако тези
метали са в нормални концентрации, растенията не се влияят от тях, но в големи
концентрации те стават фитотоксични. Такива са - оловото, кадмият, живакът,
цезият.
Почви с малко съдържание на тежки метали се определят като
незамърсени, тъй като повечето от тях са необходими за растенията или не се
използват от тях и съответно не им влияят. Когато тяхното съдържание нарастне,
те започват да оказват вредно влияние както върху растенията, така и върху
човека.
По степен на замърсяване почвите се разделят на:
1. Силно замърсени – съдържанието на елементите надвишава няколко
пъти ПДК, в резултат на което се влошават свойствата на почвата
2. Средно замърсени съдържанието на елементите в почвата
надвишава ПДК, но то не води до промяна на свойствата на почвата
3. Слабо замърсени – съдържанието на елементите е между фоновото
и пределно допустимо съдържание/ПДК/.
При оценка на замърсяването на почвата по български държавен стандарт/
БДС/ се определят основните групи замърсяващи вещества, които променят
киселинно-алкалните и окислително-ридукционните условия. В резултат на това те
влошават качествата на почвата.
Замърсените с тежки метали земи и почви в България са детайлно
проучени и картирани по степени и зони на замърсяване, на ниво собственик.
Замърсяванията са с локален характер в проблемни “екологични райони”, в които
всички компоненти са обект на специално наблюдение и контрол.
Общата площ на замърсените земи над ПДК (пределно допустими
концентрации) възлиза на 43660 ha, което представлява 0.7 % от земеделските
територии на страната. Основен източник на замърсяване са големите промишлени
предприятия за черни и цветни метали и дейностите по добив и обогатяване на
руди, които се явяват източник на замърсяване посредством отпадъчните води и
хвостохранилищата за депониране на отпадъци от първичната преработка.
- 3 -
Реферат по “Опазване на околната среда”
Замърсяването на почвите е резултат от неекологосъобразната им експлоатация,
недостатъчни и неефективни пречиствателни съоръжения и занижен екологичен
контрол.
По отношение замърсяването на почвите от точкови източници, емитиращи
тежки метали, наблюдението е ориентирано предимно около големи промишлени
замърсители на черната и цветна металургия, ТЕЦ, Нефтохим, басейна "Марица-
Изток" и др. Някои от тях не са директни източници, но съпътстващите им
производства емитират най- вече прахово тежки метали.
Наблюдението се осъществява върху 100 броя почвени пункта.
Обща тенденция за физико- химичното състояние на почвите, замърсени с тежки
метали и металоиди през 1997 год., в сравнение с 1996год., е в запазване
качеството на почвите, ограничаване и преустановяване на замърсяванията в някои
случаи. Причините са както внедрените нови технологии на производство и
очистване, така и намаленото производство. Наблюденията ще продължат в гъста
мрежа около големите замърсители до окончателното преустановяване на
замърсяванията. В зависимост от постъпващата информация за емитирани тежки
метали и металоиди във въздуха, плътността на мрежата в рисковите райони ще
расте или намалява.
Значителните размери на площите, заети с лозя и овощни градини, 6% от
обработваемата земя на страната- приблизително около 226 хил.хa, от една
страна, и достъпността (лесно за употреба и евтино) и традициите в използването
на подобен род препарати от друга страна, предполага темп на обогатяване на
почвите най- вече с мед и цинк.
Най- широко разпространение имат бордолезовия разтвор и неговите
съвременни аналози с по- широк спектър на действие, каквито са органоцинковите
препарати- Циманат, Пероцин и различни смески върху Zn, Mn, Cu. В този смисъл,
наблюдението с цел контрол замърсяванията на почвите от химизация, е
съсредоточено изцяло върху лозови и овощни градини.
Наблюдението се осъществява върху 99 броя почвени пункта, разположени
в лозя, млади и стари (над 10год.), овощни градини и изоставени/ изкоренени
масиви.
Изчисленията показват, че годишният прираст на мед в почвата при
лозовите насаждения може да достигне до 5- 7 мг/кг Cu в почвата, а подобен
прираст за киселите почви за първите 10 години вече предполага надвишаване на
допустимата норма за мед.
При овощните насаждения натрупването се оценява значително по- ниско,
но дори и такива количества, особено при кисели почви, създават сериозни
проблеми, когато трайните насаждения бъдат заменени с едногодишни.
При картиранията по този източник на замърсяване се оказа, че данните се
характеризират с голяма вариационна ширина, дължаща се на значителните
различия в геохимичния фон, възрастта на насажденията, производствената
история на полетата и различията в системността на прилаганите растително-
защитни мероприятия по места. Оценка на тяхното състояние може да бъде
отнесено и приложено като средни величини към други площи, които също са
предмет на химизация.
Тревога буди факта, че се срещат случаи на млади лозя, чиито почви са
вече обогатени с мед. Това потвърждава констатацията, че наред с периодичното

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 май 2022 в 08:18 студент на 32 години от София - ltu, специалност - Растителна защита, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Топлинно замърсяване

24 мар 2011
·
217
·
2
·
593
·
1,057

В енергетично отношение замърсяването на природната среда се изразява в разсейване в нея на големи количества топлина.Това е така нареченото топлинно замърсяване...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
648
·
14
·
296
·
1,380
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Опазване на чистотата на водата

11 фев 2009
·
326
·
5
·
1,069
·
843
·
1

Темата „Опазване чистотата на водите” се изучава от учениците в 5. клас. Чрез нея се актуализират и обобщават знанията за състава, свойствата на водата, водния кръговрат и водните басейни...
 

Топлинно замърсяване

02 юни 2012
·
73
·
10
·
278
·
282

Озоновият слой е защита за живота на Земята. Загубите на озон в определени моменти се изчисляват на 0,5 процента на ден! Липсата му води до парников ефект. Разрушаването на озона ще засили ултравиолетовата радиация на повърхността на Земята....
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
614
·
2
·
6
·
634
·
4
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
153
1
28.02.2013
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
6 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Замърсяване на почвите с тежки метали

Материал № 33449, от 04 юни 2007
Свален: 782 пъти
Прегледан: 414 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,182
Брой символи: 10,573

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Замърсяване на почвите с тежки метали"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град София
с опит от  37 години
252 53

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
49 53

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения