Големина на текста:
ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ
Мартин Пламенов Георгиев
Няма нищо постоянноосвен промяната.”
Хераклит
Организационната култура
Система от споделени ценности, предположения, вярвания и норми, които обединяват
членовете на организацията
Рефлектира върху възгледите на работниците относно „начинът, по който се
извършват нещата тук“
Културата на всяка една организация определя как се чувстват и действат
работниците и вида работници, които се наемат и остават в организацията.
Организационната култура се състои от споделените ценности и норми,
съществуващи във всяка организация и възприемани от нейните членове. Тя включва такива
неща, като убеждения, общи чувства, общи поведенчески модели, както и процеса на
формиране и пренасяне на тези ценности и норми. Прецизното дефиниране на
организационната култура е много трудно, тъй като тя представлява сложна съвкупност от
чувства, убеждения, ценности, традиции и норми на поведение. Съществуват компоненти на
организационната култура, които са видими: облекло, символи, отношение към клиентите,
офиси, церемонии и други. Една съществена част от тази съвкупност обаче са невидими,
например, основните ценности на организацията, убежденията, нормите на поведение и
други.
фигура 1: Нива на корпоративната култура.
Видове организационна култура:
1
Херзберг, Хофстид и Божеле класифицират организационната култура по критерия
„индивидуализъм колективизъм“. Ако колективистичната култура на организацията
предполага вземане на решения на основата на междуличностните отношения,
индивидуалистичната култура се опира на формално – делови принципи.
За „колективистичната култура е характерно следното:
Работниците очакват, че организацията ще се занимава с техните лични работи и ще
защитава техните интереси, затова живота на организацията в значителна степен
влияе на самочувствието на нейните членове.
Взаимодействията в организацията се основават на чувствата за дълг и лоялност.
Повишението в работата се осъществява в зависимост от трудовия стаж.
Ръководителите се придържат към традиционните възгледи за формите на
поддържане активността на подчинените.
Социалните връзки вътре в организацията се характеризират със сплотеност.
За „индивидуалистичната култура е характерно, че:
Работещите не желаят вмешателство на организацията в техния личен живот и
избягват опеката от нейна страна. Те се надяват само на себе си и отстояват своите
интереси.
Организацията слабо влияе на самочувствието на своите членове, а нейното
функциониране се осъществява с оглед на индивидуалната инициатива на всеки неин
член.
Повишението по служба се осъществява вътре или вън от организацията на основата
на компетенции и „пазарната стойност“ на индивида.
Ръководството е запознато с най-новите идеи и методи и се опитва да ги приложи на
практика, като стимулира активността на своите подчинени.
Социалните връзки вътре в организацията се характеризират с известна
дистанцираност.
Р. Харисон се опитва да класифицира културата като организационна идеология“. 
Според автора съществуват следните видове идеологии:
Ориентирана към власт – конкурентна, опираща се по-скоро на личността, отколкото
на експертни знания;
Ориентирана към хората – основава се на независимостта на работниците и отрича
управленския контрол;
Ориентирана към задачите – фокусира се върху компетентностите;
Ориентирана към ролите – фокусира се върху легитимността и законността.
Класификация на организационната култура предлагат и Камерон и Куин. Те
определят четири типа организационна култура:
1.Кланова култура. Тя се характеризира със споделянето на всички ценности и цели,
сплотеност, съучастие, индивидуалност и усещането на организацията като „ние“.
Такива организации приличат по-скоро на голямо семейство, отколкото обекти на
икономическа дейност. Лидерите се възприемат като възпитатели и като наставници.
Организацията съществува благодарение на предаността на нейните членове и
традициите. Поставя се акцент на дългосрочните ползи от усъвършенстването на
личността и се придава значение на високата степен на сплотеност на колектива и
моралния климат. Успехите до голяма степен се определят от вниманието към
потребителите и грижите за работещите. Лидерите при тази култура са ориентирани
към хората, стараят се да намаляват конфликтите и да търсят консенсус. Лидерството
се основава и на въвличането на хората при вземането на решения и разрешаването
на проблемите. Между лидерите и подчинените съществува взаимно уважение и
доверие.
2.Йерархическа (бюрократическакултура. Характеризира се като формализирано и
2
структурирано място за работа. Това, което се прави от хората, се определя от
процедури. Ефективни лидери са тези, които са добри координатори и организатори.
Организацията се обединява от формални правила и официално взети решения.
Дългосрочните грижи на организацията се състоят в осигуряване на нейната
стабилност и постепенен ход за изпълнение на дейностите. Успехът се определя в
зависимост от надеждността на доставките и ниските разходи. Лидерите при тази
култура са преди всичко инструктори, координатори и добре информирани експерти. В
основата на тяхното влияние е доброто управление на графиците за работа,
разпределението на хората, управление на информацията и използването на
ресурсите.
3.Пазарна култура. Характерна е за организации, които са ориентирани към външната
среда, а не към своите вътрешни работи. Лидерите тук са много добри стопани и силни
конкуренти. В организацията съществува общ стремеж да побеждава. Успехът се
определя от пазарния дял и степента на проникване в пазара. Пазарната култура е
ориентирана към резултати, свързани с изпълнението на поставените задачи. Хората
в нея са целеустремени и се съревновават помежду си. Репутацията и успехът на
организацията са обща грижа на всички. Лидерите при тази култура са агресивни и
решителни личности, които активно се стремят към решаването на задачите и
постигането на целите.
4.Адхократическа  култура. При нея се поощряват новаторските решения,
индивидуалността и стремежа към риск у всеки работещ. Предпочитат се временни
организационни структури. Рядко се използват централна власт и авторитарни
взаимоотношения. Главната цел е да се поощрява адаптивността и готовността към
промени. Адхократическа култура изисква динамично предприемачество и творчество.
В организацията се поощрява личната инициатива и свобода. Лидерите в
адхократическа култура са талантливи и съзидателни личности. Те са ориентирани
към бъдещето и въвличат в това и останалите членове на организацията.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организационна култура и управление на времето

Това е разработен от мен урок при доц. Кузманова по Управление на промените. Разгеждат се сиркумплексът и типовете организационна култура....
Изпратен от:
Мартин
на 2009-05-05
Добавен в:
Уроци
по Културология
Статистика:
237 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Комуникацията и културата

14 дек 2006
·
928
·
8
·
1,434
·
251
·
1

Комуникацията и културата са две неразривно свързани страни, както на всеобщия исторически процес, така и на всяко едно социално културно действие.
 

Култура и мотивация - връзки и взаимозависимости

17 апр 2008
·
68
·
10
·
1,194

Хората живеят в конкретна среда, която формира техните основни възгледи, ценности и норми на поведение. Почти не осъзнавайки това, те възприемат мироглед, определящ отношението им към самите себе си, взаимоотношенията един с друг и степента на задоволено
 

Култура

24 мар 2008
·
164
·
9
·
2,705
·
137

Използването на думата “култура“ и за нациите, и за организациите предполага, че двата типа култура са еднакви явления. Това не е вярно, защото нацията не е организация...
 

Фирмена култура

24 ное 2008
·
624
·
14
·
3,765
·
397
·
1

Същност на фирмената култура, типове култура, подходи, елементи и функции на фирмената култура.
 

Природа. Култура. Цивилизация

30 окт 2006
·
938
·
7
·
1,555
·
400
·
4

Реферат на тема природата около нас, както и влиянието на културата и цивилизацията върху нея.
1 2 3 4 5 » 6
 

Организационна култура и управление на времето

Материал № 331848, от 05 май 2009
Свален: 237 пъти
Прегледан: 167 пъти
Качен от:
Предмет: Културология
Тип: Урок
Брой страници: 10
Брой думи: 1,096
Брой символи: 10,201

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организационна култура и управление на времето"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения