Големина на текста:
“ ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ- СЪЩНОСТ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ”
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Стр.
1.ВЪВЕДЕНИЕ ………………………….................................
2.ТЕОРИТИЧНА ПОСТАНОВКА –ЗА СЪЩНОСТ, АНАЛИЗ И
ПРОГНОЗИРАНЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
3.ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН
ОДИТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН.
4.ИЗВОДИ........................................................................................................
5.ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ......................................................................
2
3
11
20
20
1
“ ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ- СЪЩНОСТ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ”
Човешките ресурси са хората в организацията със своята
професионална квалификация и личностни качества, които правят
възможно да постигне на определените й цели.
Човешките ресурси са част от материално-веществените
ресурси, както при тяхното доставяне, така и при тяхното
използване. Заедно с това те притежават достатъчно специфични
характеристики, за да изискват специфичното им третиране от
страна на работодателя и на неговата администрация, като система
за управление обхващаща дейности, които могат да се разглеждат
като елементи и като серия от процеси, между които съществуват
сложни причинно-следствени връзки.
Системата за управление на човешките ресурси обхваща
всички дейности,в т.ч. и в публичният сектор, които трябва да се
осъществяват в неговите рамки, връзки между тях,
взаимодействието им със заобикалящата среда и начина на оглед
да се реализират целите на организацията. Тя използва определени
ресурси на входа и чрез съответни дейности ги трансформира в
резултат на изхода, който най-общо може да се дефинира като
определено състояние на количествените и качествени
характеристики на заетите лица и равнището на тяхното трудово
представяне. Елементите в системата на управление на човешките
ресурси са всички дейности, които трябва да се осъществяват в
неговите рамки, в т.ч. планирането на човешките ресурси.
Планирането на човешките ресурси е дейност по
определянето на потребностите от човешките ресурси и
формулирането на действията за тяхното задоволяване,
така че да се постигнат целите на организацията. Определя
потребностите от персонал и формулира действията за
тяхното удовлетворяване чрез разработване на планове и
програми в съответствие с целите и плановете на
организацията, т.е има определящо значение за
съдържанието на всички дейности.
Планирането на човешки ресурси в публичния сектор, в т.ч.
за служителите от звеното за вътрешен одит на община Плевен е
изключително сложна задача, която може да се осъществява само
от хора, които имат висока квалификация и притежават нагласа за
творческо мислене. Съгласно ЗВОПС в общината има право на
трима вътрешни одитори, по субективни причини единият от тях е
напуснал и за изпълнение на планираните одитни ангажименти и
спецификата на работата им е необходимо звеното да е с пълна
структура.
Планирането на човешки ресурси/ЧР/ е една от най-бързо
развиващите се области на тяхното управление, стремящо се за по-
2
“ ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ- СЪЩНОСТ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ”
плътно обвързване с организационните цели и стратегии.
Ефективността и полезността на управлението на ЧР се оценява и
чрез неговия принос в реализацията на фирмените планове и в
търговския успех на компанията. Във връзка с това нараства
нуждата предварително да се обмислят и планират дейностите,
чрез които организацията ще осигури необходимият знаещ и можещ
мотивиран персонал, за да осъществява своите цели и планове.
По своята същност планирането на човешките ресурси е
творческа дейност, насочена към предвиждания за бъдещето на
организационните човешки ресурси.
Тази дейност е утвърдена практика в стопанския и публичен
сектор, където има специалисти с висока квалификация в областта
на управлението на човешките ресурси и с нагласа да мислят за
тяхното бъдеще.
Потребностите на организацията от ЧР не са абстрактно
понятие. Те имат конкретни количествени/брой заети/ и
качествени/професионални и квалификационни характеристики/
както общо за организацията, така и за отделните й структурни
звена. Тяхното задоволяване предполага определено поведение и
действия от страна на организацията във всички сфери на
управлението на ЧР: подбор, обучение и развитие, оценяване,
възнаграждаване, осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд, регулиране на трудовите взаимоотношения,
образуващи концепция за планирана на ЧР /фиг.№1/
Организационни цели и планове
1 2 3 4 5 ……….п
Времеви хоризонт на планирането на човешките ресурси
По такъв начин планирането на човешките ресурси
обхваща горепосочената концепция за планиране на ЧР, като е
тясно свързана със стратегията на организацията, с нейните цели и
3
Определяне на количествените и качествени
параметри на потребности от ЧР за
организацията
Формулирана на действия на задоволяване на потребностите от
човешките ресурси чрез:
анализ и проектиране на длъжностите, подбор, обучение, развитие,
оценяване, заплащане, създаване на безопасни и здравословни
условия на труд, усъвършенстване на трудовите отношения

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 яну 2021 в 17:58 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - икономика на човешките ресурси, специалност - Управление на човешките ресурси, випуск 2019
01 дек 2020 в 11:30 ученичка на 28 години от Варна - 003 ПМГ "Акад. М. Попов", випуск 2011
11 ное 2020 в 09:59 ученик на 22 години от София - ПГТЕ "Хенри Форд", випуск 2017
05 ное 2020 в 11:09 студент на 31 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по електроника, випуск 2013
18 окт 2020 в 18:36 студент на 36 години от София - УНИБИТ, факулетет - библиотекознание и културно наследство, випуск 2021
06 апр 2020 в 17:04 ученичка на 23 години от Бургас - ОУ "Св. Княз Борис І", випуск 2015
03 мар 2020 в 20:44 студент на 43 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
14 ное 2019 в 18:58 студент на 39 години от София - Висше училище по сигурност и икономика, факулетет - Национална Сигурност, специалност - НСАД, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Производителност на труда

16 яну 2009
·
149
·
7
·
1,140

Производителността на труда е количеството продукти или услуги, създадени от единица труд и е една от най- важните икономически категории, оказващи влияние за просперитета на всяка страна, за увеличение на националното богатство...
 

Заетост и производителност на труда.Показатели за измерване на производителността

28 сеп 2009
·
103
·
2
·
403
·
121

Двадесет и втора тема от конспекта по дисциплината Икономика на труда...
 

Пазар на труда- характеристика, търсене, предлагане, работна заплата

11 яну 2007
·
3,141
·
2
·
513
·
527
·
3
·
2

Търсенето на труд обаче е свързано с услугата на труда, а не със самата стока - работната сила. Работникът може да е много квалифициран, но да бъде без работа, ако на пазара не е търсена неговата услуга.
 

Задачи по икономика на труда

27 ное 2007
·
142
·
8
·
355
·
58

Задача 1: Да се изчисли индивидуалната потребност от калории /ИПК/ на всеки член от семейството...
 

Работна заплата

05 фев 2008
·
1,429
·
52
·
6,327
·
771
·
1

Работната заплата в строителството в условията на пазарна икономика. Анализ на състоянието на заплащане на труда в “Билдпрогрес”ООД.Предимства, възможности, препоръки, насоки за развитие.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тест по икономика на труда за студенти. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
198
1
01.11.2013
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
23
1
8 мин
02.05.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Планиране на човешките ресурси

Материал № 330386, от 02 май 2009
Свален: 594 пъти
Прегледан: 406 пъти
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 20
Брой думи: 3,422
Брой символи: 32,531

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране на човешките ресурси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения