Големина на текста:
“ ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ- СЪЩНОСТ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ”
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Стр.
1.ВЪВЕДЕНИЕ ………………………….................................
2.ТЕОРИТИЧНА ПОСТАНОВКА –ЗА СЪЩНОСТ, АНАЛИЗ И
ПРОГНОЗИРАНЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
3.ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН
ОДИТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН.
4.ИЗВОДИ........................................................................................................
5.ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ......................................................................
2
3
11
20
20
1
“ ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ- СЪЩНОСТ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ”
Човешките ресурси са хората в организацията със своята
професионална квалификация и личностни качества, които правят
възможно да постигне на определените й цели.
Човешките ресурси са част от материално-веществените
ресурси, както при тяхното доставяне, така и при тяхното
използване. Заедно с това те притежават достатъчно специфични
характеристики, за да изискват специфичното им третиране от
страна на работодателя и на неговата администрация, като система
за управление обхващаща дейности, които могат да се разглеждат
като елементи и като серия от процеси, между които съществуват
сложни причинно-следствени връзки.
Системата за управление на човешките ресурси обхваща
всички дейности,в т.ч. и в публичният сектор, които трябва да се
осъществяват в неговите рамки, връзки между тях,
взаимодействието им със заобикалящата среда и начина на оглед
да се реализират целите на организацията. Тя използва определени
ресурси на входа и чрез съответни дейности ги трансформира в
резултат на изхода, който най-общо може да се дефинира като
определено състояние на количествените и качествени
характеристики на заетите лица и равнището на тяхното трудово
представяне. Елементите в системата на управление на човешките
ресурси са всички дейности, които трябва да се осъществяват в
неговите рамки, в т.ч. планирането на човешките ресурси.
Планирането на човешките ресурси е дейност по
определянето на потребностите от човешките ресурси и
формулирането на действията за тяхното задоволяване,
така че да се постигнат целите на организацията. Определя
потребностите от персонал и формулира действията за
тяхното удовлетворяване чрез разработване на планове и
програми в съответствие с целите и плановете на
организацията, т.е има определящо значение за
съдържанието на всички дейности.
Планирането на човешки ресурси в публичния сектор, в т.ч.
за служителите от звеното за вътрешен одит на община Плевен е
изключително сложна задача, която може да се осъществява само
от хора, които имат висока квалификация и притежават нагласа за
творческо мислене. Съгласно ЗВОПС в общината има право на
трима вътрешни одитори, по субективни причини единият от тях е
напуснал и за изпълнение на планираните одитни ангажименти и
спецификата на работата им е необходимо звеното да е с пълна
структура.
Планирането на човешки ресурси/ЧР/ е една от най-бързо
развиващите се области на тяхното управление, стремящо се за по-
2
“ ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ- СЪЩНОСТ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ”
плътно обвързване с организационните цели и стратегии.
Ефективността и полезността на управлението на ЧР се оценява и
чрез неговия принос в реализацията на фирмените планове и в
търговския успех на компанията. Във връзка с това нараства
нуждата предварително да се обмислят и планират дейностите,
чрез които организацията ще осигури необходимият знаещ и можещ
мотивиран персонал, за да осъществява своите цели и планове.
По своята същност планирането на човешките ресурси е
творческа дейност, насочена към предвиждания за бъдещето на
организационните човешки ресурси.
Тази дейност е утвърдена практика в стопанския и публичен
сектор, където има специалисти с висока квалификация в областта
на управлението на човешките ресурси и с нагласа да мислят за
тяхното бъдеще.
Потребностите на организацията от ЧР не са абстрактно
понятие. Те имат конкретни количествени/брой заети/ и
качествени/професионални и квалификационни характеристики/
както общо за организацията, така и за отделните й структурни
звена. Тяхното задоволяване предполага определено поведение и
действия от страна на организацията във всички сфери на
управлението на ЧР: подбор, обучение и развитие, оценяване,
възнаграждаване, осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд, регулиране на трудовите взаимоотношения,
образуващи концепция за планирана на ЧР /фиг.№1/
Организационни цели и планове
1 2 3 4 5 ……….п
Времеви хоризонт на планирането на човешките ресурси
По такъв начин планирането на човешките ресурси
обхваща горепосочената концепция за планиране на ЧР, като е
тясно свързана със стратегията на организацията, с нейните цели и
3
Определяне на количествените и качествени
параметри на потребности от ЧР за
организацията
Формулирана на действия на задоволяване на потребностите от
човешките ресурси чрез:
анализ и проектиране на длъжностите, подбор, обучение, развитие,
оценяване, заплащане, създаване на безопасни и здравословни
условия на труд, усъвършенстване на трудовите отношения

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Планиране на човешките ресурси

Човешките ресурси са хората в организацията със своята професионална квалификация и личностни качества, които правят възможно да постигне на определените й цели...
Изпратен от:

на 2009-05-02
Добавен в:
Курсови работи
по Икономика на труда
Статистика:
594 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Производителност на труда

16 яну 2009
·
149
·
7
·
1,140

Производителността на труда е количеството продукти или услуги, създадени от единица труд и е една от най- важните икономически категории, оказващи влияние за просперитета на всяка страна, за увеличение на националното богатство...
 

Заетост и производителност на труда.Показатели за измерване на производителността

28 сеп 2009
·
103
·
2
·
403
·
121

Двадесет и втора тема от конспекта по дисциплината Икономика на труда...
 

Пазар на труда- характеристика, търсене, предлагане, работна заплата

11 яну 2007
·
3,141
·
2
·
513
·
527
·
3
·
2

Търсенето на труд обаче е свързано с услугата на труда, а не със самата стока - работната сила. Работникът може да е много квалифициран, но да бъде без работа, ако на пазара не е търсена неговата услуга.
 

Задачи по икономика на труда

27 ное 2007
·
142
·
8
·
355
·
58

Задача 1: Да се изчисли индивидуалната потребност от калории /ИПК/ на всеки член от семейството...
 

Работна заплата

05 фев 2008
·
1,429
·
52
·
6,327
·
771
·
1

Работната заплата в строителството в условията на пазарна икономика. Анализ на състоянието на заплащане на труда в “Билдпрогрес”ООД.Предимства, възможности, препоръки, насоки за развитие.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по икономика на труда за 1-ви курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тест по Икономика на труда за студенти от 1-ви курс при Лалко Дулевски. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
20
648
1
1 мин
13.03.2014
Тест по човешки ресурси
тематичен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът е на тема ''Управлението на човешките ресурси в контекста на съвременната икономика''. Всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
23
11
1
22 мин
14.10.2013
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Планиране на човешките ресурси

Материал № 330386, от 02 май 2009
Свален: 594 пъти
Прегледан: 406 пъти
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 20
Брой думи: 3,422
Брой символи: 32,531

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране на човешките ресурси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
планиране на човешките ресурси планиране на човешки ресурси определяне на потребностите от човешките ресурси планиране на потребностите на човешките ресурси планиране на потребностите от човешките ресурси оперативна стратегия за управление на човешките ресурси подобряване на комуникациите определяне и планиране на потребностите от човешки ресурси същност и основни характеристики на човешките ресурси човешките ресурси в организацията бюджет община усъвършенстване на процесите по планиране на човешките документация за човешките ресурси в организацията човешки ресурси анализ оценка изводи за колективно трудово договаряне определяне и планиране на потребностите от човешките ресурси определяне планиране на човешките ресурси планиране потребностите на човешките ресурси определяне на потребностите на човешките ресурси определяне планиране на потребностите от човешките ресурси