Големина на текста:
Тракийски университет
Аграрен факултет
Р Е Ф Е Р А Т
Тема: Молекулни спректрални методи.
Спректрофотометрични методи за анализ – същност,
предимства и недостатъци.
ИЧ – спектрофотометрия и флуоресцентен анализ –
приложение за идентифициране на органични съединения
Изготвили:
Марко Запрянов Марков, ЕООС, фак.N 410
Нина Росенова Неделчева, ЕООС, фак N 414
Вероника Стоянова Тенева, ЕООС, фак.N 419
Мариета Георгиева Тачева, ЕООС, фак.N 423
17.05.2008 г.
гр.Стара Загора
Основни понятия и физическа основа на спектралния анализ
При облъчване на вещество с електромагнитни вълни електромагнитните вълни
взаимодействат с частиците от веществото, обменя се енергия и възникват сигнали,
които биха могли да се измерят. Когато електромагнитните вълни минат през даденото
вещество, частиците на веществото поглъщат (абсорбират) енергия от лъчите и
преминават от основно във възбудено състояние. В основното си състояние частиците
имат минимална енергия, а възбудените са с точно определени (известни) от квантовата
механика енергии. Всяка частица, обаче, се стреми да се върне в основното си
състояние, при което погълнатата енергия се освобождава или чрез предаване на
кинетична енергия на другите частици и се превръща в топлина, или като се излъчи
електромагнитна вълна. Излъчената вълна може да е с честотата на облъчващата
веществото вълна и явлението се нарича емисия, а може да е с по-малка честота и
явлението се нарича луминисценция. Абсорбцията, емисията, луминисценцията са
сигнали, които могат да се измерят и носят информация както за природата на
облъченото вещество, така и за количеството му.
Електромагнитният спектър е съвкупност от всички електромагнитни вълни в
природата, разделени пространствено и подредени по дължина или честота на трептене
на вълната. Обхваща радиовълните (с дължина на вълната от 3.105 m до 3.10-3 m),
инфрачервените лъчи (с дължина на вълната от 3.10-3 m до 8.10-7 m), видимите лъчи (с
дължина на вълната от 8.10-7 m до 4.10-7 m), ултравиолетовите (с дължина на вълната
от 4.10-7 m до 10-9 m), рентгеновите (с дължина на вълната от 10-9 m до 10-12 m),
гама-лъчи (с дължина на вълната от 10-12 m до 3.10-15 m). Оптическият спектър се
състои от инфрачервената, видимата и ултравиолетовата част от електромагнитния
спектър.
Атомните и молекулните спектри са линии или ивици с определени дължини на
вълната, които се получават при поглъщане или излъчване на електромагнитни вълни
от свободните или слабо свързани атоми или молекули.
Спектралният анализ (СА) е съвкупност от физични методи за определяне на
елементния и молекулярния състав на веществата според техните спектри. Чрез него се
определят както основните компоненти на дадено вещество, така и незначителни
примеси (до 10-8 %) от веществото. Това е най-разпространеният аналитичен метод над
30% от всички анализи се изпълняват с негова помощ.
Молекулният спектрален анализ е метод, който определя количествения и
качествен състав на изследваното веществото по молекулните му спектри на
поглъщане или излъчване. Енергията на всяка молекула може да приема точно
определени дискретни стойности, а преходите между отделните енергетични нива са
свързани с поглъщане или излъчване на енергия с характерна честота.
Енергетичните преходи в молекулите, за разлика от тези в атомите, са твърде
разнообразни, поради което наблюдаваните спектри са съставени от близко
разположени линии, които образуват спектрални ивици. Енергетичните нива в
2
молекулите са свързани с различни състояния на електронната система от атомите,
на ротацията и вибрацията на ядрата. Чрез молекулния спектрален анализ може да
се провежда анализ на неорганични и органични вещества в газова, течна и твърда
фаза.
Молекулният спектрален анализ има огромно приложение в :
Металургията за определяне чистотата на състава на металите и сплавите;
Екологията - при изследване на наличието и количеството на радиоактивни и
други вредни за човека вещества в атмосферата, водите и др.;
Медицината за изследване на органите;
Промишлеността за извършване на качествен контрол на всички видове
промишлени изделия;
При производството на полупроводници и свръхпроводници, където е се
изисква голяма чистота на елементите;
Геологията за дистанционно откриване на полезни изкопаеми;
Археологията датировка на археологичните находки;
Астрономията анализът на спектралните линии на излъчването, идващо от
дадена звезда дава информация за състава, отдалечеността, както и други
характеристики на звездата..
В най-широк смисъл важно е също значението, което има използването на
молекулните спектри за решаване на задачи, свързани с физиката и химията на
молекулите: изясняване на техния строеж, физични и химични свойства, получаване на
геометрични, механични и енергетични характеристики, определяне на енергетичните
им нива, температурата и фазата, в която се намира веществото, и др.
Развитието на съвременния молекулен спектрален анализ е тясно свързано с
развитието на молекулната спектроскопия като цяло. Поради това неговото изучаване
и приложение са немислими без познаване на основите на теоретичната и
експерименталната молекулна спектроскопия.
Методите на молекулния СА се основават на сравнителни измервания на
молекулните спектри на изследвания образец с стандартните спектри на
индивидуалните вещества или с изчислените спектри, когато спектърът на
индивидуалното съединение е неизвестен. Използват се всички видове молекулярни
спектри, характеризиращи взаимодействието на веществата с електромагнитното
излъчване: спектри на поглъщане, изпускане, разсейване, отражение, въртене на
равнината на поляризация, фотоелектронна емисия. Измерванията могат да се
извършват в широк диапазон на дължината на вълната от 10-12 m (гама-излъчване) до
103 m (радио вълни) и диапазонната честота от 1018 GHz до 106 GHz. В молекулния
СА се използват електронните спектри (спектрите на поглъщане в ултравиолетовата и
видимата област, спектрите на луминисценция), колебателните спектри
(инфрачервени спектри на поглъщане и изпускане, спектри на комбинационно
разсейване), ротационни спектри (микровълнови), електронно-колебателни и
колебателно-ротационни. Използват се още рентгенови, гама-спектри,
фотоелектронни спектри, спектри на ядрения магнитен резонанс, електронно
парамагнитен резонанс. С появата на лазерите започват активно да се развиват методи
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Молекулни спректрални методи. Спректрофотометрични методи за анализ – същност, предимства и недостатъци.

Основни понятия и физическа основа на спектралния анализ; Приложение на молекулен спектрален анализ; Спектроспокия; Спектрофотометрично титруване; Инфрачервена спектроскопия; Флуоресцентен анализ....
Изпратен от:
mimosha
на 2009-04-26
Добавен в:
Реферати
по Химия
Статистика:
370 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Киселини и основи, аналитична химия
добавена от tess_fairchild 13.11.2016
0
8
Задачи по Химия.....
добавена от kolios_start_bg 05.03.2012
3
28
Подобни материали
 

Лекции по химия

22 авг 2007
·
1,240
·
14
·
5,231
·
767
·
1

В зависимост от изучаваните обекти, химията се разделя на няколко фундаментални науки...
 

Аналитична химия

24 апр 2009
·
87
·
4
·
1,182

1. Дефинирайте понятието възпроизводимост на анал.резултати. Кои вид грешки характеризира възпроизводимостта? Характеризира случайните грешки, които се дължат на случайни фактори. Случ.грешки са разнопосочни и винаги съпътстват анализа. Под тяхно влиян...
 

Атомноабсорбционна спектроскопия

26 мар 2008
·
348
·
14
·
3,340
·
278

Аналитичната химия е метрологична наука, която има за цел получаването на качествена, количествена и структурна информация за даден обект на анализ. Аналитичната химия определя границите на приложение...
 

Въглеводороди

23 фев 2011
·
71
·
5
·
604
·
174

Алканите са ациклични въглеводороди, в които връзките между въглеродните атоми са прости сигма-връзки. Алканите се наричат още наситени въглеводороди, тъй като са най-богатите на водород органични съединения...
 

Водороден пероксид - Протокол

24 яну 2009
·
75
·
2
·
125
·
103

Това е протокол по неорганична химия за студенти 3 семестър.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Химия
Химия за 7 клас - I-ва част
състезателен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на знанията по химия в 7-ми клас. Може да се ползва при тематични състезания или олимпиади. Тестът е разделен на три части и всички въпроси в него имат само по един верен отговор.
(За отличници)
34
02.08.2019
Химия
входен тест по Химия за Ученици от 10 клас
Входящ тест по химия, съдържащ 21 въпроса от материала за девети клас. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
102
1
1 мин
18.01.2015
» виж всички онлайн тестове по химия

Молекулни спректрални методи. Спректрофотометрични методи за анализ – същност, предимства и недостатъци.

Материал № 327188, от 26 апр 2009
Свален: 370 пъти
Прегледан: 505 пъти
Качен от:
Предмет: Химия
Тип: Реферат
Брой страници: 19
Брой думи: 3,534
Брой символи: 33,818

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Молекулни спректрални методи. Спректрофотометри ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Симеонова
преподава по Химия
в град Сливница
с опит от  31 години
11

Деница Хвърчилкова
преподава по Химия
в град Русе
с опит от  4 години
142 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения