Деница Хвърчилкова
преподава по Химия
в град Русе
Големина на текста:
Тракийски университет
Аграрен факултет
Р Е Ф Е Р А Т
Тема: Молекулни спректрални методи.
Спректрофотометрични методи за анализ – същност,
предимства и недостатъци.
ИЧ – спектрофотометрия и флуоресцентен анализ –
приложение за идентифициране на органични съединения
Изготвили:
Марко Запрянов Марков, ЕООС, фак.N 410
Нина Росенова Неделчева, ЕООС, фак N 414
Вероника Стоянова Тенева, ЕООС, фак.N 419
Мариета Георгиева Тачева, ЕООС, фак.N 423
17.05.2008 г.
гр.Стара Загора
Основни понятия и физическа основа на спектралния анализ
При облъчване на вещество с електромагнитни вълни електромагнитните вълни
взаимодействат с частиците от веществото, обменя се енергия и възникват сигнали,
които биха могли да се измерят. Когато електромагнитните вълни минат през даденото
вещество, частиците на веществото поглъщат (абсорбират) енергия от лъчите и
преминават от основно във възбудено състояние. В основното си състояние частиците
имат минимална енергия, а възбудените са с точно определени (известни) от квантовата
механика енергии. Всяка частица, обаче, се стреми да се върне в основното си
състояние, при което погълнатата енергия се освобождава или чрез предаване на
кинетична енергия на другите частици и се превръща в топлина, или като се излъчи
електромагнитна вълна. Излъчената вълна може да е с честотата на облъчващата
веществото вълна и явлението се нарича емисия, а може да е с по-малка честота и
явлението се нарича луминисценция. Абсорбцията, емисията, луминисценцията са
сигнали, които могат да се измерят и носят информация както за природата на
облъченото вещество, така и за количеството му.
Електромагнитният спектър е съвкупност от всички електромагнитни вълни в
природата, разделени пространствено и подредени по дължина или честота на трептене
на вълната. Обхваща радиовълните (с дължина на вълната от 3.105 m до 3.10-3 m),
инфрачервените лъчи (с дължина на вълната от 3.10-3 m до 8.10-7 m), видимите лъчи (с
дължина на вълната от 8.10-7 m до 4.10-7 m), ултравиолетовите (с дължина на вълната
от 4.10-7 m до 10-9 m), рентгеновите (с дължина на вълната от 10-9 m до 10-12 m),
гама-лъчи (с дължина на вълната от 10-12 m до 3.10-15 m). Оптическият спектър се
състои от инфрачервената, видимата и ултравиолетовата част от електромагнитния
спектър.
Атомните и молекулните спектри са линии или ивици с определени дължини на
вълната, които се получават при поглъщане или излъчване на електромагнитни вълни
от свободните или слабо свързани атоми или молекули.
Спектралният анализ (СА) е съвкупност от физични методи за определяне на
елементния и молекулярния състав на веществата според техните спектри. Чрез него се
определят както основните компоненти на дадено вещество, така и незначителни
примеси (до 10-8 %) от веществото. Това е най-разпространеният аналитичен метод над
30% от всички анализи се изпълняват с негова помощ.
Молекулният спектрален анализ е метод, който определя количествения и
качествен състав на изследваното веществото по молекулните му спектри на
поглъщане или излъчване. Енергията на всяка молекула може да приема точно
определени дискретни стойности, а преходите между отделните енергетични нива са
свързани с поглъщане или излъчване на енергия с характерна честота.
Енергетичните преходи в молекулите, за разлика от тези в атомите, са твърде
разнообразни, поради което наблюдаваните спектри са съставени от близко
разположени линии, които образуват спектрални ивици. Енергетичните нива в
2
молекулите са свързани с различни състояния на електронната система от атомите,
на ротацията и вибрацията на ядрата. Чрез молекулния спектрален анализ може да
се провежда анализ на неорганични и органични вещества в газова, течна и твърда
фаза.
Молекулният спектрален анализ има огромно приложение в :
Металургията за определяне чистотата на състава на металите и сплавите;
Екологията - при изследване на наличието и количеството на радиоактивни и
други вредни за човека вещества в атмосферата, водите и др.;
Медицината за изследване на органите;
Промишлеността за извършване на качествен контрол на всички видове
промишлени изделия;
При производството на полупроводници и свръхпроводници, където е се
изисква голяма чистота на елементите;
Геологията за дистанционно откриване на полезни изкопаеми;
Археологията датировка на археологичните находки;
Астрономията анализът на спектралните линии на излъчването, идващо от
дадена звезда дава информация за състава, отдалечеността, както и други
характеристики на звездата..
В най-широк смисъл важно е също значението, което има използването на
молекулните спектри за решаване на задачи, свързани с физиката и химията на
молекулите: изясняване на техния строеж, физични и химични свойства, получаване на
геометрични, механични и енергетични характеристики, определяне на енергетичните
им нива, температурата и фазата, в която се намира веществото, и др.
Развитието на съвременния молекулен спектрален анализ е тясно свързано с
развитието на молекулната спектроскопия като цяло. Поради това неговото изучаване
и приложение са немислими без познаване на основите на теоретичната и
експерименталната молекулна спектроскопия.
Методите на молекулния СА се основават на сравнителни измервания на
молекулните спектри на изследвания образец с стандартните спектри на
индивидуалните вещества или с изчислените спектри, когато спектърът на
индивидуалното съединение е неизвестен. Използват се всички видове молекулярни
спектри, характеризиращи взаимодействието на веществата с електромагнитното
излъчване: спектри на поглъщане, изпускане, разсейване, отражение, въртене на
равнината на поляризация, фотоелектронна емисия. Измерванията могат да се
извършват в широк диапазон на дължината на вълната от 10-12 m (гама-излъчване) до
103 m (радио вълни) и диапазонната честота от 1018 GHz до 106 GHz. В молекулния
СА се използват електронните спектри (спектрите на поглъщане в ултравиолетовата и
видимата област, спектрите на луминисценция), колебателните спектри
(инфрачервени спектри на поглъщане и изпускане, спектри на комбинационно
разсейване), ротационни спектри (микровълнови), електронно-колебателни и
колебателно-ротационни. Използват се още рентгенови, гама-спектри,
фотоелектронни спектри, спектри на ядрения магнитен резонанс, електронно
парамагнитен резонанс. С появата на лазерите започват активно да се развиват методи
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Молекулни спректрални методи. Спректрофотометрични методи за анализ – същност, предимства и недостатъци.

Основни понятия и физическа основа на спектралния анализ; Приложение на молекулен спектрален анализ; Спектроспокия; Спектрофотометрично титруване; Инфрачервена спектроскопия; Флуоресцентен анализ....
Изпратен от:
mimosha
на 2009-04-26
Добавен в:
Реферати
по Химия
Статистика:
370 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Киселини и основи, аналитична химия
добавена от tess_fairchild 13.11.2016
0
8
Задачи по Химия.....
добавена от kolios_start_bg 05.03.2012
3
28
Подобни материали
 

Лекции по химия

22 авг 2007
·
1,240
·
14
·
5,231
·
767
·
1

В зависимост от изучаваните обекти, химията се разделя на няколко фундаментални науки...
 

Аналитична химия

24 апр 2009
·
87
·
4
·
1,182

1. Дефинирайте понятието възпроизводимост на анал.резултати. Кои вид грешки характеризира възпроизводимостта? Характеризира случайните грешки, които се дължат на случайни фактори. Случ.грешки са разнопосочни и винаги съпътстват анализа. Под тяхно влиян...
 

Атомноабсорбционна спектроскопия

26 мар 2008
·
348
·
14
·
3,340
·
278

Аналитичната химия е метрологична наука, която има за цел получаването на качествена, количествена и структурна информация за даден обект на анализ. Аналитичната химия определя границите на приложение...
 

Въглеводороди

23 фев 2011
·
71
·
5
·
604
·
174

Алканите са ациклични въглеводороди, в които връзките между въглеродните атоми са прости сигма-връзки. Алканите се наричат още наситени въглеводороди, тъй като са най-богатите на водород органични съединения...
 

Водороден пероксид - Протокол

24 яну 2009
·
75
·
2
·
125
·
103

Това е протокол по неорганична химия за студенти 3 семестър.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Химия
Киселини и основи
тематичен тест по Химия за Ученици от 9 клас
Тестът е на тема киселини и основи. Обхваща двата раздела химия - органична и неорганична. Има само един верен отговор на въпросите.
(За отличници)
15
1
1
6 мин
13.08.2019
Химия и опазване на околната среда
изпитен тест по Химия за Ученици от 11 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците по химия и опазване на околната среда върху изучения материал през годината. Може да се ползва като тест за изходно ниво. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
12
1
1
4 мин
12.04.2019
» виж всички онлайн тестове по химия

Молекулни спректрални методи. Спректрофотометрични методи за анализ – същност, предимства и недостатъци.

Материал № 327188, от 26 апр 2009
Свален: 370 пъти
Прегледан: 505 пъти
Качен от:
Предмет: Химия
Тип: Реферат
Брой страници: 19
Брой думи: 3,534
Брой символи: 33,818

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Молекулни спректрални методи. Спректрофотометри ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Симеонова
преподава по Химия
в град Сливница
с опит от  31 години
11

Деница Хвърчилкова
преподава по Химия
в град Русе
с опит от  4 години
142 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения