Големина на текста:
ISO 9001:2008 - СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Стандартът ISO 9001 изисква да се планира, разработи, внедри и поддържа и постоянно да се
подобрява документирана система, която включва управление на документи и данни, политика и цели
по качеството, отговорности и комуникации, управление на ресурсите (компетентен персонал,
определена и поддържана инфраструктура и работна среда), осигуровки за качество по етапите на
възпроизводствения процес (планиране на продукт, комуникации с клиента, проектиране и
разработване, закупуване, “производство” и процеси след производството), събиране и анализ на
данни, наблюдение и измерване на процеси и продукти, вътрешни одити, коригиращи и превантивни
действия, прегледи от ръководството.
На 14 ноември 2008 г. е публикувана уточнена и допълнена версия на ISO 9001, означена ISO
9001:2008. През декември 2008 г. е публикуван БДС EN ISO 9001:2008 и той отменя и заменя БДС EN
ISO 9001:2001. До ноември 2010 г. двете версии на ISO 9001 съжителстват еквивалентно. Дотогава
трябва да се въведат изменените и допълнени изисквания на БДС EN ISO 9001:2008 и това да се
демонстрира на редовен надзорен одит или при повторна сертификация.
ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ПОЛЗА
Външната полза от ISO 9001 е в повишеното доверие на клиента. Това помага да се облекчи, ускори и
опрости бизнесът. Няма смисъл от самия сертификат, ако няма и вътрешна полза, а тя може да се
търси в ползване на ISO 9001 като база за почистване и подреждане на управленската кухня и
налагане на строг организационен ред. Това е важно, ако искаме система, която работи за фирмата, а
не обратното
ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ПО КАЧЕСТВОТО
Подготовка – Почва се с уводно обучение на ръководители и специалисти. Следва обучение на
вътрешни одитори и мениджър на системата. Прави се диагностика на реалните правила и практики по
качеството, за да се види кои са и на какво се дължат евентуални несъответствия спрямо
изискванията на ISO 9001. Съставят се и се утвърждават Задание за проектиране и План за
въвеждане на системата.
Работни етапи – Проектирането на системата, това е определяне и изграждане на структури и
механизми за работа по качеството и съставяне в предварителен вид на документите й – наръчник,
процедури, форми на записи. Следва пробно внедряване с цел да се чистят пропуски и грешки и да се
търсят възможности за подобрения. На етапа на редовното внедряване финализираните документи и
записи на системата вече придобиват задължителна сила. Към края на пробното внедряване започват
вътрешни одити в пълния обхват на системата. В процеса на внедряване се създават доказателства
за функциониране на системата във вид на записи по качеството. В навечерието на сертификацията
се извършва преглед от ръководството
ИСТОРИЯ И ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА СТАНДАРТИТЕ НА ISO, СЕРИЯ 9000
В началото на 80-те години Международната организация за стандартизация (ISO) направи проучване
в световен мащаб, за да анализира и обобщи опита на известни фирми, които са се доказали, че
умеят да постигат и поддържат винаги добро качество на продуктите и услугите. Така се родиха
стандартите серия 9000. Това са стандарти за системи по качеството. Те дават изисквания и насоки,
базирани на правилата и практиките, прилагани от тези водещи фирми. Основната идея на
стандартите е, че качество на продукта не се постига чрез контрол и поправки, а е резултат от
ефективното действие на системата за управление на качеството. Серията 9000 включва ISO 9000,
ISO 9001 и ISO 9004. Стандартът ISO 9000 е помощен и разяснява специфични термини и принципи на
съвременните системи по качеството. ISO 9001 дава един минимум от задължителни изисквания,
които трябва да покрива една система, за да може да гарантира на клиента, че качеството на продукта
е управляемо. Ако изискванията на ISO 9001 са покрити, системата може да се представи за
сертификация. Издава се сертификат, чието значение е, че системата може да гарантира качествен
продукт. Стандартът ISO 9004 не служи за сертификация, а прави една стъпка напред и обогатява
изискванията на ISO 9001 с насоки за непрекъснато подобряване на цялостното изпълнение. Първата
версия на стандартите на ISO от серия 9000 е от 1987 г. Сега все още е валидна версията от 2000 г.,
но са издадени версии на ISO 9000 от 2005 г. и на ISO 9001 от 2008 г. През 2009 г. ще има нова версия
на ISO 9004.
ПРОГРАМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ
НА ФИРМЕНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (СУК)
Работата по въвеждане на СУК трябва да стъпи на здрава административна и мотивационна основа:
да се организира и реализира като ресурсно осигурена целева Програма;
да се насочва от Задание за проектиране на СУК и да се оценява по него;
да следва Работен план за въвеждане на СУК и да се контролира по него;
прогресът периодично да бъде преглеждан от фирменото ръководство.
Програмата има подготвителни етапи (обучение, диагностика, планиране) и работни етапи (проектиране,
предварителни документи, апробация и корекции, финални документи, редовно внедряване, вътрешен одит,
издаване на Наръчник, преглед от ръководството, „последни приготовления”, първоначална сертификация).
Заданието за проектиране описва структура и състав на документацията. Работният план за въвеждане на
СУК определя задачи и срокове, изпълнители и отговорници, разпределение на задачите и задълженията.
Забележка: Стандартът ISO 9001 определя изискванията към една система за управление на качеството, но
не указва как те да бъдат постигнати и как да се изгради СУК. Тъй че не е задължително да има Програма за
въвеждане на СУК, Задание за проектиране или Работен план. Но опитът ни е научил, че това е добрият начин
да се постигне адекватност на СУК и полза от прилагането й
ЕТАПИ НА ПРОГРАМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ
ПОДГОТВИТЕЛНИ ЕТАПИ
Уводно обучение
Диагностика
Планиране
РАБОТНИ ЕТАПИ
“Проектиране на СУК и предварително документиране на СУК”
“Апробиране на СУК и коригиране на документите й”
“Финализиране на документите на СУК”
“Работно внедряване”
“Изготвяне на Наръчник”
“Вътрешни одити”
“Предсертификационна подготовка”
В офертите, които "Алфа Куолити Интернешънъл" представя при конкретно запитване, са описани всички стъпки
и дейности, от които се състоят подготвителните и работни етапи на Програмата за въвеждане на СУК
МОМЕНТ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ
Критериите за избор на орган за сертификация са многобройни и противоречиви (авторитет, цени и начин на
плащане, комфортност и срокове на административните му процедури и пр.), но тук трябва да надделеят
маркетингови мотиви за доверието на основните клиенти на фирмата към компетентността и обективността на
органа за сертификация. Точно тези основни клиенти най-ясно ще й подскажат кому те биха се доверили.
Освен всичко друго, сертификатът трябва да носи възможно по-големи и трайни търговски дивиденти, и в този
смисъл изборът на орган за сертификация е една тънка и отговорна маркетингова задача, свързана с целеви
пазари и дългосрочна търговска политика, като се отчита и евентуална зависимост от определени партньори.
Преди СУК да навлезе в режим на редовно внедряване, задачата за избор на орган за сертификация не стои на
дневен ред и ще стане актуален едва тогава, когато СУК трайно е заработила реално и полезно. Такава реална
и полезно работеща система винаги може да се демонстрира успешно, и то пред всеки един орган за
сертификация, защото одиторите търсят да установят валидни доказателства за реално действаща система

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 окт 2020 в 13:02 потребител
02 май 2018 в 16:12 студент на 34 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - СУ, специалност - ИТ, випуск 2020
12 апр 2018 в 15:15 в момента не учи на 39 години
28 май 2017 в 12:54 ученик на 27 години от Разград - ГПЧЕ "Е. Йосиф", випуск 2013
31 мар 2017 в 14:33 в момента не учи на 41 години
08 дек 2016 в 00:16 студент на 39 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Дистанционно обучение, специалност - Бизнес администрация, випуск 2015
18 ное 2016 в 18:53 студент на 50 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по машиностроене и уредостроене, специалност - Машиностроене и уредостроене, випуск 2014
13 юни 2016 в 16:03 в момента не учи на 34 години
21 яну 2016 в 11:58 студентка на 55 години от София - Технически университет- София, факулетет - ФТК,ФЕТТ,ФКСУ, специалност - Телекомуникации, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Същност на стандартите

17 апр 2009
·
67
·
3
·
318
·
58

В основата на планомерното регулиране на качеството на продукцията е поставена системата за стандартизация. Тя се състои от технически документи и нормативи, с които се установяват единни изисквания за качеството на продукцията...
 

Международна и регионална стандартизация


Лекция по Управление на качеството - ПУ, трети курс МИО...
 

Сертификация

26 апр 2010
·
128
·
8
·
1,596
·
131

Лекции по "Управление на качеството" в УНСС. "Сертификация"...
 

Оценка за съответствие на системата за управление на качеството (сук)


Определяне на степента на съответствие на съществуващата документирана система за управление на качеството спрямо стандарта; Анализ на настъпилите структурни промени и тяхното отражение върху системата за управление на качество;...
 

Пищови по управление

13 мар 2011
·
188
·
3
·
2,105
·
310

Материали по управление на качеството, документа съдържа най-важните и основни понятия, определения, видове и т.н...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Труден)
10
13
1
2 мин
10.10.2016
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

ISO сертификация

Материал № 326659, от 25 апр 2009
Свален: 97 пъти
Прегледан: 129 пъти
Качен от:
Предмет: Управление на качеството
Тип: Общ материал
Брой страници: 3
Брой думи: 560
Брой символи: 5,312

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ISO сертификация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала